Belastingvrije feed-in van PV en wind kost ons tientallen miljarden

Wie mijn energieblogs heeft gevolgd, weet dat ik een fervent voorstander ben van het decentraliseren van de elektriciteitsopwekking. Het is pure waanzin om aardgas te verbranden op een temperatuur van 1200 graden om een huis drie graden op te warmen. Daarmee verspillen we 90% van de energetische potentie van het gas. Dit is extra wrang, aangezien we tegelijkertijd in onze gascentrales elektriciteit opwekken, waarbij we 40% tot 65% van de energie-inhoud van het gas, in de vorm van afvalwarmte, de rivier in pompen.

Je moet ons aardgas gebruiken om stroom mee op te wekken op een plaats waar je de restwarmte kunt gebruiken, dus liefst in onze huizen of kantoren. Dat we door betere huizen en kantoren vaak al meer koeling dan verwarming nodig hebben maakt niet uit. Je kunt vrij eenvoudig koude maken met restwarmte.

Decentrale energie opwekken met SOFC
De beste kansen voor een dergelijke decentrale energieopwekking liggen bij keramische brandstofcellen. De toepassing van deze SOFC-technologie in onze CV-ketels en warmwatervoorziening leidt tot halvering van ons gasverbruik voor elektriciteitsopwekking. Er is geen enkel scenario voor reductie van fossiel energiegebruik met wind of zon te bedenken, dat daar ook maar enigszins bij in de buurt komt.                       

Watt Nu?! van RTL Z toont de BlueGEN SOFC

Diederik Samsom is ook vóór decentrale stroom en vindt dat iedereen zelf energie moet kunnen opwekken om zelf te gebruiken of – onbelast – aan het elektriciteitsnet te leveren. Verhagen peinst er niet over om dit toe te staan. Ik geef hem gelijk.

Waarom mag u niet gewoon zelf stroom opwekken?
Daar zijn drie redenen voor:

  1. Het is belastingontduiking. De staat heeft besloten om energie te belasten en daarmee duur te maken. Als u dat omzeilt door zelf energie op te wekken, bent u te vergelijken met de illegale alcoholstoker uit het eerste deel van deze serie. Het is dus volledig terecht om de douane in te zetten om illegale energieopwekking op te sporen en te bestraffen.
    Vergezocht? Nee hoor. Op dit moment mag u best zelf een PV-paneeltje op uw dak leggen. Dat is bij wet geregeld. Over die stroom hoeft u geen belasting te betalen. Er zijn echter ook grotere collectieven die meerdere windturbines neerzetten en ook geen belasting willen betalen, terwijl Essent en Eneco dat wél moeten. Het is dus een concreet en actueel probleem, waarvoor de oplossing helemaal niet zo eenvoudig is.
  2. Deze vorm van fiscaal faciliteren van de invoering van windenergie op het net kost de staat (en dus ons allen) op dit moment 11 cent per kWh aan belastingopbrengst. Dit is nog duurder dan de bouw van windmolens direct te subsidiëren.
    Wie wild enthousiast is over de bijna bereikte netpariteit van sommige duurzame bronnen beseft dit niet. Dat een duurzame technologie na belastingvrijstelling kan concurreren met zwaarbelaste fossiele energie, wil helemaal niet zeggen dat we ons kunnen permitteren om daarmee een substantieel deel van onze energie op te wekken. Die duurzame bron onttrekt immers veel meer geld aan ons totale ‘budget’ en gaat dus ten koste van andere uitgaven, zoals de zorg. Ook zogenaamd ‘rendabele’ zonnecellen kosten dus verpleegsters.
  3. In dit geval zou je kunnen zeggen: niet zeuren, we willen niet ‘energie’ maar ‘fossiele energie’  belasten, juist om duurzame bronnen te stimuleren.  Dan is het dus niet erg dat er minder belasting binnenkomt.
    Dat is leuk zolang het gaat om hier en daar een zonnepaneel. Duurzame bronnen principieel niet belasten leidt echter tot vele tientallen miljarden aan investeringen in véél te dure stroomopwekking, die linksom of rechtsom gewoon uit uw eigen portemonnee betaald moeten worden. Dat gaat u hard voelen, zoals ik in het volgende blog in deze serie zal voorrekenen, ofwel via uw energierekening, ofwel via extra bezuinigingen op de zorg. Het gaat daarbij om bedragen in de orde van grootte van de huidige bezuinigingen.

 

Én én én
Binnenkort gaat u weer naar de stembus. Dan zullen er beslist partijen zijn, die zwaar inzetten op een snelle invoering van duurzame energie. Dat is een keuze.
Maar kiezen voor én duurzame energie, én voor het niet ál te ver afbreken van onze zorg, én voor het behoud van de pensioenen en uitkeringen kan simpelweg niet.
Er zit minstens één loodzware ‘óf’ bij.