Ach please, bedel mijn salaris van 165.000 euro bij elkaar

Ach please, bedel mijn salaris van 165.000 euro bij elkaar

Vandaag deel 11 van de geldmachine Natuurmonumenten-reeks. Net kregen we van boeren op Texel al een steunbetuiging vanwege onze Ontledingsactie van rijk en machtig Natuurmonumenten. We schreven al hoe Teo Wams van Natuurmonumenten op hoge poten de Europese landbouwsubsidies opeist van boeren, aan wie Natuurmonumenten gronden verpacht. Wams wil van de grond wel de lusten maar niet de (beheers)lasten. Het gaat om ongeveer 220 euro per hectare. Boeren zijn niet verplicht dat af te dragen. Van boeren die grond van Natuurmonumenten pachten horen we nu dat Wams daarom de pachtgelden met een gelijk bedrag ophoogt: klopt dat bij meer boeren in de rest van het land? Ik nodig boeren uit via Climategate.nl hun ervaringen met Natuurmonumenten te delen.

Ik bedoel dan geen geraaskal, maar op feiten en getallen gebaseerde tips waar we verder in kunnen duiken.

Onder Pieter Winsemius werd Natuurmonumenten reclamezuil voor de loterijen

Onder Pieter Winsemius werd Natuurmonumenten reclamezuil voor de loterijen

Mooi verdienmodel: met belastinggeld verkregen boerengrond terugpachten aan boeren
Wat is er gebeurd sinds de overheid het Nationale Natuurnetwerk ging aanleggen, de Ecologische Hoofd Structuur (EHS)? Zij kocht 90.000 hectare ‘natuur’ grond aan, en nog eens ruim 10.000 hectare ‘natuur rond de staad’. Daarvan kreeg Natuurmonumenten ongeveer 20.000 hectare om niet in eigendom (groei van 80 naar 100 duizend hectare), dus op kosten van de belastingbetaler. Een groot deel van die gronden ligt vervolgens nog te wachten op inrichting, en die verpacht Natuurmonumenten dan weer terug aan boeren. Bij dit alles was de Rabobank -groot voorstander van de Ecologische Hoofd Structuur- de lachende derde: doordat de overheid zich als belangrijkste speler begaf op de grondmarkt dreef zij de prijzen van landbouwgrond op. Boeren die toch al onrendabel draaiden konden zo lucratief van hun grond afkomen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving stelde in 2012 dat 60 procent van de gronden was ingericht. Dus wanneer dat zelfde percentage bij Natuurmonumenten geldt van de om niet verkregen 20.000 hectare ligt nog 8.000 hectare op vernieling met shovels te wachten (zie het Ettelandse veld, de destructie van bloemenrijke vogelweide naast het huis van Hans Keuper). Dan kan Teo Wams zich op de volgende wijze rijk hebben gerekend:

8000x 220 euro= 1,76 miljoen euro per jaar wat hij dan weer voor het directiesalaris kan spenderen (een half miljoen euro)Als indicatie.

Screen Shot 2015-04-15 at 08.23.01De RaboNabank: boerengrond
Het is hoe dan ook een mooi verdienmodel. Je noemt jezelf natuurorganisatie, wentelt je bij het Rijk in een voorkeurspositie. Krijgt zelfs door even met je ogen te knipperen 30 miljoen euro Rijksgelden extra erbij als je met een baggerbedrijf beweert Wadden (=getijdengebied) te kunnen aanleggen in een afgesloten meer. En kunt vervolgens die terreinen die je met Rijksgeld kreeg weer commercieel exploiteren.

De band tussen Rabobank en Natuurmonumenten is al jaren innig. Met deeltijdindiaan Herman Wijffels (van 1986-1999 voor zitter hoofddirectie Rabobank), die in 1998 voorzitter van Natuurmonumenten werd. Rabobank gaf Natuurmonumenten februari 2015 ook een lijst met afstortlocaties in heel Nederland, voor de mensen die tot 2000 euro wilden doneren voor hun collecte-actie voor bedreigde directeursoorten. Sinds enkele jaren stuurt de directie (half miljoen euro salaris per jaar) ook vrijwilligers van lokale afdelingen met collectebus rond, om hun salaris bij elkaar te graaien.

Dus ze sturen goedwillende huisvrouwen en kinderen met de collectebus op pad voor nog meer geld. Naast de 50 miljoen euro subsidies die ze al kregen in 2013, en de 357 miljoen euro loterijgelden, en terwijl ze al 190 miljoen euro belegd vermogen op de beurs hebben. Hoe ethisch is dat?

Natuurmonumenten laat de overheid de ottertunnels betalen

Natuurmonumenten laat de overheid de ottertunnels betalen

Natuurmonumenten gekaapt door de macht?
Die loterijgelden danken ze aan Pieter Winsemius (voorzitter NM tot 1998) die voorzitter van de raad van commissarissen was van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen. Onder Winsemius werd Natuurmonumenten verbouwd van bescheiden biologenclubje tot reclamezuil voor de loterijen. Met een direct mailactie verdubbelden ze na ontvangst van de eerste loterijmiljoenen hun ledental van 300 naar 600 duizend leden. Dankzij een kostbare  papierspam-actie (direct mail) aan Nederlandse huishoudens. Pieter Winsemius duwt de Friezen nu de windmolens door het keelgat namens Henk Kamp.

Natuurmonumenten kan van 1 ding nooit genoeg krijgen: geld. En macht, want ze stelden in 2011 Hans Wijers aan als voorzitter, die geldt als de machtigste man van Nederland. Met een bescheiden vermogen van 11 miljoen euro, aldus Quote.

Mijn voorlopige conclusie is dat ‘De Macht’ en het grote geld Natuurmonumenten hebben aangewend voor hun eigen geld- en machtshonger, om zichzelf groen te poetsen. Nogmaals, alle tips van boeren en over de Rabo-Natuurmonumenten-link zijn zeer welkom. Iemand vertelde mij ooit dat het Herman Wijffels was die boeren in zijn Rabo-tijd aan een worghypotheek hielp. Die relatie is ook interessant eens uit te pluizen..

Jac P. zou zich in zijn graf omdraaien.