De economie van de duurzaamheid (2): Zelf stroom opwekken

Belastingvrije feed-in van PV en wind kost ons tientallen miljarden

Wie mijn energieblogs heeft gevolgd, weet dat ik een fervent voorstander ben van het decentraliseren van de elektriciteitsopwekking. Het is pure waanzin om aardgas te verbranden op een temperatuur van 1200 graden om een huis drie graden op te warmen. Daarmee verspillen we 90% van de energetische potentie van het gas. Dit is extra wrang, aangezien we tegelijkertijd in onze gascentrales elektriciteit opwekken, waarbij we 40% tot 65% van de energie-inhoud van het gas, in de vorm van afvalwarmte, de rivier in pompen.

Je moet ons aardgas gebruiken om stroom mee op te wekken op een plaats waar je de restwarmte kunt gebruiken, dus liefst in onze huizen of kantoren. Dat we door betere huizen en kantoren vaak al meer koeling dan verwarming nodig hebben maakt niet uit. Je kunt vrij eenvoudig koude maken met restwarmte.

Decentrale energie opwekken met SOFC
De beste kansen voor een dergelijke decentrale energieopwekking liggen bij keramische brandstofcellen. De toepassing van deze SOFC-technologie in onze CV-ketels en warmwatervoorziening leidt tot halvering van ons gasverbruik voor elektriciteitsopwekking. Er is geen enkel scenario voor reductie van fossiel energiegebruik met wind of zon te bedenken, dat daar ook maar enigszins bij in de buurt komt.                       

Watt Nu?! van RTL Z toont de BlueGEN SOFC

Diederik Samsom is ook vóór decentrale stroom en vindt dat iedereen zelf energie moet kunnen opwekken om zelf te gebruiken of – onbelast – aan het elektriciteitsnet te leveren. Verhagen peinst er niet over om dit toe te staan. Ik geef hem gelijk.

Waarom mag u niet gewoon zelf stroom opwekken?
Daar zijn drie redenen voor:

 1. Het is belastingontduiking. De staat heeft besloten om energie te belasten en daarmee duur te maken. Als u dat omzeilt door zelf energie op te wekken, bent u te vergelijken met de illegale alcoholstoker uit het eerste deel van deze serie. Het is dus volledig terecht om de douane in te zetten om illegale energieopwekking op te sporen en te bestraffen.
  Vergezocht? Nee hoor. Op dit moment mag u best zelf een PV-paneeltje op uw dak leggen. Dat is bij wet geregeld. Over die stroom hoeft u geen belasting te betalen. Er zijn echter ook grotere collectieven die meerdere windturbines neerzetten en ook geen belasting willen betalen, terwijl Essent en Eneco dat wél moeten. Het is dus een concreet en actueel probleem, waarvoor de oplossing helemaal niet zo eenvoudig is.
 2. Deze vorm van fiscaal faciliteren van de invoering van windenergie op het net kost de staat (en dus ons allen) op dit moment 11 cent per kWh aan belastingopbrengst. Dit is nog duurder dan de bouw van windmolens direct te subsidiëren.
  Wie wild enthousiast is over de bijna bereikte netpariteit van sommige duurzame bronnen beseft dit niet. Dat een duurzame technologie na belastingvrijstelling kan concurreren met zwaarbelaste fossiele energie, wil helemaal niet zeggen dat we ons kunnen permitteren om daarmee een substantieel deel van onze energie op te wekken. Die duurzame bron onttrekt immers veel meer geld aan ons totale ‘budget’ en gaat dus ten koste van andere uitgaven, zoals de zorg. Ook zogenaamd ‘rendabele’ zonnecellen kosten dus verpleegsters.
 3. In dit geval zou je kunnen zeggen: niet zeuren, we willen niet ‘energie’ maar ‘fossiele energie’  belasten, juist om duurzame bronnen te stimuleren.  Dan is het dus niet erg dat er minder belasting binnenkomt.
  Dat is leuk zolang het gaat om hier en daar een zonnepaneel. Duurzame bronnen principieel niet belasten leidt echter tot vele tientallen miljarden aan investeringen in véél te dure stroomopwekking, die linksom of rechtsom gewoon uit uw eigen portemonnee betaald moeten worden. Dat gaat u hard voelen, zoals ik in het volgende blog in deze serie zal voorrekenen, ofwel via uw energierekening, ofwel via extra bezuinigingen op de zorg. Het gaat daarbij om bedragen in de orde van grootte van de huidige bezuinigingen.

 

Én én én
Binnenkort gaat u weer naar de stembus. Dan zullen er beslist partijen zijn, die zwaar inzetten op een snelle invoering van duurzame energie. Dat is een keuze.
Maar kiezen voor én duurzame energie, én voor het niet ál te ver afbreken van onze zorg, én voor het behoud van de pensioenen en uitkeringen kan simpelweg niet.
Er zit minstens één loodzware ‘óf’ bij.

Door | 2012-04-30T00:54:38+00:00 30 april 2012|20 Reacties

20 Reacties

 1. EnergieExpert 4 juni 2012 om 16:03 - Antwoorden

  Inmiddels is Theo ook in discussie op EnergieExpert: http://www.energieexpert.nl/energiemix/de-negende

 2. Theo Wolters
  Theo Wolters 1 mei 2012 om 14:30 - Antwoorden

  @Kees

  "Beter" vraagt om criteria.

  Ik zou daarbij aanhouden: welke oplossing levert de meeste energiebesparing op tov de huidige situatie voor het minste geld. Dan lijkt de SOFC veruit de beste papieren te hebben omdat daarbij nog een enorme kostendaling te verwachten is.

  Bij PV zijn de kosten van de cel zelf al niet meer bepalend: de ondergrond, de glasplaat, de constructie, de plaatsings- en projectkosten zijn al 3/4 van de kosten. Daardoor kan PV nooit meer de 90% kostprijsdaling krijgen die nodig is.

  Ook wind is ongeveer uitontwikkeld.

  Door de prijsstijging die de zeldzame grondstoffen gaan doormaken zullen beide op termijn alleen maar duurder worden. En de inpassingsproblemen blijven.

 3. Theo Wolters
  Theo Wolters 1 mei 2012 om 14:20 - Antwoorden

  @Ipke

  Ik heb geen belangen in het SOFC concept. Ik stop geld en tijd in research maar elke vorm van "verdienmodel" is daarbij afwezig.

  Mijn SOFC activiteiten staan overigens, gewoon zoals jij vraagt, vermeld bij mijn personal, zie in de linker kolom, vast blogger.

 4. Ipke 1 mei 2012 om 11:21 - Antwoorden

  @Theo

  Het zou de geloofwaardigheid van een -wetenschappelijk?- auteur vergroten, wanneer hij in de kantlijn vermeldt dat hij belangen heeft in het SOFV-concept.

  Dit SOFV-concept lijkt overigens alleen rendabel, zodra de prijzen van fossiele brandstoffen nog verder stijgen. Ik denk niet dat jouw verpleegster daar zo blij mee is. Uiteindelijk mag Ingrid meebetalen aan een "goed doordacht stimuleringsbeleid". Wat wordt de terugverdientijd van een systeem waar je steeds duurder aardgas in moet stoppen? Het zal trouwens niet voor het eerst zijn dat ze in Rusland een gaskraan willen dichtdraaien.

  Aanvulling op punt 2.:
  http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=6605

  De Nederlandse overheid subsidieert het gebruik van fossiele energie 4x zo sterk als vernieuwbare energie, zoals zonnepanelen en windmolens: fossiele brandstoffen ontvangen 5,8 mld tegenover 1,5 mld voor duurzame energie. In totaal bestaan er 53 financiële regelingen om vanuit de overheid het energieverbruik te sturen.

  Dat is de conclusie van een rapport, waarvoor Eneco en Triodos Bank opdracht hebben gegeven aan CE Delft en Ecofys. De studie onderzoekt het speelveld voor aanbieders en gebruikers van hernieuwbare energie.

 5. Kees 1 mei 2012 om 08:36 - Antwoorden

  @Theo

  Nuttige background. Is bovengenoemde optie "beter" dan bv een WKO icm zonnepanelen? Je verplaatst dan immers energie ondergronds en hebt dus geen aparte boiler nodig.

 6. Theo Wolters
  Theo Wolters 1 mei 2012 om 05:14 - Antwoorden

  @Kees

  Het elektrisch rendement is in het ideale geval ca 60%, dus als je veel stroom nodig hebt en je moet alle warmte weggooien, dan doe je het nog steeds beter dan in een centrale.

  Als je veel warmte nodig hebt maar geen stroom, dan produceer je gewoon geen stroom. Dat scheelt weer gas, want die stroom is geen afvalproduct, die kost gewoon gas, zij het relatief weinig. Jammer dat je het gas dan exergetisch slecht gebruikt.

  Bij grootschalige toepassing van SOFC CV ketels wordt het interessant om de warmte op te kunnen slaan, zodat je altijd beide kunt produceren. Je zou een relatief grote boiler kunnen maken in de kelder, of zelfs warmteopslag in de ondergrond kunnen overwegen.

  Bij dit alles moet je goed de kosten in de gaten houden. SOFC is alleen in Japan nog maar kostendekkend omdat het gas daar zo duur is. En dat nog afgezien van de aanvullende voorzieningen voor warmteopslag.

  Maar er is geen enkele principiële reden waarom dat zo moet blijven. Bij opschaling van de productie (inclusief de grondstoffen voor het keramiek) worden SOFC CV ketels in de toekomst véél goedkoper. Hier zou een goed doordacht stimuleringsbeleid wél nut kunnen hebben.

 7. Theo Wolters
  Theo Wolters 1 mei 2012 om 04:45 - Antwoorden

  @Ipke

  Vind je het gek dat ik (ook) werk aan vindingen waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn voor de wereld?

  Als je uitgangspunt is dat wie ergens geld aan verdient zijn mond verder moet houden, vind je dat natuurlijk ook van degenen die in de duurzame industrie en ambtenarij werken? Alle journalistieke meekwelers, en personeelsleden van Milieu-adviesbureaus, Greenpeace en WLF?

  Overigens hebben mijn duurzame projecten en uitvindingen me vooralsnog alleen maar heel erg veel geld gekost. Dat weerhoudt me er overigens niet van het telkens weer te proberen.

  En mocht ik er ooit wel wat aan verdienen dan heb ik daar geen enkel gewetensprobleem mee.

 8. Ipke 30 april 2012 om 23:40 - Antwoorden

  De slager keurt zijn eigen vlees 🙁

  Even samenvatten:

  – Zonnepanelen zijn bah.

  – Staat mag geen belastinggeld mislopen t.b.v. b.v. de zorg.

  – Er is nog voor vele jaren fossiele brandstof(?).

  – CO2 is OK.

  – Met SOFC verbruik je veel minder "fossiel" (= minder opbrengsten staat / zorg?).

  – Googlen op SOFC:

  http://www.fabrique.nl

  Nieuwe en/of unieke producten

  Vindingen:

  Sidonia Telefoonzuil voor KPN (wereldwijd patent, Aluminium Award);

  Serrezonwering Varioscreen (Europees patent, Aluminium Innovatie Award);

  Zonnescherm Toskana (Europees patent, European Aluminium Engineering award)

  Brandstofcel-MicroWK-systeem met SOFC-technologie.

 9. Kees 30 april 2012 om 23:35 - Antwoorden

  Geweldig artikel!

  Stel dat op een koude winterdag alle thermostaten om 6:00 uur 's ochtends "aanspringen". Kan het stroomnet deze piek afvangen, want het rendement lijkt vele malen hoger dan dat van de PV-panelen?

 10. Turris 30 april 2012 om 20:20 - Antwoorden

  Decentrale energieproductie op nationaal grote schaal zou dan wel moeten leiden tot nieuwe bronnen van belasting heffen, ten einde ons huidige stelsel en niveau van sociale voorzieningen en politiek hobby's in stand te kunnen houden in Nederland.

  Het is onder de huidige knoet van GroenLinkse klimaat-CO2-heffing en van de beperkte zonnecel-subsidie natuurlijk nu geheel ondenkbaar, dat deze huidige subsidie dan geheel stopt.

  Echter, u kunt zich dus dan ook voorstellen, dat "klimaat"-subsidies geheel gaan verdwijnen en u uiteindelijk belasting gaat betalen (beboet!) voor de decentrale energie teruggeleverd aan het nationale grid?

  U blijft hoe dan ook de melkkoe voor belastingen, om ons stelsel en de politiek hobby's te kunnen dragen!

 11. Hans Verbeek 30 april 2012 om 13:42 - Antwoorden

  In het verre verleden werd alle energie decentraal opgewekt.

  Windmolens, watermolens, paardekrachten en stoomgemalen.

 12. LeClimatique 30 april 2012 om 13:16 - Antwoorden

  "Den Haag zit helemaal niet te wachten op decentrale energie-opwekking. Op zelfgeproduceerde en gebruikte energie kun je geen energiebelasting heffen. Den haag heeft dus een belang om te verhinderen dat deze democratisering van onze energiehuishouding plaats zal vinden…" aldus Wijffels tegenover Theo W (walthie)
  http://www.youtube.com/watch?v=hFa0iZT3_-c

 13. JWR 30 april 2012 om 11:46 - Antwoorden

  @Turris

  Abonneer je gratis op E-cat world. en je krijgt 2 maal per week de laatste ontwikkelingen betreffende de energy catalisator.
  http://www.e-catworld.com/

  50% van lezers geloven dat Rossi, en anderen, inderdaad een doorbraak hebben bereikt in koude fusie:in dit geval tussen nikkel en waterstof.

  Men beweert zelfs dat de koude fusie in 1989 , door de Universiteit van Utah, door iedereen destijds weggezet als "fraude" geen fraude was, maar ietwat overhaast in de publiciteit is gebracht.

  Er zijn 10 kW units voor verwarming en sanitair water, je moet een beetje waterstof met electrolyse vanuit het stopcontact maken.

  Deze units zijn op het punt te worden gecommercialiseerd.Die dingen kunnen in je huis geplaatst worden.

  Units van 1 MW , met een lage druk stoomturbine worden voorbereid, in Griekenland en elders.Deze units kunnen inderdaad dicht bij woonkernen worden geplaatst, en de rest warmte kan dienen voor verwarming, airco. Ook wordt er gedacht aan sterling motors om generatoren aan te drijven (Siemenns)

  Ingenieurs van allerlei disciplines worden gezocht door de Griekse firma Defkalion.(zie bovengenoemde site).

  Het klinkt inderdaad te mooi om waar te zijn, daarom kunnen er niet genoeg mensen die gaan meedenken.

 14. Janos73 30 april 2012 om 11:23 - Antwoorden

  Turris,

  Het gaat niet om het verkopen van kropjes sla het gaat om het zelf telen en op eten van kropjes sla.

  Als ik nl mijn kropjes sla ga verkopen ben ik in Nederland nl BTW plichtig en moet ik een "ondernemer" zijn.

  Dan kan ik wel natuurlijk de BTW van de zaadjes aftrekken wat ik als particulier niet kan.

  Het verkopen van kropjes sla levert BTW op, het zelf telen van kropjes sla minder dus het zelf telen en opeten van kropjes sla moet verboden worden want dat verminderd de belasting opbrengsten en daardoor moeten we het aantal verpleegsters verminderen.

 15. Meneer Storm 30 april 2012 om 11:16 - Antwoorden

  Er is tot op zekere hoogte wat voor te zeggen voor hetgeen deze politiecommissaris wil…
  http://www.ad.nl/ad/nl/5596/Planet/article/detail

  …maar ons land ligt nog steeds niet onder een kaasstolp.
  http://tinyurl.com/3ewv9k6

 16. Turris 30 april 2012 om 10:12 - Antwoorden

  @ Janos: In Nederland heeft iedereen een belastingvrije voet. U kunt zoveel als u onder die belastingvrije voet blijft (zonder belasting) uw Bio kropjes sla slijten op uw biomarkt.

  @ Theo: De technische ontwikkelingen gaan onmiskenbaar door (behalve dan bij windenergie!). Theo, wil je ook eens je licht laten schijnen naar kosten/opbrengst (en EROEI) van de ("garagebox size") mini kerncentrale (voor kleine dorpen): http://www.grandchallengestories.org/24/ ; http://phys.org/news145561984.html ; Als is het alleen maar om GreenPeace te kunnen pesten!

 17. Turris 30 april 2012 om 09:55 - Antwoorden

  "Maar kiezen voor én duurzame energie, én voor het niet ál te ver afbreken van onze zorg, én voor het behoud van de pensioenen en uitkeringen kan simpelweg niet."

  Dat betekent dus, dat Groen en Links elkaar fundamenteel bijten!

  Is het einde van GroenLinks daarmee met betrouwbaarheid voorspelbaar?

 18. Janos73 30 april 2012 om 09:54 - Antwoorden

  Essent en Eneco betalen geen energie belasting, ze innen energie belasting voor de Nederlandse staat van de mensen / bedrijven die de energie bij hun afnemen.

  Verder is het niet betalen van energie belasting net zo iets als het niet betalen van loonbelasting door het de HRA en bij de HRA gaat het over Miljarden en bij de energie belasting gaat het op het ogenblik nog over miljoenen.

  Bij het bouwen van een windmolen of zonnecellen betaald een huishouden trouwens wel alvast 19% BTW en dat direct en vooraf.

  En over het afschaffen van de HRA hoor ik bij rechts Nederland niemand zeuren.

  Ook word fossiele energie niet belast voor bijvoorbeeld fijnstof wat zorgt voor extra kosten in de zorg.

  Trouwens is het zelf telen van een kropje sla ook diefstal omdat je dan minder BTW afdraagt dan dat je sla in de winkel koopt?

Geef een reactie