Doet Timmermans eindelijk  iets goeds, Twitteren Corbey en haar Groen Linkse companen ' schande schande'

Doet Timmermans eindelijk iets goeds, zoals ‘ kringloop-economie-subsidie ‘ afschaffen, Twitteren Corbey en haar groene socialistencompanen ‘ schande schande’

De Commissie Corbey is geen kritisch toetsend orgaan voor biobrandstof-beleid maar een ordinair lobbie-vehikel voor de op publiek geld gestutte baantjes en subsidies jagende Groene Kerk, zo blijkt uit de uitingen van Dorette Corbey en hun secretaris, de bij Binnenlandse Zaken afkomstige klimaatactivist/journalist Walter Oudshoorn. Nooit nog is het zo makkelijk geweest in de schedel van dergelijke lieden te kijken, omdat ze werkelijk alles dat ze bezighoudt ventileren/twitteren tot een uitje met hun nichtjes naar de Ardennen.  Op 16 januari lanceren ze weer een visie-document waarin de vermeende ‘ noodzaak’ voor een nogal slecht gedefinieerde baaiobeest iekonomie als gegeven wordt gehanteerd, zo vermelden ze gisteren.

  • Beste Dorette: Al sinds de uitvinding van de landbouw leven we biobased, sinds de uitvinding van het Vuur stoken we biomassa, dus wat is hier nieuw of innovatief behalve dat we nu schijnen te moeten stoken op gewassen met miljardensteun van de overheid, waar we eerder waardevoller bestemmingen voor bedachten zonder die subsidie. Wat geeft jouw overigens het recht om voor ons buiten de democratische orde om schijnadviezen te geven?

Terwijl echte experts op dit gebied als Wageningse hoogleraar Rudy Rabbinge recent nog pleiten voor een exit-strategie van dit grondstof en energieverslindende project van baaiobeest iekonomie, waar het de meest laagwaardige toepassing betreft: gewas groeien om het te verbranden. Voor kritisch rekenwerk wenden wij ons liever tot de ingenieurs van de KIVI, die al lang in De Rekening Voorbij realistisch naar biobrandstof keken. Maar onze Tweede Kamer en overheid laten zich dus adviseren door Groene Grootayatollahs, lieden zonder enig kritisch vermogen die vol gas richting Groene Heilstaat willen, samen met het handophoudende circuit van groene fanatici rondom hen.

Ook lopen ze wat actie te voeren voor die hier reeds door Theo treffend doorgezaagde mythe van circulaire economie. Wie enige kennis van ecologie heeft weet ook dat de natuur niet circulair werkt, het is 1 grote (energie)verkwistende machinerie, die ver buiten evenwicht tegen de klippen van de tweede hoofdwet bestaat en er dankzij die hoofdwet tegelijk al miljarden jaren een totaal zootje van maakt. Aardlagen, de afvalhopen van die verkwisting zijn hier onze getuige.

Oftewel, alles waar de Commissie Corbey voor lobbiet, is exact waar wij op basis van berekeningen en kritische toetsingen zo onze bedenkingen bij uiten. En dus mag zo’n club nog jaren op kosten van de gemeenschap door, sinds conceptie in 2009. Dat is de eerste hoofdwet van Climategate: verzin iets tegengesteld aan waar wij voor staan, en je kunt er donder op zeggen dat je er subsidie mee kunt vangen en jaren verder kunt.

Essent in Commissie Corbey
Voor het Financieele Dagblad schreef ik ‘De Vervuiler wordt betaald’ over de miljardensubsidie-gestutte bijstook van bos uit Georgia in de Amercentrale van Essent, bos uit Canada en bosrijke Oost Europese lidstaten in kolencentrales, staand beleid van onze overheid dat zo op papier klimaatdoelen wil halen en percentages ‘ duurzame energie’ , los van de vraag of hiermee enige daadwerkelijke milieuwinst wordt geboekt ten opzichte van de bestaande situatie. How surprising, Peter Paul Schouwenberg van Essent dat reeds een geschatte 4 miljard euro bijstooksubsidies ontving is/was OOK lid van de commissie Corbey.

Ze beweren bij socialiste Corbey dat ‘ de markt faalt’ bij biobrandstofbeleid, wat een klinkklare harde totaalleugen is. Het is de EU geweest op aanvuren van groene NGO’s als Greenpeace die met onzalig biobrandstofbeleid kwam aanzetten, zonder welke er mogelijk zelfs een DALING was geweest in mondiale bezetting van landbouwgronden. Het is de Nederlandse overheid die een niet bestaande biobrandstofmarkt in gang zette door miljardensubsidies uit te loven aan de bijstook van bos in kolencentrales, zoals ook in de UK gebeurt. De hele houtpelletmarkt waar zelfs goed zaaghout in verdwijnt is louter daar gekomen dankzij die gulle klimaatwaanzinnige overheid, zoals ook The Economist al berichtte. Geen wonder dat de commissie dus:

  1.  hopeloos faalde voor de taak waarvoor ze was aangenomen
  2. het nog veel erger wil maken op kosten van de gemeenschap ter meerdere glorie van hun utopistische zendingsdrang en de financiele belangen van hun groene vrienden.

Dorette Corbey cliche-voorbeeld van hoe Rood zich in Groen vermomde voor socialistische heilstaat met andere middelen
De Commissie Corbey van Dorette Corbey was in het leven geroepen om papieren criteria voor bijstook van biomassa aan te leveren, als opvolger van de Commissie Cramer. Behalve dat kritisch werd gekeken naar de bijstook van voedselgewassen- er moest een cap van maximaal 5 procent komen- moet je de commissie verder vooral zien als een lobby-instrument van Groen Links en de Socialisten in het Europarlement, met de betonnen CAO waar men bij de overheid vervolgens patent op heeft.

Je ziet het aan wat ze tweeten en retweeten, wie ze volgen: anti-kernenergie activist Peer de Rijk en schrijver van het grappigste klimaatboek aller tijden Jan Paul van Soest, oproepen om Groen Links te stemmen tot een hart onder de riem voor de donkergroenste groot-ayatollah van het Europarlement Bas Eickhout, de 1-2-tjes met lobbyiste voor groene clubs Wyke Smit, Maurits Groen, een steunbetuiging aan het anti-wetenschappelijke Planbureau voor de Leefomgeving dat meer overheidsingrijpen en subsidies bepleit voor een ‘ transitie’ naar niet renderende energievormen die eeuwig met miljardensubsidies overeind dienen te blijven (‘ duurzaam’), in plaats van het enige renderende alternatief kernenergie. En dan gaandeweg wordt het steeds enger, enger en nog enger tot je weet: Nederland is al lang geen democratie meer….

Als er dan toch eens iets in een centrale bijgestookt zou worden, doe dan Bas Eickhout maar. Daar betaal je dan graag wat belasting voor.