httpv://www.youtube.com/watch?v=YrI03ts–9I

3 mensen stuurden me de link naar bovenstaande video van een toespraak van 2 augustus 2011 en net als Judith Curry destijds (hierr) zeg ik: wauw!

Voor wie het allemaal gemist heeft vat ik even heel kort samen wat hier speelt. Het is wat mij betreft een tweede revolutie in de klimaatwetenschap waarbij de eer van de eerste aan Henrik Svensmark toekomt. Professor Murray bewijst aan de hand van de jaarlijkse sinusoïde gang van de stijging van de CO2-concentratie zoals nu 30 jaar continu gemeten op Mauna Loa dat die CO2-stijging NIET of NAUWELIJKS aan de menselijke uitstoot van CO2 kan worden toegeschreven!?!?

Terwijl dit nu juist zo’n gebied was waar alarmisten en sceptici elkaar de hand konden schudden: CO2-theorieën zoals die van wijlen Ernst Georg Beck waren allemaal nonsens. De gemeten stijging van CO2 was sowieso 100% zeker een gevolg van de uitstoot van de mens, ongeacht dat van die menselijke uitstoot maar de helft in de atmosfeer achterblijft en ongeacht dat de menselijke flux maar 3% is en de natuurlijke flux 97% van de jaarlijkse CO2-flux tussen aarde-oceaan en atmosfeer. Je hoort het Lord Monckton hierrr nog duidelijk zeggen.

En nu is er dus Murray Salby, de auteur van het ultieme studieboek Physics of the Atmosphere and Climate (nieuwe editie met deze nieuwe resultaten komt 30 september uit), die een toch heel ingenieus bewijs levert waarbij een gebruikelijk wereldwijd weermodel (GCM) op een tijdschaal van een jaar, een decade en een eeuw laat zien dat vrijwel alle CO2-stijging toegeschreven kan worden aan de variatie van gemeten temperatuur en bodemvochtigheid die samen lijken te bepalen wat de CO2-concentratie doet. Over de tijdschaal van ijstijden laat Salby zich niet uit, maar het is een leuke timing dat dit net speelt nu Shakun et al. een flutbewijs hebben gevonden dat CO2 de wereld uit de laatste ijstijd zou hebben gehaald.

Salby laat zich tijdens de afsluitende vragenronde in de video evenmin verleiden aan te geven of hij meent dat nu het afkoelt de CO2 ook weer zal gaan dalen. Hij blijft wijselijk aan de kant staan van Fred Singer die altijd zegt: “I don’t do predictions, especially not about the future”. Nee, terwijl het hartstikke logisch zou zijn nu ook te denken dat we echt op korte termijn een CO2-daling gaan zien, houdt Salby zich netjes aan zijn data en wat die hem zeggen. Beck voorspelde trouwens dat CO2 in 2012 weer zou gaan dalen.

De mooiste uitspraak van Salby in de video is nog wel:

Iedereen die zegt dat de wetenschap eruit is, die is echt in fantasialand

Hieronder geef ik nog de nodige further reading bij deze uiters boeiende materie.

Op 4 augustus 2011 blogt Judith Curry hierrr over de lezing voor het Sydney Institute die nu pas enkele dagen op Youtube te zien is. Anthony Watts was er toen al bij op 5 augustus met dit bericht, waarin hij ook refereert aan uitstekende reviews van Joanne Nova en Andrew Bolt.

Reageerders op brachten toen al vele must read achtergronden in:

Dan is er nog dit interessante commentaar op het laatste artikel van Roy Spencer van de hand van ene Richard S. Courtney die aangeeft dat hij al in 2005 in E&E een publicatie had die ruwweg aantoonde wat Salby nu ook aantoont. Het enige grote verschil zou zijn dat Salby ook de bodemvochtigheid in zijn berekeningen betrok, die dan voor 20% de variatie van de CO2 concentratie zou bepalen (80% temperatuur). Grappig weer dat met die bodemvochtigheid want ik studeerde in 1991 af op een studie naar het inbouwen van bodemvochtigheid in de vermaledijde klimaatmodellen. Heerlijk zou ik het vinden als juist die bodemvochtigheid een belangrijke bijrol zou vervullen bij het in duigen vallen van de theorie dat CO2 het klimaat stuurt.

Ik ga dit heel intensief volgen natuurlijk. En zeker bestel ik in september Murray’s boek om weer eens heerlijk in de fysica te duiken. ;-)