Natuurgenot op een kluitje

Natuurgenot op een kluitje

Vanmiddag om 16:30 geef ik op het Provinciehuis Utrecht voor statenleden en gedeputeerden een inleidende lezing over Biodiversiteit bij Geert de Snoo (Univ Leiden) zijn beschouwing over het beleid van de Provincie Utrecht. We zitten nu op een kruispunt in natuurbeleid: minder subsidies gaan richting de traditionele terreinbeherende organisaties, en tegelijk zijn de provincies volledig verantwoordelijk voor wat eerder het landelijke natuurbeleid was. Daar zitten zowel voor- als nadelen aan.

Mijn taak vat ik vooral op als het voorkomen van (gepolitiseerde) spraakverwarring rond een lastig begrip als biodiversiteit, zodat De Snoo het daarna wat makkelijker heeft en betere vragen kan beantwoorden met zijn expertise. In plaats van dat het debat uitwaaiert tot ‘duurzaamheid’ en zelfs de zin van het leven aan toe. Mijn ervaring bij politici is dat ze vaak geen benul van ecologische kernbegrippen hebben, zich vooral baseren op en laten leiden door mediaberichten over natuur en NGO-campagnehysterie terwijl je uiteindelijk terug moet naar de gegevens, waarnemingen en primaire literatuur.

Mede dankzij de stichting achter Climategate.nl kreeg ik de tijd om actuele en historische gegevens over biodiversiteit op een rij te zetten, zodat je weet waar de data zijn te vinden en wat wel/minder betrouwbaar is, welke waardevolle studies kun je mensen geven, wat is de betekenis van diverse studies. Van daaruit kun je dan de goede vragen stellen, want stellige antwoorden zijn in de professie van ecologie lastig te geven en daar zal ik me meestal ook verre van houden: tenzij alle bewijs wijst op de onzinnigheid van een bewering. Uiteindelijk kom je dan bij een gemixt beeld van de staat van de natuur op lokale en regionale schaal.

Die onzekerheden in ecologie geven ruimte voor politisering. Voor je het weet koppelen diverse partijen allerlei politieke stokpaardjes aan dit belangrijke thema, zodat zelfs energiebeleid op één hoop wordt geveegd met ‘biodiversiteit’, vandaar pas ik mijn 4 punten-spraakverwarring bij natuur en milieu weer toe: het scheiden van de vier belangrijkste debatlijnen die maken dat mensen langs elkaar praten, waarbij puntje 1: het wetenschappelijk debat de hoofdaandacht krijgt en puntje 2: het sociaal economische debat: hoeveel goed kunnen we doen per euro. Dit laatste is voor de genodigden het meeste van belang. Uiteindelijk wil ik dan een handreiking geven voor politiek neutraal beleid voor biodiversiteit onder de noemer Levenskwaliteit/Beschaving, in plaats van het eenzijdige gehamer op alweer een beklagenswaardig beestje dat vroeger alles beter vond.

Een prachtig initiatief van zowel PvdA als VVD
Ik hoop dat de Rondetafel geen incidentele bijeenkomst is maar een traditie wordt zoals Schaminee in Nijmegen ook zijn Westhofflezingen organiseert, zodat we op dit wat mij betreft belangrijkste thema van deze eeuw geinformeerde beslissingen kunnen nemen, buiten de doos durven denken en experimenteren met frisse oplossingen waarbij we ook de mensen die het uitvoeren afrekenen op resultaat per euro.
Na decennia gejammer dat het slecht gaat dreigt een zekere vermoeienis bij deze eentonigheid. Er is er nu genoeg op een vrij kinderlijke wijze aandacht getrokken voor natuur(organisaties), nu we volwassen zijn is het tijd voor een meer volwassen benadering van natuur en biodiversiteit: van een Sense of Urgency naar Urgency of Sense zoals Jaap Hanekamp dat beschrijft. Een einde aan kinderlijk aandacht trekken voor een thema, én afrekenbaarheid zijn de ingredienten voor wat ik ‘biodiversiteit voor volwassenen’ noem.

Vanzelfsprekend illustreer ik de lezing met veel beeld, uiteindelijk zijn mensen visueel ingesteld.

In Flanders Fields

In Flanders Fields

Rondetafel Biodiversiteit
Wat kan de Provincie hierin betekenen?

Op 15 september 2014 organiseren VVD en PvdA Provincie Utrecht een rondetafelbijeenkomst
over biodiversiteit. Tijdens deze namiddag gaan 2 experts in op dit onderwerp. Aan de orde komen;

Wat is het?
Waar is dat voor nodig?
Hoe meet je het?
Wat zouden doelstellingen moeten zijn?
Wat kan de Provincie hierin betekenen?

De provincie Utrecht geeft miljoenen uit aan natuur. Is dat hetzelfde als biodiversiteit? Hoe weten we of die gelden goed besteed worden? Is biodiversiteit het criterium, of een criterium? Of is biodiversiteit het doel? Tijdens het debat moet duidelijk worden welke keuzes gemaakt kunnen worden.

Locatie: Provinciehuis Utrecht zaal 4, Vechtenzaal
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

Programma:
16.25 uur Ontvangst op het provinciehuis
16.30 uur Opening en aankondiging door Ursula Blom en Willem Joustra
16.40 uur Inleiding R. Zeilmaker: Bio Diversiteit = levenskwaliteit
17.10 uur Professor de Snoo: Utrechts beleid beschouwd
17.40 uur Eten en drinken en bezinking
18.00 uur Discussie met de zaal
18.30 uur Sluiting