panda

Een nieuw peer-reviewed paper van Li et al. laat zien dat een van de dieren die het meest profiteert van de stijgende CO2 concentratie niemand minder is dan het beeldmerk van een invloedrijke speler van de angstindustrie. Nu heeft Rypke al eens uitgezocht dat WWF alleen in theorie iets doet voor dierenbescherming en dat de organisatie steevast pronkt met andermans veren. Zou het dan straks als we onder de voet gelopen worden door kuddes panda’s vanuit welig tierende bamboebossen ook zo zijn dat WWF gaat strijken met de eer die eigenlijk de olie-industrie toekomt? Namelijk dat de pandaatjes zo voor de wind gaan dankzij de CO2-fertilisatie van bamboe? Net zoals Greenpeace claimt de walvis te hebben gered, terwijl dit eigenlijk het gevolg is van de verdringing van walvisolie als lampolie door kerosine en weer later door elektrisch licht. Ja zo zal het waarschijnlijk gaan.

pandaco2

Li, Y., Zhang, Y., Zhang, X., Korpelainen, H., Berninger, F. and Li, C. 2013. Effects of elevated CO2 and temperature on photosynthesis and leaf traits of an understory dwarf bamboo in subalpine forest zone, China. Physiologia Plantarum 148: 261-272.

Het is steeds duidelijker dat CO2-fertilisiatie geen fabeltje is. Zie hierrr een overzicht van de voordelen. H/T CO2 Science. Enne o ja, als iemand nog dacht dat de CO2-fertilisatie een gevaarlijke opwarming van de aarde als bijwerking had…… Mat Ridley heeft net onthult dat het nieuwe IPCC rapport de schattingen voor CO2-sensitiviteit drastisch heeft verlaagd.