Growth overfishing? Slap gelul

Presentatie Ingrid Tulp (Imares) vorig jaar op Terschelling om Growth overfishing te pluggen in de hersens. Het is slap gelul….

Stichting de Noordzee (SdN)/Good Fish Foundation (verlengstuk MSC-keurmerk) roept met trots in jaarverslagen dat ze deel uitmaken van de North Sea Regionary Advisory Council (NSRAC). Vorige week sprak die NSRAC over ‘beheer van garnalen’ met overheid en de Vissersbond. Het WNF (oprichter MSC) was daar volgens ingewijden ook bij.

U vraagt-wijdraaien-wetenschap verzint ‘growth overfishing’
Wat blijkt? ‘De wetenschap’ ontdekte een nieuw probleem dat regulering van garnalenvisserij mogelijk maakt, conform de wens van overheid/milieubeweging, en de Vissersbond (die de garnalenvisserij via de CVO in haar hok wil krijgen); ‘Growth Overfishing’. Wat?

 Het idee is dat er minder grote garnalen (70 mm) zijn DANKZIJ extra bevissing. DUS zou meer regulering nodig zijn van de nog vrije garnalenvisserij.

Oftewel, kies het MSC-label, want dat vraagt om bestandsregulering en dat kwam de overheid/WNF/SDN nu net goed uit, want dat traject wilde men net (weer) inzetten. 

, Climategate.nl toonde de grafiek al waarmee Ingrid ‘Ton IJlstra vraagt ik draai’ Tulp aan kwam zetten. Zie boven. En vergelijk met hieronder

Pas eind jaren '90 verdubbelt visserij garnalen, grootste afname 'grote garnaal' al in jaren '60 zonder noemenswaardige visserij

…want: pas eind jaren ’90 verdubbelt visserij garnalen, grootste afname ‘grote garnaal’ al in jaren ’60 zonder noemenswaardige visserij

Wij ontkrachten dat growth-overfishing geouwehoer reeds eerder
  Je ziet dat de garnalenvisserij pas fors uitbreidde in de late jaren ’90, terwijl grote garnalen al EERDER relatief minder gevangen werden. Tot zover de halve waarheid/hele leugen die ‘growth overfishing’ heet bij garnalen.

Er is geen enkele sprake van overbevissing van het bestand. Zie grafiek hieronder, nergens vissen de garnalenvissers boven natuurlijke aanwas. Het probleem is dus geen afname in grote garnaal, maar afname in betrouwbare wetenschap.Wat knap van die wetenschappers, dat ze in de beleidsagenda zulke ontdekkingen doen. Ton IJlstra en de milieubeweging willen het MSC label, en dan blijkt daar plots al jaren een wetenschappelijke noodzaak voor te bestaan. Dat je zo vulgair bent als academicus, dat je zo intellectueel corrupt wilt zijn, zo wilt hoereren. Zo barbaars….

Screen-Shot-2015-03-02-at-11.55.36

Alleen Nederland wil regulering: ra ra, hoe kan dat? 1+1= MSC
De Belgen, Britten en Denen voelen alvast niets voor regulering van deze nog vrije visserij. Behalve Nederland natuurlijk.

De behoefte tot regulering leeft bij NGO’s als WNF (oprichter MSC-label met Unilever)/SdN. Anders kan het MSC-labeltje niet door de strot van Nederlandse garnalenvissers gegoten worden, met garnalenvissersbond CVO als trechter. Zie het stuk over het CVO/MSC-kartel dat Dirk Koster schreef, wat kon die goed schrijven!

Want MSC gebiedt bestandsbeheer. Dat beheer is bij de garnaal onmogelijk omdat het beest- onkruid van de zee genoemd-  zich het hele jaar door voortplant. Je kunt dus niet met TAC’s werken op basis van jaarvangsten en jaarklassen

Vissen met de VWN

..lokkertje voor vissers Duitse Han Lindeboom: dan vangen jullie straks meer voor zelfde inspanning
Het lokkertje voor vissers is het zelfde excuus dat Rainer Froese’s stokpaardje is. Froese is de Duitse Han Lindeboom, maatje van Daniel Pauly en favoriet van Stichting de MSC-Noordzee: dat je door minder visserij meer grote vis zou vangen. Dat kan inderdaad bij VIS zijn wanneer je over MSY zit, en de bestanden uitput. Bij garnalen met zeker drie voortplantingsgolven per jaar is dat discutabel. En bij grootte van vis speelt veel meer een rol dan bevissing. VOEDING= energie bepaalt ook hoe groot je wordt.

Fosfaat deed garnalen sneller groeien en uitbreiden
Wij toonden al de grafieken en historische verslag van visserijbioloog Dolf Boddeke dat de garnalen alvast niet kleiner zijn dan in de jaren ’50.

dolf1

Wel groeiden ze harder in de fosfaatrijke jaren ’70-80 en breiden garnalen ton hun verspreiding ver uit tot 30 kilometer brede zone vanaf de kust. Zo schreef DE garnalenexpert van Imares-voorloper RIVO Dolf Boddeke al. Dus ‘growth overfishing’ is alvast opportunistisch gelul, van ‘wetenschappers’ die geen conclusies willen trekken die tegen de belangen van hun financier in gaan: de overheid.

Want de overheid heeft als staand beleid via Kaderrichtlijn Water en Kaderrichtlijn Marien: NOG minder voedingstoffen in het water. Dus NOG minder kans voor garnalen om dankzij een overmaat plankton in het voorjaar een groeispurt te maken. Voor mensen wiens werk het is om te reguleren, blijft dan als enige regelknop over: de visserij.

  • Fawlty Towers ‘Don’t mention the war’, geldt ten aanzien van fosfaat al sinds het ontstaan van Imares , ookal geeft nu ook het ANT-onderzoek van Deltares 2014 aan dat Boddeke en Hagel AL IN 1991 gelijk hadden. Hoe vulgair. 
  • Toen Imares de tent overnam, ging het gehele historische RIVO-archief de fik in, aldus Boddeke. Dus Imares hoeft zich nu niet meer aan onwelgevallige historische gegevens te storen. Alleen de wens van de betalende opdrachtgever is nu nog van wetenschappelijk belang. Hoe vulgair.

Vissen met de VWN (3)

Hier het bericht

Noordzee Advisory Council ( NSAC) spreekt over beheer van grijze garnalen

Afgelopen week heeft een werkgroep van de NSAC het onderwerp “beheer van grijze garnalen” besproken. Deelnemers kwamen vanuit NL: Visfederatie, Vissersbond, VisNed en Ministerie EZ, Duitsland (aanvoerders en overheid), Denemarken, Belgie en UK.

Het thema was het beheer van de grijze garnalen. Nu is deze visserij alleen gereguleerd middels vergunningen en licenties. Dit in tegenstelling tot de meeste andere visserijen in de EU wateren waar een compleet beheer, inclusief quota, voor bestaat.

Volgens de wetenschappers is er sprake van growth overfishing bij de grijze garnaal. Dit houdt in dat men nu meer vist dan wenselijk is, waardoor de vangsten niet meer toenemen maar de inspanning wel. Voorbij het optimum dus. Met minder inspanning zou dezelfde vangst haalbaar zijn, bijv door met grotere maaswijdte te vissen.

Er is geen sprake van overbevissing op het bestand, dus er zijn

geen bestandsproblemen te verwachten. Het is duidelijk dat D, B en UK tegen een vorm van EU beheer voor de grijze garnalen zijn. NL is van mening dat er in ieder geval een vorm van management nodig is, zonder dat dit per se op EU niveau moet zijn, en de wetenschap steunt dit.

Vanuit de Visfederatie hebben wij het belang van vertrouwen van de markt nog een keer benadrukt. Zonder enige vorm van beheer is de garnalensector onderworpen aan grote risico’s als de markt het product als niet duurzaam beschouwt.

Voor MSC is een vorm van beheer noodzakelijk, zonder dat dit een volledig EU beleid hoeft te zijn met alle complicaties van dien. Deze weg is al ingeslagen in het traject van de MSC aanvraag, door de vangsten gerelateerd aan de visserij-inspanning als maatstaf voor vangstbeperking te hanteren.

De vergadering was uiteindelijk van mening dat dit de route moet zijn, en de NSAC (=Christine Absil van MSC/Good Fish Foundation) zal hierover een advies schrijven. De rol van de wetenschap zal zijn om data te verzamelen en te bewerken om het managementplan van MSC te onderbouwen.

  • Dus DE wetenschap gaat een privaat keurmerkmonopolist helpen om haar handel op te dringen aan visserij en markt. Gatverdegatver, Absil, Imares en al dat tuig. Wat zijn jullie vulgair en onbeschaafd, zo onbeschaamd opportunistisch.

Zijn er nog onafhankelijke mensen? Ja, ik mailde Wouter Klootwijk, voedingsjournalist. Dit is wat hij terugschreef over MSC:

Dag Rypke Zeilmaker,
Het boekje Viswijzer werd uitgegeven door de Stichting de Noordzee. MSC werd opgericht door het Wereldnatuurfonds en Unilever.
Ik schreef de Viswijzer op verzoek van de stichting en met gegevens over vis die de stichting had verzameld. Wat er is staat is dus eigenlijk de verantwoordelijkheid van de stichting. Ik schreef zoiets niet eerder en zal het ook niet meer doen. Ik weet niet of wat in de Viswijzer staat nog steeds geldt.
MSC heeft zich belachelijk gemaakt door visserij te certificeren die al lang voldeed aan strenge normen. Die visserij is door de certificeringseisen van bijvoorbeeld de detailhandel alleen maar op kosten gejaagd waar niets voor terug kwam. Burgers zijn er geen haring meer om gaan eten.
Met vriendelijke groet,
Wouter Klootwijk