DNA_Double_Helix_by_NHGRI

De 80-jarige en nog altijd actieve Professor Van Montagu kreeg onlangs de belangrijke World Food Prize 2013 voor zijn onderzoek aan gentechnologie bij planten. Hij maakt zich echter grote zorgen over de sterke, maar volkomen misplaatste, Europese anti-houding ten opzichte van genetisch gemodificeerde organismen. Over de zeer kwalijke rol die niet- gekozen organisaties (NGOs) hierin spelen laat hij geen twijfel bestaan.

Moleculair bioloog Marc Van Montagu ontdekte samen met zijn studiegenoot Jozef Schell het mechanisme waarmee de bacterie Agrobacterium tumefaciens genen overdraagt naar planten. Samen slaagden zij erin deze eigenschap praktisch toepasbaar te maken. Zodoende kwam er een mechanisme beschikbaar om bepaalde gewenste gunstige genen via een bacterie in te bouwen in een plantengenoom. Deze essentiële doorbraak betekende een belangrijke stap voorwaarts in de gentechnologie van planten welke in 1982 leidde tot  de oprichting van Plant Genetic Systems Inc. (Belgium). Deze vondst was een zeer significante stap vooruit en Van Montagu heeft er ruimschoots erkenning voor gekregen. Hi ontving eredoctoraten, prestigieuze prijzen en bekleedde diverse belangrijke functies. Hij is momenteel voorzitter van de Europese Federatie voor Biotechnologie. Hij heeft tijdens zijn loopbaan vele lucratieve aanbiedingen gehad, zo laat hij weten in een interview in De Standaard van afgelopen weekend. Maar hij bleef altijd kiezen voor zijn onderzoek aan de Universiteit Gent.

Irrationeel beleid belemmert wereldklasse onderzoek
Het onderzoek aan de Universiteit van Gent behoort nog steeds tot de wereldtop en is veelbelovend gezien de rol die ggo’s kunnen spelen in het voeden van de toenemende wereldbevolking. Van Montagu heeft steeds minder vertrouwen in de toekomst van ‘vestigingsplaats Europa’. De houding in EU is zo anti-ggo dat zijn goede studenten hun kansen zullen benutten in de VS, China of elders. Hij erkent dat dit slechte image deels aan de wetenschappers zelf te wijten is. Zij hebben dit niet goed uitgelegd in de media. Hij rekende erop dat de rationaliteit toch wel zou zegevieren, maar heeft moeten vaststellen dat dit niet zo werkt. Het is echter meer dan irrationeel gedrag. Hij vindt ook dat het publiek volledig geconditioneerd is omdat ze al zo vaak hebben gehoord dat ggo’s gevaarlijk zijn. Maar een feit is volgens Van Montagu dat we nu eenmaal in een wereld leven die intensieve landbouw nodig heeft;

Veel mensen zouden liever in een soort aards paradijs wonen. Dat is mooi maar het is onmogelijk. Ik vind het verzet rampzalig, onverantwoord. Misdadig zou ik zelfs durven te  zeggen. Ik heb in India gezien hoe militanten van Greenpeace mensen bang maakten en met plakkaten rondliepen waarop stond dat je onvruchtbaar wordt van ggo’s.

zegt hij in het interview. Van Montagu is erg uitgesproken over de rol van NGOs door de bittere ervaringen tijdens zijn loopbaan. NGOs crimineel noemen in de reguliere media zie je niet vaak omdat veel publieke personen terugschrikken voor zulke directe uitspraken. Van Montagu verdient lof voor zijn lef:

Er zijn NGOs die subsidie krijgen van Europa om te bewijzen dat ggo’s gevaarlijk zijn. Wij subsidiëren desinformatie..

Goede wetenschapper, goede CEO?
Voor ons (lezers) van climategate.nl is de rol van NGOs niet nieuw, zie bijvoorbeeld hier en hier. Toch is zijn uitspraak belangrijk. Openbare opinieleiders spelen een grote rol in de meningsvorming van het publiek. De mens is nu eenmaal een kuddedier en neemt graag meningen aan van gerespecteerde publieke figuren. De meeste politici durven zo’n rol niet te spelen en volgen het publiek. Het ‘goede CEO’ initiatief geinitieerd door Hajo is daarom op zijn plaats. Van Montagu is meer wetenschapper dan CEO, hoewel hij wel betrokken was bij de oprichting van de biotechnologie firma CropDesign waar hij ook in de Raad van Bestuur zat. Strikt genomen komt hij niet in aanmerking voor de ‘goede CEO’ lijst, denk ik. Ik weet ook niet hoe hij over ‘klimaat’ denkt. Het woord valt in het interview maar wordt verder niet uitgelegd.

Maar als publieke figuur die het belang van ratio en feiten krachtig verdedigt en de kwalijke rol van NGOs openlijk aan de kaak stelt verdient op zijn minst een blog hier op climategate.nl.

Agrobacterium_tumefaciens_Forsythie

Kroongal van Agrobacterium tumefaciens