Nederlandse staat subsidieert Amerikaanse boskap met miljarden euro’s

I WANT YOUR SDE+-SUBSIDIES TO SAVE THE EARTH


Onze regering kent haar financiële prioriteiten in crisistijd. Sloot zij net een prachtige Green Deal: redding van SNS-bankiers en de duurzame ASN-bank voor 3,7 miljard euro.

Gemeten in miljarden euro’s subsidie een schijntje met de échte ‘Green Deal‘: via de 10%-bijstookregeling verbranden armlastige nutsbedrijven tussen 2012 en 2015 voor onze eigen bestwil 2,8 miljoen ton (deels) Amerikaans bos tegen een (SDE+)-subsidie van maximaal 15 cent per kWh.

SDE+-miljardensubsidies naar verbranden Amerikaans bos in Nederlandse kolen- en houtcentrales
In 2013 met 3 miljard euro SDE-klimaatsubsidies, gaat al bijna 2 miljoen ton bos (kleine 400 miljoen euro) SDE+-gesubsidieerd de kachel in van voormalige nutsbedrijven. Daarmee redden we de aarde enzo..

’s wereld’s enige biomassabeurs op plaats waar subsidie rolt: Amsterdam
De import van Amerikaanse houtpellets naar de Benelux bedroeg in 2012 een geschatte 1,25 miljoen ton, voor een waarde van een kwart miljard dollar. Dat meldt de USDA Foreign Agricultural Service, in een notitie van 4 januari.

Zij verwachten een verdubbeling van de aanvoer in 2020 naar de Benelux naar meer dan 5 miljoen ton, waarvan het overgrote deel naar Nederland. Niet voor niets vestigde de énige houtsnipper/subsidiemassabeurs ter wereld, Endex Wood Pellets zich in 2011 op de plaats waar de subsidie zich ophoopt: Amsterdam.

Green Deal goed voor 2,7 miljoen ton (metric ton) Amerikaans hout per jaar in 2020
In 2020 zou onze overheid dik 2,7 miljoen ton (Amerikaanse) houtsnippers verbranden in de centrales van voormalige nutsbedrijven. Dat is de prognose van Amerikaanse houtbedrijven voor 2020 van het USDA Foreign Agricultural Service in januari 2013.

Nederlandse injectie in Amerikaanse economie: thank you!
De Amerikaanse bosbouwsector is zeer verheugd met de ophoging van de dure energie-doelstelling van het PvdA-VVD-kabinet naar 16 procent, gevolg van de Kamerbrief op 10 december 2012: handel! De Amerikaanse economie kan wel een injectie van Nederland gebruiken.

Natuurlijk, het zijn de voormalige nutsbedrijven die dat hout aankopen. Maar dat doen ze alleen omdat de staat hen subsidieert om papieren klimaatdoelen te halen. Dus ookal bent u klant bij Nuon, u betaalt niet alleen belasting om ENECO met haar windpark Q10 (850 miljoen euro subsidie) blij te maken, u betaalt ook mee aan de 5000 euro MEP-subsidie per uur voor Essent in de houtkachel van de Amercentrale. En nu dus de SDE+-regeling via de Green Deal.

Het miljardenlek in onze schatkist genaamd Agentschap.nl
Wij besteden al vaker aandacht aan hét miljardenlek in onze schatkist Agentschap.nl van het Ministerie van ‘Economische’Zaken, de dependance voor voormalige nutsbedrijven met het leukste groene gedicht. Dat subsidieert windenergie en het verbranden van hout door nutsbedrijven met 15 cent per kWH: alleen al de exploitatiesubsidie is ruim 3 maal zo hoog als de subsidieloze KOSTPRIJS van elektriciteit uit gas.

  Alle bos wordt verbrand om te voldoen aan papieren doelen uit Brussel voor 20 procent dure energie in 2020. Wat ‘biomassa’betreft, daarvoor is de Benelux voor 95 procent afhankelijk van import.

ASN-bank nationaal: belangenverstrengeling?
Nu de ASN-bank is genationaliseerd- de bank die investeert in gesubsidieerde (wind)energie- treedt een nieuw gevalletje belangenverstrengeling op. Je zou er als politicus Kamervragen over kunnen stellen, ware het niet dat dit totaal geen zin heeft. Laten we daarom nog eens debatteren over ijsberen en bultrug Johannes, waarmee toneelgezelschap ‘De Tweede Kamer’ haar democratische cabaretvoorstelling voor ons opvoert. Je kunt boos worden, maar dat heeft geen zin. Gewoon betalen en niet zeuren!

En de journalistiek dan?
Wij kunnen in Friesland bij zuidwestenwind de redactie van het NOS-journaal horen snurken…De journalistiek heeft een volmaakte blinde vlek voor alle miljardenuitgaven voor ‘klimaat’, zelfs het Financieele Dagblad.

Ik heb maar eens op het endemische anti-Amerikanisme van ambtenaarjournalisten ingespeeld om ze te doen wakker schrikken. Zou het helpen?

Door | 2013-02-04T17:35:43+00:00 4 februari 2013|27 Reacties

27 Reacties

 1. Rypke 4 februari 2013 om 12:46- Antwoorden

  even kijken: als je fijnspar in je subsidiekachel verbrandt heb je een groeiklasse van 14 kuub per jaar per hectare bij regulier klimaat

  Oogst je na ruim 20 jaar dan levert dat ongeveer 300 kuub per hectare. Eén kuub fijnspar weegt slechts 380 kilo, dus per hectare oogst je 114 ton hout. Dus gaat tussen 2012 en 1015 een (zeer ruwe schatting) bosoppervlak van 245 hectare de SDE-subsidiekachel in, bij kaalkap.

  Dat is te overzien

  • Leo Bokkum 4 februari 2013 om 15:13- Antwoorden

   Je vergeet 3 nulletjes Rypke.

   • Leo Bokkum 4 februari 2013 om 15:17- Antwoorden

    Oops, 2 nulletjes dus. 24561 ha

  • Leo Bokkum 4 februari 2013 om 15:41- Antwoorden

   Green Deal goed voor 2,7 miljoen ton (metric ton) Amerikaans hout per jaar in 2020
   In 2020 zou onze overheid dik 2,7 miljoen kuub (Amerikaanse) houtsnippers verbranden

   Amerikanen blijft een apart volk met hun voetjes, ponden en verradelijke gallons.

   1 metric ton is in voormalig indianenland 1000kg, oftewel 2205 Pounds.

   Dus geen kuub, want inhoud doen ze in kubieke voetjes wat ze dan weer omrekenen naar cubic meters.

   Moeilijker kunnen ze het niet maken blijkbaar…

 2. Rypke 4 februari 2013 om 12:55- Antwoorden

  En natuurlijk: de bijstook van bos vraagt bij een kleine 400 miljoen euro per jaar in 8 jaar tijd 3,2 miljard euro, waarvan niet alles uit subsidie bestaat. Dus is de SNS aankoop groter, maar het totaal aan klimaatsubsidies is wel vele malen groter

 3. TINSTAAFL 4 februari 2013 om 13:10- Antwoorden

  ASN investeert verhoudingsgewijs amper in “duurzaamheid”. Bijna de helft van het spaargeld gaat naar doodnormale hypotheken (ASN noemt dit “duurzaam”….), waarvan 80% in het bezit is van de moedermaatschappij SNS. Slechts €189 miljoen (2% van wordt rechtstreeks in duurzame energie geinvesteerd. De rest gaat naar normale bedrijven, staatsobligaties, woningbouw en bejaardenzorg.

  (bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het jaarverslag 2011)

 4. TINSTAAFL 4 februari 2013 om 13:13- Antwoorden
  • Leo Bokkum 4 februari 2013 om 16:53- Antwoorden

   @Tinstaafl: Leuk linkje. Als de berekening een beetje klopt wordt die pelletverbranding net zo’n groen debacle als de inmiddels in discrediet geraakte bio-fuels.

   Wat ik nog mis is het vochtgehalte van de pellets. Vers hout is schrikkelijk nat. Met pelletpersen krijg je dat er niet uit. Er is volgens mij een grote kans dat ze de snippers van te voren drogen, wat nóg meer energie kost.
   En als ze het wél nat persen, dan gaat de verbrandingswaarde enorm achteruit omdat het aanwezige water tijdens de verbranding tot stoom moet worden gemaakt, wat flink energie opslokt.

   • TINSTAAFL 4 februari 2013 om 20:50- Antwoorden

    Kan ik beamen, Leo. In het verleden heb ik houten producten uit China geimporteerd en soms gebruikten de chinezen zulk jong hout dat toen de containers open gingen het condenswater van de wanden droop en er soms nieuwe loten te zien waren…

 5. Rob B 4 februari 2013 om 17:10- Antwoorden

  De redding van SNS voor 3,7 miljard is wel wat de regering ons wil doen geloven, maar is niet helemaal de waarheid.
  Immers, op het moment van nationalisatie was er 3,7 miljard nodig.
  Ook stond er nog wat “open”, zijnde 750 miljoen overheidssteun in 2008 waarvan in 2009 185 miljoen werd terugbetaald, resterend dus nog 565 miljoen reeds ingepompte overheidssteun.
  Met deze 3,7 miljard erbij komt het VOORLOPIGE prijskaartje op 4,265 miljard waarbij nog op geen enkele manier rekening is gehouden met de talloze (vastgoed)lijken die nog uit de SNS kasten te voorschijn zullen komen.
  Mijn voorzichtige inschatting is dat het prijskaartje minimaal tussen de 6 en 7 miljard gaat bedragen als alles niet teveel tegenvalt.

  Ondertussen worden we weer in slaap gesust met een “bescheiden” 3,7 miljard.
  Er wordt vanuit het Haagse simpelweg gerekend op voldoende collectieve vergeetachtigheid….

  • Rob B 4 februari 2013 om 17:18- Antwoorden

   Er is overigens ook nog een “lening” verstrekt van 1,1 miljard die grotendeels buiten zicht is gebleven.

   Het prijskaartje is derhalve voor SNS inmiddels 5,365 miljard en we zijn pas een paar dagen “onderweg”.

   Wellicht wordt het niet zo erg als indertijd bij ABNAMRO waarbij voor een bank die nog geen 8 miljard waard was 32,8 miljard werd betaald….

 6. Turris 4 februari 2013 om 17:38- Antwoorden

  Lekker “duurzaam” bankieren via onze nieuwe staatsbank ASN:

  ” Mensenrechten, klimaat en biodiversiteit de pijlers van ons duurzaamheidsbeleid”

  http://www.asnbank.nl/index.asp?nid=11068

  Is het mogelijk deze definitie van duurzaamheidsbeleid van een Staatsbank te toetsen aan wetenschappelijke criteria en feiten?

  Wat hebben mensenrechten bijvoorbeeld met duurzaamheid en/of met klimaat te maken?

  • Ivo 4 februari 2013 om 19:37- Antwoorden

   Volgens de Rio-conferentie omvat duurzaamheid economie, ecologie, armoedebestrijding, ontwikkelingshulp, feminisme, ruimtelijke ordening, milieu, natuur, biodiversiteit, water, energie, voedselveiligheid, klimaat dus zullen de mensenrechten er ook wel onder vallen.

   • Turris 6 februari 2013 om 09:42- Antwoorden

    @Ivo:

    De opmerkelijke ontwikkeling en terugkeer van de definitie van “duurzaam” naar oorspronkelijke betekenis: “Duurzaam is de aanduiding voor tijdsduur die meer is dan men onder gewone omstandigheden verwacht.”

    Tegenwoordig is / omvat begrip “duurzaam” volgens CBS/CPB/SCP:

    1. Milieu & natuur: De klimaatverandering is een mondiale bedreiging voor het milieu en de natuur. In de hele wereld neemt de biodiversiteit af, ook in Nederland. Relevant in dit verband is dat Nederland een relatief groot beslag op de natuurlijke hulpbronnen elders in de wereld legt, zoals landbouwgrond. (dit is de

    2. Financiële houdbaarheid: De Nederlandse overheidsschuld en toenemende kosten voor zorg en sociale zekerheid zijn reden voor bezorgdheid. Het is onzeker of
    toekomstige generaties eenzelfde beroep kunnen doen op de gezondheidszorg, pensioenvoorzieningen en andere sociale verworvenheden als de huidige.

    3. Kennisniveau: Kennis is de belangrijkste voorwaarde voor blijvende welvaart. Ook hier is reden tot zorg. Zo blijven de investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D) al jaren op 1,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp) steken en kent Nederland een in Europees verband matig opleidingsniveau van de jongere generaties. Daarnaast zijn er relatief veel voortijdige schoolverlaters en laten de scores van Nederlandse leerlingen in internationaal vergelijkbare toetsen een dalende tendens zien, zowel bij het primair onderwijs als het voorgezet onderwijs.

    4. Achterstand van niet-westerse allochtonen: Veel niet-westerse allochtonen in
    Nederland hebben op diverse terreinen te maken met achterstand. Zo is de werkloosheid verhoudingsgewijs hoog en worden de inkomensverschillen met autochtonen groter.

    Kenmerkend is de afname en verschuiving van de oorspronkelijke dominante klimaatfocus (= afname van belang!)en dat men dus terug gaat naar de oorspronkelijke betekenis van het woord duurzaam, toepasbaar op alle gebieden.

    http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/C5AC3D1F-8479-4B10-8585-A19166B3DA6B/0/2011a317pub.pdf

   • Ivo 6 februari 2013 om 11:26- Antwoorden

    @Turris

    De eerste duurzaam die ik leerde was van productiemiddelen die meer dan een productiecyclus meegaan. Helder economisch bruikbaar.

    De tweede was van de commissie Brundtland:
    Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen

    Die laatste vind ik nog steeds erg goed. Het geeft de balans weer tussen gebruiken maar niet opmaken of voor een alternatief zorgen. Olie en gas eindig? Organiseer een andere energiebron. Vervuiling? Voorkomen en opruimen. De toekomstige generatie verdient een minstens zo bruikbare aarde als wij.

    Het vervelende is dat dit duurzaamheidsbegrip door socialisten gekaapt is om daarmee hun doelen dichterbij te brengen zoals gelijkheid van iedereen, altijd en herverdeling van alles, overal. En daar gaat het mis.

 7. Niek Rodenburg 6 februari 2013 om 09:52- Antwoorden

  Hoe politici het klimaat misbruiken, daarmee alle van Soestjes, Rotmannetjes, PBL ltjes. KNMIetjes en de hele zogenaamde duurzame flop 100 mee sleurt de vernieling in.

  Net van WUWT geplukt. De originele link naar het artikel in Forbes Magazine staat op WUWT.

  Well worth a read – self damning words of alarmists

  Former U.S. Senator Timothy Wirth (D-CO), then representing the Clinton-Gore administration as U.S undersecretary of state for global issues, addressing the same Rio Climate Summit audience, agreed: “We have got to ride the global warming issue. Even if the theory of global warming is wrong, we will be doing the right thing in terms of economic policy and environmental policy.” (Wirth now heads the U.N. Foundation which lobbies for hundreds of billions of U.S. taxpayer dollars to help underdeveloped countries fight climate change.)

  Also speaking at the Rio conference, Deputy Assistant of State Richard Benedick, who then headed the policy divisions of the U.S. State Department said: “A global warming treaty [Kyoto] must be implemented even if there is no scientific evidence to back the [enhanced] greenhouse effect.”

  In 1988, former Canadian Minister of the Environment, told editors and reporters of the Calgary Herald: “No matter if the science of global warming is all phony…climate change [provides] the greatest opportunity to bring about justice and equality in the world.”

  Het is toch een schande dat we ons deze leugens laten aanleunen? Nog erger vind ik dat Nederlandse politici als minister Kamp en Premier Rutte zich de laatste tijd openlijk achter deze onzin scharen met hun windmolen beleid.

  Welke Nederlandse organisatie neemt hier nu eens het voortouw om aan deze keiharde leugens een einde te maken?

  Welke journalist voelt zich geroepen de inwoners van dit land te waarschuwen dat ze massaal door de politiek voor de gek gehouden worden op het gebied van klimaat en milieu?

  Of willen de inwoners van Nederland eerst de rekening zien die deze klimaatleugens allemaal gaan kosten? Een rekening die hen rechtstreeks in de portemonnee treft? Die hen rechtstreeks hun koopkracht met procenten tegelijk achteruit laat gaan?

  • boels069 7 februari 2013 om 11:20- Antwoorden
  • Turris 7 februari 2013 om 20:25- Antwoorden

   @Niek: Het geloof in de bruikbaarheid van de AGW-theorie voor hun politieke doelstellingen is verloren, zo blijkt uit deze verse citaten. Het gemak en de flexibiliteit waarmee ze er van afstappen is niet slechts opmerkelijk, het is schandelijk. Het gaat dus puur om hun politieke doelstellingen. Waarheid en wetenschap zijn onbelangrijk. Hun politiek blijkt gebaseerd op puur alarmistische intimidatie, en die blijkt niet meer bruikbaar.

 8. Niek Rodenburg 6 februari 2013 om 10:39- Antwoorden

  Wind is gratis?

  Dramatisch verlies voor Vestas in 2012

  op

  http://fibronot.nl/nieuwsartikel2013-042-dramatisch-verlies-voor-vestas-in-2012/

 9. Turris 7 februari 2013 om 13:30- Antwoorden

  @ Ivo:

  Term “Duurzaam” is inderdaad gekaapt voor Internationaal Socialistische doelstellingen en strategien, misbruikt door gesubsidieerde NGO’s / Quango’s / zakkenvullers uit het alarmistische klimaat-Groen-circuit.

  Ter vergelijk:

  Zo was de term MIR (=vrede in het Russisch) gekaapt en hergedefinieerd door de Sovjets ten tijde van de koude oorlog als “vrede op aarde door wereldwijde vestiging van het het communisme”. Hun vrede is gelukkig nooit werkelijkheid geworden.

  Maar de truc is dezelfde t.a.v duurzaam en internationaal socialisme. Ook de Europese socialisten gebruiken deze truc.

 10. […] Cramer via allerlei ‘duurzaamheidscriteria’ het intrinsiek onduurzame groen verft: het bijstoken van duizenden hectares bos uit de Verenigde Staten in Nederlandse kolencentrales met zoveel mogelijk papier groen poetsen.Wij compenseren in NL al […]

 11. […] meer gaan kosten. Een groene Pil van Drion.De staat verbrandt ook miljarden euro’s door gesubsidieerd Amerikaans bos te laten bijstoken door nutsbedrijven via de Green Deal. . Terwijl China haar uitstootGROEI in 4 jaar een twintigvoud is van de Nederlandse […]

 12. […] van 3,2 miljard euro SDE+-subsidie in 2013 en het verbranden van 18 miljard euro klimaatsubsidies- zoals via de bijstook van duizenden hectares bos uit de Appalachen in Georgia (VS)- heeft nú al effect. Wat een visionair is onze Henk Kamp(VVD) en zijn ambtenarij van […]

 13. […] deelt de overheid uit aan ‘duurzaam’- zoals miljardensubsidies AAN KOLENCENTRALES voor bijstook van bos uit Georgia (VS) via de Green Deal. Het Nederlandse klimaatbeleid- voornamelijk het belonen van grote nutsbedrijven met groen gedicht- […]

 14. […] dankzij klimaatbeleidIn januari melden wij al hoe het Kabinet Rutte 2 (VVD!!!) via Agentschap.nl de bijstook van Amerikaans bos (Georgia) in Nederlandse kolencentrales subsidieert met miljarden euro’s via de ‘Green Deal’. De Volkskrant meldt nu dat ook Delta in […]

 15. […] van den Berg van de PVV-fractie stelde Statenvragen, nadat wij op Climategate.nl berichtten over de miljardensubsidies aan nutsbedrijven als Essent voor bijstook van bos, dat gesubsidieerde houtbijstook de houtprijs door het plafond […]

Geef een reactie