Molens verschijnen alleen milieufanatici geen beter idee hebben over energie

Molens verschijnen omdat milieufanatici geen beter idee hebben over energie, noodzaak ontbreekt

Voor mensen die hun informatie aan massamedia ontlenen en dus geloven dat windmolens een deuk in een pakje klimaatboter slaan, kan de boodschap van sociaal geograaf prof Pieter Lukkes schokkend zijn: in zijn nieuwe boekje ‘Nut en Noodzaak van windenergie in het Energieakkoord’ zet hij de feiten nog eens op een rij, want zoals Lukkes stelt:

1) Over duurzame energie, meer in het bijzonder windenergie, is nog nimmer een analyse van nut en noodzaak gemaakt.

Lukkes behandelt de voor Climategate.nl lezers bekende onderwerpen: waarom bijvoorbeeld in een systeem van emissiehandel geen grammetje CO2 wordt uitgespaard door windmolens in NL: het belangrijkste doel van het SER Energieakkoord, dat gewoon een ouderwets klimaatakkoord is. En de kosten verdwijnen ook niet door positief denken:

5) De windparken zullen wel van betekenis zijn voor de energietransitie in Nederland en wel in die zin dat ze ertoe bijdragen dat een hoger percentage van de totaal verbruikte energie koolstofarm zal zijn opgewekt . Deze betekenis bedraagt echter slechts 1,9%.(par.6.3)
6) De kosten van deze bijdrage van 1,9%t bedragen tenminste €60 miljard. (par.7)
DIT IS DE GROOTSTE VERSPILLING VAN GEMEENSCHAPSGELD IN DE GESCHIEDENIS VAN DIT LAND.

Momenteel krijgen de bouwers van molens op zee liefst 17 ct per kWh subsidies, waarmee alleen al de molensubsidie  3 maal de kosten bedraagt van (zonder subsidie) opgewekte stroom uit kolen (die nu 8 procent van onze energievraag leveren, waar 1 procent uit ‘duurzaam’komt). Lukkes wordt-  in zijn ijver het akkoord aan de kaak te stellen-  gedreven door het gebrekkige democratische gehalte waarmee een verdrievoudiging van windmolens op land bij mensen wordt doorgeduwd:

Het land dat zelf de Crisis- en herstel¬wet en de Rijkscoördinatieregeling toepast moet zwijgen over de democratie in andere landen.

Ook daar zit geen woord Fries bij…Voor Climategate.nl lezers meldt Lukkes geen nieuws,maar we moeten zijn boodschap toch even voor het nageslacht vastleggen. We hebben het geweten….

 

Er zijn géén harde garanties dat natuur- en vogelgebied wordt gespaard: de overheid bouwt gewoon molens in Natura 2000 en dat weet Vogelbescherming best

Gaat Nederland voor 50 procent over op biomassa? Dan 3 maal ons landoppervlak extra nodig

Gaat Nederland voor 50 procent over op biomassa? Dan 3 maal ons landoppervlak extra nodig