Nieuwe procedurekampioen erbij van Natura 2000

Nieuwe procedurekampioen erbij van Natura 2000

Wat leuk had kunnen zijn – een nieuwe diersoort die zich spontaan vestigt – loopt uit op een bureaucratische nachtmerrie als bosbeheerders niet oppassen. Van Natura 2000, de Brusselse papieren natuurbeschermingsmolen, moeten boswachters kunnen verantwoorden hoe zij de vermiljoenkever plezieren met een beheerplan, inclusief bijkomende onkosten.

Een miljoenenkever…
Dat blijkt uit het septembernummer van De Levende Natuur. Vier keverdeskundigen hebben in 2012 de vermiljoenkever ontdekt, zo’n procedurekampioen die op bijlage II en bijlage IV van de Habitatrichtlijn staat. Dat betekent dat dit insect u een hoop narigheid kan bezorgen, tenzij u passende maatregelen neemt om de existentie te verbloemen van dit beestje dat achter de schors van bomen leeft. U kunt twee dingen doen:

a. De kever voor de buitenwereld verborgen houden. Heet uw bezoeker Dré Teunissen of Cor Vendrig: meteen wegsturen, er zijn verder geen normale mensen die achter een schors kijken of daar een rood kevertje kruipt dat een procedure kan aanspannen.
b. Op gepaste wijze naar de andere wereld helpen. Wij adviseren neonicotinoïden voor blijvend resultaat, daarmee worden ook de larven effectief verwijderd.

Doet u dat niet, dan zal het beestje bij ontdekking u miljoenen euro’s onkosten kunnen geven. Want wat schrijven Jinze Noordijk, Ed Colijn, Dré Teunissen en Cor Vendrig:

Opname in bijlage IV betekent dat Nederland beschermingsmaatregelen moet nemen voor de soort én de voortplantings- en rustplaatsen. Naar aanleiding daarvan is hij inmiddels opgenomen in de Flora en Faunawet. Opname in bijlage II betekent dat op termijn, en als de kever gevestigd blijft, BESCHERMDE GEBIEDEN MOETEN WORDEN AANGEWEZEN (Natura 2000-gebieden)

Wanneer u nog niet overtuigd bent, bel eens met vissers en vraag ze wat Natura 2000 bij ze heeft aangericht. Natura 2000 is de meest geslaagde poging van de Brusselse bureaucratie om iedereen een hekel te laten krijgen aan de natuur. Nou ja, behalve enkele Wageningse Groen Links-majoors en de ambtenarij die aan het bouwen van papieren bescherming een inkomen overhoudt.