Campus van universiteit en natuuradviesclubs in Nijmegen

Na de succesvolle Verklarende Woordenlijst voor de Milieubeweging en de Duurzame100.nl, bleef er een informatieleemte bestaan voor onze omgang met natuur in modern Nederland. Hoe moeten wij alle gebruikte termen in ons natuurrijke en beleefbare polderlandje duiden? Met het ABC van de moderne natuurbeleving, nemen wij de in verwarring geraakte boze burger bij de hand.

 • De Aarde: Enige planeet in heelal met gironummer. Roept de hulp in van Herman Wijffels.
 • Allochtonensloopbos: project in Utrechts Staatsbosbeheer-terrein van TStichting Waarde en Haagse ambtenaren van Wageningse kweek. Bedoeld om Marokkaantjes het boomknuffelen bij te brengen via houthakken en ontvreemden van zaaggereedschap. Thomas van Slobbe en Chris van Koppen lazen ‘The last criminal in the woods’ van Richard Louv, en besloten actie te ondernemen voor het te laat is. Project helpt ‘draagvlak’creëren (zie ‘Draagvlak’) voor natuursubsidies in het gevangeniswezen en rehab-centra. Waardig opvolger van het ‘Allochtonensmulbos’.
 • Bloem: kleurig onkruid dat buiten bestemmingsplan valt en mógelijke allergie veroorzaakt via onhygiënisch stuifmeel/fijnstof. Opruimen uit voorzorg en door tegels of grind vervangen. Reageert goed op Round Up.
 • Biomassa: term waarmee overheid voedselgewassen en bos van belevingswaarde ontdoet om dat met subsidie te kunnen verbranden.
 • Biobased Economy: Sinds 8000 voor Christus beter bekend als ‘de landbouw’. Manier om met bemesting, grondbewerking en irrigatie meer uit natuur te halen. Recent door Agentschap.nl/het academisch overschot herontdekt als systeem om laagwaardige toepassingen te vinden voor hoogwaardige landbouwproducten. (zie ook Biomassacentrale) Méér onderzoek nodig.
 • Biomassacentrale: klimaatopenhaard om papieren overheidsdoelen te halen. Permanent hongerig naar nieuwe bomen, snoeihout, voedselgewassen en subsidies. Motiveert gemeentes tot ambitieus ingrijpen in eigen vegetatie
 • Boom: Houten overlastobject dat je omzaagt. Stond vroeger in tuinen. Veroorzaakt blaadjes in de dakgoot en takjes op de stoep, en mogelijk verkeersongelukken door pardoes voor ANWB-leden op provinciale B- wegen te springen. Onveilig. Opruimen. Zie ook struik.
 • Bos: houtige biomassa, groene brandstof uit de Verenigde Staten voor Nederlandse kolencentrales (zie Groen). Via het verbranden van bos halen we klimaatdoelen en beschermen we uiteindelijk het bos
 • Boswachter: bewaakt het bureau bij natuurorganisaties
 • Bij: Aaibaar insect met angel. Zoemend zingevingsspeeltje voor Europarlementariërs en Jeroen van der Sluijs.
 • Buiten: Unheimische plek zonder computeraansluiting, slechts te betreden met je mobieltje als kompas. Onveilig.
 • Bureaucratie: heeft Brussel als hoofdstad, komt ons te hulp in tijden van grote angst.
 • Crisis: begrip met permanente aanwezigheid in media. Algeheel gevoel van onveiligheid. De ecologische crisis van de Club van Rome vierde afgelopen jaar haar 8ste lustrum
 • Dier: Symbool van heilige onschuld, slachtoffer van het kapitalisme waarmee progressief urbaan volk haar morele superioriteit toont, nu allochtoon knuffelen uit de mode is. Heeft eigen politieke partij en Dion Grauss als noodzakelijke joker.
 • Draagvlak: Fijnmazig netwerk van betonnen wandel- en fietspaden door vogelbroedterrein, om natuur ‘beleefbaar’ te maken voor belastingbetalers, binnenkort uit te breiden met parkeerplaatsen. Onmisbaar voor natuurbescherming.
 • Eendjes: onhygiënische overlastveroorzakers, brood voeren niet toegestaan, onveilig voor kinderen
 • Ecologie: natuurpsychologie. Tak van wetenschap die boerenwijsheid over natuur herformuleert in academisch taalgebruik. Ontdekt natuurwetten die even vaak wel als niet opgaan en dus misschien wel niet bestaan. Politiek zeer bruikbaar.
 • Ecosysteemdiensten: de natuur verleent weer grote diensten aan ambtenarij, academici en consultants. Met fiat van Verenigde Naties (UNEP) en Deutsche Bank. Probate term om natuurgebruik te kunnen belasten op basis van ondoorzichtige aannames en dubieuze berekeningen, mede ontwikkeld door het Planbureau voor de Leefomgeving (zie verkl. woordenlijst milieubeweging).
 • Fondsenwerving:synomiem voor natuurbescherming en natuureducatie, volgens het Wereld Natuur Fonds, de grootste natuurclub van NL
 • Friends of the Earth: Club die zich met hart en ziel inzet om gewone burger te vervreemden van natuur, gesubsidieerd door Brussel
 • Greenpeace: In 1971 heropgerichte Hitlerjugend met de aarde als Adolf (Zie ‘aarde’). Zonnesymbool van Nazi’s is door regenboog vervangen. Even hopeloos
 • Groen: het nieuwe Rood. Krijgt paarse uitwassen dankzij miljardenoverschot van overheid. Silicium zonnecellen, stalen wieken met pylon voorzien van asfalt toegangsweg in natuurgebied (zie natuurgebied), CO2-beperking, subsidie, bos bijstoken in kolencentrales.
 • Hommel: eng vies stekebeest dat niet steekt maar toch wel als jij dat zo voelt en vindt. Hard gillen, doodslaan uit voorzorg
 • Klimaatverandering: veelvuldig gebruikte krachtterm door natuurclubs en robuuste bureaubiologen met innige overheidsband. Helpt subsidiabel te blijven.
 • Marketingcampagne: de beste manier om natuur te beschermen volgens natuurclubs, afgaand op percentage van hun bestedingen. Creëert Draagvlak. (zie Draagvlak)
 • Mark Rutte: het man-vrouwverschil is volledig bepaald door nurture, niet nature. De darwinisten hadden ongelijk
 • Natuurbescherming: activiteit waarmee de overheid natuurclubs beschermt zolang deze haar loyaal zijn
 • Natura 2000: Sinistere samenzwering van Brusselse ambtenaren en procederende milieuclubs als Greenpeace (zie Greenpeace), bedoeld om ieder plezier uit de natuur te halen bij Europese burgers. Grafsteen van ouderwetse natuurbescherming.
 • Natuurbeleid: voorkomen wat de natuur van nature zou doen bij gegeven milieucondities
 • Natuurontwikkeling: Het uitkopen van boeren met hun koeien, de polder gratis overdragen aan oerkoeienboeren van Staatsbosbeheer, 5 jaar verruigen, verzompen en vertrappen met koeien- en paardenhoeven en het dan ‘klimaatbestendige wildernisnatuur’noemen in natuurglossy ‘Naar Buiten’. Gedijt bij veel marketing. (zie ‘marketing’)

 • Natuurgebied: Gerontocratisch wellness-resort met grijze duif als talrijkste diersoort, openlucht fitnessruimte, cruisegebied en condoomdump, uitlaatcentrum, afvalstort, géén internetaansluiting. Heeft steeds meer draagvlak nodig. (Zie draagvlak)
 • Noordse Woelmuis: ‘Ons Pandabeertje’. Een muis als alle andere maar toch anders. Kent alle bepalingen van de habitatrichtlijn uit zijn hoofd en maakt daarmee ondernemers op eigen land het leven zuur via procedures. (Zie Natura 2000)

 • Paddenpoel: door terreinbeheerder aangelegde waterplas in natuurgebied bedoeld voor padden en kikkers (zie natuurgebied), aan te lengen met hondenshampoo waar je de golden retriever in kunt wassen. Lege flacon achter je wegwerpen en niet meer naar omkijken.
 • Struik: groene rommel, onhygiënisch, overlast, groeien doet snoeien, zie ook bloem
 • Stuifmeel: Fijnstof, overlast, hooikoorts.
 • Tuin: tegelveld met trampoline voor de kinderen, omringd door palissade van Intratuin tegen binnenvallende blik buurtgenoten/boze buitenwereld, optioneel leverbaar met grind, buitenkeuken en designbloempot
 • Tuincentrum: winkel waar je tegels koopt in 200 varianten, schuttingen in 100 varianten, grind, barbecueset en buitenkeukens.

 • Vogel: luidruchtige bal veren die de auto wit kalkt, vlak nadat je hem in de wax hebt gezet. Overlast. Vliegt ’s winters niet langer naar warm Afrika maar vlucht nu volgens Vogelbescherming naar het koude noorden voor ‘De Klimaatverandering’.
 • Vogelbescherming: Fondsenbescherming
 • Vlinder: insect dat de Gaykrant leest, heeft eigen stichting die voor zijn rechten opkomt
 • Windmolen: klimaatobelisk met asfalttoegang in Natura 2000-terrein (Zie Natura 2000) waarmee je -gelegitimeerd door groene clubs/Vogelbescherming- vogels doodslaat. Om zo uiteindelijk vogels te redden door het klimaat koud genoeg te maken. Doet mensen creatief met waarheid omgaan.(zie Mark Rutte)
 • Weiland: met mest geïnjecteerd boerenbusiness-terrein, Engels raaigras-biljartlaken, raceparcours voor agromonstertruck met wildversnipperaar. Geknipt voor moderne natuurbeleving.