Wilt u duurdere Bewuste Vis met geheven vinnetje, of gewoon eerlijk product van bekende herkomst?

Wilt u duurdere Bewuste Vis met geheven vinnetje van Betuttelindustrie BV, of gewoon eerlijk product van bekende herkomst?

Plus Supermarkten gaf mij een non-antwoord en bevestigt andermaal dat de Viswijzer (particuliere smaak SDN/WNF) bij Plus dicteert wat de consument als ‘duurzaam’ mag zien en wat niet, waar het door Viswijzer vermarkte MSC-label geen meerwaarde kan garanderen in duurzaamheid (zowel ecologisch als economisch) bij vele vissoorten.  ACM-consumentenrecht vermeldt glashelder dat hier van Misleidende Handelspraktijken sprake kan zijn:

Er is sprake van een misleidende handelspraktijk als een aanbieder:

informatie aan de consument geeft die niet juist is, of als hij informatie geeft die feitelijk correct is, maar die de gemiddelde consument op enigerlei wijze misleidt, bijvoorbeeld over de kenmerken van een product of dienst, over de prijs of over de aanbieder zelf (dit heet een ‘misleidende handeling’),

of

nalaat de consument informatie te geven die voor de gemiddelde consument belangrijk is om een goede keuze te maken over een aankoop (dit heet een ‘misleidende omissie’), waardoor de gemiddelde consument een besluit over een aankoop neemt of kan nemen dat hij anders niet had genomen.

Het is niet nodig dat de consument daadwerkelijk misleid is. Hij hoeft ook niet daadwerkelijk een besluit te nemen of tot een aankoop over te gaan. Het gaat erom dat de gemiddelde consument door de misleidende handelspraktijk een onjuist beeld had kúnnen krijgen en daardoor tot de aanschaf van een product of dienst had kúnnen overgaan die hij (mogelijk) anders niet had gedaan.

MSC is commercieel bedrijf gericht op marktexpansie, onder vlag goede doel voor belastingvoordelen. Er zijn vele alternatieven met toetsbare filosofie

MSC is commercieel bedrijf (verdiensten logo-exploitatie 70 procent omzet) gericht op marktexpansie, onder vlag goede doel voor belastingvoordelen en loterijgelden. Er zijn vele alternatieven met toetsbare filosofie

Bewuste Vis met Geheven Vinnetje van MSC, of gewoon eerlijke producten?
Het enige zwakke punt bij een eventuele klacht/zaak is de laatste zin. Daarom het vraagtekentje, het is een geval waar een jurist meerdere interpretaties kan hanteren. Het staat Plus vrij zelf te beslissen wat zij wel/niet aanbieden. Hoewel zij de consument nu dwingen voor producten te kiezen die vooral duurder zijn, waar een mogelijk beter alternatief voor handen is in een aantal gevallen.

Maar: Plus laat producten weg op voorspraak van geheim gehouden afspraken met WNF/SDN, onthoudt consumenten de vrijheid zelf te beslissen op basis van eerlijker informatie dan wat de door Postcodeloterijgeld gestutte betuttelindustrie hen voorliegt. Ze dringen de consument een product op dat het monopolie claimt op duurzaamheid, en onderstrepen dat zij dat oordeel als bedrijfsstrategie overnemen. (wat de Viswijzer in het rood zet verkopen ze niet).

  • FEIT: De Viswijzer biedt GEEN garantie dat wat de Betuttelindustrie voor consumptie aan- of afraadt meer duurzaam is dan andere producten die tegen lagere prijs EN LAGERE INDIRECTE ECOLOGISCHE KOSTEN verkocht konden worden. Waarom moet Hoki uit Nieuw Zeeland (wel MSC) bijvoorbeeld duurzamer heten dan Hollandse garnalen of Noordzeeschol (oranje respectievelijk rood in Viswijzer, geen MSC). Snapt u het nog?

De Viswijzer heeft één toetsbaar criterium: zij raadt consumptie af van alle visserij die geen geld aan MSC (het label van Unilever/WNF) en hun consultants betaalt en zet die in oranje of rood. Noordzeegarnaal belandt in oranje omdat ze geen tribuut betalen aan MSC. Nu via het ‘Waddenconvenant’ zullen vissers daar alsnog toe gedwongen worden, waarmen al 1,6 ton euro betaalde aan MSC-voorzonderzoek via het nu opgeheven Productschap Vis.Mede door die hoge kosten is MSC voor zowel handel als consument duurder dan normale vis zonder geheven vinnetje.

  1. Drie heldere zaken: Noordzeeschol, garnalen en Paling
    Herhaaldelijk toonden wij de onwetenschappelijke misleiding van de Viswijzer betreffende ouderwetse Hollandse Noordzeeschol, die op wetenschappelijk MSY-niveau wordt bevist en waar VOLGENS IN OPDRACHT VAN SDN UITGEVOERD literatuuronderzoek door het Vlaamse Instituut voor Visserij Onderzoek (ILVO) blijkt dat de door WNF/SDNzo verfoeide boomkorvisserij ecologisch gezien de slechtste niet is. Dankzij een door de Betuttelindustrie opgedrongen consumptieverbod ligt deze schol niet in de supermarkt. Hoewel ik vooral de ezels van de Vissersbond als hoofdschuldige wil aangeven: die zijn te laf/dom hier een zaak van te maken. Mede door deze kunstmatig opgelegde inperking van de markt door de Betuttelindustrie wordt schol nu vaak zelfs als diervoeding doorgedraaid: dergelijke verspilling van kwaliteitsvoedsel, hoe duurzaam is dat? Wat mij betreft een schande.
  2. Een andere vissoort is de paling, waarvoor een Nationaal en Europees aalbeheerplan bestaat, waar een eigen duurzaamheidslabel van de handel Dupan een eigen beheerplan opstelde met wetenschappelijke onderbouwing met hun Sustainable Eel Group, waaronder medewerking van Matthew Gollock die ook de IUCN hier adviseert,  kritische toetsing door onafhankelijke derden (Witteveen en Bos) inhuurt (met EVF-subsidie, dat dan weer wel, foei….) om via beheerste consumptie het herstel van deze vissoort te bevorderen via uitzet van glasaal, in kweek opgegroeide aal uitzetten in uittrekbaar water (ook met subsidie foei!) en het ‘over de dijk’ zetten van schieraal op punten waar zij door gemalen worden vermalen/tegengehouden. Vooralsnog is moeilijk toetsbaar na een paar jaar al, hoe effectief dat is en ze mogen nog best wat meer doen:maar er is wél sprake van een toetsbare filosofie van duurzaamheid waarbij je kunt natrekken wat de club met het geld doet voor herstel. De consument heeft een alternatief.
  3. De Noordzee/Waddenzee bulkt zo van garnalen dat vissers afspraken per week maar minder te gaan vissen, wat ze nota bene op berisping van de ACM kwam te staan: als je de zee NIET leegvist grijpt de overheid in.,…. De Viswijzer zet de Noordzeegarnaal in oranje, een afrader. Maar tropische gamba’s met MSC/ASC heten weer wél duurzaam: snapt u het nog? Ik tref overigens in supermarkten van Jumbo wel garnalen uit de Noordzee aan van bekende vissers zonder MSC, dus wil niet suggereren dat dit bij Plus niet het geval kan zijn. Het gaat er enkel om te tonen dat de Viswijzer niet het monopolie heeft op productkwaliteit en herkomst.

Het gaat hier dus om de twee belangrijkste oer-Hollandse Seafood-producten garnaal en schol, en al even oer-Hollands een vissoort die via consumptie kan herstellen. De oordelen van de Viswijzer leunen dus niet op wetenschap maar op smaakoordelen van particulieren met politieke en commerciele agenda. Zij perken op basis van deels valse informatie onze keuzevrijheid in, om daar zelf met medebelanghebbenden voordeel uit te slaan. En dat heet dan ‘het Goede Doel’. hahaha.

Volgens IUCN mag je de Rode Lijst niet gebruiken voor consumptieadvies. * van 14 strafpunten paling Viswijzer komen van Rode Lijst

Volgens IUCN mag je de Rode Lijst niet gebruiken voor consumptieadvies. * van 14 strafpunten paling Viswijzer komen van Rode Lijst, de Viswijzer kopieert de kleurcodes van de Rode LIjst

Misbruik Rode Lijst IUCN en kopieren kleurcodes door Viswijzer
Wij vroegen de wetenschappelijke onderbouwing op bij het in het ‘Rood’ zetten van paling in de Viswijzer- wat Plus letterlijk opvolgt met wering uit de schappen. Dan blijkt dat 8 van de 14 strafpunten zijn gebaseerd op de Rode Lijst van IUCN.

Echter, zoals IUCN ons via hun biodiversity-officer Kevin Smith bevestigde: het is NIET TOEGESTAAN om de Rode Lijst te gebruiken voor consumptieadviezen. IUCN promoot juist sustainable use als conservation strategie. Oftewel: Stichting de Noordzee dringt ons via haar Viswijzer via dwang een eigen strategie op, waar je in het geval van de paling enkel de garantie krijgt dat er dankzij een consumptieverbod GEEN DUURZAME FINANCIERING VOOR HERSTEL wordt gegenereerd. Sterker nog: de gehele kleurcodes van de Viswijzer zijn een kopie van de Rode Lijst-duidingen en een volwaardig misbruik.

 

 

We hebben hier dus 3 duidelijke zaken, harde feiten en geen meningen, waarbij we tonen dat de Betuttelindustrie met haar praktijken in de praktijk het tegendeel van duurzaamheid en ecologisch herstel bewerkt. Zij misleiden de consument/licht eenzijdig voor, duperen onder de dekking van ‘Het Goede Doel’ andere marktpartijen met kwaliteitsproduct uit commerciele motieven (MSC haalt 70 procent inkomen uit logo-exploitatie)

  • Doordat Plus de Viswijzer/MSC het monopolie op duurzaamheid geeft én weigert vragen daarover adequaat te beantwoorden of openheid geeft, doen zij mee aan die misleiding. Mijn oordeel als ACM in een niet politiek voorgekookte werkelijkheid (utopie) zou zijn: schuldig.

Stuur afdeling Communicatie van Plus op cursus bij professionalsAan Plus het advies om mij niet op zo’n amateuristische wijze via Debbie Huisman te bejegenen. Wie denk je wel dat je voor je hebt? Debbie, ga op cursus bij de professionele communicatiemensen van Shell, van Essent of welk bedrijf dan ook dat mij in 15 jaar mediawerk te woord stond. En waar een journalist danwel kritische consument die relevante kritische vragen stelt en blijk geeft goed ingevoerd te zijn gewoon ter zake kundige antwoorden krijgt en ook kritiek toestaat met inachthouding van hun bedrijfsbelang. Dat is professioneel, een ecologisch onderzoeksjournalist als Gekke Gerrit bejegenen en hopen dat hij dan vanzelf opkrast is dat niet. Wat jullie hier aan zwakke cirkel/drogredenaties en zelfs aan dreigementen uitten tegen mij is van een niveau dat ik in 15 jaar journalistiek voor de landelijke zelfbenoemde kwaliteitskranten nog niet tegenkwam, behalve dan bij aan de overheid gerelateerde instellingen. Maar daar werkt per definitie het brandhout van professioneel Nederland, poldertreurnis van 9 tot 5 in betonnen CAO-gegoten.

Stuur ze op cursus bij communicatieprofessionals

Stuur ze op cursus bij communicatieprofessionals

David tegen Goliath van de Betuttelindustrie
Bedenk echter wel dat alle landelijke media van RTL, Telegraaf, BNR, Elsevier en vele anderen ons lezen en weet dus goed wat je met je laatste Rolo doet. Mijn uitnodiging voor een ter zake kundige herkansing blijft openstaan, ik ben één en al goede wil en snap niet dat Plus zich tegen betaling aan SDN laat betuttelen: ik kan jullie dus eigenlijk kosten besparen en extra klandizie geven. Waarom mij dan lopen bedreigen?  Ik acht het zelfs niet uitgesloten dat jullie al met een bedrijfsjurist lopen te kijken hoe je mij verder zou kunnen naaien….Doe toch niet zo suf en wees open en eerlijk naar de kritische en goed ingevoerde consument en de nieuwe media als ons blog die voor hen een voertuig zijn.

Natuurlijk kan een klein kritisch blogje gericht op waarheidsvinding niet op tegen de miljoenen euro’s aan marketing die Stichting de Noordzee en WNF tegen de Viswijzer aansmeten om hun MSC/ASC-labeltje aan de markt op te dringen. Of de tientallen miljoenen euro’s die het WNF aan PR investeert om goedgelovigen geld af te troggelen, zodat WNF nog meer reclame voor zichzelf kan maken. Het Wereld Natuur Fonds heeft meer marketingbudget PER JAAR dan wat de grootste politieke partij van NL , de VVD per 4 jaar heeft.  Maar ik wil blijven geloven dat eerlijkheid het meest duurzaam is, en overwint boven de leugen, hoe glossy groen deze ook verpakt wordt. Het goede overwint, en de Groene Draak kunnen wij verslaan.

Het kost als journalist tijd (bij mij 4 jaar) om je een realistischer beeld van de werkelijkheid te vormen, dan wat de miljoenen-PR van deze clubs je doet geloven. En dan krijg je dus wat je hier leest, in plaats van ‘De zee raakt leeg, redt de oceanen, steun WNF’-retoriek, valse goeddoenerij met winstoogmerk. Wake up!