Zeeijs Antarctica ligt BOVEN gemiddelde: bron Cryosphere Today

Zeeijs Antarctica ligt BOVEN gemiddelde: bron Cryosphere Today

De enige nuchtere journalist van de Volkskrant, Martin Sommer constateert dit weekend na de Bilderbergconferentie van VNO-NCW dat ook op rechts de elite ‘meer bezig is met het weer in 2033’, dan met de werkelijke zorgen van echt bestaande mensen in de ‘samen’-leving. Ze staan te popelen om allerlei revolutionaire veranderingen door te duwen over de rug van Nederlanders met proza als ‘circulaire economie’ en ‘het klimaat’. Tjsa, ra ra, hoe kan dat?

Klimaatriooljournalistiek bij De Volkskrant: nieuwswaarde op basis van politieke sympathie
Sommer had mogen vermelden dat zijn eigen krant medeverantwoordelijk is voor het in het zadel helpen van die mentaliteit en die klimaatstemmingmakerij, want meteen op pagina 3- na de 1 de hoogste attentiewaarde- wordt het MOGELIJK afbreken van een ijsschots ter grootte van 0,03 procent van het Antarctisch oppervlak aangewend om naar een 2-paginastuk van milieuredactivist Ben van Raaij te verwijzen onder de ankeiler ‘Shell is onverantwoordelijk’.

  • Wat heeft Shell nu met Pinguins te maken? Winnen ze olie uit walvisblubber in de Weddellzee zoals men vroeger deed? Is het niet veel meer onverantwoordelijk om te pleiten voor een cold turkey op fossiele brandstof bij afwezigheid van renderende alternatieven. Om enkel de vooralsnog niet voelbare nadelen voor mensen (milde opwarming is gunstig, en extra CO2 stimuleert de biosfeer) uit te vergroten en tegelijk de eeuwen welvaart en vooruitgang die fossiele brandstof bracht te verzwijgen? Alles voor een vooralsnog zeer milde opwarming van een kleine graad in anderhalve eeuw na de KOUDSTE PERIODE van ons Holoceen.

Milieuredactivist Ben van Raaij zet op die pagina’s de schijnwerper op een actiegroepje van de Wouter van Dieren (zie mijn laatste post over zijn lobby voor gaswinning) van Amerika: Bill Mc Kibben. De journalist van de New Yorker en klimaatactivist die met zijn door Shell gevoede benzineslurper tussen New York pendelt en zijn blokhut in de bergen (lees The End of Nature van Mc Kibben). Een club wiens demonstratie in het stijfbevroren Amerika aan ieder’s aandacht zou ontsnappen, ware het niet dat Ben met ze sympathiseert en ze dus nieuwswaarde geeft.

Uw Gallische dorpje op internet: Climategate.nl
En ondertussen blijft de Volkskrant verzwijgen dat bijvoorbeeld het zee-ijsoppervlak rond Antarctica ver BOVEN het gemiddelde van de laatste 30 jaar groeit, en dat het deel dat opwarmt alle aandacht krijgt terwijl een groot deel NIET opwarmt.

Jaffe Vink schreef met ‘het Gifschip, verslag van een journalistiek schandaal’ zijn aanklacht tegen de Volkskrant: hoe zij blindelings en volmaakt onkundig achter Greenpeace aanliepen. De redactie heeft daar niets van geleerd, en zal nu ook met een beroep op ‘ik ben beter dan Gij’ alle kritiek van zich afschuiven. Hier in ons Gallische Dorpje Climategate.nl blijven wij ons verzetten tegen deze kinderen van de Culturele Revolutie die ons land kapot willen maken. U heeft hier een alternatief en het is nog gratis ook. Voor de constipatie van uw brievenbus met intellectuele en filosofische armoede betaal je al 3,20 euro.

Daar kun je ook een lekkere croissant van eten met ham en kaas. Dat ga ik nu maar eens doen, de krantentest was gratis en zonde van het papier. Hier, er zit alweer een schip vast in het ijs in Antarctica.