Kan zo in je talkshow vertellen, waarom je beeld van Natuurmonumenten niet leunt op realiteit maar 20-30 miljoen euro marketing per jaar

Kan zo in je talkshow vertellen, waarom je beeld van Natuurmonumenten niet leunt op realiteit maar 20-30 miljoen euro marketing per jaar

Opzeggen van Natuurmonumenten is DE trend van 2015, en dat kan HIER. De club van blije ex-leden blijft groeien. Allen natuurmensen in hart en nieren, die zich niet meer voor het karretje laten spannen van deze geldmachine.  Zegde een befaamde wildplukster net al op. Nadat Richard Nemeth  (ledenservice) hem onbeschaamd voorloog, zegt een kennis en ecoloog nu ook op. Typisch Natuurmonumenten anno nu; Een marketingedreven club met totalitair gedrag richting andersdenkenden over natuur, die zich niet laat verantwoorden.In de Volkskrant opende ook ex-medewerkster Maria Quist al de aanval.Eind deze maand komt ook een ex-Natuurmonumenten gezinde schrijver langs die door hun leugens begint heen te prikken. Ook u als onbewust tientjesgever kunt meedoen, en met uw voeten stemmen. Samen gaan we voor 100 duizend leden verlies in 2015. Het wordt gezellig, op de ex-ledendag.

Feestelijke ex-ledendag
Natuurmonumenten komt tot nu toe met wangedrag weg met 14 miljoen euro Postcodeloterijgelden per jaar, 50 miljoen euro subsidies per jaar voor vierkleurendruk-folders en marketing, en vanzelfsprekende mediasteun. De natuur bij Natuurmonumenten dient echter vooral nog om de organisatie op de been te houden, zoals afdracht voor exorbitante salarissen als de half miljoen euro voor de directie.Sluit je aan bij de de groeiende groep blije ex-leden die ooit dachten dat zij een goede zaak steunden door hun tientjes aan Natuurmonumenten af te dragen, voor de natuur. 

Bedenk als onbewust afdragende tientjesgever dat jouw contributie gaat naar

 • een directiesalaris van een half miljoen euro
 • politieke lobby voor onder andere het Energieakkoord en windturbines in je achtertuin, jouw bestelen van 500-1000 euro extra energiebelastingen per jaar in 2020, zodat Ed Nijpels dat aan zijn begunstigden kan geven, grootgrondbezitters die pachtsubsidies vangen voor windmolens, offshorebedrijven, en de spinoffs van het op de fles gegane Econcern waar Nijpels commissaris was
 • op de beurs verdampt aan beleggingen
 • Houtkap en oogst, subsidiegewin
 • procedures tegen een elektriciteitscentrale om zo via de rechter gelden los te peuteren van dat bedrijf,
 • het slopen van oude beukenlanen om het hout te verkopen voor Chinees speelgoed en dat ‘ondernemerschap’ noemt,
 • volmaakte desinteresse in wetenschap en beheer bij laten sturen op basis van serieus onderzoek, aldus prijswinnend veldecoloog Rob Bijlsma,
 • naar 20-30 miljoen euro per jaar aan organisatieverkoop onder het mom van ‘spreekbuis zijn voor de natuur’ zoals ottergesnotter waarbij je 3 euro per sms kan doneren aan het salaris van Marc van den Tweel (krijgt meer salaris dan Mark Rutte) ,
 • het pronken met andermans veren zoals het werk van de kerkuilenwerkgroep zonder daar zelf een CENT in te investeren of investering van de OVERHEID claimen als jouw werk,
 • naar politieke  met andermans grondbezit om ze aan jouw politieke ideologie te onderwerpen,continue natuurverstoring en exploitatie onder het mom van ‘noodzakelijk beheer’ louter om het huishoudboekje van deze club op te poetsen ten koste van de natuur,
 • machtshonger ver buiten eigen terrein: terwijl ze genoeg aan hun eigen terrein hebben waarvan ze tienduizenden hectares om niet van de overheid kregen met ruim 0,6 miljard euro subsidies sinds 2000. Terrein dat ze voor een groot deel terugverpachten aan boeren omdat het hun capaciteit te boven gaat: en dan wil Teo Wams -de van Milieudefensie afkomstige machtspoliticus- van die boeren ook de Europese agrosubsidies gaan afromen.de sloop van bestaande natuur onder het mom van ‘nieuwe natuurontwikkeling’,  
 • enz enz: wij verzamelen dagelijks nieuwe argumenten voor opzeggen van Natuurmonumenten, uw goede daad van 2015, lees mijn Geldmachine Natuurmonumenten-reeks met al 9 delen. Via Climategate.nl kunt u eigen ervaringen delen.

Bedenk dat je beeld van Natuurmonumenten vooral door media wordt bepaald, waarbij ze inhaken op je goede wil om iets voor de schoonheid voor ons land te doen. Die onder druk staat door de milieubeweging met haar windmolens, en houtstook voor elektriciteit. En dat Natuurmonumenten voor dat meningsmanagement een factor 10 tot 20 meer uitgeeft dan monitoring van de vraag of ze hun natuur wel goed beheren. Praktijkvoorbeeld: zie hieronder

Nieuwe natuursloop (foto Hans Keuper)

Nieuwe natuursloop in het Ettelandse veld (foto Hans Keuper)

Full time Natuurmonumenten Hater Hans Keuper: nodig hem uit voor een talkshow!
Als voorbeeld van natuursloop zonder enige ecologische interesse neem ik ’s lands leukste fulltime Natuurmonumenten-hater en blij ex-lid Hans Keuper. Een talkshow doet er goed aan hem eens uit te nodigen, zijn humor van de overtreffende trap na, die levert gegarandeerd kijkcijfers. Hoe een weidevogelrijk boerenlandje, dat een boer van Natuurmonumenten pachtte door de nieuwe natuurboeren met subsidies werd toegetakeld tot plasdrastreurnis met wat grauwe ganzen. Hij maakt van Natuurmonumenten-haat een zelfstandig literair genre, dagelijks  op zijn facebookpagina nieuwe updates. Samen gaan we voor de 100 duizend ledenverlies in 2015! Je moet ambitie tonen.

HET ETTENLANDSEVELD VANDAAG

Vanmorgen maar weer eens een ‘RONDJE VERNATTING’ gedaan rond en in ‘Het Ettenlandseveld’ te Marknesse, Gemeente Noordoostpolder, in beheer bij Voorsterbos – Natuurmonumenten, de afdeling Flevoland van de Vereniging tot Behoud van NATUURDELINQUENTEN in Nederland.

Wat een intense droefenis! Op de bovenste foto de 25 vierkante meter ‘vernatting’ die door NATUURMONUMENTEN is ‘gerealiseerd’. Ondanks ruim 200.000 EURO SUBSIDIE en ruim 400.000 EURO ( ‘eigen middelen’ = belastinggeld! ).

De totale MISLUKKING van Natuurmonumenten-beleid ( Nou ja, beleid ? ) in BEELD. Sloten (van een soort die we in deze polder niet kennen ), sluisjes, stuwputten en vooral heel veel troep! HELAAS – géén weidevogels meer ( terwijl die er in onze buurt op dit moment al zijn ), geen foeragerende roofvogels ( want alle muizen en mollen zijn weg ), laat staan de ‘prioritaire soorten’ van PRUTSECOLOOG BART DE HAAN, waarvoor in dit voormalige weidevogelbroedgebied met 40 soorten (bloeiende ) planten en kruiden ALLES MOEST WIJKEN! Bart, waar blijven de Zomertaling, de Kemphaan, de Veldleeuwerik, de Slobeend en de Watersnip die jij ons beloofde?!? frown-emoticon

ERGO – ruim 600.000 EURO verspild, weidevogels weg, fauna kapot, geen exotische soorten ervoor terug ( dus ‘doelen’ niet gehaald! ) en ongelooflijk veel KWAAD BLOED GEZET. Weer 23 hectare uniek en authentiek Noordoostpolder-weidevogelgebied naar de FILISTIJNEN! Natuurmonumenten BEDANKT!

Deze verwoesting, verspilling en vervuiling is mede mogelijk gemaakt door:

BART DE HAAN ( prutsecoloog bij o.a. De Wieden, Natuurmonumenten ), de Provincie Flevoland ( Bart-vriendje Andreas Vlasman, ecoloog ), Royal Haskoning, Bureau Eelerwoude, JAN AKKERMAN ( Opperprutser bij Voorsterbos-Natuurmonumenten te Kraggenburg ) en Waterschap Zuiderzeeland.