Ketelaar wil dat hier meer turbines komen staan voor de duurzaamheid

More turbines on the moor? Duistere conservatieve krachten houden het tegen, aldus NRC Handelsblad

We beginnen met het goede nieuws: het lieflijke Britse platteland waar ik als Anglofiel aan verknocht raakte lijkt gered te worden door lokale democratie, schaliegas, kernenergie en kolen zijn de toekomst in de UK. Dan nu de versie van dit nieuws dat NRC Handelsblad haar lezers voorhoudt. In een pro-windturbine-opiniestukje ‘Windambitie van Wales smoort in politieke verdeeldheid Londen’  etaleert UK-correspondent Titia Ketelaar haar onbewuste onbekwaamheid op het dossier windenergie en (al dan niet bewuste) politieke vooringenomenheid.

Dat doet ze, door aan de hand van lobbyisten voor meer turbines in Wales te stellen dat windturbines olie en gas kunnen vervangen, en zelfs kolen- en oude kerncentrales: zonder één woord over rentabiliteit van die switch. Het nogmaals onderstrepen van politieke doelen is voldoende rechtvaardiging, techniek en rentabiliteit hoef je als journalist van het NRC niet op in te gaan. Er zijn alleen duistere conservatieve tegenstrevers op te ruimen….

Duistere krachten tegen de duurzaamheid bij Glastonbury tor

Duistere krachten tegen de duurzaamheid bij Glastonbury tor

 

Journalistencliché: de duistere krachten die de duurzaamheid weren
Hoe veel van dit soort als objectieve verslaggeving verkochte opiniestukjes moet de kwaliteitsjournalistiek nog produceren met de insteek ‘duistere krachten houden de duurzaamheid tegen’, waar basale technische limieten, termen als energiedichtheid, hoge kosten én landschappelijke bezwaren afdoende verklaring zijn: als je als journalist tenminste kennis wilt nemen van die basale feiten, zie ‘Without Hot Air ‘van David mc Kay. En het Nederlandse antwoord van Ingenieursvereniging KIVI daarop: de Rekening Voorbij. Staat alles op een rij in Jip en Janneke-taal, maar de meeste journalisten worden overmand door een golf van paniek zodra ergens een getal, formule of grafiek staat, waar ze eenheden als vermogen of energie al niet uit elkaar houden. Wanneer ‘heel veel mensen’ iets vinden kan ‘politieke wil’ alle natuurwetten overwinnen, zo lijken journalisten te denken. Maar:

  • Dat techniek en wetenschap een duister terrein is voor  de meeste journalisten en politici, wil nog niet betekenen dat dus duistere krachten grootschalige inzet van windmolens tegenhouden.Een rekenmachine volstaat.

Het feit dat dit bericht door de hoofdredactie komt zegt al voldoende over de (door hun zelf niet zo ervaren, en daarom als objectief gezien) zeer politiek bepaalde insteek van die redactie op dit belangrijke thema. Verder wekt Ketelaar met verwante lobbyisten de suggestie dat kolenenergie niet meer kan, omdat kolenwinning in Wales niet meer gebeurt. (terwijl onze utiliteitssector 40 jaar na de sluiting van Limburgse mijnen voor ongeveer > 50 procent op kolen draait)

Conservatieve tegenstander turbines in NRC-ogen

Conservatieve tegenstander turbines in NRC-ogen

Lobbyisten die noodzaak benadrukken zijn ‘waar’, boze conservatieven zijn ‘de vijand’
Aan de selectie van sprekers en de ruimte die zij krijgen herken je de opinie van de journalist die dan als objectieve verslaggeving aan de lezer wordt verkocht: Een lobbyist van RWE die subsidies wil, mag van NRC even er inwrijven hoezeer ‘de politieke verdeeldheid’  (= de Conservatieven luisteren eindelijk naar hun achterban op het platteland van Country Side Alliance) de turbines tegenhoudt, waarna een andere turbine-lobbyist Sarah Powel-Davies van Renewables UK  stelt zelfs – met onuitgesproken instemming van Ketelaar- dat de regering hun industrie meer zou moeten steunen ( terwijl de Britten even exorbitante subsidies beschikbaar stelden als bij ons, waarvan vooral rijke landeigenaren- deels van de Conservatieve Partij die Ketelaar zo verfoeit- profiteerden).

Ook laat zij deze lobbyist beweren dat er minder verzet is dan gedacht, terwijl Ketelaar even verder op nog moet schrijven dat door lokale weerstand al 10 van de 12  windprojecten op land zijn afgeblazen en een turbine-project in Wales al 2 jaar stilligt door massaprotest van omwonenden. Waarna Powel-Davies nog even een sneer mag geven naar schaliegas. Uiteraard krijgt de Conservatieve klassenvijand van NRC Damesblad van Ketelaar nog even een sneer: de Conservatieven zouden alle molens gaan tegenhouden, om hun kiezers op het platteland maar te plezieren. En zo is de duistere kracht die de duurzaamheid keert weer geidentificeerd: de oude grijze rechtse meneren en lobbyisten van de fossielen!

Als er maar meer politieke wil is van zoveel mogelijk linksige NRC Damesblad-lezeressen, dan… enz. Oftewel, reeds lang is de Volkskrant het NRC voorbijgestreefd als kwaliteitskrant.

Wat hier nog mist zijn zoveel mogelijk turbines: wat gek dat ze daar niet massaal voor stemmen

Duistere conservatieve krachten houden ook hier de turbines tegen

NRC verkoopt u een mening, wij blijven graag bij de feiten:

  1. aanbodgestuurde en weersafhankelijke energievormen kunnen geen gelijk vermogen aan basislast (vraaggestuurd) vervangen uit kern-, kolen- of gascentrales: er moet altijd een vergelijkbaar aandeel als backup beschikbaar blijven, hoeveel politieke wil je ook toont
  2. windenergie vervangt geen olie of gas, dat vooral voor transport en industrie wordt gebruikt, hoeveel politieke wil je ook toont
  3. bij inpassing in het net zit automatisch een tax aan de hoeveelheid aanbodgestuurde energie., hoeveel politieke wil je ook toont.
  4. met alle politieke wil van de wereld kun je ook de zwaartekracht niet opheffen, misschien dat een volleerd Yogi een eindje komt met levitatie, maar mij lukt het met alle politieke wil van de wereld alvast niet.

Wanneer een lobbyist van de turbine-industrie beweert dat die molens wél als vervanging van gemakkelijk beschikbare energiebronnen, met hoge energiedichtheid kunnen werken (kolen, die niet uit Wales hoeven komen, de Britse ‘duurzame’ biomassa komt uit Amerikaans bos), zou een normale journalist met argwaan deze claims bekijken. Maar vanuit blinde sympathie voor het (nep)groene levensgevoel blijven journalisten als Ketelaar de lobbyisten voor miljardensubsidies maar een kontje geven, als belangeloze strijders voor ons algemene welzijn.

Goed nieuws voor Anglofielen: het Britse platteland blijft verdere verminking bespaard
Het goede nieuws voor de Britten en het lieflijke Britse landschap waar ik als Anglofiel aan verslaafd raakte: weerstand op het platteland kan de turbinisering keren. Kernenergie, kolen en schaliegas nemen het roer over, zodat op weinig oppervlak een veelvoud energie wordt opgewekt en omgezet die een welvarende samenleving nodig heeft zonder aan welvaart in te leveren (de hier besproken EROI).Ketelaar had ook kunnen schrijven: ‘groeiende weerstand turbines Britse platteland onderstreept onhaalbaarheid windenergie’. Stel nu, kwaliteitsjournalisten dat die alternatieve insteek komt door een ander kennisniveau, in plaats van door een mysterieuze Freudiaanse aandoening, die leidt tot politieke onwil….

Nou, ik heb me al impopulair genoeg gemaakt bij collegae, en dat ik nu een bericht kraak, wil niet zeggen dat ik de persoon afbrandt. Laten we niet alles subjectiveren aub. En hier nog een foto van een romantisch Brits landschap in The New Forest, vlakbij Lyndhurst, als je mij niet leuk wilt vinden kun je altijd nog mijn foto’s mooi vinden:

Een unicorn

Een unicorn