Door de hakselaar: Nederland voldoet niet aan de Europese normen voor visvriendelijke gemalen

Door de hakselaar: Nederland voldoet niet aan de Europese normen voor visvriendelijke gemalen

Een lezer stuurde mij deze doormidden gehakselde polsaal toe, die toont waarom het kwalijk is dat Nederland uitstel kreeg voor het halen van de Kader Richt Lijn Water doelen, wat betreft de passeerbaarheid van gemalen. Die hadden dit jaar visvriendelijk moeten zijn, maar slechts tientallen van de 2-3000 zijn aangepast. Zoals je hier ziet bij het Waterschap Schieland Krimpenerwaard vindt men vispassages vaak te duur, en overweegt men visWERENDE maatregelen bij gemalen omdat die goedkoper zijn. Dat zal weinig bijdragen aan het doel om vrije vismigratie mogelijk te maken van en naar alle wateren. Waar vooral vissers de schuld krijgen van ‘overbevissing’ enz enz, is het vooral de overheid die hier in het waterbeheer een tandje bij had moeten zetten. Maar bezuinigingsdrift blokkeert dat dus, en een investering van miljarden in de verkeerde prioriteiten (afknijpen fosfaat)

Oorspronkelijk moesten in 2015 al 40 procent van onze wateren aan die KRW voldoen, maar dat is nu opgeschoven naar 2027. Juist bij het visvriendelijker maken van barrieres, zou onze overheid juist daar meer ecologische winst kunnen halen dan bij de andere doelen waar te veel geld (tenminste een miljard euro per jaar) ging zitten: Het afknijpen van fosfaat via RZWI’s.

Sinds 1990 verminderde de fosfaatlast met 70 procent, en zoals het Autonome Neergaande Trend-onderzoek van Deltares in 2014 toonde had dat een negatief effect op voedselvis voor vogels als spiering, maar ook diverse schelpdiersoorten. Zo is de Kader Richtlijn Water dus tegelijk een vloek en zegen. Het knijpt voedingsstoffen af, maar het goede is ook de verplichting om de last van zware metalen in het milieu terug te brengen tot niet toxische niveaus. In 2012 zou volgens het Planbureau voor de Leefomgeving maar 1 procent van de Nederlandse wateren aan de Kaderrichtlijn voldoen. Dat komt door het principe van ‘1 fout, alles fout’. Wanneer je bijvoorbeeld op het gebied van nutrientenlast niet voldoet, maar alle andere zaken zijn opgelost geeft de KRW je nog steeds een onvoldoende.

Daarom moet je de KRW ook af en toe tussen aanhalingstekens zetten. Dat is ook duidelijk wat de overheid doet, wanneer ze 12 jaar uitstel vraagt en krijgt om doelen te halen. Van uitstel komt meestal…..