TUD bibliotheek. Foto: Shutterstock

Van een onzer correspondenten.

In het centrum van Den Haag en in de buurt van de huidige Tweede Kamer opende de TU Delft vorige week voor het nieuwe strategische programma TU Delft | The Hague zijn nieuwe locatie.

TU Delft | The Hague is naar eigen zeggen ontworpen met als ‘kerndoel’ de zogenaamde ‘state-of-the-art engineering’ beter te betrekken bij de politiek en bestuurlijke afwegingen, beleidsvorming en uitvoering. Klimaat en Energie zijn daarbij speerpunten.

De ruimtes in de nieuwe locatie zijn met name bestemd voor het faciliteren van ontmoetingen tussen Delftse onderzoekers en beleidsmakers en bestuurders in Den Haag. Het wetenschappelijk instituut zoekt daarmee de haarvaten op van politiek en bestuur.

Nu heeft de TUD toch eindelijk een gezamenlijke werkruimte voor politici, ambtenaren en de eigen (klimaat-) wetenschappers.

Met deze nieuwe stap laat de universiteit zien dat het geen onderscheid meer kent tussen politiek en wetenschap. Eerder verkreeg zittend politicus Frans Timmermans (PVDA) onder groot protest al een eredoctoraat van de TUD. Ook promoveert iemand aan de TUD die tijdens haar promotieonderzoek het Timmermans-team hielp bij zijn politieke Green Deal-campagne.

Tim van der Hagen de rector magnificus van TU Delft is juist vol lof over dit soort nieuwe ontwikkelingen:

‘Politiek, beleid en wetenschap worden gezamenlijk geconfronteerd met de uitdaging van een veranderend klimaat en het realiseren van transities op het gebied van energie, veiligheid en digitalisering. Deze plek symboliseert de samenwerking die we hierin zoeken’.

Kansen voor samenwerking in de context van maatschappelijke opgaven liggen er volgens de TUD- topman op verschillende niveaus: lokaal met de gemeente Den Haag, regionaal in het kader van de groeiagenda Zuid-Holland, nationaal samen met de ministeries en adviesorganen in Den Haag en ook internationaal met verschillende internationale organisaties.

Al eerder wilde Van der Hagen iedereen in één gebouw. In 2019 zou hij zo het Nederlandse bedrijfsleven koppelen aan de TUD:

‘Uiteindelijk komt alles samen in een nieuw gebouw. Daar komen enkele honderden tot maximaal 2000 mensen. We hebben nog geen besluit genomen over de bouw. Maar we zijn er wel van overtuigd dat de deelnemers bij elkaar móeten komen. Deze vorm van samenwerking draait om vertrouwen. Dat ontstaat als je elkaar ziet in een fysieke omgeving. Virtuele samenwerking is niet genoeg.’

Nu heeft de TUD toch eindelijk een gezamenlijke werkruimte voor politici, ambtenaren en de eigen (klimaat-) wetenschappers.

***

Bronnen hier hier en hier.

***