Duitse opbrengst windstroom april: Metingen aan windenergie werpen een helder licht op meningen van onze bestuurders

Duitse opbrengst windstroom april: Metingen aan windenergie werpen een helder licht op meningen van onze bestuurders

Een onder lokale, regionale en landelijke bestuurders op 6 december verspreid opinie-onderzoek van Overheidinnederland.nl met vragen aan 1100 politici bevestigt: onze bestuurders hebben geen flauw benul van de kosten van windenergie, noch van de (niet meetbare) ecologische en (wel meetbare negatieve) economische effecten van tientallen miljarden euro’s kostende energiepolitiek (het uitbannen van goedkope energie voor ‘het klimaat’) waar liefst 89 procent volgens het onderzoek een handtekening onder wil zetten.
Zo gelooft liefst 42 procent dat windstroom even duur is als stroom uit reguliere energiebronnen. Een realiteitscheck:

  • energieopwekking uit kolen heeft een kostprijs van 6ct per kWh, met gedaalde kolenprijzen is dat 5ct (2 ct brandstofkosten, 3 ct kapitaallasten)
  • energieopwekking uit gas heeft bij centrales 58 procent ontwerprendement een kostprijs van 8 ct per kWh, waarvan 5ct brandstofkosten: daarom duwen kolen nu nieuwe schone gascentrales en WKK uit de markt
  • energieopwekking uit kernenergie geeft 5 ct kosten per kWh, het gros daarvan bestaat uit kapitaallasten
  • windenergie op land heeft op windrijke locaties een kostprijs van 10- 12 ct per kWh
  • windenergie op zee kost 16-17 ct per kWh

Kosten offshore wind Duitsland ook verhaald op Nederlandse belastingbetaler
Verborgen kosten zijn de extra netbeheerkosten door aansluiting van windfarms op zee, die een geschatte 2/3 van de aanleg kosten, waarmee wind op zee boven 20 ct per kWh uit kan komen. In Duitsland komen deze op rekening van de netbeheerder/Nederlandse belastingbetaler via Tennet dat netcowboy ging spelen bij de Oosterburen met Mel Kroon. Tennet moest daar net een half miljard euro voor lenen bij de Europese Investeringsbank, waarbij aflossing op onze rekening komt via niet aan de staat uitgekeerd dividend. Terwijl die Europese bank ook al door ons wordt betaald.

De mogelijkheid om windenergie meer rendabel te maken wordt beperkt door de natuur: de bovenstaande grafiek van opgewekte windstroom in april in Duitsland toont dat over één maand het GELEVERDE vermogen varieert van 0,3 procent tot 50 procent van het GEINSTALLEERDE vermogen (een onderscheid dat voor 99 procent van de journalisten van NL al te moeilijk is). De inherente wisselvalligheid van windstroom maakt dat windstroom nooit substantieel fossiele energie kan vervangen, mits goedkope opslagmethodes worden gevonden. Over zonnestroom bestaat onduidelijkheid, maar kosten liggen boven 15 ct per kWh

Windmolenaars moeten windconcessies aan de staat betalen bij gelijke behandeling met NAM
Milieuclubs/media schermen met het verzinsel dat fossiele brandstof gesubsidieerd zou worden. Dit is waar in Iran, waar de Ayatollah-regering de bevolking te vriend houdt via subsidies op benzine. In Nederland betaalt de NAM aan de staat concessies om gas te boren (en is het gros van uw energierekening en kosten aan de pomp steun aan de staat). Wanneer windmolenaars de staat óók zouden moeten betalen om de natuurlijke hulpbron Hollandse wind te oogsten, zouden de windmolenkosten een veelvoud bedragen van de hierboven weergegeven getallen. Tevens is er geen objectief aantoonbare ecologische schade wanneer Nederland niet overheidsgeforceerd zou overschakelen op niet fossiele energiebronnen: de klimaatwinst van het SER Energieakkoord is door ons berekend op 0,0013 graden, niet detecteerbaar voor ons zenuwstelsel.

    De kosten voor energie-opwekking dank ik aan Kees le Pair die- ik herhaal het voor milieuredactivisten bij oude media- NIET wordt gesponsord door de olielobby maar gewoon een natuurkundige in ruste is die zijn sommetjes kent en kon één van jullie mediasukkels dat ook maar: het had ons land tientallen miljarden euro’s onkosten en modaal verdienende gezinnen 3 procent koopkrachtverlies bespaard.

Wie betere getallen heeft: laat het ons zien in de comments. Uw MENING kan ons gestolen worden, we willen METINGEN zien. Wie na dit opinie-onderzoek in de overheid nog een oplossing wil zien, in plaats van ons grootste probleem, heeft iets uit te leggen. Dat is een mening, maar die heb ik met bovenstaande blog met feiten onderbouwd. Als 89 procent van onze bestuurders van VVD tot Groen Links gelooft dat de overheid de partij is voor energie-innovatie én dat de overheid via klimaatsocialistische politiek de vrije energiemarkt moet terugdraaien gaat iets serieus mis met de informatievoorziening aan onze politici.

Als we dan toch positief mogen afsluiten: uit het onderzoek blijkt dat 40 procent het SER Energieakkoord dat 13 september buiten de burger om tussen belanghebbenden werd gesloten een goede stimulans is voor meer dure wisselvallige energie.

De energietransitie

De energietransitie