papierWat hebben we het gemist, Ton IJlstra  van het Ministerie van Economische Zaken zijn blogbespiegelingen over de uiterst nuttige papierproductie rond Natura 2000 en lastenverzwaringen van zijn departement.Maar gelukkig: hij is na 2 jaar ‘off’ weer online, Ton IJlstra heeft zijn eigen Noordzeeblog weer geopend en hier kunnen we weer de opmars van de totalitaire bureaucratie volgen aangevuurd door Brussel en groene NGO’s die onze visserij onder andere onder water duwt. Met nu allereerst de sluiting van 30 procent van de Doggersbank voor visserij op het programma, en dan de hier reeds besproken Kaderrichtlijn Mariene Strategie die zelfs de lengte van vis in zee per bureaudecreet wil vastleggen.

Het ministerie stelt het volgende:

Het Noordzeebloki wordt bijgehouden door Ton IJlstra. De informatie op deze site kan niet worden uitgelegd als het officiële standpunt van de Nederlandse overheid.

Terwijl de site enkel officiele overheidsstukken bevat. Het is mij duister waarom een ambtenaar van een Ministerie een blog moet bijhouden waarop de regels staan, Kamerstukken en rapporten die dat ministerie fabriceert, maar die ook al vrijkomen via andere kanalen als Rijksoverheid.nl. Dat is toch al een officeel overheidsstandpunt? Kan iemand mij vertellen wat de toegevoegde waarde is voor burgers, denkend vanuit de achterhaalde idee dat de overheid er ooit voor de burger was in plaats van andersom?  Of moeten we hem ‘liken’ (kan echt!), zodat hij zich toch ondanks mijn soms wat te ver doorgeschoten blogs gewaardeerd voelt?

Dan lezen we ook nog deze uitnodiging:

Deze site is een beta versie. U wordt van harte uitgenodigd om eraan bij te dragen. U kunt reageren en informatie aandragen via de reactie knop. U kunt uw informatie ook zenden aan a.h.ijlstra@minez.nl.

hoera, we mogen m………………………………..

Nou, wat aardig van onze overheid, dat we zo maar ons zegje over beleid mogen doen op een blog van hun ambtenaar. Ookal hebben we over de totstandkoming van beleid danwel wijziging niets te zeggen, en moeten we samen met het Vergunningenhuis tot bij de Raad van State gaan om opheldering te vragen, nadat IJlstra en juristen van EZ eerst ons Beroep op Bezwaar botweg negeerden, en notabene de juridische keurmeesters van eigen beleid zijn. HOE HALVE GAAR HALLO HALLO ZIJN ZE DAAR BIJ HET MINISTERIE VAN EZ!!!!!!!…WAT FIJN!!!! WE MOGEN MEEPRATEN OP HET BLOG VAN TON IJLSTRA!!!!

Sorry, het moet er even uit na 3 jaar strijd om de overheid ter verantwoording te roepen over slecht onderbouwd beleid, dat alles behalve de natuur dient en enkel vissers onder water duwt. Zijn ze bij EZ  totaal van de wereld?