De ooievaar stond bij ons ook ooit op uitsterven, maar is nu een snelwegvogel..

De ooievaar stond bij ons ook ooit op uitsterven, maar is nu een snelwegvogel..

Een open access-artikel in Nature Biodiversity: Life- a status report– geeft nu  een overzicht van de staat van biodiversiteit en bevestigt opnieuw: klimaatverandering is tot nu toe geen bedreiging voor soorten en het ‘zesde massa-uitsterven’ dat sommigen claimen vindt niet plaats.  Nature baseert zich op de dit jaar 50 jaar jubilerende Rode Lijst van IUCN waarin vooral gewervelde dieren goed zijn beschreven. Ze noemen 765 uitgestorven soorten in de moderne tijd. Volgens Nature zouden niettemin als ‘lower estimate’ 10 soorten per week uitsterven en als higher estimate liefest 690 soorten per week, maar ze vermelden niet hoe die getallen zijn berekend.

Het Nature- artikel mist de context die ik wel geef in ons rapport ‘Biodiversiteitscrisis’ dat in het nieuwe jaar verschijnt.  Net rondde ik met Marcel als eindredacteur dat overzicht af naar de vermeende biodiversiteitscrisis die zou plaatsvinden. Daarbij analyseren we de herkomst van beweringen dat wel 100 soorten per dag uit zouden sterven. Die hebben een hoog bierviltje-gehalte. Wij telden 860 uitgestorven soorten sinds 1500 op een totaal van 1,8 miljoen door de wetenschap beschreven soorten. Dan is 0,05 procent in 500 jaar uitgestorven terwijl je voor massa-uitsterven de 75 procent moet aantippen per diergroep. Althans, volgens de publicatie van Anthony Barnosky in Nature in 2011, die al vaststelde dat het ‘zesde massa-uitsterven’ dat sommigen claimen nu niet plaatsvindt.

Een handvol echte experts, veel groene papegaaien
Of het uitgestorven-dierennummer van Nature HET getal is, wie zal het zeggen: iedereen hanteert weer andere getallen van uitsterven, vast staat dat het onder de 1000 ligt. Er zijn gewoon weinig betrouwbare gegevens, zelfs van de best bestudeerde diergroepen, de vogels en zoogdieren.Living Alongside Wildlife geeft net een overzicht van 22 dieren die de afgelopen jaren officieel uitgestorven zijn verklaard, vaak nadat ze al decennia niet meer in het wild waren gezien. Men weet het niet zeker, het is ook lastiger om de laatste van een soort te vinden dan de eerste (sample probleem). Soms duiken ook uitgestorven soorten plots weer op, zogenaamde lazarus-species. Ik kan in een vijver van 3 vierkante meter al een visje als vermist opgeven, die er dan aan het eind van de zomer toch nog blijkt te zitten. Vergelijk die zoektocht maar eens met die in een grote jungle…

Wist u dat de eerste betrouwbare lijst met gegevens over alle bekende zoogdieren en hun wetenschappelijke beschrijving pas uit 1981 stamt? Bij iedere revisie (nr 5 is in de maak) komen er weer honderden soorten bij, vaak door het herclassificeren van soorten. Neem de Spaanse lynx die op de Rode Lijst in de zwaarst bedreigde categorie staat: voor de jaren ’70 gold dat dier nog niet als aparte soort maar als variant op de Europese lynx. Daarmee gaat het juist weer beter dan ooit in afgelopen eeuwen. Nature tilt de amfibieen er uit als meest bedreigde groep, 41 procent zou bedreigd zijn met uitsterven. Maar dit getal uit de Global Biodiversity Outlook heeft ook een hoog bierviltje-gehalte. Ik keek in de primaire literatuur en dan zie je dat bijvoorbeeld pas in 2004 de eerste mondiale overzicht-studie naar amfibieën werd gepubliceerd, dat de data-verzameling hier bijzonder gebrekkig is en dat men eigenlijk helemaal niet precies weet wat nu de belangrijkste oorzaken van bedreiging zijn. Al is wel duidelijk dat die bd-chytrideschimmel populaties bedreigt.

  • Oftewel: er is een handjevol echte veld-experts die echt weet hoe hun soortgroepje het doet. En er zijn duizenden tot miljoenen roeptoeters daar omheen met diverse agenda’s en belangen die elkaar wat nablaten. Oftewel, de papegaaien in natuurland zijn vooralsnog niet uitgestorven

RZ14nederlandisvol

 

Wat kunnen we doen? Mijn Deltaplan Nedernatuur
Er zijn voldoende redenen voor gezond pessimisme over de variatie in soortenrijkdom en ecosystemen, maar wees dan wel negatief op positieve gronden: de goede redenen, dan kun je er ook meer aan doen dan wanneer je claims op computerbluf baseert en elkaar wat napraat. In Nederland is de aanhoudende druk op onze open ruimte door de overheid een punt van zorg. Waar tussen beton, tokkietuinen voor de onderhoudsarme hersenpan (tegels en grind), massale natuurrecreatie die overheid en TBO’s aanmoedigen, asfalt en windmolens kan onze wildlife nog terecht? Hier in Friesland zie je ook een soort oorlog tegen bomen. Alles dat enigszins op een volwassen boom gaat lijken moet tegen de vlakte, dat is een houten risico-object, dat versnipperd in een open haard moet.

Onfaailich!

Dus wat te doen? Mijn suggestie zou zijn om een algehele immigratiestop in te voren volgens Zwitsers model (enkel mensen die zichzelf kunnen onderhouden en gekwalificeerde mensen), ieder dubbel paspoort met strafblad de grens over te mieteren, 1 auto per gezin, alle windmolens af te breken en het Energie-akkoord te dumpen, waarbij we de vrijkomende miljarden investeren in een fonds voor vergroening van bedrijventerreinen. Dat worden bedrijfsparken, en als je dan toch per se papierdoelen voor groene energie wil halen: zet al die bedrijfshaldaken dan vol met zonnepanelen. Verder stel ik voor dat het Wereld Natuur Fonds haar 50-60 miljoen euro aan inkomsten in Nederland eens investeert in de AANKOOP van gebieden waar ze dan hun eigen natuurvisie mogen uitleven. In plaats van te blijven parasiteren op het werk van anderen, of enkel wat druk op overheden uit te oefenen die dan zouden moeten doen, wat WNF hoort te doen.

  • Maar goed, omdat ook natuurorganisaties geen economisch belang hebben bij werkzame oplossingen maar bij het in stand houden van (vaak zelf opgeblazen) problemen, en het groen linkse volk tegenstrijdige zaken tegelijk wil, zal het effectief beschermen van natuur vaak een utopie blijven. Zie hoe ‘natuurorganisaties’ ook de financiering blokkeren van bestandsherstel van onze geliefde consumptievis de paling, en maling hebben aan resultaat in de praktijk. Er is daarom fris onorthodox denken over natuurbescherming nodig, zoals ik al in de Vork beschreef in ‘ bedreigde dieren beschermen? Eet ze op!
  • Mijn strategie is het IMBY-model. Doe op eigen terrein en met eigen middelen wat je groen/goed dunkt, maak je eigen visie en leef die uit. Van de overheid en anderen moet je het niet hebben. Doe het zelf! En zo kreeg ik de enige vogeltuin in mijn hele straat.

RZ14haas

Tot voor kort was de buizerd een zeldzaamheid van bossen in het Oosten des lands

Tot voor kort was de buizerd een zeldzaamheid van bossen in het Oosten des lands