Natuurlijk is de onvermoeibare Hans Labohm de kampioen, mede om dat Bart Verheggen hem zo actief bestrijdt

Natuurlijk is de onvermoeibare Hans Labohm de kampioen, mede omdat Bart Verheggen hem zo actief bestrijdt

In een studie naar ons blog Climategate.nl gepubliceerd in het European Journal of Media Studies– doet mediawetenschapster Sabine Niederer van de Universiteit van Amsterdam een voor haar schokkende ontdekking: ja wij – one of the more prominent skeptikal Dutch blogs’- zijn normaal bij ons verstand, en baseren onze kritiek gewoon op mainstream wetenschappelijke literatuur fijn dank u en wij zijn geen holocaust ontkennende criminelen (‘Deniers’) betaald door de olie-industrie.

Wij wisten dat al lang, maar het is ook aardig wanneer we het nu uit de mond van Niederer mogen optekenen:

Studying the skeptics with Web data shows that they are indeed in the center or mainstream of climate science and of the online climate debate.

Wat is er mis met jullie?
Van tijd tot tijd worden wij benaderd door sociale wetenschappers die in onze klimaatsceptische schedel willen kijken wat daar mis is, zoals door masterstudenten en door Amanda Porter van de Vrije Universiteit. Ik wijdde een 5-delige Engelstalige blog aan haar verzoek. Maar god dank, we blijken nu toch mee te vallen. En wie had mij in mijn jeugd ooit via een model kunnen voorspellen, dat ik ooit nog eens in een ‘Climate skeptics web resonance cloud’ zou eindigen? Ja struikel daar nog maar eens over…

Valse tegenstelling sceptici versus ‘De’ wetenschap De valse tegenstelling ‘De Wetenschap’ versus ‘De Sceptici’- die staatssecretaris Wilma Mansveld laatst ook aanhaalde in haar feitelijk onjuiste beantwoording van Kamerevragen, is – beste Sabine- een verzinsel van fondsenwervende organisaties als Greenpeace (dat een kwart miljard euro per jaar verdient aan het uit zijn verband rukken van milieurisico’s) en milieuredactivisten van mainstream-media.(die hun gesubsidieerde bureaustoel ontlenen aan het roepen van ‘crisis, bedreiging, gevaar’)

Zoals ook hun ‘Exxon Secrets’- het met olie besmeuren van klimaatcritici- niets meer is dan goedkope laster, om inhoudelijke kritiek niet te hoeven pareren. Alle Amerikaanse universiteiten ontvangen geld uit legaten van oliebaronnen, van Rockefeller tot Sun Oil, waarom Greenpeace beslist Exxon moet hebben kan te maken hebben met het feit dat ze zelf geld van Sun Oil ontvangen via Pew Environment Group, het legaat van Sun Oil. En omdat mainstream alarmistische klimaatwetenschappers tientallen miljoenen euro’s kregen van Shell en BP, zoals uit de Climategate-emails bleek.

Een cursus klimaatscepcis voor absolute beginners
Natuurlijk baseren ‘sceptici’ zich op normale pierievjoet litjejtur, kritisch en analytisch denkvermogen en kennis. Waarop moeten wij ons anders baseren, de Donald Duck? Zonder alle bewijs voor een minder eenzijdig op CO2-gerichte versie van moderne klimaatverandering (de temperatuursprong sinds de jaren ’70, waarbij CO2 een rol speelt) in mainstream-journals kon ook onze onkreukbare Marcel Crok nooit zijn monumentale ‘De Staat van het Klimaat’hebben geschreven (kijk maar in de referentielijst), het boek dat:

 • a. een verschil maakt tussen beweringen en constateringen/bewijzen
 • b. tussen meningen/modellen (een gecomputeriseerde mening op basis van dan beschikbare gebrekkige kennis) en metingen.
 • Want dat is wat scepcis in notendop is.

  De door Greenpeace gebrandmerkte wetenschappelijke critici van alarmistische klimaatverhalen als Soon, Baliunas, Lindzen en vele andere als ‘klimaatscepticus’ gebrandmerkten zijn gewoon onderdeel van de mainstream-wetenschap en publiceren in de mainstream-literatuur. En waarom zouden wij door overheden gefinancierd onderzoek meer of minder moeten wantrouwen dan van private partijen? Wantrouwen vraagt evenveel rechtvaardiging als geloof.

  Zonnefysici oververtegenwoordigd
  Wat Niederer opvalt is critici van eenzijdige focus op CO2 vaak wel hun eigen specialisme hebben, zoals astro- en zonnefysica. Dat is- beste Sabine- logisch wanneer je het klimaatdebat bestudeert. In de eenzijdig op CO2-gerichte versie van klimaatverandering wordt de rol van de zon weggemoffeld (omdat de standaardzonnevlek variaties maar 0,1 procent verschil maken), terwijl zonnefysici een dominante invloed van CO2 wantrouwen op basis van sterke historische verbanden tussen klimaatveranderingen en variaties in zonnevlekken. De zoektocht naar een versterkingsmechanisme op het klimaat van deze variaties is nog bezig. Sceptici als David Whitehouse van de Global Warming Policy Foundation, waren niet alleen wetenschapsredacteur bij de BBC (en zagen in de mediakeuken hoe men daar iedere CO2-scheet politiek opblies) maar zijn ook zonne-fysicus.

  Bij sceptici zijn verder de geologen oververtegenwoordigd (bij ons oa Salomon Kroonenberg), mensen die gewend zijn op langere tijdschaal te kijken dan een paar decennia, of het jaar 0 sinds de oprichting van de milieubeweging. Misschien dat Bas van Geel daarom extra vasthoudend is, en zo hoog zit in de ‘Web Resonance Cloud’. Niet alleen is hij als paleo-ecoloog vertrouwd met langere tijdschalen dan het jaar 0 sinds Al Gore, in zijn tak van sport met pollenonderzoek ziet hij steeds de vele natuurlijke klimaatschommelingen voorbij komen die de biosfeer vastlegt, en de continue harde correlatie met variaties in de zonne-activiteit. Bewijs kortom, en daar draait wetenschap om.

  En nee, wij maken ook geen deel uit van een neo-liberaal complot. Bas van Geel is hardcore PvdA en Henk Tennekes is roder dan de roodste rode wijn. Misschien dus, Sabine, kun je je vervolgonderzoek richten op de volgende vraag:

  zwart smeren met olie

  zwart smeren met olie

  Vervolgonderzoek voor Sabine
  Hoe kan het dat wetenschappers die in hun beperkte specialisme best goed zijn- neem aquatisch ecologe Louise Vet van de KNAW- kritiekloos de meest uitzinnige beweringen van de milieubeweging/massamedia laten resoneren op het web? En dat zij met de Ecologische Voetafdruk weglopen, terwijl deze wetenschappelijk al lang ten grave is gedragen?

  Ach ja, wat is normaal eigenlijk ook...

  Ach ja, wat is normaal eigenlijk ook…


  Mijn tip: we baseren ons wereldbeeld steeds meer op informatie (aftreksel van werkelijkheid) in plaats van ervaring (de natuur, de werkelijkheid), dat opent meer wegen voor onzin wanneer het maar met autoriteit, herhaling of massa(hysterie)media wordt gebracht. Verder geef ik je een leestip mee, ‘Confessions of a Greenpeace-dropout’, how I became a sensible environmentalist, van één van de Greenpeace-oprichters Patrick Moore in 2010.

  To a considerable extent the environmental movement was hijacked by political and social activists who learned to use green language to cloak agendas that had more to do with anti-capitalism and anti-globalization than with science or ecology

  We zien dat ook bij Louise Vet, die ecologie verwart met haar streven naar wereldsocialisme, waarschijnlijk liep ze in haar studententijd ook met zo’n ‘Kernenergie Neuh’-button op haar spijkerjasje in Wageningen rond, opgehitst door milieuredactivisten bij massamedia.