Zelfs journalisten van BNR Nieuwsradio vinden klimaatbeweging al ongeloofwaardig

adams_r_waterschapsheuvel_1974_0
Deze blog heeft geen enkele opbouwende functie, behalve het afkraken van mijn vroegere collegae, de hoernalisten. Daar heb je soms gewoon behoefte aan. Over het algemeen ( je hebt regelbevestigende uitzonderingen) geldt in mainstream-media de eerste wet tot behoud van verspilde tijd en energie: alles dat je hoort of leest over ecologie en milieu is overdreven of uit zijn verband gerukt en dus zonde van je tijd en geld. Wie wil weten hoe iets zit leest blogs en boeken van experts, en neemt zelf een kijkje.
Op de radio kon je weer beweringen horen over dat 2013 het warmste jaar sinds 1850 wordt (gelukkig maar, de Kleine IJstijd die in de 19de eeuw afliep was de koudste periode van afgelopen 10.000 jaar), en andere alarmistische propaganda die de huidige COP-klimaatconferentie in Warschau legitimiteit moeten geven. Mediabusiness as usual.

De enige mensen die hun overdatum-informatieamateurisme niet door hebben zijn mainstreamjournalisten, gewoon omdat ze daar te lui, narcistisch, te links/asfaltrechts en te dom voor zijn en als enige ‘peers’ soortgenoten hebben die met dit zelfde euvel behept zijn. Waardoor je de volgende reactie krijgt: wij zijn niet dom en links/asfaltrechts omdat wij dat niet vinden en omdat wij met heul veul zijn heb jij dus ongelijk. En opzeggingen komen door ‘de ontlezing’.

Maar als je een wezen hebt dat
a. holen graaft in de duinen
b. wortels knaagt
c. een wipstaart heeft
d. zich razendsnel voortplant
e. lange oren heeft
f. zich huppelend voortbeweegt
g. in de handen van Dick Bruna tot icoon uitgroeit
h. collectief op de vlucht slaat de holen in, wanneer een opinierammelaar op de grond stampt: gevaar!!!
i. Richard Adams tot een roman inspireren waar Art Garfunkel een liedje van maakt over een heldere/slimme oogopslag brandend als vuur

….kortom alle eigenschappen heeft van wat wij doorgaans als ‘konijn’ zouden typeren, kunnen we dan niet gewoon zeggen: het is een konijn? Ook – wanneer die postmoderne konijnen de gave van spraak en bezaten- zij collectief zouden roepen: ‘wij zijn geen konijn omdat wij dat niet vinden’. Deze eigenschappen indachtig, weten we ook, dat wanneer journalisten iets als ‘nieuws’ zien of als voldongen feit melden, reeds iedereen dat al lang zag of vermoedde. Behalve dus enkele over de Dam getilde schapen op 5 poten met een op zelfbevestiging leunend zelfbeeld van professional.

Konijn Hammelburg en de rest van Waterschapsheuvel reppen al over ‘klimaathysterie’
Deze lovende konijnenrecensie is nodig om het klimaatnieuws van vandaag bij BNR Nieuwsradio te duiden. Vandaag horen we buitenlandkonijn van BNR Nieuwsradio Bernard Hammelburg het woord ‘klimaathysterie’ zelfs al in de mond nemen, naar aanleiding van de klimaatconferentie in Warschau.

Nu zie je aan de hele tekst van Bernard Hammelburg van BNR Nieuwsradio dat hij ook bij de NVJ-Waterschapsheuvel hoort. Voor een postmoderne informatierammelaar heeft hij niettemin vlot door waarom de klimaatbeweging zich in Warschau volstrekt ongeloofwaardig maakt (Dagblad Trouw zit vaak nog in de oertijd, wat het klimaatdebat betreft): wat wij al 4 jaar schrijven, en nog langer zouden schrijven als wij langer hadden bestaan. Iedere deelnemer verrijkt de atmosfeer door zijn activiteiten met een tonnetje of 3 aan CO2: iedere COP-conferentie geeft een CO2-verrijking die gelijk staat aan een Afrikaans ontwikkelingsland per jaar. Het enige resultaat van de klimaatconferentie is de afspraak om in komende jaren nog méér conferenties te organiseren, én om publiek geld los te trekken voor eigen inkomen.

Zoals het konijnen betaamt, roept Hammelburg nog iets geks over zijn kleinkinderen die zwemvliezen zouden moeten dragen in de konijnentraditie van Waterschapsheuvel/de linkse journalistenvakbond NVJ: wees buikspreekpop van de milieubeweging vanuit onbewuste onbekwaamheid. Om dan weer bij de PvdA/het Binnenhof te bedelen om mediasubsidies.

Oud nieuws voor insiders wordt 'nieuws' bij journalistenproducten wanneer het er dik genoeg bovenop gaat liggen, zodat zelfs mensen met verstandelijke beperking/journalisten en andersbegaafde medemensen het kunnen zien

Oud nieuws voor insiders wordt ‘nieuws’ bij journalistenproducten wanneer het er dik genoeg bovenop gaat liggen, zodat zelfs mensen met verstandelijke beperking/journalisten en andersbegaafde medemensen het kunnen zien


Het klimaat is uit, zelfs bij journalisten
Wij toonden al eerder de studie uit 2009 alweer: ‘Why do we fly, ecologists sins of emissions’: de gemiddelde Amerikaanse natuurbeschermer heeft een CO2-emissie die het dubbele bedraagt van de doorsnee-Amerikaan dankzij het vele conferentiebezoek. De boodschap van de column van Hammelburg is niettemin duidelijk: als zelfs mainstreamkonijnen lont ruiken- kortom eindelijk zien wat iedereen al jaren wist behalve op journalistenredacties- hoe ongeloofwaardig heeft de klimaatbeweging zich dán wel gemaakt?

Om de boodschap van dit blog nog eens samen te vatten: als een mainstream-journalist het eindelijk vindt, dan betekent dit dat iedereen het al vindt of vermoedde (ook Pier Vellinga weet het al lang, ik geloof niet dat Pier Vellinga zelf gelooft wat hij zegt). Vandaar dat wij ondertussen al onze missie hebben veranderd in ‘vrije visies over natuur, milieu en energie’. Klimaat is passé, maar er is nog een wereld te winnen.

Ook in de reacties op Climategate.nl valt nog een wereld te winnen. De klimaatbeweging is niet hypocriet, ook niet ‘links’ of ‘rechts’: het zijn opzichtige levensgenieters model Gerben Jan Gerbrandy die – bij gebrek aan werkelijk talent- hooguit een moreel excuus gebruiken en publieke middelen om een kosmopolitische levensstijl te financieren, inclusief berelekkere assistente. De mensen die klagen dat deze mensen zo leven zijn meer hypocriet, velen van hen zijn gewoon jaloers…

Ik heb jarenlang op kosten van kranten en milieuclubs van zo’n levensstijl mogen proeven, en mis het af en toe nog steeds.

Door | 2013-11-13T12:14:13+00:00 13 november 2013|35 Reacties

35 Reacties

 1. Joris van Dorp 13 november 2013 om 13:51- Antwoorden

  Het lijkt me niet zo zinvol om de co2 emissie van klimaatwetenschappers/onderhandelaars te vergelijken met dat van de gemiddelde Amerikaan. Het lijkt mij zinvoller om hem te vergelijken met de co2 emissie van wetenschappers/onderhandelaars die actief zijn op andere gebieden met vergelijkbare internationale betekenis, zoals bijvoorbeeld WTO onderhandelingen en conferenties.

  Verder is de noodzaak om klimaatconferenties te blijven houden slechts het gevolg van het moeizame verloop van de onderhandelingen. Als pseudo-sceptici de discussie over de klimaatwetenschap niet al decennia zouden vertroebelen met loze verdachtmaking en flagrante misinformatie dan zouden die conferenties wellicht eerder uitmonden in een akkoord, of zou een akkoord al bereikt zijn. De wetenschappelijke status van de klimaatwetenschap en de daaruit volgende aanbevelingen liggen al bijna 30 jaar vast, en de zekerheid dat de mens de belangrijkste oorzaak is groeit elk jaar (en staat nu op 95% zekerheid). De Co2 uitstoot van de deelnemers aan deze conferenties wordt dus ten eerste veroorzaakt door de pseudo-sceptici.

  Overigens betwist Bernard Hammelburg niet dat de klimaatwetenschap of de daaruit voortvloeiende conclusies en aanbevelingen ongeloofwaardig zijn. Hij vindt (!) alleen dat de conferenties zinloos zijn omdat hij vindt (!) dat er nooit een internationaal akkoord over co2 emissies zal komen. Hij vindt dat ook niet erg, omdat hij denkt dat individuele landen al genoeg doen om co2 uitstoot terug te dringen en dat een internationaal akkoord dus niet nodig is.

  Voor wat het waard is ben ik het met Bernard eens dat de conferenties waarschijnlijk nooit tot een adequaat akkoord zullen leiden. Dat maakt ze echter niet per se zinloos, omdat het delen van meningen en bevindingen altijd nuttig is, ook al is niet zeker dat je het ooit met elkaar eens zal worden.

  Ik ben het daarentegen niet eens met Bernard’s stelling dat individuele landen al genoeg doen om BKG emissies te reduceren, en ik heb geen idee waar hij dat vandaan haalt. Bernard heeft de neiging om soms stellingen neer te leggen die het doen lijken alsof hij beschikt over diepe en bijzondere kennis van zaken terwijl later blijkt dat hij er gewoon glashard naast zit, bijvoorbeeld met betrekking tot het schaliegasdossier. Bernard gelooft namelijkt dat de ‘schaliegasdrevolutie’ ervoor zal zorgen dat de VS zich terugtrekt uit het midden oosten omdat het midden oosten nu geen strategische rol meer speelt. Klinkklare nonsense natuurlijk. Maar ook nu met zijn opmerkingen over het voldoende zijn van de BKG reductie initiatieven van individuele landen zit hij er glashard naast.

  Er zijn slechts twee manieren om de BKG emissies in te tomen. Een ervan is een internationaal akkoord dat zorgt voor de nodige reductie via wet- en regelgeving. De andere is de uitrol van geavanceerde kernenergietechnologie die zonder subsidie concurreert met kolen en gas. Het eerste denk ik niet dat er ooit zal komen (net als Bernard) hoewel ik het niet uitsluit, en daarom zal het in mijn beleving op het tweede moeten aankomen.

  • Joris van Dorp 13 november 2013 om 13:53- Antwoorden

   sorrie, moet zijn: “… geloofwaardig zijn …”

 2. werff 13 november 2013 om 20:45- Antwoorden

  @Joris van Dorp
  Je artikeltje is innerlijk nogal tegenstrijdig. Je schrijft o.a. dat het delen van meningen en bevindingen altijd nuttig is, ook al is het niet zeker dat je het ooit met elkaar eens zal worden. Helemaal mee eens. Tegelijkertijd leg je met het grootste gemak de schuld van het maar niet willen slagen van de klimaatconferenties bij pseudo-sceptici (?) en schrijf je met een grote stelligheid dat de wetenschappelijke status v.d. klimaatwetenschap en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen al bijna 30 jaar vast liggen en dat het zeker is dat de mens de belangrijkste oorzaak is (staat nu al op 95% zekerheid)
  Maar waar het in het klimaatdebat juist om draait is dat er terecht grote twijfel bestaat over de klimaatgevoeligheid voor CO2. Vrijwel alle modellen v.h. IPCC zijn hierop gebaseerd en blijken in werkelijk de plank volledig mis te slaan. Het is dan ook absurd dat men desondanks een zekerheidspercentage van 95% uit de mouw schudt. Er is in werkelijkheid nog ontzettend veel onzeker. En juist de wetenschap dient altijd kritisch te zijn, ook naar andere opvattingen te luisteren en niet activistisch of politiek bepaald. Juist bij het IPCC zien we vaak het laatste. Tot slot nog: ook Rob van Wijk is van mening dat de schaliegasrevolutie in de VS de strategische rol van het midden-oosten sterk zal doen verminderen. Jij vind dat klinkklare nonsens.

  • Joris van Dorp 14 november 2013 om 15:13- Antwoorden

   “Maar waar het in het klimaatdebat juist om draait is dat er terecht grote twijfel bestaat over de klimaatgevoeligheid voor CO2.”

   Er is geen twijfel dat als alle economisch winbare fossielen worden verbrand, dat de co2 concentratie dan vele malen hoger wordt, met als gevolg meerdere graden temperatuurstijging en meerdere meters zeeniveaustijging. Hierover zijn zelfs de sceptici het eens. Er is geen twijfel over.

   “Vrijwel alle modellen v.h. IPCC zijn hierop gebaseerd en blijken in werkelijk de plank volledig mis te slaan.”

   De modellen voldoen juist tamelijk goed, hoewel diverse pseudo-sceptici blijven roepen dat dit niet zo is. De projecties in de jongste IPCC beoordeling wijken dan ook nauwelijks af van de eerste projecties die eind jaren ’80 werden gemaakt met behulp van computermodellen.

   “Het is dan ook absurd dat men desondanks een zekerheidspercentage van 95% uit de mouw schudt.”

   Integendeel, het zkerheidspercentage is geleidelijk gegroeid de afgelopen decennia als gevolg van almaar toenemend bewijs, dat zowel kwa omvang toenam als kwa het aantal verschillende lijnen van bewijs. Het is dan ook niet mogelijk om de (ook door sceptici geaccepteerde) historische temperatuurstijging van de aarde te verklaren zonder de invloed van de mens daarbij te betrekken, ook al hebben pseudo-sceptici dit vollop en gedurende decennia geprobeerd. Ze faalden, zonder uitzondering. Alleen wanneer de invloed van broeikasgassen wordt meegenomen is het mogelijk om het temperatuurverloop van de aarde sinds de industriële revolutie te verklaring. Ook hierover zijn vrijwel alle sceptici het inmiddels eens.

   “Er is in werkelijkheid nog ontzettend veel onzeker. En juist de wetenschap dient altijd kritisch te zijn, ook naar andere opvattingen te luisteren en niet activistisch of politiek bepaald.”

   Dit geldt niet alleen voor de wetenschap, maar ook voor de pseudo-sceptici. De onzekerheid is momenteel 5%.

   “Tot slot nog: ook Rob van Wijk is van mening dat de schaliegasrevolutie in de VS de strategische rol van het midden-oosten sterk zal doen verminderen. Jij vind dat klinkklare nonsens.”

   Rob van Wijk is veel dingen behalve exact geschoold. Iemand die geen kennis heeft van thermodynamica, petroleumwinning of de rol van aardolie in de maatschappij kan geen zinnig oordeel vellen over de ‘schaliegasrevolutie’. Zo’n persoon moet het doen met de uitingen over deze ‘revolutie’ afkomstig van de partijen die baat hebben bij acceptatie van deze ‘revolutie’. De werkelijkheid op de grond is echter zo dat Shell onlangs grof heeft afgeschreven op zijn Amerikaanse schaliegasactiviteiten. Ondanks een toename van de aardgasprijs van meer dan 50% krijgt Shell het niet voor elkaar om winstgevend te worden in de VS op dit gebied. Shell gooit de handdoek in de ring. De aardgasprijs zal verder stijgen. De VS zal niet energieonafhankelijk worden. De keizer draagt geen kleren.
   http://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/Shale-Gas-Why-Reality-has-not-Lived-Up-to-the-Dream.html
   Rob van Wijk en Bernard Hammelburg zijn er in geluisd door de schaliegaslobbie. Van de kritische Climategate.nl gemeenschap verwacht ik meer onderscheidingsvermogen.

   • Paul 14 november 2013 om 15:26- Antwoorden

    Joris, wat een onzin verkondig jij. Dat heb ik nog maar weinig op deze schaal gezien. Waar haal je vandaan dat de sceptici het eens zijn over meerdere graden temperatuurstijging en meters zeespiegelstijging? Wat zijn jouw bronnen daarvoor? En hoe durf je die kletskoek te beweren dat de modellen ‘tamelijk goed’ voorspellen? Zoek eens een plot op waar voorspellingen en realisaties worden getoond en ga je vervolgens schamen.
    Foei. Met dit lage niveau val je lelijk door de mand.

    • Joris van Dorp 14 november 2013 om 15:45- Antwoorden

     Uw geroep stelt niets voor. Omdat u de klimaatwetenschap niet accepteert moet u komen met bewijs voor uw standpunt, niet ik. Helaas, zo werkt de wetenschap en daar is niets aan te doen.

     Als u wil leren hoe (klimaat)wetenschap werkt dan is climategate.nl daar niet de juiste gelegenheid voor denk ik. U kunt beter tijd vrijmaken om colleges te volgen aan een universiteit. De curriculi zijn openbaar en u kunt zo binnenlopen om te luisteren en om vragen te stellen aan mensen die weten waar ze het over hebben. Ik doe dat zelf ook nog wel eens, en ik ben nog nooit gevraagd of ik wel betaald heb voor dat genoegen. Als u zich gewoon rustig en beleefd opstelt worden al uw vragen beantwoord.

 3. Rypke 13 november 2013 om 21:54- Antwoorden

  @Joris, idd, in navolging van werff, je hebt erg veel woorden nodig om aan te geven dat je de basis van het klimaatdebat niet begrijpt. Lees nog eens mijn blog over de ontwarring van het klimaatdebat in vier punten, je haalt diverse zaken door elkaar om je politieke standpunt sterker te doen staan

  • Joris van Dorp 14 november 2013 om 15:55- Antwoorden

   Ik ken die blog. Ik volg climategate.nl al jaren, af en aan. Mijn conclusie is dat je intelligentie groot is, maar dat je je nochthans jammerlijk hebt ingelaten met pseudowetenschappers zoals Roy Spencer en Nils Axel Morner. Ook meen ik dat je zelfs aperte kwakzalvers als ‘Lord’ Monckton en Fred Springer omarmt, of hebt omarmt. En zo zijn er nog een aantal bekende namen die helaas te vaak de blogs op climategate.nl ontsieren. Je doet jezelf tekort door dergelijke figuren onkritisch te geloven. Hun bedrog is welliswaar geslepen, maar ik meen dat jij in staat zou moeten zijn om dat te doorzien. Hoe eerder hoe beter.

 4. Rypke 13 november 2013 om 21:54- Antwoorden

  je zou bijna denken dat je journalist bent, die zijn ook zo en menen dan slim te zijn: onbewust onbekwaam noemen we dat

 5. Turris 14 november 2013 om 10:49- Antwoorden

  @ Joris: Wat zijn pseudo-sceptici? Alarmisten, critci, deniers?

  @ Rypke: “De klimaatbeweging is niet hypocriet, ook niet ‘links’ of ‘rechts’.”

  De klimaatbeweging haar politieke oorsprong valt niet te ontkennen, of moeten we de historie herschrijven van het politbureau? Meelopers zijn de zogenaamde gesubsidieerde klimaat-ondernemers. Het hypocriete aspect is wel zeker het jarenlang negeren, uitsluiten, boycatten, psychologiseren van wetenschappers / critici / sceptici / politici met wetenschappeljk fundamentele kritiek op het klimaatalarmisme. Het wachten is nog steeds op de schuldbekentenis van de alarmistische klimaatbeweging, dat ze vol bewust de politiek en haar onwetende burgerij hebben misleid, ondanks de jarenlange duidelijke waarschuwingen met kritische wetenschapsfeiten aan hun adres.

  • Joris van Dorp 14 november 2013 om 15:27- Antwoorden

   De op climategate.nl bejubelde ‘kritische wetenschappers’ zoals Roy Spencer en Nils Axel Morner zijn respectievelijk zelfverklaard Creationist en wichelroedeloper. Ik meen dat Hajo zich daar onlangs nogal geschokt en bedroefd over uitte op deze webblog. Dat is kennelijk gemakshalve even vergeten door u?

   De prominente (veelal Amerikaanse) ‘sceptici’ zijn zonder uitzondering wetenschappelijk faalhazen. Dat is helder aangetoond door echte wetenschappers en na te lezen voor iedereen die Google weet te bedienen en zich werkelijk kritisch (oftewel werkelijk sceptisch, in tegenstelling tot pseudo-sceptisch) opstelt.

   Laat de sceptici op climategate.nl in navolging van Hajo eens beginnen met het kuisen van hun lijst met ‘wetenschappers’ opdat er alleen nog geloofwaardige overblijven. Dat dit niet nog niet grondig is gedaan (ondanks Hajo’s moedige beginnetje) is vermoedelijk het gevolg van het feit dat er dan niemand overblijft op die lijst.

 6. baksteen 14 november 2013 om 14:44- Antwoorden

  Ha ha, krijgen de sceptici nog van Joris de schuld van de Co2 uitstoot van de conferenties!
  Laat ze maar praten daar en hun eigen feestje organiseren, extra Co2 is meer dan welkom per slot van rekening.
  De mening van de mensen op het gebied van AGW is aan het kantelen, werd je nog niet zo lang geleden als de uitvinder van de holocaustontkenning aangestaard als je critisch was over GW, begint het kwartje nu te vallen. Nu komt de uitdaging dat men begint te begrijpen dat de windenergie een hopeloos pad is en dat het handenvol geld gaat kosten, zo blijven feestjes leuk.
  Radio 1 is lekker bezig vanochtend, eerst een kort bericht over de verzuring van de oceanen, wetenschappers, onderzoek, erger dan we dachten….daarna een belgische wetenschapper met een voorgeprogrammeerde interviewer over het verband tussen CO2 en hogere temperaturen door te verwijzen naar het PETM gevalletje 55 mln jaar geleden.

  • Joris van Dorp 14 november 2013 om 15:35- Antwoorden

   Er is een groep mensen die sceptisch is over de mate waarin onbetrouwbare en diffuse energiebronnen als wind, zon en biomassa onze energievoorziening voldoende voor hun rekening kunnen nemen, en die tegelijkertijd de klimaatwetenschap op waarde weten te schatten. Die groep is ondervertegenwoordigd in het klimaatdebat. Ik behoor tot die groep. Ik heb daarom al diverse keren op deze webblog aangegeven dat ik graag zou zien dat Climategate.nl deze groep gaat vertegenwoordigen. Dat kan gemakkelijk door de ‘ideologische veren’ van de klimaatontkennerij geleidelijk te laten voor wat het is, en zich te concentreren op het kritisch becommentarieren van hetgeen ‘energiebeleid’ genoemd wordt in ons land. Theo Wolters doet dat uitstekend, alsmede andere vaste auteurs op climategate.nl. Ontkenning van de klimaatwetenschap heeft geen toekomst en helpt climategate.nl niet om haar doelen te bereiken – die – naar ik geloof – bona fide zijn.

   • Paul 14 november 2013 om 15:42- Antwoorden

    Je bent een goedkoop en onfris ventje, Joris. Door degenen die het niet met je eens zijn ‘ontkenners’ te noemen pas je een smerig trucje toe dat elke discussie doodslaat en minachting voor je tegenstanders toont.

    • Joris van Dorp 14 november 2013 om 16:00- Antwoorden

     Kijk in de spiegel zou ik zeggen.

     Overigens, iemand die de klimaatwetenschap ontkent, is nu eenmaal een ontkenner. Leer daar mee te leven of pas uw standpunt aan?

 7. werff 14 november 2013 om 19:25- Antwoorden

  Beste Joris,

  Hoe kom je erbij dat mensen de klimaatwetenschap ontkennen. Er zijn tal van wetenschappers die gewoon een andere (wetenschappelijke) mening hebben over een aantal zaken het klimaat betreffende, vaak ondersteund door harde en niet gemanipuleerde data. Dit zijn natuurlijk ook klimaatwetenschappers, maar juist omdat ze een andere opvatting hebben worden ze vaak in de hoek van sceptici of ontkenners geplaatst. In de reacties die je geeft valt het me op met welk gemak je kritische klimaatwetenschappers wegzet. Een beetje respect zou op zijn plaats zijn.

  • Joris van Dorp 15 november 2013 om 09:36- Antwoorden

   Noem aub deze ‘tal van wetenschappers’ die een wetenschappelijke mening hebben die haaks staat op de beoordeling van de IPCC?

 8. Paul 14 november 2013 om 21:30- Antwoorden

  Joris is een bekende linksdraaiende trol, die werkeloos thuis zit omdat hij met zijn “studie” sociologie geen baan bij de gemeente kon vinden. Daarom zit hij elke dag op een kamertje drie hoog achter te trollen achter zijn computer. We kennen hem van de dagelijkse standaard, waar hij dezelfde onzin verkondigde. Hij is totaal wereldvreemd en haat alles wat met de natuur te maken heeft. Ik durf zelfs te beweren dat hij nog geen twee dagen zou overleven in de ongerepte natuur.

  Mijn beste advies: gewoon niet op reageren op zijn comments.

  • Joris van Dorp 15 november 2013 om 09:40- Antwoorden

   Don’t shoot the messenger, ‘Paul’. Je beschrijving van mij raakt overigens kant noch wal. Interessant ook om te zien dat je kennelijk geen argumenten hebt en dus maar overgaat op het verspreiden van leugens. Dat verbaasd me overigens niet. Enfin: kijk in de spiegel, zeg ik nog maar eens.

  • Paul 15 november 2013 om 10:04- Antwoorden

   Ik hecht eraan te stellen dat ik dit bovenstaande stukje niet geschreven heb. Aangezien het niet mogelijk moet zijn dat twee reageerders dezelfde naam hebben, neem ik aan dat één van de redacteuren dit heeft geschreven.

  • Paul 15 november 2013 om 10:40- Antwoorden

   Wil de redacteur die het bovenstaande stukje over ‘linksdraaiende trol’ heeft geschreven daar zijn eigen naam bijzetten. Het is namelijk niet van mij. Als het niet van een redacteur is, staat jullie systeem blijkbaar toe dat reageerders dezelfde naam gebruiken. Dat moet aangepast.
   Ik ben het niet eens met wat Joris van Dorp schrijft, maar wil proberen het dispuut inhoudelijk te houden.

   • Joris van Dorp 15 november 2013 om 11:12- Antwoorden

    Ok Paul. Ik moet zeggen dat ik het betreffende bericht (dat dus kennelijk niet van jou is) al wat vond schuren met de toon van je andere berichten.

    Het helpt trouwens om gewoon je hele naam te gebruiken in plaats van alleen ‘Paul’. Dat voorkomt verwarring zoals deze.

    Ik zou ook even de andere commentaren onder de naam ‘Paul’ controleren hier en onder andere discussies, want nu ik dit zie verdenk ik een aantal andere commentaren van ‘Paul’ er ook van dat ze niet van jou zijn!

    • Paul 15 november 2013 om 11:25- Antwoorden

     Joris, de andere commentaren zijn wel van mij. Gelukkig dat je dat herkende aan het hoge inhoudelijke niveau 🙂
     En over het gebruik van mijn hele naam. Daar aarzel ik nog over. Er zijn voors en tegens en die weeg ik van tijd tot tijd af.

 9. Turris 15 november 2013 om 12:04- Antwoorden

  Paul, de kwestie is uitsluitend of het een goed advies was?

  `Joris is een bekende linksdraaiende trol. Mijn beste advies: gewoon niet op reageren op zijn comments`.

  • Paul 15 november 2013 om 12:33- Antwoorden

   Turris, daar moet ik nog even aan wennen. Het lijkt me niet correct om bij voorbaat iemand met een andere mening te negeren. Dan zou ik me net zo opstellen als degenen die een anderdenkende als ‘ontkenner’ aanduiden en daarmee direct wegdrukken. Het wordt wat anders als de ander niet uit is op discussie, maar op jennen. Dat kan beter niet gevoed worden.

   • Turris 15 november 2013 om 12:36- Antwoorden

    Trollen jennen is prima hoor!

 10. Rypke 15 november 2013 om 12:32- Antwoorden

  @Joris, kun je aub reageren op de inhoud van wat ik schrijf ipv je sociale projectie van mij. Wat ontken ik hier in deze blog? Ik beschrijf hier alleen op vrij sarcastische wijze dat journalisten alleen nieuws melden/herkennen op basis van sociale consensus. Het valt mij op dat niemand op die boodschap reageerde, nog even en er komt zelfs weer schaliegas voorbij zoeven of sleets gelul over links-rechts.

  Bij mijn weten heb ik de naam Roy Spencer of Singer de laatste honderden blogs nooit genoemd…Misschien is het goed voor je om niet alleen op beschaafde toon te reageren, maar ook inhoudelijk beschaafd te reageren ipv de discussie te verwarren. Wij zijn hier niet zo postmodern Joris

  • Joris van Dorp 17 november 2013 om 16:07- Antwoorden

   Hoi Rypke,

   Begrijp ik hieruit dat je afstand neemt van Spencer en van Singer? Dat zou uitstekend zijn. Wil je dan aub in de volgende posting van jou de nodige correcties opnemen?
   http://climategate.nl/2011/09/03/hoofdredacteur-tijdschrift-moet-opstappen-na-publiceren-sceptische-wetenschap/

   Doe dat ook met oude postings waar je Singer, Watts, Christy, Curry, etc. aanroept? Het belangrijk om voorschreidend inzicht te laten doorklinken in oude artikelen, zodat mensen die daar terecht komen via googelen niet in verwarring raken.

   Verder was mijn eerste commentaar op deze blog gericht tegen het idee dat de co2 uitstoot van een conferentiebezoekende wetenschapper/onderhandelaar niet hoger zou mogen zijn dan de co2 uitstoot van de gemiddelde burger. Mee eens?

   Verder heb ik een aantal dingen geschreven over wat ik zelf vond van de uitzending van Hammelburg, waar ik het mee eens was en waar niet, ter overpeinzing.

   Mijn overige commentaren waren reacties op commentaar/vragen van andere deelnemers.

 11. Rypke 17 november 2013 om 21:14- Antwoorden

  @Joris, je bent iets alfa-igs, dat kan niet missen en nogmaals: lees mijn posting over de vier punten van klimaatverwarring, je redeneert vanuit de politiek naar wetenschap en wilt dat bij jezelf niet zien. Dus ook al beweer je dat je die posting las, dan liet je de inhoud niet tot je doordringen.

  Waarom moet ik ‘afstand nemen’ van personen die ook zinvolle dingen melden. Zeker als veel mainstreamwetenschappers klinkklare en voorbarige onzin uitvergroten, zie oceaanverzuring en mijn vele andere posts. Joris Joris, wanneer leer je nu eens gewoon per geval te kijken, niet politiek en sociaal of op autoriteit maar metingen en bewijs

  Ken je het verhaal van de balk en de splinter… Dat ook Roy Spencer zinvolle dingen meldt en zijn satellietmetingen met Christy waardevol zijn, wil niet zeggen dat ik dan ook maar creationist wordt enz

  Ik ben niet bang om in het ene of het andere kamp te zitten, al billenknijpend of de mainstream mij dan eindelijk aardig zal vinden. En mijn mening kan me gestolen worden als metingen een andere kant op wijzen. En de harde klimatologie heb ik eigenlijk helemaal geen mening over, dat is Marcel zijn afdeling.

  Al met al geef je me het gevoel verspilde moeite te zijn, als ik dan toch een voortschrijdend inzicht met je mag delen

  • Joris van Dorp 18 november 2013 om 16:11- Antwoorden

   “Dat ook Roy Spencer zinvolle dingen meldt en zijn satellietmetingen met Christy waardevol zijn, wil niet zeggen dat ik dan ook maar creationist wordt enz”

   Ai. Ga je toch weer de fout in. De metingen van Christy en Spencer waren uitermate slecht en moesten keer op keer worden gecorrigeerd – door anderen – omdat Spencer en Christy te druk bezig waren – jaren lang – met hun foutieve metingen naar vore schuiven als ‘bewijs’ dat de aarde niet op zou warmen. Een smerige geschiedenis, waarvan ik vrijwel zeker weet dat jij hem ook goed kent – maar niet uitlegt aan de mensen hier op Climategate.nl. Na de vele correcties bleken de sateliet metingen (een keer raden) prima aan te sluiten op de geobserveerde opwarming bij de weerstationmetingen.

   Ik ben inderdaad alfa-ig, maar dat doe ik erbij. In het dagelijks leven ben ik gewoon raadgevend ingenieur (Wb) met een technisch specialisme.

   • Paul 19 november 2013 om 10:03- Antwoorden

    De UAH-reeks bestaat vanaf 1989. In 1998 is ondermeer door Christy en Spencer zelf een fout gevonden in de dataverwerking en die hebben de heren direct gecorrigeerd, zoals het hoort. Er is geen reden om uit te gaan van manipulatie. Beide heren komen mij over als integer.

    • Joris van Dorp 19 november 2013 om 22:25- Antwoorden

     Christy en Spencer zijn meerdere keren door anderen gewezen op hun fouten, zonder zich daar veel van aan te trekken.

     http://www.nytimes.com/2005/08/12/science/earth/12climate.long.html?_r=0

     ‘Integer’ is wel het laatste woord dat ik zou gebruiken om hen te beschrijven.

     Spencer en Christy hebben altijd hun eigen mening gehad over het klimaat. Die mening verkondigden ze niet aan andere wetenschappers, maar aan het publiek. Hun bedoeling is niet om de wetenschap te dienen maar om de boodschap “er is geen klimaatprobleem” te herhalen zolang er mensen zijn die hen op hun blauwe ogen geloven. Ze vinden telkens weer nieuwe manieren om gegevens zo te ordenen en te presenteren dat het lijkt alsof er niets van de klimaatwetenschap klopt, terwijl het enige waar niets van klopt hun eigen werk is.

   • Turris 19 november 2013 om 15:35- Antwoorden

    Normaliter zou ik bewijs vragen bij een dergelijke beschuldiging in een debat, maar bij jou niet Joris!

Geef een reactie