I WANT YOUR SDE+-SUBSIDIES TO SAVE THE EARTH


Onze regering kent haar financiële prioriteiten in crisistijd. Sloot zij net een prachtige Green Deal: redding van SNS-bankiers en de duurzame ASN-bank voor 3,7 miljard euro.

Gemeten in miljarden euro’s subsidie een schijntje met de échte ‘Green Deal‘: via de 10%-bijstookregeling verbranden armlastige nutsbedrijven tussen 2012 en 2015 voor onze eigen bestwil 2,8 miljoen ton (deels) Amerikaans bos tegen een (SDE+)-subsidie van maximaal 15 cent per kWh.

SDE+-miljardensubsidies naar verbranden Amerikaans bos in Nederlandse kolen- en houtcentrales
In 2013 met 3 miljard euro SDE-klimaatsubsidies, gaat al bijna 2 miljoen ton bos (kleine 400 miljoen euro) SDE+-gesubsidieerd de kachel in van voormalige nutsbedrijven. Daarmee redden we de aarde enzo..

’s wereld’s enige biomassabeurs op plaats waar subsidie rolt: Amsterdam
De import van Amerikaanse houtpellets naar de Benelux bedroeg in 2012 een geschatte 1,25 miljoen ton, voor een waarde van een kwart miljard dollar. Dat meldt de USDA Foreign Agricultural Service, in een notitie van 4 januari.

Zij verwachten een verdubbeling van de aanvoer in 2020 naar de Benelux naar meer dan 5 miljoen ton, waarvan het overgrote deel naar Nederland. Niet voor niets vestigde de énige houtsnipper/subsidiemassabeurs ter wereld, Endex Wood Pellets zich in 2011 op de plaats waar de subsidie zich ophoopt: Amsterdam.

Green Deal goed voor 2,7 miljoen ton (metric ton) Amerikaans hout per jaar in 2020
In 2020 zou onze overheid dik 2,7 miljoen ton (Amerikaanse) houtsnippers verbranden in de centrales van voormalige nutsbedrijven. Dat is de prognose van Amerikaanse houtbedrijven voor 2020 van het USDA Foreign Agricultural Service in januari 2013.

Nederlandse injectie in Amerikaanse economie: thank you!
De Amerikaanse bosbouwsector is zeer verheugd met de ophoging van de dure energie-doelstelling van het PvdA-VVD-kabinet naar 16 procent, gevolg van de Kamerbrief op 10 december 2012: handel! De Amerikaanse economie kan wel een injectie van Nederland gebruiken.

Natuurlijk, het zijn de voormalige nutsbedrijven die dat hout aankopen. Maar dat doen ze alleen omdat de staat hen subsidieert om papieren klimaatdoelen te halen. Dus ookal bent u klant bij Nuon, u betaalt niet alleen belasting om ENECO met haar windpark Q10 (850 miljoen euro subsidie) blij te maken, u betaalt ook mee aan de 5000 euro MEP-subsidie per uur voor Essent in de houtkachel van de Amercentrale. En nu dus de SDE+-regeling via de Green Deal.

Het miljardenlek in onze schatkist genaamd Agentschap.nl
Wij besteden al vaker aandacht aan hét miljardenlek in onze schatkist Agentschap.nl van het Ministerie van ‘Economische’Zaken, de dependance voor voormalige nutsbedrijven met het leukste groene gedicht. Dat subsidieert windenergie en het verbranden van hout door nutsbedrijven met 15 cent per kWH: alleen al de exploitatiesubsidie is ruim 3 maal zo hoog als de subsidieloze KOSTPRIJS van elektriciteit uit gas.

    Alle bos wordt verbrand om te voldoen aan papieren doelen uit Brussel voor 20 procent dure energie in 2020. Wat ‘biomassa’betreft, daarvoor is de Benelux voor 95 procent afhankelijk van import.

ASN-bank nationaal: belangenverstrengeling?
Nu de ASN-bank is genationaliseerd- de bank die investeert in gesubsidieerde (wind)energie- treedt een nieuw gevalletje belangenverstrengeling op. Je zou er als politicus Kamervragen over kunnen stellen, ware het niet dat dit totaal geen zin heeft. Laten we daarom nog eens debatteren over ijsberen en bultrug Johannes, waarmee toneelgezelschap ‘De Tweede Kamer’ haar democratische cabaretvoorstelling voor ons opvoert. Je kunt boos worden, maar dat heeft geen zin. Gewoon betalen en niet zeuren!

En de journalistiek dan?
Wij kunnen in Friesland bij zuidwestenwind de redactie van het NOS-journaal horen snurken…De journalistiek heeft een volmaakte blinde vlek voor alle miljardenuitgaven voor ‘klimaat’, zelfs het Financieele Dagblad.

Ik heb maar eens op het endemische anti-Amerikanisme van ambtenaarjournalisten ingespeeld om ze te doen wakker schrikken. Zou het helpen?