Hoe ziet een realistisch energieverhaal eruit? Ik zeg: Herbert Reul (h/t Notrickszone.com). Dat type nuchterheid hebben we echt nodig willen we ons bevrijden van onze milieureligie. Geniet van bovenstaand promo-filmpje dat m.i. alles heeft wat een goed klimaatfilmpje moet hebben. Hans Labohm verzekerde me afgelopen week nog dat wij in Nederland vele vele malen nuchterder met de hype zijn omgegaan dan de Britten (80% reductie) en de Duitsers met hun Erneuerbares Energie Gesetz.

Op het recente FDP-congres in Dresden legde hoogleraar economie Bodo Sturm uit waarom de Duitse politiek zo idioot is. Als je binnen een regio waar ETS is ingevoerd namelijk ook nog eens groene oplossingen gaat subsidiëren, dan verlaag je daarmee de prijs van carbon permits omdat er veel aanbod is. Voor steenkool- en bruinkoolcentrales wordt het dan heel goedkoop om carbon permits in te kopen zodat zij heerlijk business as usual door kunnen.

In een beroemd paper uit april 2009 is dat doorgerekend door Christoph Böhringer and Knut Einar Rosendahl. De ook door Sturm aangehaalde titel van dat paper is:

Green Serves the Dirtiest – On the Interaction between Black and Green Quotas

En dit is het abstract:

Abstract: Tradable black (CO2) and green (renewables) quotas gain in popularity and stringency within climate policies of many OECD countries. The overlapping regulation through both instruments, however, may have important adverse economic implications. Based on stylized theoretical analysis and substantiated with numerical model simulations for the German electricity market, we show that a green quota imposed on top of a black quota does not only induce substantial excess cost but serves the dirtiest power technologies as compared to a black quota regime only.

Lees hierrr de hele paper. Voor mij is eens te meer duidelijk dat we binnen de EU echt in lala-land leven en dat ik zo’n enorm déjavu heb met de goede oude tijd waarin mijn aardrijkskundeleraar ons schoolde in de failing economics veilig ver weg aan gene zijde van het ijzeren gordijn. Ik ben in Nederland blijven wonen en nu zit ik er middenin. Welcome to the nuthouse!