Het meest klimaatbestendige kuddedier van NL: Waddenzeedijkschapen, onze partners bij klimaatadaptatie

Gisteren meldde Elsevier op basis van het CBS, wat Climategate-lezers al wisten. Vandaag zijn ook NRC en Financieel Dagblad wakker geworden, door alle misgelopen belastingmiljarden die ‘vergroening’ kost. Elsevier ging enkel over de subsidies.

Alleen al in 2010 gaf het kabinet minstens 1,3 miljard euro klimaatsubsidies uit, vooral staatssteun aan de voormalige nutsbedrijven (zoals 5000 euro MEP-subsidie per uur aan één houtkachel van Essent) en windmolenaars. Waarschijnlijk veel meer, want het kabinet is het zicht volledig kwijt op de kosten van klimaatbeleid.

Dit jaar geeft Agentschap.nl liefst 1,7 miljard euro staatssteun aan niet renderende energievormen (‘duurzaam’), bijna het dubbele bedrag van wat Defensie moet bezuinigen. Voor ‘de strijd tegen klimaatverandering’ (onderdeel mitigatie). Om papieren EU-doelen (niet) te halen. Zonder rentabiliteitstoetsing. Hoe lang blijft de massa nog mee lopen zonder protest?

Er is een kentering gaande in media.
Ik werd gebeld door een journaliste van Brandpunt, die de juiste vragen ging stellen over milieudogma’s. Dus hoewel zeldzamer dan de laatste panda, bestaan ze toch binnen de journalistiek. Benieuwd wat ze gaat doen!

Zinvol klimaatbeleid gaat uit van adaptatie.
Deze zeedijk is een resultaat van decennia klimaatadaptatie: klimaatbeleid bestaat al eeuwen, al noemden we dat toen anders. Deltawerken en zo. Gisteren kon ik daar deze foto’s maken van het meest klimaatbestendige dier van NL: het Waddenzeedijk-schaap. Grazend houden ze de wortels kort en stevig, en daarmee de dijk. In weer, regen en wind. Een verlicht wezen dat het bestaan met één Beeh-roep doorgrondt.