Wie brengt Niet Gekozen Organisaties (NGO's) ter verantwoording? Onze vissers voelen zich stelselmatig en onrechtmatig gen... door Christien Absil en Co: dat is grotendeels terecht

Wie brengt Niet Gekozen Organisaties (NGO’s) ter verantwoording? Onze vissers voelen zich stelselmatig gen… door Christien Absil en Co vanuit haar dure kantoortje

Deze week begint de bewuste Visweek, waarbij politiek en commercieel gemotiveerde betuttelclubs met hoge investeringen in media-beinvloeding- WNF en Stichting de Noordzee (= Greenpeace in beschaafder vermomming) u via hun glossy VisWijzer de smaak  voorschrijven van Groen Links, waar u dat via de stembus niet zou doen (2 zetels): de lucht van onder de douche plassen, Triodos-tenenkaas, een Dagblad Trouw-discussiemiddag voor generatie ’68 CPN- fossielen  over consuminderen en Bram van Oijk metroman-wollensokkenzweet: niet ieder’s kopje rooibosthee kortom, maar het ziet er wel glad en professioneel uit. (campagnefolders maken zijn ze goed in)

In deze eerste aflevering van ‘Zet de Viswijzer in het Rood’: Christien Absil (Stichting de Noordzee) weigert publieke verantwoording over onderbouwing Viswijzer, een internationaal probleem bij dit soort ‘wijzers’ dat dé toonaangevende visserijbioloog Ray Hilborn- schrijver van de bijbel over ‘overbevissing’ ook al aankaartte. Al deze consumptiewijzers van groene clubs worden niet door derden getoetst op hun claims en zijn daardoor volledig subjectief: een smaakoordeel. Tegelijk worden onze vissers door dit met veel PR-geld geplugde smaakoordeel vaak benadeeld. Hou u vast, daar gaan we:

Onze Noordzeevissers gedupeerd door partij van 2 zetels (en tientallen miljoenen euro’s marketinggelden)
Eén van Climategate.nl haar frontsoldaten, een marien bioloog vroeg bij Christien ‘Discardban’ Absil (c.absil@noordzee.nl) en Margreet van Vilsteren (is dat niet de vrouw van Pascal Airmiles Husting van Greenpeace?) de wetenschappelijke onderbouwing op achter die Viswijzer: bij de wél openbare documenten per vissoort krijg je alleen wat smaakoordelen van de dames. Niet iedereen neemt genoegen met het kersenplukken in de literatuur van linkse milieugroupies, die wil iets degelijkers. De marien bioloog vroeg daar om, maar hij krijgt alleen wat PR-babbel terug en dit wonderlijke antwoord, van een club die anderen ter verantwoording roept, die onze Noordzeevissers dankzij hun mediamacht de toegang tot supermarkten blokkeert zodat hun Schol- uit onze Noordzee- tegen dumpprijzen wordt doorgedraaid, daarmee leidend tot kostelijke voedselverspilling:

De VISwijzer beoordelingen hebben wel degelijk een wetenschappelijke basis. Die is alleen om diverse redenen in principe niet publiek beschikbaar. (.= die geven we alleen aan mensen die de zelfde politieke/marketing- doelen hebben als ons.) De belangrijkste is evenwel dat er in het verleden diverse partijen misbruik hebben gemaakt  (…..= ‘m niet gebruikt zoals wij dat graag willen)van de beoordelingsmethode en hiermee zichzelf oneigenlijke claims zich hadden toegeeigend (….= claims gedaan die niet in ons straatje pasten).

Omdat u geinteresseerd toont in de achterliggende wetenschappelijke basis van de beoordelingen willen wij u wel graag uitnodigen op ons kantoor (huur 50.000 euro per jaar  pas recent minder op stand gaan wonen RZ)

We kennen deze ‘wetenschappelijke’ houding uit de Climategate-emails: why should I hand you my data, when the only reason is to try and find something wrong with it

Anderen ter verantwoording roepen, zelf niet transparant zijn
Je uitnodigen op kantoor bij Communicatiemiep, dat is wat het WNF ook doet bij journalisten die kritische vragen stellen die ze niet direct willen beantwoorden (omdat ze het antwoord schuldig willen blijven), in de hoop dat wat relatiemanangement de kritiek teniet zal doen.Kortom: zoals wij al schreven zijn WNF/SDN gewoon fondsenwervende consultingfirma’s, ze zetten diverse vissoorten in ‘rood’, terwijl die gewoon MSY (maximaal duurzame vangst)  bevist worden. Invidivuele vissers die goede producten verkopen, worden nodeloos door WNF/SDN gedupeerd omdat zij niet opgewassen zijn tegen de miljoenen euro’s marketing.  Ook kleinschalige visserij wordt zo de dupe, ook omdat die het dure MSC niet kunnen betalen/ liever geld steken in een mooi product dan in dure MSC-consultants.

Context bij Viswijzer met wél controleerbare referenties

Context bij Viswijzer met wél controleerbare referenties

Lees voor context de Sustainable Fisheries Guide van de SWNM (in rustig en beschaafd Engels) waarin we de zin en onzin van duurzame visserij behandelen- gereviewed door visserijbiologen- op basis van wetenschappelijke literatuur en marktgegevens (met openbare literatuurreferenties, u mag mij controleren en het beargumenteerd met mij van harte oneens zijn, graag zelfs) .  Of ‘wie betaalt mij’. Ik doe diverse opdrachten voor vissers bij oa Natura 2000-procedures, maak daar geen enkel geheim van maar iets is niet verdacht omdát het uit een bepaalde hoek komt: het is pas verdacht wanneer het niet transparant is, of slecht onderbouwd en een gebrek aan transparantie gebruikt om geen verantwoording te hoeven geven.

Weerspreek en weerleg mij: graag! Nu Christien nog. En waar is de sector zelf met een eigen groen verhaal? Zolang Hij die Zelf Nooit Dacht aan het roer zit, zal het daar wel niet van komen, echter: we leven niet meer in 1880, maar 2014. Toch aardig wanneer je dan aan mensen uitlegt wat je voor de natuur doet, waaruit je oogst.