Onze anders zo keurige reageerder Joris van Dorp, recht in de broeikasleer windt zich op over een uitzending van het NOS Journaal, waar men beweert dat de Fransen met hun 80 procent aandeel CO2-loze kernstroom die ze naar Duitsland, Spanje, en ook NL exporteren eigenlijk veel eehhhh, duurder is dan de met 200 miljard euro belastingen gestutte Spaanse wind- en Zonne-energie, wisselvallige levering die zo duur werd dat de Spanjaarden recent nog de bijl zetten in dit subsidieschema.

Oftewel, na een klein lichtpuntje bij berichtgeving over het Energieakkoord vallen de amateuristische informatie-ambtenaren van de NOS weer terug tot hun traditionele aanpak: het consequent ventileren van energetisch onzinnige danwel feitelijk onjuiste flauwekul op gezag van een groene lobbyclub als Greenpeace, ach doe Urgenda ook nog maar en laten we bij opbrengst van windenergie vooral braaf de opgeblazen opgaven van de windustrie overschrijven.

Het lullige is dat zo de door Europa beloofde 40 procent reductie van CO2 steeds verder buiten bereik komt, omdat de milieubeweging/publieke omroep consequent reclame maakt voor failliete technologie, waar de Economist nog aangaf dat nucleair met Hydropower op 1 en 2 stonden als CO2 vermijders tot nu toe. Ik heb dat Economist-stuk een redactiecuef toegestuurd. Maar die herstelde mogelijk van de marathon van Amsterdam, toen zijn collegae met dit item de NOS belachelijk wilden maken.

Als ik bij NOS-energieredacteuren ergens om bewonder, dan is het hun vermogen niet in de lach te schieten bij hun eigen pretentieuze amateurisme en onkunde. Ze kennen het verschil zelfs niet tussen energie en vermogen. Professioneel onvermogen…