Bestrijdingsmiddelen landbouw ondergeschikte rol bijensterfte

Bijen hebben weinig aan mediahysterie over insecticiden, wel veel aan bloementuinen, goede imkers en bestrijding varroamijt

Het Europese Parlement besloot vorige week tot een tijdelijke ban op insecticiden uit de categorie neo-nicotinoiden.

Zogenaamd om de ‘mysterieuze bijensterfte’ in Europa een halt toe te roepen. Veel beslissingen van Europarlementariërs op milieugebied zijn gefundeerd op mediahysterie, aangesticht door milieuclubs en mensen als Jeroen van der Sluijs van de Universiteit Utrecht. (kom ik zo op) De beslissing om via deze ban bijen te ‘redden’ is een mooi voorbeeld van mijn stelling, dat het meeste milieubeleid uit Brussel dient ter groene zelfprofilering van (13.000 euro per maand kostende) Brusselse politici.

Want – zoals ik 3 jaar terug al schreef– in werkelijkheid is aan die bijensterfte niets mysterieus. Dat bevestigde de presentatie van bijenbiologe Coby van Dooremaalen van Wageningen Universiteit nogmaals op het Nern-Ecologencongres in Lunteren.

Bijenkolonies in Europa sterven door:

 • 1. Varroa destructor, de mijt die álle kolonies heeft besmet in Europa. Imkers die hun kolonies wél goed behandelen met miticiden hebben na de winter in 80 procent van de gevallen nog overlevende bijenvolken. Zonder behandeling maar 10-20 procent.
 • 2. minder beschikbaarheid van diverse nectarbronnen in de activiteitsperiode: monotonisering van de landbouw speelt hier een rol én de vertegeling van tuinen/opruimdrift van overheden
 • 1003. eehh, insecticiden die niet volgens de (in Nederland strenge) reglementen worden gebruikt in de landbouw

 • Winteroverleving is de crux
  De Varroamijt is afkomstig uit India en werd 60 jaar geleden voor het eerst overgebracht op Europese bijenvolken. De mijt zit overal, terwijl in Nederland het gebruik van neo-nicotinoiden die onreglementair worden toegediend fragmentair plaatsvindt: áls het al in zulke doses gebeurt dat dit een bij kan doden na verdunning door het milieu. Die waarneming sluit pesticiden uit als hoofdoorzaak, want sterfte vindt overal plaats en de actieradius van een bijenvolk is maar 3 kilometer, bij voedselzoeken (met tussentijds bijtanken) 10 kilometer.

  De Europese honingbijen hebben geen defensiestrategie tegen de mijt, in tegenstelling tot Indische bijen die een langere co-evolutie met deze plaag kennen. De mijt vestigt zich op het jonge bijenbroed en zuigt de levenssappen er uit, letterlijk.

  In de activiteitsperiode- de zomer- brandt iedere 3 weken een generatie werksters op. Een nieuwe generatie volgt de opgebrande werksters dan weer op. In de winter moet het stadium larve-jonge bij-bij echtere een langere periode overbruggen van wel 200 dagen. Bij onbehandelde kolonies (in september, augustus of in juli) heeft dan in 80 procent van de gevallen de mijt het bijenbroed zo uitgezogen, dat geen bij meer levend overwintert.

  Voedselgebrek voor bijen oorzaak nr2
  Minder eiwitrijk voedsel voor bijen en voedselgebrek verzwakken ook bijenbroed. Ook in eitjes van bijen zit een dooier met het eiwit vitellogenine, dat bij bijen extra belangrijk is. Werkbijen slaan dit eiwit ook op in kop en achterlijf. Daar dient het ook als voedselvoorziening voor de kolonie, de werksters voeden anderen er mee. Een door mijten geparasiteerd bijenbroed heeft minder vitellogenine beschikbaar als bij, en verzwakking van de kolonie werkt zo dubbel. Minder eiwitrijk nectar in de activiteitsperiode verzwakt kolonies dus en maakt ze kwetsbaarder voor de mijt.

  Waar is de nectar gebleven?
  Weilanden zijn nu meestal monotone biljartlakens Engels raaigras, waar Friesland eerder nog ‘Lan fan fjild EN BLOMMEN’heette. Overregulering door Brussel en de Nederlandse overheid maakte dat boeren alleen door hyperintensivering nog konden renderen. Zie ook de monocultures van mais voor biobrandstof en veevoer: alleen goed voor wilde zwijnen.

  Een andere oorzaak van minder stuifmeel in opeenvolgende periodes: Wanneer lindes hun stuifmeel loslaten bellen Gerda Geranium en Piet Zeur direct de gemeente: Overlast! De zaag er in.

  Een bezoek aan een modern tuincentrum werkt ook ontnuchterend. Ze verkopen buitenkeukens, 100 varianten op een houten schutting en 1000 varianten op bestrating, maar je zoekt je een ongeluk naar (bloem)planten: winkels vormen een afspiegeling van wat mensen willen, anders verkochten ze het niet. De afstand tussen goede voedselbronnen voor bijen neemt ook in stedelijke omgeving steeds meer toe, terwijl ze veel energie verbruiken bij de vlucht en moeten bijtanken.

  Wie bijen (en vlinders) wil helpen, zet zélf de tuin vol met bloemplanten, zoals hier ridderspoor, stinkende gouwe en salie. Bijen kunnen prima zonder papieren protocollen, communicatiecampagnes en overheidsbureaucratie

  Een oorzaak mediahysterie over neo-nicotinoiden: Jeroen van der Sluijs
  Wat is dus de bron van nadruk op de minst belangrijke oorzaak van bijensterfte, pesticiden? Belangrijke bron van hysterie over een -zeer mager bewezen- relatie tussen neo-nicotinoiden en wintersterfte van bijenvolken- is Jeroen van der Sluijs van de Universiteit van Utrecht die de media afgelopen jaren bleef tracteren op bijenhysterie, waarbij hij de nadruk legde op neo-nicotinoiden.

  De docent ‘nieuwe risico’s in Natuurwetenschap en Samenleving’onderzoekt onder meer de rol van media bij besluitvorming. Het door hem verspreidde bijgeloof past in zijn onderzoekslijn. Hij weet veel van risico-analyse, risicoperceptie en besluitvorming maar veel minder over bijen dan de Wageningse bijbiologen. Wij vroegen ons hier al eerder af, Jeroen, waarom trek je risico’s uit zijn verband bij bijen, nadat hij de Vara had gefopt.

  Vanuit zijn hoek kwamen de berichten waarbij hij het risico van het insecticide neonicotinoide werd uitvergroot voor bijen. Zijn verhaal lokte het verzamelde onbenul van de pers als zoete nectar.

  Het is eenvoudig om (meestal links) journaille op de kast te krijgen.
  Zie Jaffe Vink zijn boekje ‘Het Gifschip’, verslag van een JOURNALISTIEK schandaal. Roep iets over ‘gevaarlijke chemicaliën’ wijs de kapitalistische klassenvijand van de Vara- ‘De Industrie’- aan als bron. Koppel dat aan een ‘ernstige bedreiging’ en iets aaibaars (de bij is op afstand het meest aaibare insect) en de volgende dag staat Zembla bij je op de stoep.

  De regel van Paracelsus dat giftigheid in de dosis zit, is aan veel (meestal chemisch analfabete) journalisten niet besteed. Chemicaliën zijn per definitie ‘gif’, stoffen ‘die er niet horen en dus wel gevaarlijk zullen zijn’. Van der Sluijs weet dat. Het is precies zijn werkterrein: de risicoperceptie bij milieuzaken van veel Westerse journalisten (en meestal urbane politici) is verwrongen, meer op Romantisch symbolisme (‘De Natuur’is zuiver en goed, dus ‘onnatuurlijk’is slecht) gestoeld dan kennis van zaken. De schade die de journalistiek zo aanricht door het aanstichten van averechts beleid moet in de miljarden euro’s per jaar lopen.

   Een eigenschap van een insecticide is dat een insect daar dood aan gaat. Bijen zijn insecten. Gaap. Feitje: De grootste producenten van zenuwgiften en insecticiden als nicotine en verwante stoffen op aarde zijn echter planten, en niet Bayer. Lees het boek van bioloog Jean Marie Pelt, ‘De Geheimtaal van de Natuur’en je weet al genoeg voor de juiste risicoperceptie, voor bijen het geweldige boek ‘honingbijen’van Jurgen Tautz verkrijgbaar bij KNNV.

  Of het volledig is toe te schrijven aan mediamanagement van Van der Sluijs en co: dat is natuurlijk ‘informed speculation’, en uiteindelijk ook niet zijn volledige verantwoordelijkheid. Wel passen zijn activiteiten- het voeren van (meestal linkse bio- chemisch analfabete) journalisten met bijgeloof- in de lijn van zijn onderzoeksgroep. Ik vind het een interessante theorie die om zijn reactie vraagt.

  Door | 2013-02-10T13:35:33+00:00 10 februari 2013|47 Reacties

  47 Reacties

  1. Rypke 10 februari 2013 om 14:01- Antwoorden

   Het wachten is nog op een reportage van de Vara waarbij de risico’s van diwaterstofoxide worden belicht. Het blijkt dat duizenden mensen jaarlijks sterven door een overdosis van dit giftige diwaterstofoxide. En dat de diwaterstofoxide leverancier Vitens onder één hoedje speelt met lokale overheden die via Hefpunt jaarlijks 140 euro per inwoner cashen op diwaterstofoxidesystemen. Dit vraagt om morele verontwaardiging, een nieuw overheidsprotocol, meer Brussels papier en zich profilerende politici die zich voor de camera zorgen maken over al die sterfgevallen door diwaterstofoxide.

   • klimwim 10 februari 2013 om 18:43- Antwoorden

    Onze bijna-koning zweert bij di-hydro-oxy. Van de drinkbare -dus weinig verontreinigde- variant weet hij er wel twintig te noemen. Van de landbouwvariant nog veel meer. En de zoute variant, die veelvuldig in oceanen te vinden is, daar is zijn schoonvader dan weer expert in.
    Uit datzelfde zout wordt de gouden bijvangst dood door de poorten gespoeld. Ik ben even windmolens op schaliegas misbruik controleren, aldus mijn favoriete EU geliefde.
    The future is bright.

   • Peerke 11 februari 2013 om 16:19- Antwoorden

    Het duo Penn & Teller heeft voor hun programma “Bullshit” al eens een campagne gevoerd tegen “H2O”. Vele mensen tekenden de petitie…

  2. boels069 10 februari 2013 om 14:33- Antwoorden

   Misinformatie en larie gaat er bij onnozelen als koek in.
   Communicatiewetenschap is perversie onder het mom van wetenschap.

   Toch knap om zo’n grote kluit te willen belazeren.
   Onbeschaamd arrogant om het te proberen.

   Waar zijn toch de hoeders van een minieme integriteit: de Raad van de Journalistiek en de KNAW?

  3. Niek Rodenburg 10 februari 2013 om 15:01- Antwoorden

   Diwaterstofoxide is een stof die gebruikt wordt om groenten mee te wassen, die daarna weer in de supermarkt liggen. Bijna elke frisdrank bevat een hoog percentage diwaterstofoxide. Veel gebruik van deze stof zorgt bij consumenten voor overmatig plassen, zweten en kan zelfs leiden tot een verlaging van de bloedsuikerspiegel, wat uiteindelijk leidt tot de dood.

   Vitens loost al jaren illegaal diwaterstofoxide boven een voormalige illegale stortplaats die vol met gif ligt:

   Waterleidingbedrijf en schaliegas is als water en vuur

   op

   http://fibronot.nl/nieuwsartikel2012-367-waterleidingbedrijf-en-schaliegas-is-als-water-en-vuur/

   en

   http://fibronot.nl/nieuwsartikel2013-033-gemeente-apeldoorn-wil-dat-vitens-illegale-waterlozingen-stopt/

  4. Chris Schoneveld 10 februari 2013 om 15:24- Antwoorden

   We moeten de invloed van die Jeroen van der Sluijs op het Europese parlement nou ook weer niet overdrijven. Ik wil wedden dat 99% van de parlementariers nog nooit van hem gehoord heeft of kennis heeft genomen van de mediahype die hij heeft veroorzaakt in Nederland. Zijn publicatielijst bevat geen enkel peer reviewed paper over dit onderwerp en op Wikipedia wordt veel over neo-nicotinoiden en bijen geschreven met refrenties naar de wetenschappelijke literatuur, maar van der Sluijs wordt nergens genoemd.

  5. André van Delft 10 februari 2013 om 16:47- Antwoorden

   Wetenschappers hebben een golflengtebereik van elektromagnetische straling geïdentificeerd, van 390 tot 700 nm, dat al eeuwen voor ernstige problemen zorgt: het laat papier vergelen; bij mensen kan het de nachtrust belemmeren, en zelfs ernstig oogletsel veroorzaken. Deze straling komt vrij bij nucleaire explosies en bolbliksems. Inbrekers gebruiken soms handzame apparaten die de straling uitzenden, omdat het hen helpt de buit op te sporen.
   Bij alle moderne LED, LCD en Plasmatelevisies komt deze straling vrij; in combinatie met geluid lopen miljoenen kijkers hierdoor gevaar van hersenverweking, of zij hebben al onherstelbare schade opgelopen. Vooral VARA publiek is op grote schaal het slachtoffer.

  6. Gerry Geldermalsen 10 februari 2013 om 16:51- Antwoorden

   De wens is de vader van de gedachte. Toch vreemd is dat in landen waar deze middelen verboden zijn de bijenen populatie groeit. Verder is het vreemd dat de schrijver de universiteit van Wageningen noemt, dit terwijl Wageningen niet onafhankelijk is en eigenlijk wordt gerund door Monsanto en Bayer. Dit verhaal kan dan ook gelijk de prullenbak in en heeft geen enkele waarde omdat de feiten nu eenmaaal anders liggen. http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/nederland/universiteit-wageningen-loopjongen-van-de-agro-industrie-deel-ii/#.UKC9DNKmsDg.nujij

  7. Turris 10 februari 2013 om 17:32- Antwoorden

   De schandelijke gebruik en verspreiding binnen Europa van diwaterstofoxide heeft nodig politiek actie nog van bijvoorbeeld Thijs Berman (http://www.thijsberman.pvda.nl/) Deze Europarlementariër zet zich geweldig in om ALLES, waar hij geen verstand van heeft, vanuit Europese wetgeving te kunnen regelen. 🙂

  8. DWK 10 februari 2013 om 18:33- Antwoorden

   Wordt het niet eens tijd dat het chemisch grootkapitaal gaat broeden op een selectief poedertje voor in het water waardoor niet kritische journalisten schrijfkramp krijgen.

  9. Jeroen van der Sluijs 11 februari 2013 om 09:38- Antwoorden

   @Rypke: Dank voor je verfrissende blog-post.

   Inderdaad heb ik op 23 Januari 2013 in Brussel zowel bij het Europees Parlement als bij de Europese Commissie een toelichting gegeven op ons bijen en landbouwgif hoofdstuk in het Late Lessen uit Vroege Waarschuwingen II rapport van het Europees Milieuagentschap dat die dag met veel media tam tam werd aangeboden:
   http://www.bijensterfte.nl/sites/default/files/NL_EEA_2013_Late_Lessen_Bijenhoofdstuk.pdf
   (of in het Engels: http://www.bijensterfte.nl/sites/default/files/Chapter_16_Late_Lessons_II_Report_2013.pdf)

   Samen met de eveneens net verschenen heldere conclusies van EFSA over de te grote risicos van imidacloprid, clothinidine en thiamethoxam
   http://www.bijensterfte.nl/nl/node/525
   heeft dat enkele ogen geopend.

   Dat gaat echter allemaal over de vraag of neonicotinoiden bij normaal gebruik conform de wettelijke gebruiksvoorschriften veilig is voor bijen en daarvan staat vast dat het dat niet is voor een groot aantal van de ruim 400 gewassen waarop het gebruik van deze middelen in Europa is toegelaten.

   Merk op dat dat een totaal ander vraag is dan “wat is de hoofdoorzaak van de abnormaal hoge bijensterfte in de wereld”.

   Op die vraag ben ik ook wel eens ingegaan en mijn voorlopige antwoord daarop kun je hier nalezen:

   “Het onderzoek wijst in de richting van een samenspel van elkaar wederzijds versterkende oorzaken. De belangrijkste oorzaken zijn:
   • de achteruitgang van de natuurkwaliteit door een terugloop in de biodiversiteit van het plantenrijk (afnemende soortenrijkdom) waardoor er te weinig drachtplanten/wilde bloemen voor de bijen zijn en het verdwijnen van leefgebied en nestgelegenheid voor wilde bijensoorten;
   • monotonisering en schaalvergroting in landbouw en landschap met als gevolg een te eenzijdig stuifmeel aanbod, niet goed verdeeld over het jaar;
   • (voor de honingbij:) de opmars van de varroamijt en de daarmee gepaard gaande opmars van bijenziekten die door de mijt worden overgedragen;
   • de grootschalige introductie van voor bijen ongekend giftige systemische insecticiden, met name de zogenaamde neonicotinen en fipronil.”
   Bron: http://www.bijensterfte.nl/sites/default/files/Bijensterfte_overzicht.pdf

   Maak je echter niet ongerust, de EU wil alleen de toepassing als zaadcoating in de paar gewassen die door giftige stofwolken zijndens het pneumatisch zaaien het allerhoogste risico voor bijen oplevert tijdelijk verbieden: koolzaad, mais, zonnebloem en katoen en Nederland voegt daar nog erwten aan toe. De toepassing op de overige ruim 400 gewassen zal vrolijk en zonder enige restrictie door mogen gaan.

   Merk op dat op elke hectare waar neonicotinoiden gebruikt worden (en dat zijn er erg veel) de boeren en tuinders in Nederland sinds de aanscherping van de gebruiksvoorschriften in 2011 verplicht zijn om AL HET ONKRUID te verwijderen VOORDAT HET BLOEIT. Dat betekent dus dat de dracht een enorme klap heeft gekregen in deze gebieden omdat er niets meer mag bloeien. Boeren houden zich er vaak niet aan en in Nederland is handhaving synoniem aan gedogen, maar dat betkent dan dat er onkruid bloeit met giftig stuifmeel en nectar op de behandelde hectares.

   De oude pesticiden ga je pas gebruiken op die hectares waar er signalen zijn dat de plaagdruk hoog kan worden en andere ingrepen niet afdoende zijn. Bij neonicotinoiden zit het gif al in de coating rond het zaadje en vergiftigt het alle hectaren waar deze gewassen verbouwd worden, onafhankelijk van of er zonder dat middel wel sprake zou zijn geweest van een plaag. Het meeste gebruik is daarom volstrekt overbodig.

   Ook is het zo dat maar 1,6 tot maximaal 20% van de totale hoeveelheid gif in de zaadcoating daadwerkelijk wordt opgenomen door het gewas om deze te beschermen. De resterende 80 tot 98.4 % lekt direct naar bodem, oppervlaktewater en grondwater. Het is een uiterst inefficient middel.

   @chris_schooneveld: Je schijft over mij “Zijn publicatielijst bevat geen enkel peer reviewed paper over dit onderwerp.”
   Je vergist je. Van de 67 gepeerreviewde artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en de 25 gepeerreviewde boekhoofdstukken van mijn hand gaan ondermeer de volgende publicaties over dit vraagstuk:

   DOI 10.1016/j.scitotenv.2006.12.052

   DOI 10.1088/1748-9326/5/1/014006

   DOI 10.1016/j.envsci.2011.01.003

   Chapter_16_Late_Lessons_II_Report_2013.pdf

   03-Multi-Causal.pdf

   Zie verder:
   http://scholar.google.com/citations?user=B8VdMX4AAAAJ

   Met vriendelijke groet,

   Jeroen van der Sluijs

   • Chris Schoneveld 11 februari 2013 om 17:42- Antwoorden

    Mijn vluchtige kijk richtte zich op de eerste auteur waardoor ik jou als co-auteur heb gemist.
    Mijn excuses. Blijft staan, en Ik neem aan dat je het met me eens bent, dat we niet jouw invloed op het parlement moeten overdrijven.
    Chris

  10. Ivo 11 februari 2013 om 11:33- Antwoorden

   Voor liefhebbers het filmpje over banning dihydrogen monoxide: https://www.youtube.com/watch?v=yi3erdgVVTw

  11. Rypke 11 februari 2013 om 11:46- Antwoorden

   @Gerry: het ‘wageningen wordt gerund door monsanto en bayer’-anti-industrieel complotgelul is nu precies wat ik bedoel. Het plassen op de klassenvijanden van Greenpeace- Monsanto en Bayer-gaat er bij de Vara/linkse amateurjournalisten in als Gods woord bij een ouderling maar leunt niet op data

   Al zou de hele campus van Wageningen door Bayer worden opgekocht, dan maakt dat voor de bijen niets uit: die houden allemaal last van Varroamijt en wie de mijt niet adequaat bestrijdt krijgt een hoge wintersterfte

   De ontbloeming van het platteland en tuinen is ook een verifieerbaar feit dat iedereen om zich heen kan zien, al is hier lastiger een correlatie te vinden met bijensterfte: er is wel een duidelijk biologisch mechanisme

   En je bewering ‘in landen waar bestrijdingsmiddelen niet worden gebruikt gaat de bij vooruit’: welke data baseer je dat op? Giftigheid zit- ik herhaal- in de doses. Waar zijn concentraties gevonden van neo-nicotinoiden in fourageergebied van bijenkolonies in letale doses?

   Precies, die zijn er niet: je kletst net als de vele linkse overschrijfmensen die zich journalist noemen vanuit hun pavlov-reactie dat ‘de industrie’altijd fout is en de overheid onze redder

   Al zou Bayer het onderzoek betalen (wat volgens mij niet zo is), dan nog blijft de vraag staan: kloppen de data. Ik verwijs je naar James Lovelock in ‘Gaia a new look at life on earth’: hij werkte voor Shell en constateert dat ‘in het dagelijks leven intelligente mensen willen geloven dat door private ondernemingen gefinancierd onderzoek per definitie verdacht is’.

   Hij begrijpt dat als onafhankelijk onderzoeker niet. Ik vind door de overheidsbureaucratie gefinancierd onderzoek net zo verdacht/evenmin

  12. Rypke 11 februari 2013 om 12:09- Antwoorden

   @Jeroen: welkom terug op Climategate en dank voor je reactie

   Het maakt mij niet uit of een middel per sé wel of niet wordt toegelaten/verboden: bewijs moet de doorslag geven. Het toepassen van dieldrin begin jaren ’60 als zaadcoating was niet direct bevorderlijk: dat leidde tot direct bewezen toxiciteit van zaadconsumenten als duiven, de vogels lagen bij bosjes op plaats delict

   Dat wil nog niet zeggen dat het ook op stuifmeel zit in de zelfde letale doses als je zelf al vaststelt dat slechts 1,6 procent van het middel door het gewas wordt opgenomen.
   De bewijslast ligt echt bij jouw Jeroen, niet bij de Wageningers die door de milieuactivisten uit jouw vakgroep van wetenschappelijke wangedrag zijn beschuldigd. Jullie moeten openlijk je excuus aanbieden

   Geef me veldproeven met bijenvolken die voeden op dracht van gewassen uit zaden behandeld met neo-nicotinioden. Het probleem bij bijensterfte zou – wanneer jouw bewering juist is- niet wintersterfte moeten zijn maar zomersterfte in de activiteitsperiode en kom dan niet met beweringen of ik zo heel er graag wil dat die neo-nicotinoiden worden gebruikt. Ik wil maar één ding: bewijs, en de bewijslast ligt bij jouw, niet bij de Wageningers

   De kern van mijn posting is dat overdreven aandacht voor de minst belangrijke oorzaak van bijensterfte aan jouw valt toe te schrijven inclusief het verzamelde onbenul der (meestal linkse) journalistiek. Dat wis je niet uit door -academisch cliché- op een samenspel van oorzaken te wijzen om vervolgens je stokpaardje op gelijke voet te stellen met de belangrijkste.

   Dit is precies je werkterrein, risicoperceptie/ het uit context tillen van risico’s

   • Jeroen van der Sluijs 11 februari 2013 om 12:36- Antwoorden

    @Rypke: op wie doel je precies met “de milieuactivisten uit jouw vakgroep”? Je maakt me wel nieuwsgierig zo.

   • Karstine Hovingh 12 februari 2013 om 01:26- Antwoorden

    @Rypke: Je gebruikt ontzettend veel woorden om vooral duidelijk te maken dat je helemaal geen verstand van zaken hebt. Ik vind het nogal verbijsterend. Het is gewoon leeg gebral in de ruimte waar je kennelijk behoefte aan hebt. Behalve dat kun je niet eens fatsoenlijk spellen maar dit terzijde.
    Waar probeer je nou eigenlijk overheen te schreeuwen? Het is me opgevallen in de loop der jaren, dat over het algemeen alleen de mensen die er financieel belang bij hebben, het gebruik van deze pesticiden met hand en tand blijven verdedigen.
    En dat gehakketak op Jeroen van der Sluijs, alsof hij de enige is die hierover iets te melden heeft. Ik vind het nogal zwak, het is ofwel een geval van persoonlijke kinnesinne dan wel proberen op een oneigenlijke manier iemand onderuit te halen om de aandacht af te leiden van het werkelijke probleem. Wat weet jijzelf eigenlijk echt, dat is mij ondanks al je kabaal n.l. niet duidelijk geworden.
    Het is een bekende tactiek van alle grote agrochemische bedrijven zoals Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow, DuPont en BASF om vooral de varroamijt als grote boosdoener aan te wijzen. En ook om iedereen die daar financieel belang bij heeft dit uitvoerig te laten verkondigen.
    Op de Apimondia (tweejaarlijks wereldbijencongres)van 2009 waaraan 400 onafhankelijke wetenschappers hadden bijgedragen, was de eindconclusie al dat de wereldwijde bijensterfte vooral te wijten was aan het gebruik van deze systemische pesticiden.

    • Ivo 12 februari 2013 om 08:25- Antwoorden

     Wie weet, huiszangeres van Beesupport, heeft u gelijk. Helaas ontbreken daarvoor de argumenten anders dan “het is een bekende tactiek”. Dat is de autoriteitsdrogreden die niet overtuigend is. Dat schelden op Rypke is niet beter dan de wijze waarop hij anderen de maat neemt en doet afbreuk aan uw bijdrage. Een soort op de persoon gespeelde jij-bak. (tu-quoque-argument)

     Het congres werd bijgewoond door een man of 2000 als ik het goed lees. Dat er 400 onafhankelijke wetenschappers hebben bijgedragen wil nog niet zeggen dat de eensluidende conclusie van deze 400 wetenschappers hetzelfde is als van alle congresdeelnemers. Vergelijk de autoriteitsdrogreden van het IPCC.

     De bijdrage van Jeroen van der Sluis snijdt meer hout. Ik krijg de indruk dat een akkerrandenproject in de Hoeksche Waard meer voor het bijenvolk betekent dan het verbod op de bestrijdingsmiddelen zoals hij dat weergeeft. Nochtans ben ik bij gebrek aan echte kennis neutraal ten opzichte van dat verbod.

     Misschien een goed idee voor Beesupport om aan te geven wat de mensen zelf kunnen doen voor de bijen. Welke planten zijn goed, hoe maak ik een mengsel dat jaarrond voldoende voedsel geeft? Of een verwijzing naar een site met dergelijke informatie.

  13. Rypke 11 februari 2013 om 12:18- Antwoorden

   Als aanvullend fotobijschrift: bijen kunnen prima zonder Jeroen van der Sluijs

  14. Rypke 11 februari 2013 om 12:24- Antwoorden

   Goh, plotseling na deze posting regent het telefoontjes van Bayer, of ik net als hen gemeen gniffelend voor kapitalistisch gewin wil helpen de bijen uit te roeien

  15. Yves Vanden Bosch 11 februari 2013 om 13:27- Antwoorden

   Als zelfs de goede imkers al vragen om deze neonicotinoiden te verbieden en als de EFSA aangeeft dat deze stoffen schadelijk zijn, vraag ik me af waarom hier zo grif deze insecticiden worden verdedigd? Als imker met vele andere imkers uw bijenvolkeren kwijtspelen,terwijl varroa aantoonbaar correct bestreden is en bijna niet aanwezig (en al zeker niet op het broed), zet wel aan het denken.
   Het Franse AFSA heeft ook een rapport uitgegeven waarin ongeeveer 40 oorzaken worden opgelijst naar mate van belangrijkheid en waarin uiteraard de Varroamijt als eerste staat maar waarin ook de neonicotinoiden met stip heel hoog staan.
   Maar misschien zijn goede imkers alleen die imkers die hun mond houden en braaf ja knikken.

  16. Rypke 11 februari 2013 om 13:28- Antwoorden

   @Jeroen, de term ‘milieuactivist’is prozaisch.

   Ik refereer aan het artikel dat Bionieuws op de voorpagina bracht waarbij iemand van de Universiteit Utrecht met allerlei zware beschuldigingen richting de Wageningse bijenonderzoekers kwam over wetenschappelijk wangedrag. Ik kreeg daar toen een zeer nare bijsmaak bij

   Omdat dit (de zweem van belangenverstrengeling met bedrijven) koren op de molen is van (linkse) journalisten en je de klok kunt gelijk zetten: hier gaan ze aandacht aan schenken. Het leek mij meer gebaseerd op aandachttrekkerij en het zoeken van mediasensatie dan het wezenlijk aankaarten van een probleem

   Mijn volgende posting over de behandeling van groenlandse ijskapdata door Utrechtse onderzoekers onderstreept verder mijn stelling dat je op je hoede moet zijn met alles dat met veel fanfare uit Utrecht wordt aangekondigd

   Het lijkt alsof de zelfde beroerde mentaliteit die bankmanagers doet graaien ook niet aan de academie is voorbijgegaan

  17. Neven 11 februari 2013 om 14:11- Antwoorden

   Bayer belt jouw helemaal niet. Ze weten dat je het voor nop doet. 🙂

  18. Rypke 11 februari 2013 om 17:25- Antwoorden

   @Jeroen: dank je, het aanvankelijke Bionieuws-bericht vond ik niet erg sterk

   Kijk, van mij mag men dat spul best verbieden, ik gebruik het niet en ben er economisch niet van afhankelijk. Het gaat enkel er om dat je
   -uitgaat van bewijs
   – risico’s niet uit hun verband rukt

   de overdreven aandacht voor insecticiden leidt af van de 2 hoofdoorzaken. Wat mij betreft zou onderzoek zich richten op de manier om definitief van die mijt af te komen

   @neven. Helemaal gratis werk ik natuurlijk niet

  19. Neven 11 februari 2013 om 17:58- Antwoorden

   Overigens zijn er nog een aantal potentiële factoren (ik baseer me even op een Franse docu die ik twee jaar terug heb vertaald):

   – Een schimmel onder de naam Nosema.
   – Het minder worden van de bijendiversiteit, vooral in de VS heel erg, waar alle koninginnen door een handvol bedrijven geproduceerd worden, uiteraard gekruist voor maximale opbrengst.
   – GSM- en UMTS- masten (heel weinig bewijs voor, naar ik heb begrepen).

   Het heeft er in ieder geval alle schijn van dat de massale bijensterfte door de Mensch wordt veroorzaakt en het lijkt ook lastig op te lossen in een consumptiemaatschappij waar de prioriteiten elders liggen bij zo’n beetje alle acteurs (bedrijfsleven-politiek-volk). Vooralsnog lijkt er nog wat rek in te zitten. Dus we gaan gewoon lekker door zo.

   BTW, was Jeroen van der Sluijs niet een van jullie postmodern-science-blabla-gaap-helden?

  20. Turris 11 februari 2013 om 19:16- Antwoorden

   Ik ben voor schimmel diversiteit!

  21. TINSTAAFL 12 februari 2013 om 05:40- Antwoorden

   Het heeft er in ieder geval alle schijn van dat de massale bijensterfte door de Mensch wordt veroorzaakt en het lijkt ook lastig op te lossen in een consumptiemaatschappij waar de prioriteiten elders liggen bij zo’n beetje alle acteurs (bedrijfsleven-politiek-volk). Vooralsnog lijkt er nog wat rek in te zitten. Dus we gaan gewoon lekker door zo.

   je ontpopt je hier weer als mensch-hater, Neven…. Iedereen is het er over eens dat het een combinatie is van vele factoren, waaronder de varraomijt en pesticiden. Ik heb het al eens eerder gezegd; het feit dat jij en ik op onze leeftijd nog in leven zijn in is puur te danken aan de “consumptie”-maatschappij die je zo haat…

  22. Rypke 12 februari 2013 om 14:08- Antwoorden

   @Karstina: Het mooie van al die aandacht voor pesticiden en bijensterfte is dat meer mensen emotioneel bij bijen betrokken raken, wanneer ik je reactie positief mag interpreteren.

   Al vraag ik me af wat Europese honingbijen hebben aan hysterici, ze hebben goede imkers nodig en nogmaals: al zou Bayer de hele wereld opkopen, de imker die zijn kolonie niet behandelt met miticiden/mierenzuur verliest het grootste deel door wintersterfte

   Wat je ‘400 wetenschappers’betreft, er kwam hier net nog iemand aanzeilen die weer een andere club deskundigen aanhaalt (imkers) die varroa op 1 zetten: een beroep op autoriteit verandert niets aan het bewijs.

   Voor je linkse complottheorie is géén bewijs, behalve dat je emotie en gevoel heel oprecht zijn en ik daar ontzettend veel respect voor heb enzo, voor wintersterfte door varroamijt is wel bewijs

   Maar we gaan het nu zien: het EP heeft gebruik van neo-nicotinoiden nu periodiek verboden dus nu schiet de overleving na de winter weer omhoog

   @Neven, die nosema-schimmel heb ik ook in het Parool besproken, maar vond er weinig literatuur over

  23. Rypke 12 februari 2013 om 14:16- Antwoorden

   Conclusie: ik ben wat te hard voor Jeroen van der Sluijs geweest, hij heeft zijn zaak op eigen wijze keurig onderbouwd en zo zien we dat graag.

   Maar volgens mij kunnen we nog steeds terecht stellen dat hier risico’s uit hun verband worden gehaald

   We zullen zien wat dat verbod voor de bijen gaat betekenen. Ik denk helemaal niets, want de vergrijzing van imkers grijpt om zich heen en de monotonisering van landbouw en tuinen blijft onveranderd. Akkerrandenprojecten zijn wél goed, en je helpt en passant de patrijs en veldleeuwerik terug.

   Het afschaffen van EU-beleid voor biobrandstoffen kan de bij meer helpen (minder maismonocultures in Duitsland), je moet bij de bij buiten de doos denken

  24. Niek Rodenburg 12 februari 2013 om 16:24- Antwoorden

   Ik wilde enkele jaren geleden wat bijenkorven van een hier bekende imker overnemen en ze in onze tuin zetten. Zodra de achterburen dat roken was het gedaan met de bijen. De gemeente stak er een stokje voor.

  25. prediker 13 februari 2013 om 09:35- Antwoorden

   @niek, het is die angstige smetvrees die één van de grote bedreigingen is voor een afwisselende flora en fauna

   Mijn theorie is dat de milieubeweging deels de veroorzaker van die smetvrees is door onderscheid te maken tussen ‘zuiver’en ‘onzuiver’,stoffen die er wel en niet ‘horen’, soorten die er wel en niet ‘horen’, het is één neurotische hygienedrift bij de groene clubs

  26. Michaela 14 februari 2013 om 13:06- Antwoorden

   Nederlanders voelen zich zo vreselijk bedreigd als je hun geloof in de heilige huisjes staat, economie, geld, toezicht, veiligheid aantast. Daar komt het geschreeuw vandaan – angst om wakker te worden uit de droom van Nederland = Paradijs.

   Stel je kind is ernstig ziek, met asthma of longontsteking. Wat doe je? Denk je ‘het is niet bewezen dat sigarettenrook irriteert dus ik steek er binnenshuis een op’ of denk je ‘ik maak mijn huis stofvrij, schone lakens op zijn bed, anti-allergene kussens en dekbedden’ en wat voor preventieve maatregelen je nog meer kunt bedenken?

   Niemand hierboven trekt in twijfel dat de bijen ziek zijn. En daarmee de planeet. Zelfs in Australie, nog jaren na Europa en de VS onaangetast door de bijensterfte en grote exporteur van bijen, heeft de ziekte nu toegeslagen. Dus laten we in ’s herennaam gewoon al die preventieve stappen nemen waartoe we in staat zijn, mediahype of niet, oorzakelijk bewezen of niet, en doen wat we kunnen om het beter te maken?

   Zie ook http://sustainablepulse.com/2013/02/10/mayan-farmers-gmos-cause-end-of-the-world-1500-bee-colonies/

   • Niek Rodenburg 14 februari 2013 om 13:41- Antwoorden

    Michaela, is het je ooit nog gelukt die fles jonge genever naar je tante in Michigan te sturen?

   • boels069 14 februari 2013 om 14:03- Antwoorden

    Michaela schreef:

    Niemand hierboven trekt in twijfel dat de bijen ziek zijn. En daarmee de planeet.
    [..]
    Dus laten we in ‘s herennaam gewoon al die preventieve stappen nemen waartoe we in staat zijn, mediahype of niet, oorzakelijk bewezen of niet, en doen wat we kunnen om het beter te maken?

    Dat klinkt nogal paniekerig.

    Is het niet verstandig om ook even na te denken of het middel niet erger is dan de kwaal?
    Het ene groenige initiatief na de andere blijkt tegendraads te werken.

    Goede PR om er weer een zieke bij te halen.
    De beste preventie is een onderzoek naar erfelijke eigenschappen van de ouders en wel voordat men besluit kinderen op de wereld te zetten.

    In het genoemde geval is het beter om de CV de deur uit te doen, goed te luchten en zeker geen kaarsen en sfeerhaarden aansteken.

    Verder is de planeet niet ziek maar zijn groenige mensen niet goed bij hun hoofd.

   • Amadeus Gould 14 februari 2013 om 15:47- Antwoorden

    Michaela en andere bezorgden…

    A) Over de verspreidingsgeschiedenis van de varraomijt (wikipedia):
    Introduction around the world
    · Early 1960s Japan, USSR
    · 1960s-1970s Eastern Europe
    · 1971 Brazil
    · Late 1970s South America
    · 1980 Poland
    · 1982 France
    · 1984 Switzerland, Spain, Italy
    · 1987 Portugal
    · 1987 USA
    · 1989 Canada
    · 1992 England[5]
    · 2000 New Zealand (North Island)
    · 2006 New Zealand (South Island)[6]
    · 2007 Hawaiian Islands[7]
    En nu blijkbaar ook in Australie.

    De aanwezigheid van broed in een bijenvolk is een voorwaarde voor de vermeerdering van de mijten. De ziekte wordt verspreid door vervliegen van darren en werksters, door roverij en door zwermen. En door de mens (verwisseling met besmette raten, handel en import besmette raten en koninginnen).

    B) Bestrijden:

    Insecticiden om de „varroa destructor“ te bestrijden helpen niet, want die doden ook de bijen (het omgekeerde geldt natuurlijk ook, zie hierboven).

    Behalve veel aandacht voor bijenvolken (d.w.z. regelmatig monitoren, en secuur werken door de imker – dat is arbeidsintensief – in hoeverre kan men dat doen in de USA waar een imker gemiddeld veel meer bijenvolken heeft dan in bijv. Duitsland – vraag ik me dan af), staan de volgende middelen ter beschikking: bestrijding met oxaalzuur, mierenzuur, thymol (deze stoffen komen ook in de natuur voor), de poedersuikerbehandeling, darrenraat wegsnijden.

    Het blijkt dat als bijen minder stuifmeel ter beschikking hebben, ze vatbaarder blijken voor de varroa. Dat is wellicht te verklaren door het feit dat bijen zelf een gedrag vertonen om die mijt te verwijderen. Nou als je verzwakt bent door te weinig stuifmeel aanbod. Trouwens dat specifieke gedrag verschilt ook nog eens tussen soorten bijen.

    C) Goed. Er is blijkbaar voldoende engagement om de bijen te redden….

    Een verbod op neonicotinoiden zal niet veel helpen, vrees ik (al denkt de EU bureaucratie waarschijnlijk van wel, maar die doen wel vaker aan „groene voodoo/homeopathie“).

    Meer aanbod van stuifmeel werkt veel meer (want daar houden bijen van), dus plant komende zomer meer bloemen in de tuin. En ga protesteren als de bermen in stad en land weer eens veel te snel weggemaaid worden, waardoor grassoorten niet tot bloei komen (wel vervelend als je hooikoorts – pollen gevoeligheid hebt…want ja de hoeveelheid van deze „fijnstof“ neemt dan ook toe).
    En het is ook nog eens veel leuker gezicht als je er met een klassieke oldtimer auto (mijn engagement) extra groeistof (CO2) uitstotend (wat de plantjes weer leuk vinden) langs rijdt.

    En aangezien de imkers vergrijzen… kan men overwegen een bijenhouders cursus te volgen en nauwgezet bijen te gaan houden.

  27. DWK 14 februari 2013 om 15:48- Antwoorden

   Ik heb gisterennacht verschrikkelijk gedroomd.
   Ik had een dochter op de wereld gezet die zich in de loop der jaren ontpopte als milieuactiviste.
   Ik verzeker u, naarder kan een blanke man van middelbare leeftijd niet ontwaken. 🙂

  28. Rypke 15 februari 2013 om 14:16- Antwoorden

   @michaela: een halve eeuw na de tweede emancipatiegolf mogen we van vrouwen op Climategate toch eindelijk verwachten dat ze verder komen dan intellectueel groupie-gedrag: het huldigen van het standpunt met het hoogste sociale knuffelgehalte in plaats van een doordacht standpunt op basis van kritische weging van bewijs. Misschien moet je een vriendje krijgen dat kritisch kan nadenken en je overtuigt, dan neem je vanzelf zijn standpunt over en zijn we het eens

   Fanmail van een imker, die ongetwijfeld beter bijen kan telen dan Nederlands schrijven

   Hoi mr Zeilmaker.
   Ik heb u stuk gelezen in climategate, dit is het beste stuk die ik gelezen heb de laatste tijd over de bijen.
   Ik ben zelf bestuivingsimker bij een zaad bedrijf ,en zit al van mij 13 e af in de bijen.
   Hoe is het mogelijk dat alle imkers denken dat hun bijen dood gaan door insecticiden,terwijl ze hun volken zelf twee keer behandelen met alles en nog wat.
   Bijen in grote natuurgebieden waar geen landbouwgewassen staan,en evengoed afsterven.
   Er gaan elke dag mensen dood dat wil toch niet zeggen dat ze afsterven?
   Dan denk ik,10% ging dood in de winter,nu ong 20%.
   Dat betekent dat je er 80% overhoud,die vermenigvuldig je weer het jaar er op,,,,en klaar zijn we weer
   Alle imkers die ik spreek en vraag waarom kweek je er niet meer van die volken???zeggen ze altijd ik heb er zat.
   Ik moet de prof imker van me afslaan omdat ze graag meer volken aan me willen leveren,,,snapt u het snap ik het.
   Zo dat was wat ik kwijt wilde.
   Ik hoop u nog eens ergens te ontmoeten en hoop nog veel van u te lezen ,,,ik hou u in de gaten ha ha ha.

   • Piet 1 augustus 2017 om 06:39- Antwoorden

    Inderdaad een goed stuk al heeft de schrijver de belangrijkste reden voor bijensterfte niet genoemd, n.l. dat wereldwijd de imkers overgegaan zijn op hoog-presterende veredelde bijen die veel honing verzamelen, niet gauw zwermen en ook nog eens niet zo agressief zijn. Bij het inkweken van deze eigenschappen ging dat ten koste van de natuurlijke agressiviteit tegen indringers zoals de varroa-destructor. Voor hun overleven dienen bijen vreemde bijen buiten de kast te houden en besmette eigen kastgenoten desnoods dood te steken. Moderne bijen controleren slecht aan de poort en zo kon de varroa mijt zich gemakkelijk verspreiden.

  29. […] Varroamijt en minder dracht nekt de bij, niet BayerHet Bayer-bijencomplot bestaat nietBij mijn eerdere bijenposting viel de actiegroep Huisvrouwen voor Honingbijen/Beesupport Climategate.nl aan, doordat ik hun […]

   • Piet 1 augustus 2017 om 06:47- Antwoorden

    Er is ook onmiddellijk protest aangetekend tegen deze studie: The-Crisis-of-Integrity-Deficient-science-PaulDriessen-Townhall. Voor iemand die zich goed heeft laten informeren is het trouwens ook al lang duidelijk dat pesticiden niet de oorzaak van de grote bijensterfte zijn.

  30. […] van bijensterfte), tegen genetisch gemanipuleerde gewassen en tegen de bio-industrie afdoen als geblaat van aluhoedjes en […]

  31. […] Ik heb het over de mensen die de opwarming van de aarde bagatelliseren, volhouden dat het geen gevolg is van menselijk handelen en dat klimaatalarmisten de kluit belazeren. Mensen die tegen inmenging van de overheid in het bedrijfsleven zijn, die beweren dat zelfregulering voldoende is om banken en producenten van medicijnen en insecticiden in toom te houden, die niet moe worden te roepen dat de consument heus wel zelf kan besluiten om minder vet en zoet te eten. Mensen die de Occupy-beweging belachelijk maken. Die protesten tegen nicotinoïden (waarschijnlijk oorzaak van bijensterfte), tegen genetisch gemanipuleerde gewassen en tegen de bio-industrie afdoen als geblaat van aluhoedjes en geitebreiers. […]

  32. Piet 1 augustus 2017 om 06:54- Antwoorden

   Rypke Zeilmaker: Een goed stuk maar je hebt een van de de belangrijkste oorzaken voor bijensterfte niet genoemd, n.l. de internationale handel in koninginnen met kleine staat. Wereldwijd zijn imkers overgegaan zijn op hoog-presterende veredelde bijen die veel honing verzamelen, niet gauw zwermen en ook nog eens niet zo agressief zijn. Bij het inkweken van deze eigenschappen ging dat ten koste van de natuurlijke agressiviteit t.o.v. indringers zoals de varroa-destructor. Voor hun overleven dienen bijen vreemde bijen buiten de kast te houden en besmette eigen kastgenoten desnoods voor de kastingang dood te steken. Moderne bijen controleren slecht aan de poort en zo kon de varroa mijt zich gemakkelijk verspreiden, zeker omdat men die bij aanvang van de plaag geen groot alarm sloeg maar deze met ineffectieve biologische middelen trachtte te bestrijden.

  Geef een reactie