Boreaal bos Kvarken Archipel, gevormd nadat de ijskappen verdwenen.

Boreaal bos Kvarken Archipel, gevormd nadat de ijskappen verdwenen.Een Finse piloot was zo aardig mij even de lucht in te nemen voor wat foto’s

Van Jozef Geml van Naturalis kreeg ik deze Zweedse Sciencepaper van exact 1 jaar geleden toegestuurd over schimmels die in symbiose leven met boomwortels van naaldbomen, zogenaamde Mycorrihza die de boom helpen aan nutrienten en sporenelementen. Op het ecologencongres van de NERN kwamen we op de volgende discussie: Terwijl natuurbeschermers uit de discipline van de Conservation Biology zich vrijwel uitsluitend zorgen maken over zoogdieren  en vogels zoals Robert May al in 2002 vaststelde in Science op basis van gealloceerd onderzoeksgeld, hebben de voor biologen meest aansprekende diersoorten bij de belangrijke cycli op aarde als de koolstofcyclus weinig in te brengen.

11 procent landoppervlak
Het belangrijkste leven zit vooral in de bodem, zo blijkt ook uit deze paper: de mycorrhiza in dit boreale bos (rond de poolcirkel, maakt 11 procent landoppervlak uit) zouden de bron/het doorgeefluik zijn van 70 procent van de opgeslagen koolstof in de bodem, afkomstig uit de wortels (het zich uitbreidende netwerk dat vergaat). Waar van de meeste bodemschimmels werd verwacht dat zij als decomposers vooral netto CO2-bron zijn, leggen zij dus CO2 vast.  Geen klimaat- of vegetatiemodel dat met deze monsterlijke hoeveelheden vastgelegde koolstof rekening houdt.

We challenge the previous dogma that humus accumulation is regulated primarily by saprotrophic decomposition of aboveground litter, and envisage an alternative process in which organic layers grow from below through the continuous addition of recently fixed C to the organic matter profile in the form of remains from roots and associated mycelium. Environmental changes, such as N fertilization and deposition, forest management, and elevated atmospheric CO2 concen-trations, are therefore likely to greatly affect soil C sequestration through their alteration of rhizosphere processes. These processes are not well described in current models of ecosystem and global C dynamics

Na verloop van tijd- bij ouder worden van het bos- zou de aanvoer van stikstof afremmen en daarmee de groei van het bos: bij een bosbrand gaat de zaak op ‘delete’ en begint het proces weer opnieuw.

De bodem komt nog steeds met 1 cm per jaar omhoog sinds het landijs weg is, zodat de eilandjes langzaam aan elkaar groeien

De bodem komt nog steeds met 1 cm per jaar omhoog sinds het landijs weg is, zodat de eilandjes langzaam aan elkaar groeien