Stand reuzenpanda halveerde ná komst Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds adverteert dit jaar weer met beeld van een schattige jonge reuzenpanda in een boom. Dit girodier is al sinds 1961 het logo van het WWF. Het WWF startte in 1980 op uitnodiging van de Chinese regering een pandabeschermingsproject in het Wolong reservaat, met het Chinese bosbouwministerie. De Chinese regering had sinds 1963 al een tiental pandareservaten ingesteld.

´Reasons to celebrate’
Over the centuries giant pandas have been killed and their habitat plundered, until by the mid 1970s, there may have been as few as 1,000 left in the wild. Armed with this fact, WWF supporters stood up and said that they would not let the panda go. So, with their backing, in 1980 WWF began its first projects in China.Since then, we have been able to stem the decline in panda numbers and put in place long-term solutionsfor pandas in the wild.´

IN jaren ’70 leefden geen 1000 maar 2000 panda’s in het wild in China.
Het getal ‘1000 over in de jaren zeventig’duikt overal op in WWF-campagnes. Dat getal berust op een boekhoudkundig misverstand, zo constateert deze studie in het Journal of Forestry Research in 2001:

‘From 1974 to 1978, leaded by Hu Jingchu (Sichuan Province), Wu Jiayan (Shaanxi Province), and Zhang
Fuyong (Ganshu Province), about 3 000 Chinese scientists conducted a census of the remaining wild pandas. It was estimated that about 2 000 animals were alive (Xiongmao Jiayuan)

To urge the conservation process of this treasure animal, the official figure was only announced about 1000 (Hu 1985; O’Brein, 1987). But unfortunately the official figure had become fact one decade later.’

De tweede officiele pandatelling eind jaren ’80 vond 1180 dieren in het wild. De auteurs van deze studie stellen dat in de jaren ’90 de stand nog met 10 procent verder achteruitkachelde. De derde officiele pandatelling in 2004 die het Chinese ministerie van bosbouw uitvoerde, claimde dat er weer 1580 dieren waren. Maar WWF China meldt op haar website in 2012 dat er nu nog 1000 over zijn.

In de jaren ’80 halveerde het oppervlak geschikt pandahabitat, vooral dankzij houtkap voor houtvuurtjes. Armoede was hier de drijfveer, en het daarmee samenhangende gebrek aan fossiele brandstoffen/elektriciteit om mee te koken en verwarmen. Wel stelden WWF en Chinese regering in 1989 een beschermingsplan op, dat zou voorzien in de uitbreiding van het aantal pandareservaten.

Stand halveerde ná aanwezigheid WWF in China
Conclusie. Na 32 jaar aanwezigheid van WWF in China halveerde de stand van de reuzenpanda van 2000 naar 1000. Het Nederlandse Wereldnatuurfonds hanteert in lesmateriaal voor kinderen in 2012 nog de telling uit 2004: 1600 panda’s zouden over zijn, en er waren 1000 in de jaren ’70. Met de boekhoudkundige aanpassing van de éérste telling, líjkt het dan of het WNF-werk effectief was.

Die suggestie wekken ook artikelen als in de Telegraph in 2009: op gezag van het WWF; ‘de stand nam toe van 1000 naar 1600’. Die toename bestaat dus alleen boekhoudkundig. Ook verkondigt het hoofd van WWF China hier dat de panda over 2 generaties alsnog uitsterft. Dus waar zijn de ‘lange termijn oplossingen’, waarvan het WWF claimt dat ze de panda hielpen?

Zelfs áls de stand van de reuzenpanda sinds 2004 stabiel bleef, gaat het nog steeds over een áfname van 20 procent. Volgens het WWF is dat iets om te vieren. Zelf vind ik dit een prachtig voorbeeld van de meesterlijke marketing van het WWF, en de kracht van herhaling. Ook deze blog zal ondersneeuwen in de golf van marketing, een publiek geheim blijven terwijl ’s werelds grootste groene blijft groeien.

Door | 2012-07-13T12:15:35+00:00 13 juli 2012|13 Reacties

13 Reacties

 1. DWK 13 juli 2012 om 13:54- Antwoorden

  Ach over een jaar of wat lezen we gewoon een WWF-rapport waarin staat dat als zij niet hadden opgetreden we nu met – (minus) duizend panda's opgescheept zouden zitten.

  Vraag aan Donald Pols: Wat kost dat nou zo'n beetje; die halve pandapopulatie naar God helpen?

 2. Niek Rodenburg 13 juli 2012 om 13:59- Antwoorden

  Behalve hele ritsen klimaatexperts zit dus ook het Wereld Natuur Fonds met de cijfertjes te rommelen teneinde de resultaten voor de buitenwacht mooier te laten zijn dan ze in werkelijkheid zijn.

  Zou een klacht bij de Reclame Code Commissie helpen, want dit is toch misleiding?

 3. DWK 13 juli 2012 om 14:13- Antwoorden

  Niek,

  Als je business eruit bestaat je hand op te houden en verder NIETS te produceren behalve geluid, moet je wel.

  Je begint gewoon met 2K panda’s en zegt dat het er 1K zijn. Dan zit je voorlopig goed. De ouders van de dierenkinderen trekken de poeplap wel.

 4. Niek Rodenburg 13 juli 2012 om 14:16- Antwoorden

  @DWK

  Deze zwendelaars krijgen dus ook subsidie van de Nederlandse Staat.

  Postcodeloterij, Brussel, en….ga maar een uurtje door.

 5. Niek Rodenburg 13 juli 2012 om 15:33- Antwoorden

  Er wordt in Nederland met twee maten gemeten.

  Ik lees in de blog van Rypke:

  boekhoudkundige 'aanpassing' voor 'de goede zaak'

  In feite doet het Wereld Natuur Fonds het zelfde wat Econcern in 2009 deed, een boekhoudkundige 'aanpassing' voor 'de goede zaak', maar Econcern ging failliet omdat de banken de stekker eruit trokken.

  Ook de bank van meneer Wijffels deed dat, met een strop van meer dan € 100 miljoen achterblijvend.

  De managers die Econcern naar het faillissement begeleidden zijn dezelfde die nu bij Typhoon werken en ons begin deze week wilden doen geloven dat een Arabische suikeroom bereid was om € 2 miljard te investeren in een paar windmolens en hun eigen zakken.

  Behalve dan de voormalige CEO van Econcern, Ad van Wijk. Die heeft het getroffen.

  Hij mag als hoogleraar windbuil op de TUDelft studenten indoctrineren, dus ook misleiden, met de zegeningen van alles wat duurzaam is.

  Waarom gaat Econcern wel failliet en kan het WWF gewoon doorgaan met ons te blijven misleiden?

  Econcern deed toch hetzelfde wat het WWF in tal van rapporten tot op de dag van vandaag nog steeds doet, de donateurs, politici en andere goedgelovigen voor de gek houden met cijfers die niet juist zijn?

  Ze op z'n Hollands gezegd, besodemieteren.

  En wat doet het pluche in 'Den Haag'?

  Niets, want het interesseert ze helemaal, absoluut niets.

  Die zijn alleen druk bezig of ze wel hoog genoeg op de kandidatenlijst staan.

  Bah, driewerf BAH.

 6. Niek Rodenburg 13 juli 2012 om 16:02- Antwoorden

  Hallo WWF, bent u daar nog?

  Lees even mee voordat jullie de tel weer kwijt raken:

  Woensdag 11 juli: In het China Giant Panda Protection Research Center in Wolong zijn twee reuzenpanda's geboren.

 7. Niek Rodenburg 14 juli 2012 om 12:26- Antwoorden

  Beelden van de kleine reuzenpanda's:

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/12558106/__Reu

 8. Rypke 14 juli 2012 om 13:01- Antwoorden

  Niek Cool down! Het WNF heeft ook vele positieve kanten. Ze geven vele huisvrouwen een doel in het leven, verschaffen werk en daarnaast de vraag: is er één grote groene NGO nodig die tenminste op regeringsniveau makkelijk toegang heeft?

  Ja, of nee? Een club die invloed kan aanwenden, ipv een versplinterd groepje natuurbeschermertjes met ieder hun eigen diersoortje. Die invloed is een belangrijke reden waarom ook meer rechtzinnige natuurbeschermers niet gauw openlijk kritiek zullen leveren

  Het idee achter keurmerken als MSC is zo beroerd niet, en ook van visserijbiologen hoor ik dat de eisen die ze stellen streng zijn. Ze leggen zo toch een standaard

  Wel denk ik dat ze te veel zijn geideologiseerd en niet hun ware gezicht tonen, én zichzelf té vaak als enig juiste presenteren. Wanneer mensen werkelijk zien hoe het WNF óók is, én wat hun voorgestelde (ideologische) beleid zónder rentabiliteitstoetsing kost: dan zouden ze hun donateurschap opzeggen. Een belangrijk gebrek van het WNF is dat het een campagnegroep is die niet is gebonden aan een fysiek bestaand gebied. ZOals het Drents Landschap, of Fryske Gea die gewoon een stuk grond hebben dat ze moeten beheren. Als WNF iets wil doen, moet dat via fondsenwerving, mediakabaal en politieke druk op andermans grondgebied

  Wat deze clubs missen is onafhankelijke rentabiliteitstoetsing. Een project heet nu succesvol als al het geld is uitgegeven en een 'plan'klaarligt, los van de vraag of dat plan:

  a. ooit wordt uitgevoerd

  b. een toetsing bestaat van de werkbaarheid van dat plan.

  Het WNF lijkt de overheid wel. Zoals bij alle clubs die werken met geld van een ander, hebben ze lagere standaarden van efficiency. Dat compenseren ze bij WNF met marketing en een verheven zelfbeeld

  BIj de overheid compenseren ze dat gebrek met groeiende afdelingen 'communicatie'

 9. Rypke 14 juli 2012 om 13:29- Antwoorden

  Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid van desinformatie niet bij het WNF, maar bij de 'kwaliteitsjournalisten' die braaf alles overschrijven dat het WNF ze aanlevert

  'ehuhu, ja maar het WNF is toch goed want anders konduh ze dahtochniezegguh, of ben je teugen de natuur': ik heb dat echt te horen gekregen van kwaliteitscollegae, verder zou ik 'stoom afblazen', 'fanatiek'zijn en allerlei onvermoede emoties tonen enz enz: allerlei verbeelding van mensen die hun eigen perceptie van mijn teksten verwarren met mijn eigen persoonlijk welzijn en insteek. Om er maar geen aandacht aan te hoeven schenken..

  Of dat ze aan mijn productiviteit een verbetenheid menen af te lezen: men schijnt op het milieuministerie ('het ministerie van feesten en partijen') zo tegen mij aan te willen kijken. Ik ben geen trage ambtenaar maar kan snel kan werken en denken. Dan produceer je in een maand al snel meer dan een ambtenaar in een jaar. Ik heb één keer een maand voor een ministerie gewerkt voor een opdracht, en hahahahahahahah. Recreatie en sisyphusarbeid, al heb je er ook altijd enkele goeien tussen zitten die wél werk verzetten.

  Mijn verklaring voor hun perceptie: men sympathiseert zonder nadenken met clubs, als vorm van universele goedheid en onschuld: het naieve plopsalanddenken is de mainstream.

  Dan lijkt iemand die de andere kant toont als een boze buurman die met een kanon op een kind schiet. Wat doet hij boos en moeilijk, het is een populist blablabla.

  Het mainstreamdenken is al 20 jaar over datum, maar blijft in stand omdat de genen die hun invloed daar aan ontlenen nog op de posities zitten van opiniemaker

 10. DWK 14 juli 2012 om 14:09- Antwoorden

  Mooi genuanceerd verhaal.

  De hamvraag blijft natuurlijk: Kan de natuur zonder het WNF? Het antwoord lijkt mij JA ZEKER WEL. De natuur én de mensen zijn gewoon beter af zonder WNF.

 11. Niek Rodenburg 14 juli 2012 om 14:42- Antwoorden

  Niek Cool down! Het WNF heeft ook vele positieve kanten.

  Als de vele positieve kanten gepaard moet gaan met het corrumperen van data dan heb ik daar grote moeite mee.

  Ik ben de laatste die beweert dat het WNF bijvoorbeeld in Tanzania geen goed werk heeft verricht.

  Zij hebben onderzoek gedaan naar de gore praktijken van Bioshape Tz.

  Het WNF heeft bijvoorbeeld ondubbelzinnig aangetoond dat Bioshape illegaal tropisch bos omlegde.

  Ik heb zelf persoonlijk contact gehad met WNF leden van een onderzoekstation van het WNF in Zuid Oost Kenia, tegen de grens met Tz, waar bleek dat het kweken van jatropha helemaal niet zo succesvol was als Bioshape altijd beweerde.

  Ik ben ervan overtuigd dat het WNF mede van invloed is geweest op het vertrek van Eneco als grootste aandeelhouder van Bioshape. Bioshape en Eneco beweren natuurlijk van niet, die houden de sterk vervuilde was angstvallig binnen, maar de achtergrondinformatie die we rechtstreeks van meerdere nauw bij de zaak betrokken mensen in Tz hebben toont het wel degelijk aan.

  Al het goede heeft ons er niet van weerhouden anderhalf jaar geleden het lidmaatschap van het WNF op te zeggen en de contributie te besteden aan een organisatie die tot doel strekt de bevolking in het district waar Bioshape tekeer ging, te helpen een beetje meer menswaardig bestaan op te bouwen.

 12. DWK 14 juli 2012 om 15:23- Antwoorden

  Rypke,

  even je draadje vervuilen:
  http://www.nrc.nl/nieuws/2012/07/14/aantal-analfa
  Hoewel, het gaat natuurlijk wel om dezelfde muziek. Receptietijgers en champagneslurpers zijn het! Allemaal!

  Nog meer terzijde: Wat ik zo vreemd vind, dit soort vragen wordt bijna niet gesteld als het gaat om de rest van die 10 miljard subsidie. De Algemene Rekenkamer heeft daar voor de tweede keer een mooi rapport over geschreven. Het geeft maar aan dat het leeuwendeel van die Kamerleden helemaal niet uit is op een correcte en toetsbare besteding van publieke gelden, maar uitsluitend uit is op effectbejag. Edelcorruptie zou een mooie omschrijving zijn.

 13. […] CEO? Voor ons (lezers) van climategate.nl is de rol van NGOs niet nieuw, zie bijvoorbeeld hier en hier. Toch is zijn uitspraak belangrijk. Openbare opinieleiders spelen een grote rol in de […]

Geef een reactie