Extra subsidiegleuf gezocht...

Extra subsidiegleuven gezocht…

Terwijl de eerste schrijver van de VISwijver Wouter Klootwijk zich distantieert van het MSC-keurmerkmonopolie, zijn subsidiegleuven CHRISTIEN Absil en MARGREET van Vilsteren van Stichting de Noordzee/Good Fish Foundation blijkbaar succesvol in het hengelen in de pot met Europese VISserijsubsidies (128 miljoen euro tot 2020). Om zo met nog meer SUBSIDIE het MSC-keurmerk op te dringen aan de VISmarkt. Voor dat doel werd de Good Fish Foundation in juni 2014 opgericht, want de VISwijzer was onder de hoede van Stichting de Noordzee al platgeSUBSIDIEeerd. Nu zoeken ze ter uitbreiding een extra betutteltrut. Je kunt Margreet bellen of mailen, en haar bedanken voor het feit dat ze de consumptie afraden van op MSY beviste Noordzeeschol, en dat ze de garnalen in het oranje zetten omdat die (nog) niet hun MSC-labeltje hebben :

• margreet@goodfish.guide
• Mob: +31 6 15277272

  • Ach ja, de VISwijver van de Gutmensch Fish Foundation, bij Absil en Van Vilsteren blijft de CAPSLOCK-toets steeds aan staan, als ze het woord VIS schrijven. Die papiervervuiling die supermarkten uit plichtsbesef bij het visschap legden, omdat het management door pressie van boven daartoe is aangezet. 

De Good Fish Foundation mag nu hengelen uit de pot met Europese VISserijSUBSIDIES, nadat anti-visserijclubs als WNF/Stichting de Noordzee in Brussel succesvol lobbyden om VISserijgeld in beslag te mogen nemen.  Als je nu iets ‘groenigs, duurzamigs’ roept krijg je ook SUBISIDIES, en daar zijn Absil en Van Vilsteren goed in. Omdat de VISwijzer via Stichting de Noordzee al was platgeSUBSIDIEerd is er nu dus een ‘nieuwe stichting’, die alle SUBSIDIEmogelijkheden verder maximaliseert.

Je bent geschikt als je

  • van de PvdA of erger bent
  • in deeltijd wat papieren kennis toont die je hebt opgedaan bij zo’n diplomafabriek
  • geen tong van een schol kunt onderscheiden
  • schokgolven door je lijf krijgt en je ogen wit wegdraaien zodra je het woord ‘duurzaam’  hoort, of ‘SUBSIDIE: ‘duurzaam oh ja ja duurzaam ah ah huuuhhhhh huhhhh duuuuurrzaaaaaaam’.
  • zonder enige ethische rem voltijds kunt liegen voor ‘de Goede Zaak’
  • opinies en overtuigingen hebt, waaruit blijkt dat de wereld jouw als geen ander nodig heeft om haar te verbeteren, kortom een onverbeterlijke betutteltrut bent
  • Kunt doen of jij de beschaving in pacht hebt, zodat liegen fatsoenlijker lijkt dan bovenstaande proza: oh ja de toon zeg, nou nou, zeg, de toon., ooohhh…

We citeren Wouter Klootwijk, de schrijver van de eerste Viswijzer, die dat nooit weer zou doen:

Het boekje Viswijzer werd uitgegeven door de Stichting de Noordzee. MSC werd opgericht door het Wereldnatuurfonds en Unilever.
Ik schreef de Viswijzer op verzoek van de stichting en met gegevens over vis die de stichting had verzameld. Wat er is staat is dus eigenlijk de verantwoordelijkheid van de stichting. Ik schreef zoiets niet eerder en zal het ook niet meer doen. Ik weet niet of wat in de Viswijzer staat nog steeds geldt.
MSC heeft zich belachelijk gemaakt door visserij te certificeren die al lang voldeed aan strenge normen. Die visserij is door de certificeringseisen van bijvoorbeeld de detailhandel alleen maar op kosten gejaagd waar niets voor terug kwam. Burgers zijn er geen haring meer om gaan eten.

Nu nog wat loterijmiljoenen er in gieten en zo kopen we dan weer kunstmatig draagvlak voor iets waar niemand belang bij heeft, behalve de clubs die zo hun geld binnen hengelen.