Verbruik veel energie/wees economisch actief in een klein landje, en je rolt automatisch als milieuverwoester uit de Ecologische Voetafdruk, de zondencalculator waarmee de groene fondsenwervingsindustrie Westerlingen geld aftroggelt. Vandaag zou Belgie daarom in de top vijf aardeverpesters zitten volgens het Wereld Natuur Fonds en haar Living Planet Report. Niemand die eens de hamvraag stelt: wat is er zo ecologisch aan economische achterlijkheid?

Er zullen in Nederland ook weer de nodige usefull idiots uit journalistenland achter WNF aanwandelen, ons kleine landje met een ontwikkelde economie KAN ook enkel slecht scoren volgens de METHODIEK van de EV al zouden we groener zijn als gras…
Door oorlog en armoede verscheurde gebieden als Afghanistan zouden daarentegen weer heel ehhh, ecologisch zijn. Want er is nauwelijks een economie. Een land met veel oppervlak, dat met veeboeren alle bos en graslanden degradeert is ook heel ecologisch volgens de voetafdruk: vanwege de historische toevallighed van veel land tussen ecologisch betekenisloze landsgrenzen.Oftewel: de ecologische voetafdruk schakelt achterlijkheid gelijk aan ecologisch, door haar nadruk op energieverbruik per oppervlak en de enige methode waarmee je dat in de voetafdruk kan compenseren: via ruimte vretende bomenplant. De ecologische voetafdruk is kortom volmaakte wetenschappelijke onzin, en dus ideaal voor campagnes van het WNF.

Het staat iedereen vrij om onzin te geloven, maar je kunt ook vragen stellen als: wat zegt de mate van energieverbruik per oppervlakte over
A. De strengheid van milieuwetgeving in een land
B. De mate waarin landen investeren in milieutechnologie
C. De efficientie waarmee industrie in landen met grondstoffen omgaat
D. De milieuvriendelijkheid per hectare van landbouw, enz enz

…en veel meer relevante indicatoren of een land op een positieve weg ligt, boven in de Kusnets curve.
Een andere vraag is: waarom mag een organisatie als WNF onnodig negativistische/valse milieuvoorlichting geven, een club die een half miljard euro per jaar omzet maakt, die in 2013 weer ruim 6 miljoen euro Europese subsidies cashte en die zelfs jaarlijks 6 ton euro Life+ subsidie krijgt van de DG Environment om hun Brusselse lobbykantoor open te houden. Ik vroeg het Klaus Rudichhauser van Europe Aid al, de grootste WNF publiek geld bron in Europa, maar kon naar een fatsoenlik to the point antwoord fluiten. Het schatrijke WWF zou te arm zijn een eigen kantoor in Brussel te betalen, en dus moet de belastingbetaler dat maar voor ze doen, omdat deze zo’n baat heeft bij wetenschappelijke onzin… Dat was min of meer zijn antwoord, met een beetje dichterlijke vrijheid van mijn hand.

Er is een groot voordeel aan economische achterlijkheid. Alleen rijke landen steunen het WWF, dus als wij wat beter op de ecologische voetafdruk scoren daalt vanzelf het WWF inkomen, en blijft ons deze onzin bespaard. Waarom mogen wij niet van onze welvaart genieten in het Westen zonder dat gehamer op schuldcomplexen? Is het WWF de vervangende kerk van het seculiere Westen? Mijn hypothese is dat de Ecologische Voetafdruk is ontworpen als rechtvaardiging voor de CO2 compensatie-industrie.. (Boompjes planten voor vliegkilometers enz) Een goede journalist zou kijken hoeveel geld WWF mensen daarmee verdienen…

Trudy: Vier voetafdrukjes

Trudy: Vier voetafdrukjes