Het Wereld Natuur Fonds adverteert dit jaar weer met beeld van een schattige jonge reuzenpanda in een boom. Dit girodier is al sinds 1961 het logo van het WWF. Het WWF startte in 1980 op uitnodiging van de Chinese regering een pandabeschermingsproject in het Wolong reservaat, met het Chinese bosbouwministerie. De Chinese regering had sinds 1963 al een tiental pandareservaten ingesteld.

´Reasons to celebrate’
Over the centuries giant pandas have been killed and their habitat plundered, until by the mid 1970s, there may have been as few as 1,000 left in the wild. Armed with this fact, WWF supporters stood up and said that they would not let the panda go. So, with their backing, in 1980 WWF began its first projects in China.Since then, we have been able to stem the decline in panda numbers and put in place long-term solutionsfor pandas in the wild.´

IN jaren ’70 leefden geen 1000 maar 2000 panda’s in het wild in China.
Het getal ‘1000 over in de jaren zeventig’duikt overal op in WWF-campagnes. Dat getal berust op een boekhoudkundig misverstand, zo constateert deze studie in het Journal of Forestry Research in 2001:

‘From 1974 to 1978, leaded by Hu Jingchu (Sichuan Province), Wu Jiayan (Shaanxi Province), and Zhang
Fuyong (Ganshu Province), about 3 000 Chinese scientists conducted a census of the remaining wild pandas. It was estimated that about 2 000 animals were alive (Xiongmao Jiayuan)

To urge the conservation process of this treasure animal, the official figure was only announced about 1000 (Hu 1985; O’Brein, 1987). But unfortunately the official figure had become fact one decade later.’

De tweede officiele pandatelling eind jaren ’80 vond 1180 dieren in het wild. De auteurs van deze studie stellen dat in de jaren ’90 de stand nog met 10 procent verder achteruitkachelde. De derde officiele pandatelling in 2004 die het Chinese ministerie van bosbouw uitvoerde, claimde dat er weer 1580 dieren waren. Maar WWF China meldt op haar website in 2012 dat er nu nog 1000 over zijn.

In de jaren ’80 halveerde het oppervlak geschikt pandahabitat, vooral dankzij houtkap voor houtvuurtjes. Armoede was hier de drijfveer, en het daarmee samenhangende gebrek aan fossiele brandstoffen/elektriciteit om mee te koken en verwarmen. Wel stelden WWF en Chinese regering in 1989 een beschermingsplan op, dat zou voorzien in de uitbreiding van het aantal pandareservaten.

Stand halveerde ná aanwezigheid WWF in China
Conclusie. Na 32 jaar aanwezigheid van WWF in China halveerde de stand van de reuzenpanda van 2000 naar 1000. Het Nederlandse Wereldnatuurfonds hanteert in lesmateriaal voor kinderen in 2012 nog de telling uit 2004: 1600 panda’s zouden over zijn, en er waren 1000 in de jaren ’70. Met de boekhoudkundige aanpassing van de éérste telling, líjkt het dan of het WNF-werk effectief was.

Die suggestie wekken ook artikelen als in de Telegraph in 2009: op gezag van het WWF; ‘de stand nam toe van 1000 naar 1600’. Die toename bestaat dus alleen boekhoudkundig. Ook verkondigt het hoofd van WWF China hier dat de panda over 2 generaties alsnog uitsterft. Dus waar zijn de ‘lange termijn oplossingen’, waarvan het WWF claimt dat ze de panda hielpen?

Zelfs áls de stand van de reuzenpanda sinds 2004 stabiel bleef, gaat het nog steeds over een áfname van 20 procent. Volgens het WWF is dat iets om te vieren. Zelf vind ik dit een prachtig voorbeeld van de meesterlijke marketing van het WWF, en de kracht van herhaling. Ook deze blog zal ondersneeuwen in de golf van marketing, een publiek geheim blijven terwijl ’s werelds grootste groene blijft groeien.