RZ13klimaatfoto
De klimaatopportunisten van Duurzaamnieuws verliezen hun bestaansrecht/inkomsten als mensen niet meer bang zijn voor klimaatcatastrofes. Daarom melden ze nu dat Steven Sherwood een nieuw klimaatmodel bedacht dat alsnog de virtuele aarde in 2100 met 4 graden opwarmt in de computer doordat het wolkendek zou afnemen. Een succesnummer alvast in het subsidie-afhankelijke roddelcircuit:

Energienieuws (@energienieuws)
02-01-14 11:54
Opwarming aarde tot 2100 twee keer zo hoog als risicogrens

en

Lars Boelen (@larsboelen)
01-01-14 09:00
Temperatuurstijging TEN MINSTE 4 graden in 2100. Gelukkig Nieuwjaar allemaal!!!

  • Als klimaatjournalist kun je dan al vragen: hoe weten ze dat zo zeker? Is dat (hoge of lage bewolking of allebeide) dan al geméten of is dat een áánname terwijl we het klimaat voor 2100 niet kúnnen voorspellen omdat dit veel te complex is. Ik ga hier geen uitspraken over doen, dat is het terrein van Marcel Crok, dé klimaatjournalist van Nederland, schrijver van het beste klimaatboek sinds Kroonenberg. In tegenstelling tot krantenjournalisten die zich 8 minuten inlazen in het klimaatdebat doet Crok dat al 8 jaar. Ik ben slechts een wannabe-oloog die iets van ecologie weet.

Meest waarschijnlijke opwarming 2 graden of minder
Helaas voor klimaatopportunisten geeft het laatste IPCC-klimaatrapport AR5 Werkgroep 2 géén aanleiding meer tot paniek, doordat métingen minder opwarming aangeven dan modellen voorspellen. Een meting is geen mening, een model wel (de aannames van dat moment van een groep academici). Nadat sinds het eerste IPCC-rapport steeds werd gesteld dat de meest waarschijnlijke opwarming bij een verdubbelde CO2-concentratie sinds de Industriele Revolutie zou leiden tot 3 graden is deze ‘beste schatting’ nu voor het eerst sinds het ontstaan van het klimaatpanel komen te vervallen.

Op basis van de studies die het IPCC nu hanteert ligt de meest waarschijnlijke opwarming bij CO2-verdubbeling nu tussen 1,5 en 2 graden. Onze onkreukbare Crok en Nic Lewis brengen daar binnenkort een studie over uit, zoals onze huisingenieur Theo al blogde. Dat is binnen de veilige grens, en we kunnen dus nog een eeuw lang slimme koppen en creatieve geesten bij elkaar zetten om nieuwe energievormen te vinden waarmee we fossiele energie vervangen.

Voor zover er een Climategate.nl-standpunt is naar energiebeleid anno 2014 dan is het dit:

Je kunt
a. voor 2100 mondiaal een triljoen euro subsidies steken in nu al achterhaalde energievormen als windenergie, en dan misschien 0,2 graden of minder opwarming vermijden.
b. Je kunt ook een fractie van dat bedrag steken in energie-innovatie en spekkoper worden.

Ons VVD-kabinet kiest nu met Greenpeace onder toezicht van Ed Nijpels (Urgenda, de academische variant van Greenpeace) via het SER Energieakkoord voor strategie a.

Waarop is de ‘veilige grens’ gebaseerd?
Die ‘veilige grens’ is overigens gebaseerd op nattevingerwerk van de klimaatadviseur van Angela Merkel: Joachim Schelnnhuber, die zich zoveel zorgen maakt over aardopwarming dat hij een BMW 7-serie rijdt (stadsverbruik >10l/100km). De aanname is dat de aarde sinds de laatste ijstijd met maximaal 2 graden ten opzichte van de koudste periode (kleine IJstijd 1450-1850) opwarmde, te weten in het Holocene Optimum tussen 8000 en 6000 jaar geleden( toen de Groenlandse IJskap nog 60-80 kilometer verder landinwaarts lag: Svend Funder in Journal of Quaternary Science). Omdat de belangrijkste ecosystemen gewoon bleven functioneren bij die 2 graden extra warmte ten opzichte van het zeer koude 1850 zegt men dan: dat is de veilige grens. Dus hoewel de aarde in vergelijking met  het koude 1850 is opgewarmd, is de aarde vergeleken met 6000-8000 jaar geleden niet opgewarmd.  Het is maar net welk referentiepunt je wilt kiezen.

Nieuwkomers doen er goed aan ook mijn 4-punten spraakverwarring bij klimaatdebat te lezen. Het klimaatdebat gaat niet over wel/geen klimaatverandering maar één vraag: hoe gevoelig is het klimaat voor menselijke invloed. De menselijke invloed is- zoals wij al jaren schrijven- overschat, wanneer je METINGEN vergelijkt met MENINGEN (=modellen).Uiteindelijk weet niemand het zeker, het klimaat is daar te complex voor. Maar wij gaan uit van wat het meest waarschijnlijk is, niet wat mógelijk is. Want alles is mogelijk.