Greenpeace en haar youthfull/usefull idiots zijn ook in Italie actief

Zolang plantentelers planten kruisen om gunstige genen over te dragen op het nageslacht- een deels willekeurig proces met ongewisse afloop- protesteren milieuclubs en regeringen niet. Maar zodra biotechnologen doelgericht het dna ‘verbeteren’om een gewenste eigenschap te krijgen bij voedselgewassen gaan alle registers open.

Het zou ‘gevaarlijk’zijn??
Er moeten plots ‘veilige zones’tussen GMO-gewassen liggen en ‘normale’gewassen, om ‘besmetting’met stuifmeel van GMO-gewassen te voorkomen. Handel in Angst BV Greenpeace sympathiseert direct met wat youthfull idiots die proefvelden vernielen in Wageningen.

Trieste Next-lezing Roger Beachy: waarom blijft Europa achter bij beschaafde landen
?
‘Waarom is er géén weerstand en geen uitgebreide gezondheidscontrole bij gewassen die via ‘random’ processen worden gekweekt’, vraagt Roger Beachy van het Danforth Plant Science Center zich af op zijn lezing op de Trieste Next-conferentie Save the Food. ‘Maar zodra we doelgericht een gewenste eigenschap inbrengen dreigt overregulering door overheden. Ik wil u niet opdringen dat u morgen GMO moet accepteren. Maar wel graag dat u uitgaat van logica en bewijs.’

In Europa blijft de teelt van GMO-gewassen achter bij de beschaafde wereld.
Van de 160 miljoen hectare GMO gewassen groeit 50 procent in de VS, daarna volgen Brazilie en Argentinie. Europa bungelt achteraan. Spanje, Portugal, Hongarije en Tsjechie groeien ook ruimhartig GMO-gewassen.

Nederland:’Liever biologisch-romantische Ot en Sienlandbouw dan biotech’
Nederland zit in de league van landen als Duitsland, Belgie en nog een paar achterblijvers die in de categorie ‘hesitant’vallen: wel biotech voor het verhogen van productiviteit, maar zodra het woord ‘duurzaam’valt geloven de meesten in biologische landbouw: ookal verlaagt dit de productiviteit met 50 procent en verhoogt dit de landbehoefte navenant. Landen als Italie zijn volledig tegen.

Alleen voordelen, géén nadelen (noem ze me, ik kan ze niet bedenken)
Terwijl juist op het gebied van duurzame landbouw met GMO volgens Beachy een wereld is te winnen. Neem BT-gewassen als BT-katoen. Een ingebouwd gen maakt de katoen giftig voor zijn belangrijkste plaaginsect. Introductie van BT-genen in gewassen verlaagde de benodigde hoeveelheid insecticiden met 850 miljoen gallons per jaar. Herbicide-tolerantie zoals via ‘round up ready’bespaart boeren arbeidstijd: ze sproeien éénmaal roundup en hoeven minder te ploegen, minder hun machines te gebruiken en sparen fossiele brandstoffen.

Nederland in categorie GMO-twijfelaars. In Italie geloofden bij een publieksonderzoek in 2000 nog 20 procent van de ondervraagden dat in tomaten geen genen thuishoren

De natuur is niet volmaakt, wij kunnen haar verbeteren voor onze eigen doeleinden.
Oogsten van mais kunnen per hectare door GMO nog verdubbelen. Via GMO kun je planten virus-resistent maken: een gen inbouwen zodat ze het RNA van een virus als ‘vijandig’herkennen en afbreken.

Er zijn géén gezondheidsproblemen geconstateerd bij GMO, wel zijn er innovaties nodig om met mínder milieulasten nog eens 2 miljard méér mensen te voeden die ook nog eens méér vlees eten. Stel dat je via gmo ook een zalm kan kweken die veel efficienter voedsel in vlees omzet, in plaats van via de huidige conversiefactor 5 (vismeel):1 (zalmvlees). Volgens mij kunnen ook plofkippen best nog veel sneller groeien met minder voer.

Waaraan ligt die weerstand dus?
Beachy kwam met de geijkte zaken waarmee academici aan komen zetten, die zelden nog met de domme boer en tokkiebuurtegenoten in gesprek gaan: de ‘Postmodern assault on Science’ van Marcel Kuntz, allerlei academische verklaringen waarom mensen ‘de’wetenschap niet willen accepteren. In het tijdperk van postnormale ‘wetenschap’als klimaatmodellering….En vervolgens allerlei psychologische technieken voorstellen, het is iedere keer weer aandoenlijk als wetenschappers ‘de kloof met het publiek’willen overbruggen via een nieuwe kloof.

Alles is emotie: Handel in Angst BV is de schuldige
‘De’ wetenschap bestaat niet, en er zijn geen rationele verklaringen behalve deze: mensen zijn niet rationeel, ook academici niet. Het opblazen van angst voor klimaatverandering is ook louter verklaarbaar uit geldzucht en macht. En voedsel is grotendeels emotie. Mijn verklaring is veel doeltreffender en simpeler. Handel in Angst BV, de milieubeweging is schuldig aan het achterblijven van duurzaamheid via GMO. Zij weten dat mensen niet rationeel zijn, en spelen op emotie. Veel effectiever.

Jeremy Rifkin en Greenpeace
Het was Friends of the Earth – jaarlijks door de Europese Commissie nog gesponsord met 4 ton euro om zich te laten belobbyen- en Greenpeace die via angstcampagnes GMO in Europa wist te vertragen. Jeremy Rifkin was hierin een grote speler Zolang deze handelaren in angst overheidssubisidies krijgen om ons bang te maken, blijven de angstige verhalen overheersen. Ik bedoel: sinds de oprichting van de Postcodeloterij kreeg ook Greenpeace al 40 miljoen euro belastingvrij.

Antigentech-neoludite Jeremy Rifkin adviseert nu de Provincie Utrecht voor 3 ton euro gemeenschapsgeld

Er is maar één oplossing. Groene clubs 100 procent belasten.
En dan kunnen we eindelijk vooruit. Nou ja: verplichte scholing van overheidsbestuurders om zin en onzin te scheiden- oplichters te herkennen- zou ook helpen: Rifkin vond zichzelf opnieuw uit als ‘energieconsultant’en kon pardoes weer 3 ton gemeenschapsgeld cashen van de Provincie Utrecht.