Vangstpieken aal dankzij onnatuurlijke ontwikkelingen

Vangstpieken aal dankzij onnatuurlijke ontwikkelingen

Nu wij het palingdossier heropenen drijft opnieuw wetenschappelijk wangedrag van Imares boven, nadat zij eerder in Natura 2000 er een zootje van maakten zoals de Stab in Den Haag bevestigde. Het Nederlandse streefdoel dat Imares vaststelde blijkt bij nadere analyse (weer) geen enkele grond in wetenschappelijke ecologie of fatsoenlijke populatiegegevens te hebben, en op dit punt heeft de palingsector dus deels gelijk. Mijn analyse wordt bevestigd door het rapport ‘herberekening streefbeeld aal’ dat oktober 2013 verscheen na de motie Bosman. Vooralsnog leidt die herberekening niet tot een beter herstelplan en effectievere strategie voor aalherstel, en fondsenwervende protestclubs als Stichting de Noordzee blijven politici en media bespelen met achterhaalde foutieve wetenschap.

Het Imares-effect: natuur NL verschilt dramatisch van buurlanden
Imares stelde een hoger streefbeeld vast voor gewenste palingstand dan Groot Brittannie, Duitsland en Belgie bij elkaar. Dit hogere streefbeeld is enkel te wijten aan de werkwijze van Imares, niet aan de palingstand of visserij (die zich zo snel mogelijk binnen biologische grenzen moet bewegen, en anders ophouden). Dankzij wat ik het Imares-effect noem, verschilt de natuur in ons land en de eisen die zij stelt dramatisch van onze buurlanden. Leest u maar mee en verbaas je dat Imares hiermee weg kan komen.

Volgens Europese afspraken moet ieder EU-land kunnen garanderen dat 40 procent van een geschatte ‘pristine’ referentie kan uittrekken naar de paaigronden in de Saragassozee. Die referentie betreft de natuurlijke uittrek zonder menselijke predatie en hinder aan gemalen, dijken en sluizen.  Het staat als paling boven water dat de aal het moeilijk heeft, net als iedere (lekkere) vis die migreert tussen zoet en zout en daarbij steeds meer barrieres vindt. (zalm en forel)

Oh nee, alweer Imares….
In het buitenland stellen wetenschappelijke instituten die referentie ( en dus het streefdoel) vast. Groot Brittanie met al haar rivieren en immense kustlijn had een streefbeeld van een ruime 2000 ton. In Nederland hebben wij……… de nattevingerecologie van Imares.  De streefsituatie zou hier dan 4000 ton uittrek zijn volgens Imares, of zelfs meer. Uhhh. Hoe stellen zij die referentie eigenlijk vast?  Alle goede bescherming begint met goede populatiegegevens. Imares baseert zich volledig op vangstgegevens in het IJsselmeer inde jaren ’50 bij

a. het vaststellen van de ‘natuurlijke referentie’

b. het samenstellen van bovenstaande grafiek (met een piek van meer dan 4000 ton in de jaren ’50), die regelmatig wordt ge/misbruikt door fondsenwervende praatgroepen als Stichting de Noordzee om politici en supermarkten negatief te beinvloeden. Omdat alleen paling uit het IJsselmeer na vangst is geregistreerd, elders werd hij gewoon lokaal gerookt en gegeten zonder omkijken.. De aanname van Imares is dus

  • – vangst is de graadmeter van de populatie-ontwikkeling van de aal
  • –  hoge vangst stond gelijk met een meer natuurlijk, gezond systeem, waarop wij van Imares vervolgens ons streefbeeld bepalen

Beide aannames zijn alvast feitelijk onjuist. Door heel Europa vond en vindt visserij op paling plaats waarbij de inspanning regionaal sterk verschilt, ook los van de aalstand. Een populatieschatting van een spawning stock biomass zul je via populatieonderzoek moeten vaststellen (mark en recapture), en dan nog tref je per regio grote verschillen: je kunt niet één regio als graadmeter voor landelijke trends hanteren.

RZ11Zuiderzee

Imares of Darwin, wie snapt de natuur?
Kwalijker is de tweede aanname, die zowel theoretisch als empirisch mank gaat. Allereerst theoretisch: Net als fondsenwervende protestpraatclub Stichting de Noordzee- die de aal met mediacampagnes al pratend herstelt- hanteert Imares een ecologisch gezien discutabele aanname, dat ‘meer natuurlijk’ gelijk staat met ‘hogere productie’: zij kiezen de hoogste vangst als ‘het meest natuurlijk’ volgens de naturalistische drogredenering. Natuurlijker is ‘beter’.  Beter voor wat of wie?

In de natuur regeren niet de behoeften en verlangens van mensen (zoveel mogelijk vis om te eten, zoveel mogelijk girodieren om fondsen mee te werven door ze als ‘bedreigd’ af te schilderen), maar Darwinistische concurrentie en competitie.  Van een roofdier en aaseter als de paling (op consumptiegewicht) mag je normaal gesproken relatief lage dichtheden per hectare verwachten, hoge dichtheden zijn voorbehouden aan kleinere beesten lager in het systeem. Zeldzaamheid is algemener dan algemeen zijn. Tenzij:

a. de aal geen enkele concurrentie om voedselbronnen heeft, het rijk alleen, dan wordt hij groter en talrijker want meer overleving

b. er een overdaad voedsel beschikbaar is, dan wordt hij talrijker en groter, want meer overleving en groei

A en B gaan uit van de zelfde wetmatigheid: voedsel bepaalt de groei, overleving en dus stand, niet ‘de natuurlijkheid’ (paradijselijkheid enz). Imares hanteert net als in haar Natura 2000-rapporten de naturalistische drogredenering als fundament van ecologie. Meer natuurlijkheid is ‘beter’want de natuur is goed, dus is meer natuurlijkheid goed. Ik kies voor Darwin en natuurlijke selectie om biologische trends en gegevens te duiden. Dat is meer dan een kwestie van smaak

Het onnatuurlijke IJsselmeer als natuurlijke referentie??????
Wij leerden op de lagere school dat het onnatuurlijke IJsselmeer ontstond door het volledig afsluiten van de Zuiderzee met de Afsluitdijk van het IJsselmeer in 1932. Misschien dat ze bij Imares steeds spijbelden bij aardrijkskunde? Alle paailustige schieraal die uit IJssel, Eem, Vecht zwom en een enkeltje Sargassozee bestelde, botste tegen deze nieuwe dijk. Dit zien we terug in de vangstpiek na afsluiting, de palingvissers hoefden de schieraal slechts bij de dijk op te wachten, die kon geen kant op: vette vangsten, jarenlang.

Dat is onnatuurlijke vangst (en volgens Imares dus populatie-)piek 1

Die piek zakt in de oorlogsjaren (du sollst kein pfaling gefangen schweine, oder wir schiessen!)

Dan piek 2, 3 en 4 in aanvoer: opnieuw onnatuurlijk, hier zien we hoe de gevangen vis uit de drooggelegde Noord Oostpolder (gevolgd door daling), dan Flevoland massaal op de veiling wordt gebracht. Tegelijk heerst in het IJsselmeer een brakke situatie waar veel zoetwatervis-concurrenten niet kunnen leven. De aal heeft geen enkele concurrentie.

In 1968 wordt het IJsselmeer dan definitief ons nationale zoetwaterbekken, vanaf dan verandert het spuiregime in de Tsjerk Hiddessluizen. Zout water uit de Waddenzee, waar glasaaltjes trappelen om in te trekken, komt er niet in. En daarmee keldert de mogelijkheid voor glasaal om in te trekken met vloed vanuit het Wad. (met eb liggen ze aan de grond, met vloed bewegen ze mee met het tij)

Daarna gaat het bergafwaarts met de Ijsselmeer-aal gevolgd door kunstmatig piekje 5: dankzij fosfatering is het water even wat voedselrijker, dus kan aal nog wat groter groeien. De rest is geschiedenis: de visserij blijft te lang buiten biologische grenzen doorvissen en nu is de aal dus kritiek bedreigd.

Het Imares-effect: de Nederpaling streeft naar het maximaal biologisch onhaalbare
We zien bij de trend van de paling op het IJsselmeer dus een schoolvoorbeeld van de onnatuurlijke historie van onze Nedernatuur. En daarop baseert Imares vervolgens haar ‘natuurlijke’ streefbeeld. Zodat Nederlands beleid (weer) volledig onwetenschappelijke uitgangspunten hanteert voor aalherstel en volledig uit de pas loopt met buurlanden, die geen Imares hebben maar instituten die wetenschap bedrijven.

Ligt het dan aan mij als ik zeg: Imares is het Buckler van de Nederecologie? En kan er eindelijk eens een integriteitscommissie naar dit instituut kijken. Het is echt niet meer om aan te zien, wie denken ze nu voor de gek te houden behalve wat eco-analfabete politici en Zemblajournalisten.(Marxist-journalisten die bij uitzending over Nigeria voor Milieudefensie leden werven)

Sorry, dat moest er even uit..