Bodemberoerende milieucriminelen/ leveranciers van natuurvoedsel uit eigen zee

Bodemberoerende milieucriminelen/ leveranciers van natuurvoedsel uit eigen zee

In Visserijnieuws lazen we dat staatssecretaris Sharon Dijksma vandaag enkele fondsenwervende actiegroepen bij het Wad bezoekt waaronder de Waddenvereniging om te praten over ‘verduurzaming van visserij’. Zonder daarbij met vissers te spreken. Maar… wat schetst onze verbazing: het rapport dat de Waddenvereniging overhandigt aan Sharonnepon na gesprekken met ondernemers, roept op tot wat in een normale wereld normaal zou zijn: betrek de kustvisserij bij beheer van de Waddenzee. Dat meldt het Fries Dagblad vandaag.

Betrek de visserijsector meer bij beheer en behoud van de Waddenzee als werelderfgoed. Dat is een van de aanbevelingen die de Waddenvereniging doet in het rapport Waddenzee biedt Kansen, dat vandaag aan staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) wordt gepresenteerd. Vissers kunnen, doordat juist bij hen veel kennis en ervaring is van het gebied, goed helpen bij de instandhouding van de Waddenzee als werelderfgoed.

Je eerste indruk van Dijksma’s bezoek was: Old-school PvdA, advies inwinnen bij ‘deskundigen’die het verste van de praktijk staan, om dan de praktijk verder te hinderen met averechtse wereldverbeterplannetjes. Sharon als de Netelenbos van natuurland. Maar nu zou het zomaar eens goed kunnen gaan.

Resultaat van ledenvergadering
Zouden de skuumkoppes aan de bar in Texel met directeur van de Waddenvereniging Arjan Berkhuysen dan toch énige positieve invloed hebben gehad, en vooral de speech richting ledenraad van die kale bodemberoerder van de TX10 en zijn milieucriminele collegae/garnalenvissers. Of doordat Arjan op Terschelling ging wonen en merkte dat urbane actieclubs van PvdA/Groen Linkse snit- die beweren de natuur te beschermen- bij locals geen enkel draagvlak hebben.

Tijdens de ledenvergadering van de Waddenvereniging op Texel dit voorjaar, namen de leden het roer over, zij wilden – in plaats van de kleinschalige kustvisserij weg te pesten samen met de overheid/Han Lindeboom (Imares)- de kleinschalige visserij juist steunen bij lokale afzet van kwaliteitsvoedsel uit de Wadden. En namen een soort motie aan dat het bestuur opdroeg dit te doen. Je zag dat ook al in Ost Friesland bij Norddeich: een vlag op je schip met daar op ‘ik vis voor vishandel….’, en ziet het al op Texel. Liefde voor de natuur gaat via de maag. Niet via Natura 2000 en andere bureaucratische natuurvervreemdingsprogramma’s die miljoenen euro’s en papierpakketten door het toilet spoelen.

Wees grijs met de Waddenzee
Als het dus waar is wat de krant meldt, dan is dit applaus voor Arjan. Wat zou het mooi zijn als een milieuclub opstaat die haar natuurlijke invloed op de natuurvreemde urbane medemens benut. Niet om natuurgebruikers zwart te maken en rampen te verkondigen, maar om van de natuur en praktijk vervreemde ‘urban socialists’ als Dijksma met haar benen in de klei te zetten. Dat is de weg die je moet gaan, wil je vernieuwen als organisatie. Van verlengstuk van Groen Links (2 zetels)/PvdA naar een natuurvereniging die ook mensen bij natuur betrekt die niet van de Duurzame 100, wollensokantroposofenhoningthee en linksdraaiend melkzuur zijn. Want zoals ik al schreef kon de Waddenvereniging bijna een nieuwe slogan aannemen ‘Wees Grijs met de Waddenzee’, afgaand op de gemiddelde leeftijd van leden.

Neem dan ook stelling tegen Vibeg en Viswad..
Kunnen we eindelijk de spiraal van milieunegativisme doorbreken, doordat milieuclubs/door Groen Links-PvdA bezette overheden een natuurbeeld in de lucht houden waar de mens enkel toeschouwer mag zijn in plaats van (beheerste) deelnemer, als medegebruiker van ons mooiste natuurgebied. Scheelt ontzettend veel negatieve energie, papier, Imares en ambtenaren. Maar laten we niet te ver op de zaak vooruit lopen en zien of Berkhuysen daden bij het woord kan voegen: als je dit roept en tegelijk ijvert vóór gebiedsluiting volgens Viswad en Vibeg is dit rapport ook niet meer dan gel… waar niemand in kan wonen.

Arjan, als je nu ook stelling tegen Vibeg kan nemen en Viswad – overheidsprogramma’s die bedoeld zijn de mens uit de natuur te jagen- ben je een vent! Al is dat vast moeilijk. Overigens presenteren ze ook de plannen voor vismigratie onder de Afsluitdijk. Helemaal voor, je donateursgeld niet verkwisten aan propaganda voor jezelf en rampenmarketing- zoals WNF en Greenpeace doen- maar om te bouwen voor meetbaar natuurplezier. Ja knijp jezelf in de arm, je leest nu een blog van Rypke de Positievo.