Ook goed als sleep: koopkracht groeit zonder windmolens

Laat u bij behandeling van de overheidsbegroting niets wijsmaken door mainstream ‘kwaliteits’-massamedia. Voor zover onze overheid ‘bezuinigt'(meest lastenverzwaringen) is dat totaal overbodig. Zonder klimaatbeleid- daar vallen Marx Rutte zijn windmolens onder, gesubsidieerde bijstook van bos in kolencentrales enz.- was ons land in één keer klaar. Er hoefde niet te worden ‘bezuinigd’, sterker nog: de lasten konden ver omlaag en uw koopkracht ging omhoog. Voor nieuwkomers bij Climategate.nl is dat misschien schrikken, of men denkt: ‘hunnie zijn gekkie’. Wij leven met u mee.

Wanneer je op een dieet leeft van mainstream massamedia als het NOS-journaal/Trouw/NRC Damesblad- de marketingafdeling van het bureaucratisch establishment- heb je namelijk geleerd dat

 • a. windmolens nodig zijn en fossiele brandstofcentrales kunnen vervangen
 • b. volgens ‘de’ wetenschap een klimaatcatastrofe dreigt
 • c. dat ‘de grondstoffen’op raken en fossiele brandstoffen in het bijzonder
 • d. dat windenergie CO2-emissies uitspaart (vergelijkbaar met a)
 • e. dat een ‘energietransitie’ nodig is (vergelijkbaar met c) ‘voor het klimaat’/omdat brandstoffen opraken
 • f. dat het SER-energie-akkoord een energieakkoord is en tienduizenden banen levert
 • Stelling a/f zijn allen – het is een hard klinkende term- dure leugens zoals iedere vaste Climategater al weet.

 • a. Wind op Land – het bijbouwen van inefficiente overcapaciteit in stroomopwekkiing kost minimaal 6,4 miljard euro, ex onderhoud en procedures, Marx en Diederik duwen het door tegen CPB-advies in
 • b. SDE+-klimaatopslag kost 3,2 miljard euro dit jaar, met dank aan Henk Kamp (PvvdA). De SDE+regeling is geschreven door CDA’er Ger Koopmans. Van links tot rechts (Ger is de rechterkant van het CDA) zit de klimaatwaan er in gestampt
 • c. MEP-klimaatsubsidies (onder Van Geel, CDA) aan bosbijstook in kolencentrales 4 miljard euro, totale MEP-subsidies waren 8 miljard euro
 • d. Eén windturbineterrein Gemini boven Schiermonnikoog betaald uit SDE+-subsidies kost al 4,2 miljard euro en er moet een kabel komen dwars door natuurgebied de Waddenzee, aangemoedigd door milieuclubs die tegen een subsidieloze kolencentrale protesteren
 • e. Het SER- ‘energieakkoord’-waarbij Greenpeace mocht beslissen over onze energievoorziening- reserveert nog eens 10-20 miljard euro voor overbodige capaciteit aan stroomopwekking via windmolens op zee
 • Wij hebben ook een campagne in de lucht, één die Nederland tientallen miljarden euro's kan besparen

  Wij hebben ook een campagne in de lucht, één die Nederland tientallen miljarden euro’s kan besparen


  Klimaatkosten een grove schatting van 30 miljard euro, zonder rentabiliteitstoetsing
  Een eerdere voorzichtige berekening op basis van de Algemene Rekenkamer leverde een schatting van 18 miljard euro aan klimaatsubsidies, meest aan enkele voorkeursbedrijven van Agentschap.nl. Zonder dat de overheid weet welk effect die subsidies hebben, noch enig zicht heeft op die uitgaven, behalve dat een enkeling nu slapend rijk wordt. Een dankzij ons via Rene Leegte aangevraagd CE-Delft onderzoek voor de Tweede Kamer toonde al dat klimaatsubsidies de duurste vorm van klimaatbeleid zijn. Ook dat had de Algemene Rekenkamer al eerder aangetoond.

  Bij die 18 miljard euro zat het SER-Akkoord nog niet. Een voorzichtige schatting van klimaatuitgaven komt zo dus eerder bij 30-40 miljard euro, waarbij onze ceremoniële volksvertegenwoordiging (de macht zit immers in Brussel) – de Twitterkamer- weigert iedere rentabiliteitstoetsing aan te vragen, of met de reeds liggende rapporten van de Algemene Rekenkamer ook maar iets te doen. 30 miljard, daar kan je bijna een bank voor kopen.

  De Groene Rekenkamer berekende al de lastenverzwaringen/koopkrachtmindering die u door de overheid/Greenpeace/Brussel wordt opgelegd: 90 euro PER MAAND per gezin in 2020, zonder SER-Klimaatakkoord zou dit ongeveer 60 euro per maand bedragen.

  Als nieuwkomer wilt u dat misschien niet aannemen, omdat u dacht zelf te kunnen nadenken. Nee, wat u ‘vindt’brengt u maar bij de politie, meningen zijn waardeloos. Als u a/f geloofde hebt u zelf nooit gecheckt of het klopte, ging u uit van de autoriteit van zelfbenoemde kwaliteitsmedia en dacht u ‘ze zullen toch wel weten wat ze schrijven’,of nog knulliger ‘nou, de waarheid ligt vast in het midden euhhhh’: waarheid ligt waar het bewijs naartoe wijst. Wordt daarom wakker. U bent gewoon geconditioneerd. You’ve been had… Wie de werkwijze van de doorsnee-journalist kent weet dat zij ‘onbewust onbekwaam’zijn en blijven, cheerleaders van het establishment, persbericht overschrijvende verdedigers van de massa-opinie. Climategate.nl onstond om daaraan te ontsnappen, u voor te lichten terwijl media als de NOS u- het spijt me Sander, je bent een prima kerel- tot nu toe oplichten, vaak door bijzaken uit te vergroten en belangrijke issues te verzwijgen.

  Sluit u dus aan bij de Climategate-evolutie als u ook gelooft dat u zelf beter kunt beslissen over uw leven dan de overheid/milieubeweging. Inderdaad één zonder R, constructieve verandering evolueert, met af en toe een sprong.