Het CPB brengt in bedekte termen in haar advies wat wij al jaren schrijven: windenergie rendeert niet. Nu een officiele instantie het zegt, moeten de ‘kwaliteitsjournalisten’van de NOS het ook overschrijven: en meteen gaat hun Klimaat en Energie-redactie mank, door zelfs het verschil tussen vermogen en energie niet te kennen, laat staan de meest elementaire zaken over rendement van windmolens.

Het Rijk wil dat in 2020 ongeveer drie keer zoveel windenergie wordt opgewekt als nu het geval is. Op dit moment wordt er 2100 megawatt (MW) aan energie opgewekt. Daar komt binnen een paar jaar nog 400 megawatt bij.

 • Beste NOS-journalisten van de ‘klimaat en energie’-redactie: een Megawatt staat voor VERMOGEN, energie per tijdseenheid. Energie druk je uit in MWh (miljoen Watt x uur, kan ook kWh zijn staat voor 1000 Watt x uur) of joule. Neem toch alsjeblieft eens wetenschapsjournalisten in dienst.
 • Verder: die 2100 MW bedraagt GEÏNSTALLEERD vermogen, dat wil niet zeggen dat die molens dat ook opwekken.
 • Journalisten van Nederland, is het nu zo moeilijk?
  Molens leveren beneden windkracht 4 nauwelijks stroom, en boven windkracht 8 moet je ze stil zetten, meestal staan er ook een groot aantal stil als het wel goed waait: dan is de stroom gewoon niet nodig. Het kenmerk van duurzame energie is dat het er wél is als je het niet nodig hebt (zoals vannacht), en niet als je het wel nodig hebt (zoals windstille winterdagen tijdens kantooruren): dat is het grootste economische mankement van windstroom.

  Het optimum ligt rond kracht 6. Molens leveren kortom zelden het opgegeven vermogen. Daarvoor moet je corrigeren als je de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid ENERGIE wilt opgeven. Dat doet de overheid niet, én windboeren niet. De reden daarvoor kan zelfs een journalist zich nog voorstellen: ze willen de zaak rooskleuriger voorstellen, zoals ook de Ombudsman van de overheid al constateerde.

   Bij windmolens op land is een productiefactor gemeten van 20 procent , dus in werkelijkheid leveren ze 1/5de van het binnenkort geïnstalleerde vermogen, slechts 500 MW dit jaar tegen ettelijke miljarden euro’s subsidie.

  NOS-Journaal: staatsgefinancierde publieksmisleiding bij klimaat en energie
  Deze fouten bij het NOS-journaal zijn geen incident maar regel binnen de (meestal PvdA-gezinde) media die zichzelf ten onrechte als kwaliteitsjournalistiek beschouwen, enkel omdat ze established opinion in het zadel houden, en verdedigen tegen mensen als ons. Het verklaart ook waarom de NOS tot nu toe marketeer speelde van windmolens: gewoon omdat journalisten geen flauw benul hebben waar ze het over hebben, en te narcistisch om dat bij zichzelf in te willen zien.

  Zij hebben het misplaatste zelfbeeld van de ‘professional’. Terwijl algemene journalisten op zijn best professionele informatie-amateurs zijn. Dus een bericht als dit heeft geen enkel effect, het roept enkel de afweer op. ‘Oh, ja die Rypke Zeilmaker, dat is die ssseeptikuss’.

  Nee NOS, jullie zijn gewoon een stel sukkels, dat is niet mijn mening maar een objectieve constatering. Daardoor is de NOS al jarenlang een vorm van staatsgefinancierde publieksmisleiding als het milieu- en energiezaken aangaat.

  Iets heel anders, en wat mij betreft veel interessanter: hoe vinden jullie deze blauwe libelle? Heb ik in de Eifel bestudeerd, terwijl ze boven het water dansten om indruk op een nogal grauw vrouwtje te maken. Toch één van de meest stoere insecten die ik de laatste tijd zag, kan met de kolibrivlinder concurreren…

  RZ13libel