neptopman van het publieke Tennet gokt met publiek geld

Het 100 procent staatsbedrijf Tennet- beheerder van het hoogspanningsnet- ging multinationaltje spelen in Duitsland met u belastingbetaler als onderpand, zoals wij al blogden, en ging zich ‘eerste grensoverschrijdende transporteur van Europa noemen’: het eerste staatsbedrijf dat zo stom was in die nepmarkt te springen.

Tennet kocht met Nederlands publiek geld/niet uitgekeerd dividend het gros van het DUITSE hoogspanningsnet, nadat Duitse nutsvoorzieningen door Brusselse bureaumodes geprivatiseerd moesten worden en niet langer in één betrouwbare hand mochten blijven. Gisteren presenteerde Tennet de jaarcijfers.

Financiële Telegraaf ziet reikwijdte eigen nieuws niet na jaarcijfers Tennet
Wij voorspelden al dat Tennet met energienet-cowboy spelen een nieuw lek in onze schatkist zou worden, door de Duitse duurzame energiestrop rond onze nek te leggen: nu moet Tennet al die windparken op zee in Duitsland aansluiten met honderden kilometers hoogspanningskabel. En blackouts voorkomen, dankzij de dump van wisselvallige weersafhankelijke energie op het net, wanneer niemand daarom vraagt. Dat blijkt vandaag ook uit de Financiële Telegraaf, waarbij de journalisten de reikwijdte van het nieuws niet begrijpen.

1,1 miljard extra belastingeuro’s voor Duitse windparken and counting
Ambtenaar Mel Kroon, de neptopman van het staatsbedrijf Tennet wil nog eens een half miljard extra publiek geld om in het Duitse hoogspanningsnet te investeren. Nadat hij al eerder een blanco cheque van 600 miljoen euro belastinggeld kreeg: verlies in 1 jaar voor u, brave belastingmelkkoe voor het ‘stroomnetmarktje spelen’van neptopman Mel Kroon: 1,1 miljard and counting.

Eerst net splitsen en eigendom van de staat en nu weer ‘de markt’op
Het wordt nog veel leuker. Want uiteraard is ook die half miljard extra belastingeuro’s niet genoeg: want de investeringen om Duitse offshore-windparken aan te sluiten kosten- als alles doorgaat- minstens een slordige 10 miljard euro als ik me niet misreken. En ’terug’is voor Tennet/De Nederlandse Staat als eigenaar nu geen optie: dan dreigen er schadeclaims van vele miljarden euro’s van de cowboys die ‘investeerden’in de Duitse offshoreparken.

De nobele diensten van Tennet in Duitsland op haar nepmarkt van Duitse publieke voorzieningen

5 miljard+ 4,5 miljard + 3,5 miljard + 0,885 miljard + 1,1 miljard
In Nederland zouden 5 miljard euro investeringen nodig zijn. In Duitsland is alleen al 3,5 miljard euro nodig voor de Noord-Zuidruggegraat die windmolens op zee moet aansluiten/de energie transporteren, én via Tennet-dochter Transpower nog eens 4,5 miljard euro voor dat zelfde doel. Eerder KOCHT Tennet Transpower met Nederlands publiek geld/niet teruggegeven dividend voor 885 miljoen euro, waarmee het investeringsprobleem inclusief mogelijke claims van Transpower ONS probleem werd.

    Zo moet Tennet nu het Duitse landschap verder verneuken met hoogspanningsnetten als die Noord-Zuidas, om die windenergie uit de Noordzee met verlies te transporteren naar de plaats waar het gebruikt wordt: Ruhrgebiet en Beieren. Want niet alleen wek je ‘duurzame’energie op wanneer er niet om wordt gevraagd, je wekt het ook op een plaats op waar niemand het nodig heeft. Er wordt dan ook alleen in geinvesteerd dankzij de socialistische planeconomie die klimaatpolitiek heet: klapt die bubbel in- de overheid heeft geen geld meer- dan klapt die nepmarkt van dure weersafhankelijke energie in.

Tennet wil dochter verkopen, OMDAT het alleen maar verlieslijdend kan zijn
En dus wil Tennet geld uit ‘de markt’halen, een toverwoord waarbij nepondernemers/ambtenaren andere ambtenaren voorspiegelen dat er zomaar uit het niets plots miljarden euro’s regenen om de staat uit de onkosten te helpen. Zomaar, zonder dat hier iets tegenover staat. Via ‘privatisering’: het uitleveren van het nutsbedrijf aan korte termijn beursspeculanten. Dus door nutsbedrijf Tennet – dat eerder volgens onze regering in staatshanden MOEST blijven als nutsvoorziening- minder van de staat te maken roept Kroon dat hij delen van Tennet weer wil privatiseren en private mede-investeerders zoekt.

Zo wil hij ook Transpower- waar het investeringsjuk van 4,5 miljard euro rond de nek hangt- weer van de hand doen, omdát die 885 miljoen euro werden besteed voor een miskoop die niemand begreep. U begrijpt wel dat investeerders staan te dringen, de hele AEX schiet door het plafond want iedereen wil Transpower kopen en die investering met mogelijke schadeclaims op zich nemen: gewoon om de Nederlandse staat onbaatzuchtig te hulp te schieten…

Infrastructuur-transportkabels wil Cowboy Kroon via ondoorzichtige financiële constructies verkopen aan beleggers: u weet wel, van die filantropische types die het publiek belang bij iedere investering voorop zetten.

    Wanneer cowboy Kroon faalt, en schadeclaims volgen omdat de reeds aangelegde windparken hun stroom niet kunnen dumpen op het hoofdnet: raad eens wie dat dan allemaal (schadeclaims + 8 miljard euro Duitse stroomkabels) betaalt? Eeehhhhh, ehhhhhh, toe, help me even. eehhhh

Ik begrijp nog steeds niet waarom het Malieveld niet vol staat
In normale beschaafde tijden zou een woedende menigte AMBTENAAR Mel Kroon (Kroon, je bent geen ’topman’ of Sie Ie Oo, wat je ook op feestjes uit je nek lult’) uit zijn auto met chauffeur slepen, en aan zijn stropdas over straat sleuren. Als u uw belasting met bedrag van 3 of 4 nullen niet betaalt komt u in de gevangenis. Speel je nep-ceotje met belastinggeld in de orde van 9 decimalen dan ben je ‘duurzaam entrepreneur’. Na alle staatsteun aan banken zijn we waarschijnlijk murw gebeukt, en binnenkort moeten we ook nog eens de Rabobank redden.

De terreur van ‘deskundigen’in de journalistiek
De Telegraaf roept maar uit pure wanhoop/burgerlijke onmacht dat de ‘huizenmarkt’de oorzaak is van de crisis, het verzinsel van een economisch ‘deskundige’, die gelooft dat je via mysterieus draaien aan knoppen de economie kunt sturen, waarbij je ‘de economie’als systeem opvat. Het zelfde technocratische waanidee dat aan de grondslag ligt van klimaatpolitiek, waarbij de wereldtemperatuur en een ‘klimaatsysteem’ door ambtenarij afregelbaar is achter een bureau en het voldoen aan het doel van’16 procent duurzame energie’. Wie logisch nadenkt en de feiten bekijkt ziet dat dit nooit kán. Maar we zijn zo gek geworden dat we geloven dat 1+1 geen 2 is als een ‘deskundige’dat maar zegt.

    Dat gelul over die huizenmarkt is het journalistenlokaas dat de aandacht afleidt van het kernprobleem: ethiekloze pseudo-ondernemers die voor private belangen de staat als pinautomaat gebruiken zonder enige reële waarde te creëren, en in hun kielzog de profiteurs die vervolgens pakken wat ze pakken kunnen, met de burger als onderpand.

    En zo blijven onze media verder slapen, af en toe wreed in hun gedachtenrust verstoord als een persbericht binnenroltzzzzzzzzzzz- hu ho ah wat u- o deze deskundige zegt de huizenmarkt veroorzaakt de crisis via persbericht: jongens het is de huizenmarkt, ja de huizenmarkt, NOS volgt met Gerri Eickhof ‘de huizenmarkt veroorzaakt’, iedereen kopieert ‘het is de huizemarkt jongens zegt een deskundige dus issutzooo’zzzzzzzzzzzzzzfiewwwwwwwwzzzzzzzzzzzzzzz, uh hu, zzzzzzzzxzzzzzzviewwwwwwww.

De mainstream- journalistiek kost de burger tientallen miljarden euro’s per jaar.