gejat van het internet, credits zie in figuur

gejat van het internet, credits zie in figuur

Vanuit Brabant horen we van statenlid Harry van den Berg dat de provincie het geld van de Essent-verkoop verdampt met investeringen in nog meer windmolens, een Energie-akkoord+. Dankzij jarenlange media-conditionering geloven politici dat windmolens fossiele energie overbodig maken. Zie bovenstaande grafiek, en vraag je af: is dat wel zo?

Bedenk dan dat je (zeer laag-intensieve) energie uit wind (het ijle medium lucht) eerst moet vangen, voor het bruikbaar is. Dat doen we met beton en staal via een molen, asfalt om de molen voor onderhoud bereikbaar te maken, en een betonnen fundament. Plots krijg je een ander beeld. Robert Wilson van The Energy Collective, supporter van de milieubeweging omschrijft het zo:

On average 1 MW of wind capacity requires 103 tonnes of stainless steel, 402 tonnes of concrete, 6.8 tonnes of fiberglass, 3 tonnes of copper and 20 tonnes of cast iron. The elegant blades are made of fiberglass, the skyscraper sized tower of steel, and the base of concrete.

Wij zijn supporters van zelfstandig waarnemen en nadenken. Dat getal gaat dus over OPGESTELD VERMOGEN, niet wat de molens daadwerkelijk aan vermogen leveren. Aan geproduceerd vermogen op land, met een productiefactor van maximaal 0,25 gemiddeld moet je dus bovenstaande met factor 4 vermenigvuldigen.

RZ15.Megamolen2In The Moral Case for Fossil Fuels verrekent Alex Epstein die productiefactor wel. Dan komt hij bij windmolens op 542,3 ton staal en ijzer per megawatt geleverd windmolenvermogen. Dus veel meer nog dan je in bovenstaande figuur ziet. Met aardgas opgewekt vermogen vraagt een RUIME factor 100 aan staal en ijzer minder, 5,2 ton per MW. 

11080523_852446364790556_1139191347939986700_o

De US Geological Survey geeft hier in samenvatting de jaarlijkse hoeveelheden ruwe materialen weer, nodig om 20 procent van de VS-elektriciteit (variabele last, geen basislast) met windmolens op te wekken

The results of the study suggest that achieving the market goal of 20 percent by 2030 would require an average annual consumption of about 6.8 million metric tons of concrete, 1.5 million metric tons of steel, 310,000 metric tons of cast iron, 40,000 metric tons of copper, and 380 metric tons of the rare- earth element neodymium.

Neodymium is een zogenaamde ‘rare earth metal’, zeer zeldzaam (vroeger ‘afval’ uit koperwinning, wat een ‘grondstof’ is, dat bepalen mensen, niet de grond), dat vooral in 1 mijn in China wordt gewonnen.

De hoeveelheid opgegeven staal is minder dan 10 procent van de consumptie van staal in 2008 in de VS. Maar dat getal lijkt weinig indrukwekkend, om de eenvoudige reden dat de US gewoon veel staal gebruikt. En de USGS- een overheidsinstantie die groene Obama moet toejuichen- verrekent OOK de productiefactor niet.

De hoeveelheid materialen die zonnepanelen verbruiken zijn nog een factor 2 groter.

RZ11Grun13

En dan: met welke energie worden beton, staal ijzer gefabriceerd en vervoerd? Welk materiaal is nodig voor staalfabricage? Zegt u het maar!

En: wat zegt dit over de rentabiliteit van ‘duurzaam’ als je voor de zelfde hoeveelheid opgewekt vermogen 100 maal zoveel materialen, grondstoffen voor nodig hebt? Zeg het maar!

Daarom: dikke middelvinger naar de overheid, Postcodeloterij-clubs en hun klimaatklapvee van mainstreammedia: wordt wakker en leer de goede vragen stellen. Zoals, hoe ‘duurzaam’ is wat wij via media geleerd hebben te associeren met dit woord? Ja, wat is dat eigenlijk?

Lees Climategate.nl! En Bert Pauli (VVD) – Brabants provinciebestuurder- liet Essent eerst al rui 4 miljard euro biomassasubsidies verstoken. Was dat niet genoeg Bert?