Waarom is goede journalist Henk Blanken bij klimaat en energie slaaf van Groen Links?

Vergroenen op Groen Links-wijze in DE: het kunstmatig duur maken van energie zonder toetsing rentabiliteit

Vergroenen op Groen Links-wijze in DE: het kunstmatig duur maken van energie zonder toetsing rentabiliteit

Journalisten als Henk Blanken winnen een Persprijs wanneer ze over een hersenoperatie schrijven. Ze kunnen hoofdredacteur zijn van het Dagblad van het Noorden en hebben dus kwaliteit. Het is steeds weer wonderlijk te zien, dat ze iedere kritische en professionele journalistieke zin laten varen zodra het over energie, milieu en klimaat gaat. Zoals op 3 oktober in ‘De moeizame weg van vuil naar schoon’, over het als energieakkoord verkochte SER-klimaatakkoord ‘De Moeizame weg van vuil naar schoon’, slot in een drieluik over gaswinning.

 Als een slaaf loopt Blanken aan de leiband van de vele NGO-gezichten van Groen Links. De milieuclubs die het meest luidruchtig het monopolie claimen op milieu, als Natuur en Milieu, Greenpeace. Blanken kiest politiek-ideologische standpunten als feit/uitgangspunt van het artikel, waarbij de journalist zich achter autoriteiten verschuilt als ‘de deskundigen zeggen’ om zijn gebrek aan analytisch vermogen te verbloemen, afwezigheid van inhoudelijke kennis van het klimaatdebat.  In een normale wereld heet dat intellectuele luiheid.

Van Tongeren als deskundige over gaswinning opvoeren, is SGP als vrouwendeskundige raadplegen
De lead kiest meteen de Groen Links-insteek bij milieu. Alsof Groen Links het monopolie heeft op milieubeheer, laat staan rationele en kosten-effectieve oplossingen biedt waarvan de haalbaarheid afhangt. Of waarmee duur symboolbeleid begint. Ex- Greenpeace-directrice, nu één van de 2 Groen Links Kamerleden Liesbeth van Tongeren mag alinea’s lang leeglopen over gaswinning. Het zo luidruchtig en zo graag mogelijk iets roepen over energie vanuit een zeer politiek bepaalde hoek, wil niet zeggen dat deze persoon

 • kennis heeft die er toe doet bij energievoorziening, je had even goed de SGP kunnen vragen als deskundige over vrouwen
 • democratische legitimiteit heeft om zo lang op te voeren: haar fractie past in 1 Prius
 • Van Tongeren wordt als tegenhanger van René Leegte opgevoerd. De VVD is de grootste partij, en heeft 15 maal meer democratisch draagvlak dan Groen Links. Niettemin mag het Groen Links-Kamerlid overal kritiekloos leeglopen. Terwijl Leegte in het drieluik als gek wordt weggezet ‘die niet in de klimaatverandering gelooft’. Waarmee de journalist aangeeft niet het flauwste flauwe benul te hebben van de kern van de klimaatdiscussie, of de sceptische kritiek te kennen. Was Blanken gewoon te lui zich daarin te verdiepen, terwijl hij onderzoeksjournalist heet? Het enige dat Leegte doet is vragen wat alle bestedingen opleveren: dat zouden alle partijen moeten doen, en is niet links of rechts. Het is wel typisch links om níet te (willen) kijken wat miljardenbestedingen opleveren, behalve een goed gevoel over jezelf.

   Leegte dient zo voor Blanken als professioneel alibi: Alsof hij zijn met Groen Links sympathiserende artikel een evenwichtig en feitelijk artikel schrijft. ‘Zie, die rechtse meneren mochten ook wat roepen, dus kijk mij eens neutraal en objectief zijn’.

  De lead zegt voldoende:

  1. Nederland heet de vieze man van Europa te zijn (= volgens Greenpeace en Peer de Rijk, de broer van Mirjam de Rijk, de ex van Duivendak, en voormalig directrice Natuur en Milieu RZ)
  2. Maar was gas niet de schoonste van alle fossiele brandstoffen? Vergroenen gaat moeizaam (wat is dat ‘vergroenen’ en wat is er zo groen aan een windmolen, terwijl planten beter groeien bij méér CO2, en de wereld momenteel juist vergroent met dank aan dat fertilisatie-effect  Blanken hanteert één politieke visie op groen- groen is een windmolen- en presenteert die als vaststaand feit: RZ).
  3. Ondertussen warmt de aarde op (….= loopt de opwarming ver achter bij wat modellen voorspelden, waardoor urgentie van paniekbeleid afneemt RZ)

  De toon is meteen gezet: de probleemstelling van een club met 2 kamerzetels is dé analyse van milieu en klimaat, het uitgangspunt.

  De leugen van Ron Wit: ‘SER-Akkoord maakt stroom goedkoper’
  Vervolgens volgt de mening van Natuur en Milieu, waarmee Blanken sympathiseert. De mening van Groen Links wordt zo als ‘neutraal feit’ opgevoerd. Ook hemelt Blanken  Ron Wit op van Natuur en Milieu, die namens Groen Links/Greenpeace/Natuur en Milieu aan tafel zat bij de SER-Energieakkoord-onderhandelingen. Wij betrapten Wit op een glasharde leugen. Ron Wit durfde te beweren dat het met miljarden subsidies kunstmatig op de been houden van inefficiënte energie-opwekking en het sluiten van niet gesubsidieerde kolencentrales de burger geld zou besparen.

  Je hoeft alleen maar logisch na te denken en je sommetjes te maken, om te weten dat dit niet KAN kloppen. Zoals De Groene Rekenkamer al narekende, levert dat SER-akkoord samen met de extra windmolens van Wind op land een geschatte lastenverzwaring van 90 euro per gezin per maand in 2020. Natuur en Milieu zette met subsidies de Zeekracht-campagne op: 6 Gieg windmolens overcapaciteit aan stroomopwekking op zee voor meer dan 20 miljard euro subsidies. Zoals onze huisingenieur Theo berekende kost het avontuur een veelvoud van de Deltawerken, JSF, Betuwelijn en Fyra bij elkaar.

   Als Blanken wel weet dat gascentrales stilstaan dankzij overcapaciteit, waarom laat hij Wit met zijn molencampagne dan zonder enig tegengas leeglopen? Als hij wel weet en schrijft dat de Duitse Energiewende leidde tot méér kolenstook…

  Of lees hier de als feit gepresenteerde politieke mening van Blanken, waarbij ik de politieke standpunten nummer

  Dat het Energieakkoord voor het eerst zo breed wordt gedragen (1), past bij de tijd. Iedereen voelt de noodzaak ((2) omdat het klimaat verandert(3) en Europa te langzaam vergroent (4)

  En dan verdraait  Ron Wit weer de werkelijkheid (=Brussel legt klimaatbeleid op van 20 procent gesubsidieerde energie in 2020, en draait zo privatisering energie terug, en Nederlandse overheid trekt nutsbedrijven met subsidies in deze papieren doelstellingen om geen mot te krijgen met Brussel/PvdA) :

  Soms speelt weloverwogen eigenbelang mee. Ron Wit van Natuur en Milieu, hoofdonderhandelaar bij het akkoord namens de milieubewegingen, ziet een revolutie bij de energiebedrijven. ‘Ze snappen dat het anders moet. Als ze niet zelf investeren in wind en zon, doet een ander het. Dat leeft wel sterk’.

  Journalisten onverbeterlijk gemakzuchtig en politiek correct
  Blanken stelt dat ‘iedereen aan tafel zat’. Maar waarom stelt hij niet de volgende vragen

 • ‘wat hebben deze clubs te zoeken bij het garanderen van onze energiezekerheid, is dat geen zaak van bedrijven, technici de lokale overheden/omwonenden waar energiewinning plaatsvindt?
 •  

 • Wie vertegenwoordigen zij behalve 2 zetels, opgeblazen met Postcodeloterijgelden en subsidies?
 •  Is de luidruchtigheid waarmee deze clubs zich op de voorgrond dringen een maat voor hun draagvlak?
 • Is wat zij voorstellen goed voor de energiezekerheid, en heeft dat énig effect op het milieu?
 • En nogmaals, wat is er ‘groen’ aan een windmolen? Wat is groen?
 • Zomaar vragen die je kunt stellen beste Henk, en vertrouw me: er gaat een wereld voor je open als je buiten je Groen Linkse tunnelvisie durft te treden.

  Mijn stelling is: journalisten lopen vooral aan de leiband van Groen Links omdat ze (met hun vele gezichten/NGO’s en stichtingen) media zo gretig te woord staan, en zo makkelijk te spreken zijn te krijgen.

  Tel daarbij het feit dat de meeste journalisten linksige alfa’s zijn die zich graag met een voorhoede identificeren (het ijdele zelfbeeld waar milieuclubs op inspelen), én je bent weer een onzinstuk over energie en klimaat rijker, verkocht als kwaliteitsjournalistiek.  Omdat iemand de juiste politieke kwaliteit verkoopt, zich verschuilend achter de ‘juiste’ autoriteiten om zijn eigen partijstandpunt door de strot te duwen, en mensen die hameren op bewijsvoering als ‘een meuning’.

  Een beter milieu begint bij minder journalisten als Blanken. Want kritiek ketst direct af op de defensie, ze vinden zichzelf geweldig en hebben alleen elkaar als keurmeester.

  Door | 2013-10-08T10:56:55+00:00 8 oktober 2013|27 Reacties

  27 Reacties

  1. Co Bergsma 8 oktober 2013 om 00:46- Antwoorden

   Luid en duidelijk, waar blijft in vredesnaam de rest van Nederland????

   • Moose 8 oktober 2013 om 06:55- Antwoorden

    Wat ik doe: op zoveel mogelijk blogs een reaktie geven en een link naar deze vermelden. Hopende dat de nuchterheid en klimaat realisme (ipv klimaat ontkenning) zich als een olievlek zullen verspreiden.

  2. Hugo Matthijssen 8 oktober 2013 om 07:58- Antwoorden

   Er is in de huidige praktijk in nederland nog nooit goede voorlichting geweest over het fenomeen windmolens op een vraaggestuurd net.
   Natuur en milieumalloten hielden bijeenkomsten met draaiknopjes en komen dan tot conclusies als iedereen wil groen.
   Tegengas wordt dan genegeerd of als belachelijk afgedaan.
   We laten politici zonder enig besef van techniek onze energievoorziening letterlijk slopen.
   Er is een tendens ontstaan waarbij wetenschap en techniek wordt weggezet voor concensus.
   De viezerik van europa heeft de grootste bevolkingsdichtheid en geen natuurlijke hulpbronnen. Als je dat gaat meewegen zijn was onze energievoorziening vrijwel zeker de beste van europa.
   Hoe lang laten we het toe dat, op basis van drogredenen en groen geloof, onze economie wordt gesloopt, de leveringszekerheid van energie onderuit wordt gehaald, de bedrijven het land worden uitgejaagd en daarmee de werkloosheid boven de 1 miljoen zal stijgen.
   Het leven van de laagst betaalden en werklozen die nu aangewezen zijn op een uitkering onmogelijk gemaakt wordt., meer dan de helft van de kinderen niet meer mee kan doen aan sociale activiteiten en een deel daarvan zelfs geen goede kleding heeft en onvoldoende voedsel.
   Er duizenden duurzame adviseurs rondlopen die als parasieten de laatste ruimte in de economie afromen. etc.

   Democratie is een belangrijk goed maar als democratie destructie wordt kun je je achte je oren krabben.
   Als groene maloten beslissingen nemen en daarbij roepen dat ze het beter weten als de ingenieurs dan gaan we letterlijk onderuit.
   Hoe kunnen we deze onzin stoppen? hoe krijg je de feiten in de media ?

   • David 10 oktober 2013 om 11:01- Antwoorden

    Over enkele uurtjes schuif ik aan bij de workshop “sociale innovatie” georganiseerd door het ECN over de rol van de burger in de energietransitie. Ben benieuwd naar de toon. Inleiding 1 door het PBL.

    Dank voor ieders inbreng alhier.

    Gisteren waterstofsymposium bij “ecomobiel”. Eén van de sprekers noemde een prijs van 65 euro per 100km voor autorijden op waterstof.
    Ach, vroeger hadden ook alleen de rijken paardenkrachten tot hun beschikking.
    Eea bevestigde weer eens mijn mening dat fossiele brandstoffen de meest succesvolle technologie in ons bestaan heeft opgeleverd. Vervanging is een gigaklus, zelfs met grootschalige toepassing van kernenergie. Zonder kan je het helemaal wel vergeten.

  3. JNWLWK 8 oktober 2013 om 08:34- Antwoorden

   Het denken over oorzaak en gevolg in nederland: FNV heeft nieuwe radiospotjes waarin jonge mensen worden opgeroepen lid te worden teneinde de grijze ledenmassa te verjongen, vanochtend werd op een “hee stelletje klootzakken!!” toon gemeld dat dankzij de FNV een aluminiumfabriek in Noord-Oost Groningen open blijft. Dit wordt gemeld door de partij die een aantal weken geleden een energie prijs verhogings akkoord heeft gesloten. Dat is het denk niveau in dit land. Airheads.

  4. Turris 8 oktober 2013 om 11:50- Antwoorden

   @ JNWLWK: Met Trollen discussiëren is volstrekt zinloze moeite :

   1) De trol zaait onrust door de bloggers tegen de haren in te strijken. Zo zal een trol op een klimaatbeheersing-AGW–sceptisch forum telkens weer beginnen over hoe geweldig nuttig duurzaamheid en effectief klimaatbeheersing voor de mensheid is (echter het is gelul van het zuiverste water, dus éénmalig afpoeieren met feiten)

   2) Ook zal een trol een bepaalde kritische wetenschappers afkraken op de blogsite of een mening geven, die 100% conflicteert met de mening van de meerderheid van de bloggers.

   3) Materiaal of meningen geven die als schokkend of confronterend ervaren kunnen worden, is ook een veelvoorkomende methode.

   4) Meningen geven die niet van toepassing zijn op de werkelijke strekking van het blogartikel.

   5) Ook is een gevolgde methode het uitlokken van reacties of discussies over niet ter zake doende onderwerpen.

   6) Schijnargumenten geven en uit zijn verband trekken van de casus, met als enkel doel de gebruikers binnen de gemeenschap opzettelijk en bewust te frustreren.

   7) Continue verwijzen naar twijfelachtige wetenschappelijke studies, die zich kenmerken door een achterliggende politieke vooringenomenheid.

   8) Onzin bla-bla-teksten plaatsen als reacties op blogartikelen met voor de trol zeer pijnlijke waarheden.

   We hebben ze allemaal al gehad op climategate.nl, dit soort trollen!

   • Hugo Matthijssen 8 oktober 2013 om 16:00- Antwoorden

    Turris
    Datzelfde roepen ze in het andere kamp ook en ze verwijderen vervolgens je inbreng.
    Laat ze maar komen dan kun je zelf kiezen of je wilt reageren.
    Een discussiepunt op 100 onbenullige opmerking maakt het al zinvol

    • Turris 8 oktober 2013 om 17:18- Antwoorden

     Verkwisting van de tijd en moeite. Zeik ze af in het eerste antwoord, met feiten. Ook tijd verkwisting is te bloggen of te lezen op websites van GreenPeace, WNF, VL , Trouw.

     Gekke is ze lezen wel op Climategate.nl en proberen dan een even een “spelletje”.

   • Turris 8 oktober 2013 om 17:33- Antwoorden

    Vergat nog: (9) De blogger wijzen op zijn spelfouten, als treffend voor zijn ongelijk, echter niet inhoudelijk reageren.

  5. Rypke 8 oktober 2013 om 11:52- Antwoorden

   @JNWWLK, wij koesteren onze blogtrollen als Arnold hier, hij zal vanzelf weer zijn betermensch-poepje komen doen zonder inhoudelijk te reageren. En als je dan zegt; ‘reageer inhoudelijk’, dan reageert hij als ‘nou er staan geen argumenten blabla’, en als je hem waarschuwt ‘gedraag je als gast’zeggen ze ‘nou ik zie het wel, zodra je een andere mening hebt dan ….’

   Hij kan dat zelf niet helpen, toon dus begrip voor deze pathologie

   Het feit dat wij mensen als Arnold ergeren tijdens zijn uitkering trekken in Osdorp, en hij zich genoodzaakt voelt dat hier kenbaar te maken is toch een compliment. En als we zijn commentaar even uit het Arnolds/Betermens vertalen kun je dit er uit halen: doe nog eens wat eindredactie. Dat heb ik bij deze gedaan, want bij mijn blogs mag ik niet uitgaan van welwillende lezers maar mensen die een excuus zoeken om je af te serveren

   Ieder mens heeft iets goeds, zelfs onze blogtrol Arnold

   • JNWLWK 8 oktober 2013 om 11:58- Antwoorden

    Nou dat over de eindredactie zei ik ook, vorige week, als opbouwende kritiek. Sindsdien kwam Arnold regelmatig klagen over de lezenswaardigheid van je stukjes, dus ik voelde me een beetje schuldig door mijn reactie een trol binnen te hebben gehaald. Dus daarom heb ik hem even gevraagd inhoudelijk te reaguren (ijdele hoop). Ik bleef voor mijn normale doen nog vrij netjes, toch?

  6. Rypke 8 oktober 2013 om 12:58- Antwoorden

   We krijgen nog een eindredacteur die de teksten navlooit op leesbaarheid. Ik gooi altijd een kwak verf op het doek en ga dan boetseren. Dat kan goed uitvallen als ik in de stemming ben, maar ook wel eens minder. Wanneer je dan gedachtensprongen maakt en kennis vanzelfsprekend veronderstelt die dat voor de meeste lezers niet is gaat dat wel eens verkeerd.

   Dan denkt men: ik begrijp hem niet dus dat ligt aan hem. De logische afweer van de psychisch gezonde medemens

   Ik heb enorme hekel aan dat tekstgevlooi, als het onderzoek is gedaan en de inhoud staat er ben ik klaar, maar dat werkt natuurlijk niet zo. Vorm is ook inhoud.

   Mijn grootste fout is steeds dat ik de lezer overschat en zijn welwillendheid. Eigenlijk moet ik me inbeelden dat ik voor vijandig publiek moet optreden en dus ieder woord moet wegen. Maar goed, een vlooiende tekstmiep er bij die dat wel leuk vindt zou veel gedoe besparen

  7. TINSTAAFL 8 oktober 2013 om 13:03- Antwoorden

   Dit was nog een van de beter leesbare blogs van ons Rypke, kejje nagaan…. 😉

  8. Rypke 8 oktober 2013 om 13:23- Antwoorden

   Ik heb Henk Blanken om een reactie gevraagd. Hopen dat hij niet als typische journalist reageert en zijn stoepje schoonveegt, in de trant van ‘dat is jouw meuning, ik schrijf niet Groen Links omdat ik dat zelf niet vindt’ maar inhoudelijk zijn keuzes toelicht

   Het verschuilen achter een veelheid van standpunten- los van de logische en bewijstechnische geldigheid daarvan- is iets anders als objectieve journalistiek (dat bestaat per definitie niet). Er is goed geinformeerde en slecht geinformeerde journalistiek

  9. JNWLWK 8 oktober 2013 om 13:24- Antwoorden

   Bij het stokoude (ook een kenmerk, reageren op aloude topics) Thorium topic is weer een koude kernfusie gekkie, ik ga daar maar eens kijken.

  10. Mouse 8 oktober 2013 om 19:16- Antwoorden

   Wellicht een ander leuk item voor Arnold.
   Groen linksmenschen die elkaar subsidies toespelen. Bedrijven als TexelEnergie die subsidie krijgen op de aanleg van een zonneweide, van onder andere het waddenfonds. Net zoals Ameland meer dan 50% subsidie zoekt op 7 miljoen investering van een zonnepark.
   Doe eens wat zonder subsidie en maak een sluitende case met normale uitgangspunten.

   Geld van de maatschappij investeren in een zonneweide waarmee vervolgens stroom wordt opgewekt die weer aan burgers wordt verkocht. Net zoiets als Gemeenten die investeren in zonnepanelen, waarbij ze de exploitatie uitbesteden en meer betalen dan de huidige stroomprijs. Onbegrijpelijk…

   Zon PV, prima maar dan wel zonder geld van de maatschappij.

   • David 11 oktober 2013 om 09:57- Antwoorden

    Het grappige is dat die vergroeningsinitiatieven altijd vakantie-eilandjes betreffen. Dat is niet voor niets, want daar hebben ze geen industrie, nauwelijks openbaar vervoer en transporytsystemen. En anderen zorgen voor het transport naar de wal.
    Momenteel leeft de drang om coöperaties op te zetten voor lokale energieopwekking. Dat is natuurlijk leuk, het bevordert de sociale cohesie en bewoners geven trots hun omgeving gestalte. Maar….
    hierbij eist men onafhankelijkheid van de Nuon’s en hulp van de overheid. Dat eerste is oogkleppenwerk, want als Nuon de stekker eruittrekt gaat het licht (en de verwarming) uit. Dat de eigen vrijheid om onbelemmerd overtollige energie op het net te dumpen overheidsdwang richting elektriciteitsproducenten tot gevolg heeft is bij de wereldverbeteraars nog niet doorgedrongen.
    Daar is nog veel zendingswerk te verrichten.

  11. klimaatonnozelaar 8 oktober 2013 om 19:32- Antwoorden

   bij het maken van een krantenartikel is de drijfveer in de media volgens mij ook veel minder de inhoud, de technische kanten van energie, maar inderdaad zoals je zegt, het gevoel ‘we moeten iets doen, zo kunnen we toch niet doorgaan’ e.d. daarom doen de technische argumenten die hier aangedragen worden er ook niet zoveel toe. veel belangrijker is wie het zegt. journalisten denken nu eenmaal graag in politiek links en rechts en de waarheid bij dit onderwerp ligt (in hun denkwereld) nu eenmaal bij links, dat is nu eenmaal zo, ik kan er ook niks aan doen. daarom zeg ik, richt je op de SP. als zij bovenstaande kritische vragen zouden stellen en argumenten hanteren worden ze ineens waar, want ze komen vanuit onverdachte linkse hoek. bovendien is de SP ook wel vatbaar voor de financiele gevolgen voor met name de lagere inkomens, denk ik. Als je hen hiervan zou kunnen overtuigen zou er veel veranderen, niet in besluitvorming maar wel in het beeld in de media, zij zullen hierover dan wel bevraagd worden, verwacht ik want het is progressief om de SP aan het woord te laten in je krant.
   ik weet overigens niet wat het huidige SP-standpunt is over klimaat en energie.

   • JNWLWK 8 oktober 2013 om 21:05- Antwoorden

    Gekopieërd van de PvdA, duurzaam, Opwarming, ijsberen, biologische landbouw en windmolens vliegen je om de oren bij de SP.

  12. […] Waarom is goede journalist Henk Blanken bij klimaat en energie … […]

  13. […] alle milieuredactivisten bij mainstreammedia- waarvan velen van zichzelf geloven kwaliteitsjournalistiek te bedrijven- zijn enkele dissidente milieujournalisten actief die niet berichten op basis van politieke […]

  Geef een reactie