Polish-climate-minister-firedII

En nu wordt het grappig. Incipit comedia! Stel je naam is Marcin Korolec en je moeder is apetrots dat je het hebt geschopt tot milieuminister en dat je in die hoedanigheid ook voorzitter bent geworden van COP19 in Warschau. Een mooie carrière voor een Poolse advocaat. Je ziet onder jouw handen je klimaatconferentie mislukken omdat Japan aankondigt meer kolen te gaan opstoken omdat kerncentrales geen plantenmest produceren heel eng zijn en zo, dat de Duitsers er met de pet naar gooien omdat hun zonaanbidding en windmolengekte juist veel extra plantenmest oplevert, dat de Canadezen er ook klaar mee zijn terwijl de Australiërs hun B-team hebben gestuurd omdat het A-team bezig is hun carbon tax en overige klimaatwetgeving te ontmantelen.

“They wore T-shirts and gorged on snacks throughout the negotiation. That gives some indication of the manner they are behaving in,” said a spokeswoman for the Climate Action Network.

Dat is dus de Australische delegatie. Hun nieuwe president Tony Abbott laat vanuit down under weten (bron):

“The carbon tax is bad for the economy and it doesn’t do any good for the environment, despite a carbon tax of $37 a ton by 2020, Australia’s domestic emissions were going up, not down. The carbon tax was basically socialism masquerading as environmentalism, and that’s why it’s going to get abolished.”

En dan zijn er dus coalities van samen 132 “arme landen”, waaronder China, India en Brazilië die weglopen omdat zij meer kolonialisme klimaatherstelbetalingen willen van het westen. En daar heeft zelfs onze Connie…. Connie Hedegaard van de echt arme want geestelijk ziek gemaakte EU geen geld voor zin in. Zie ook wat het FD erover schrijft. En terwijl dan het nieuws bol staat van het feit dat twee grachtengordelvandalen de Russische gevangenis mogen verlaten voor $ 45.000 elk (en minister Timmermans aanbiedt dit geld te gaan helpen vinden) is er ook dit bericht:

nos_ontslagen

Lees het hele NOS-artikel hierrr. De openingszin is een beetje vertekenend. Hij wordt niet NA de klimaattop vervangen. Hij is al vervangen. Lees anders even op Bloomberg.com. De timing is of gewoon dikke humor van de Polen of een hogere PR strategie wellicht afgestemd met de Russen die Greenpeace bestormden en wellicht op een of andere Bilderberg conferentie afgestemd. Ofwel het is gewoon een reeks vallende dominostenen van politiek incorrecte  zaken die nu blijkbaar politiek correct worden in die landen tenminste die zich al eens van het communisme hebben bevrijd. Wij in het westen moeten ons nog bevrijden van ons crypto-communisme. Grappig in dit verband dat een peiling heeft uitgewezen dat een meerderheid van de Amerikanen op dit moment liever Romney hadden dan Obama (49-45%). En die Australiërs? Dat zijn natuurlijk de nazaten van Britse criminelen. Die zijn nooit politiek correct geweest. Of is het een aanzwellende lawine van klimaathumoristische acties? Het hek van de dam zeg maar…

blink-by-malcolm-gladwell

In het boek Blink van Malcolm Gladwell staat een heel hoofdstuk over hoe je binnen 10 seconden kunt zien of de relatie tussen twee geliefden zal standhouden of niet. Je hebt geen urenlange therapiesessies nodig om de patronen te herkennen. Je ghoeft maar op een paar dingen te letten. Een van de trefzekerste indicatoren voor een aanstaande scheiding was in het Engels “contempt”, wat in het Nederlands nog krachtiger wordt als “verachting” of “minachting”. En dat is nu precies wat Australië, Rusland en Polen laten zien… minachting! De milieubeweging probeert krampachtig het huwelijk te redden maar deze overheden zijn er klaar mee…

PS Mis vooral de film Fathead niet in dit recente bericht over frauduleuze voedingswetenschap. Er wordt daar haarfijn uitgelegd hoe lawyer logic werkt. Dat de anti-obesitasbeweging obesitasbeweging haar peilen richt op McDonalds is niet omdat er iets wetenschappelijk waar is of onwaar maar omdat McDonalds diepe zakken heeft en advocaten hier eindeloos op kunnen factureren. Zo denkt een advocaat. Marcin Korolec is was een advocaat. Zijn opvolger Maciej Grabowski is een 18e eeuwse edelman die schatbewaarder van de Poolse koning was en overleed in 1750 … oeps andere Maciej Grabowski (Wikipedia met Google translate):

Afgestudeerd aan de faculteit Transport Economics aan de Universiteit van Gdansk . In 1997 verkreeg de graad van doctor in de economische wetenschappen aan de hand van een college getiteld Transformatie van de economie en de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen in Polen in Hongarije en Tsjecho-Slowakije . Daarnaast studeerde hij af aan de Hogere School van de zeevaart. In de jaren ’80 hij lid van de Poolse Oceaan Lines als stuurman.

Hij werkte bij het ​​Institute for Market Economics , waar hij vice-president. In de jaren 1994-2000 was hij docent aan de universiteit van Gdansk. Ontwikkeld Poolse Lissabonstrategie Forum en de Poolse Burgerforum. Hij nam deel aan de voorbereiding van de nationale strategie voor ontwikkeling 2007-2015.

In maart 2008 werd hij lid van de adviesraad van de minister-president. 13 november van hetzelfde jaar werd hij benoemd tot staatssecretaris in het ministerie van Financiën , 29 april 2013 is een belangrijke pleitbezorger van de openbare financiën discipline. 20 november 2013 premier Donald Tusk kondigde zijn benoeming op 27 november voor de post van minister van Milieu.

Een uitstekende CV voor een milieuminister wat mij betreft in deze overgangsfase waarin de scheiding van staat en kerk milieubeweging moet worden voltrokken. Ik hoop dan dat we over 10 jaar weer natuur & milieuministers krijgen met als CV bijvoorbeeld:

Henk Heideman, betachterkleinzoon van Nico Tinbergen, studeerde biologie in Wenen (want dat kun je volgens ingewijden in Nederland niet meer waardenvrij studeren) , promoveerde op de trekroutes van de Kraanvogel. Doceerde populatiebiologie aan de UvA en was adviseur ten tijde van de de-ideologisering van Natuurmonumenten. Premier Leegte benoemde Heideman verrassend tot Minister van Natuur & Milieu.