logoburobontenbal4

We hebben allerlei handreikingen gedaan aan klimaatchirurgijn Henri Bontenbal, die klanten wil opzadelen met zijn  advies in duurzaamheid.  Alsof je Henri nodig hebt om een zonnepaneeltje op je dak te zetten…Maar het werkt niet, dus mag de lezer hier oordelen:  is Bontenbal hier eerlijk en ethisch?

Hajo telefoneert met ‘m in hyper hoffelijke modus, ik stuur enkele uiterst vriendelijke mails met uitleg en handreiking nadat ik in twee eerdere blogs hem op- laten we zeggen- niet al te subtiele wijze de maat nam op basis van enkele uitspraken: zoals de mythe dat de staat subsidies geeft aan de olie-en gasindustrie, in plaats van het omgekeerde: dat de staat miljarden euro’s accijns vangt uit olie en gas en Nederland een derdewereldland zonder Slochteren. Bij één gebruikte ik mijn minst geslaagde metafoor in 1000 blogs, maar op basis van ‘de toon’ ons prachtige blogje met huisingenieur Theo, aquatisch ecoloog en Brusselcorrespondent Dolf, klimatoloog Hajo en mijn persoontje af te doen… Wij noemen een ezel gewoon een ezel, en als het probleem een persoon is mag je best op de persoon: zonder Boeman Wilders had NRC-Next op A5 kunnen verschijnen…. Meestal bedoelt men ‘je mag niet op een persoon spelen met wie het politiek correct establishment sympathiseert’.

Is jezelf beter voordoen het zelfde als beschaving?
 Onze Henri gaf aan de beschaving in pacht te hebben en beter te zijn dan wij, omdat sommige mensen jezelf beter voordoen verwarren met ethisch gedrag.  Wat was Henri zijn commentaar op mij?

Nog even terugkomend op het artikel dat Rypke over mij schreef: hij schreef dit artikel op basis van 1 tweet van max 140 tekens waarin ik iets schreef over ‘fossiele subsidies’. Zoals je inmiddels gezien zult hebben, bericht ik zeer regelmatig over allerlei ontwikkelingen op het gebied van energie en duurzaamheid. Maar zoals je inmiddels ook begrepen zult hebben, betekent niet elke tweet instemming met de tekst. (= gij zult geen vals getuigenis geven Henri) Zo werkt twitter.

Wat zijn de laatste digiroddels die Bontenbal met ons deelt? Nadat  informatie-amateurs van het Algemeen Dagblad in de hier vaak besproken oceaanverzuringshype zijn getuind:

1. Henri Bontenbal (@HenriBontenbal)
03-10-13 16:24’Dodelijk trio’ voor zeeleven: opwarming, verzuring en zuurstofgebrek

 

2. Henri Bontenbal (@HenriBontenbal)
03-10-13 17:05
Mooie zin van @anton_de_wit: “Scepsis is een put met stront waarin menig goed idee een voortijdige verstikkingsdood sterft.”

Scepsis is juist een gezonde tegenhanger van het bontenballisme, mensen die misbruik maken van de goedgelovigheid van de massa.  Wij denken hier meer darwinistisch. Een goed idee op de goede plaats overleeft als de condities goed zijn, er vraag naar is, en het werkt, kosteneffectief is. Een idee zelf is niks, als de context niet deugt. Neem een windmolen: op een eiland zonder stroomaansluiting op land is het een optie. Maar als massale vervanging van fossiele energie-centrales is het uiterst duur, knullig en onbetrouwbaar als energievoorziening, zeker zonder opslagmogelijkheden, en met twijfelachtig milieurendement. (= samenvatting kritiek van sceptici)

3. Henri Bontenbal (@HenriBontenbal)
05-10-13 16:36
Hoe kan het dat kranten en nieuwsmedia steeds maar weer die opgewarmde hap van Le Pair en Labohm plaatsen? #windenergie

 

 Het enige dat Cees le Pair doet is een eerste poging om het rendement van windenergie te toetsen: hoeveel fossiel vermogen vervangen windmolens nu eigenlijk binnen het huidige energiesysteem? Gas- en kolencentrales leveren basislast, terwijl windmolens alleen variabel vermogen toevoegen, en bij teveel of te weinig wind moet je dus centrales bij of afschakelen. Dat geeft een fors rendementsverlies, zodat je in huidig energiesysteem mogelijk méér fossiele brandstoffen verstookt. Per definitie spaar je géén CO2 -emissies in huidig ETS-emissiehandelsysteem. De vrijkomende emissierechten worden elders in Europa weer verstookt, omdat een vast plafond bestaat in emissies. Volgens Henri ‘opgewarmde hap’, terwijl het volgens ons legitieme vragen zijn die getoetst moeten worden. 

Henri, ben je bang dat je door sceptici en critici  je handeltje in hete lucht te verliest?
En hoe waardevol is je advieswinkel, als je weigert kritisch te kijken naar je eigen uitgangspunten en dit zelfs actief wilt ontmoedigen? Hoe ethisch is het om theoretische risico’s uit te vergroten om daar miljarden euro’s belastinggeld in te stoppen, zodat je uitdagingen van NU verwaarloost, en op waardevolle voorzieningen in cultuur, natuur en sociale cohesie moet bezuinigen? En om energie kunstmatig met belastingen en via miljardensubsidies aan een beperkte groep profiteurs zo duur te maken dat je de allerarmsten energietoegang ontzegt?

Het probleem is een persoon, en heet Bontenbal.  Pek en veren.