(die maar niet wil komen).

Aan het begin van zijn presidentschap sprak Obama, als een eigentijdse Koning Kanoet, de gedenkwaardige woorden dat ‘it would mark the moment, when the rise of the oceans began to slow and our planet began to heal’. Ondertussen heeft hij het najagen van deze hersenschim wat laten versloffen. Zo heeft hij bijvoorbeeld nooit een voorstel gedaan om het Kyoto-verdrag te ratificeren. Hij heeft een mislukte poging gedaan om industriële CO2–emissies te belasten. Maar dat werd door het Congres geblokkeerd, waarna Obama opgaf. En het ‘historische’ verdrag met China om te komen tot een reductie van de CO2–uitstoot was niet meer dan een verlanglijstje zonder enige sanctie op de naleving ervan.

Thans, aan het eind van zijn presidentschap, komt hij – mede met het oog op de klimaatconferentie in Parijs in december – met een plan om het verbruik van kolen te verminderen, waarvan de uitvoering voor rekening komt van zijn opvolger(s). Maar alleen wanneer deze het niet zullen torpederen, zoals de Republikeinen, die het plan een war on coal noemden, reeds hebben aangekondigd. Daarnaast hebben reeds vele belanghebbenden, waaronder federale staten, grote bedrijven, de energiesector, vooral de elektriciteitsindustrie en kolenindustrie, verklaard het plan bij de rechter te zullen aanvechten. Zij vrezen onder meer hogere elektriciteitstarieven en het verlies van banen in de industrie en vooral de energiesector.

Een van de belangrijkste punten in Obama’s ‘Clean Power Plan’, dat hij afgelopen maandag in Washington presenteerde, is dat elektriciteitssector, die de grootste bron van CO2–uitstoot is in de VS (doch slechts 31% van de totale uitstoot), in 2030 32 procent minder CO2 mag uitstoten dan in 2005 (toen de Amerikaanse CO2–uitstoot een historische piek bereikte). Dit kan tot de sluiting van honderden kolen–gestookte elektriciteitscentrales leiden. Daarnaast bevat het plan maatregelen ter bevordering van wind– en zonne–energie.

De volledige tekst van het ‘Clean Power Plan’ is hier te vinden.

Aan de inleiding ontleen ik het volgende:

We have a moral obligation to leave our children a planet that’s not polluted or damaged. The effects of climate change are already being felt across the nation. In the past three decades, the percentage of Americans with asthma has more than doubled, and climate change is putting those Americans at greater risk of landing in the hospital. Extreme weather events – from more severe droughts and wildfires in the West to record heat waves – and sea level rise are hitting communities across the country. In fact, 14 of the 15 warmest years on record have all occurred in the first 15 years of this century and last year was the warmest year ever. The most vulnerable among us – including children, older adults, people with heart or lung disease, and people living in poverty – are most at risk from the impacts of climate change. Taking action now is critical.

Aldus Obama.

Evenals de Paus spreekt Obama van een ‘moral obligation’. Opmerkelijk is de prominente plaats die gezondheidsproblemen innemen in de  aankondiging. Ik kan mij niet herinneren dat astma ooit als probleem werd genoemd in de klimaatpropaganda aan deze kant van de oceaan. Over weersextremen heeft het VN–klimaatpanel (IPCC) een afzonderlijk rapport uitgebracht. De conclusie was dat er geen trends in waren te ontdekken en al helemaal geen samenhang met CO2 (van welke oorsprong dan ook: natuurlijke of menselijke). Het mag dan juist zijn dat we op een opwarmingsplateau zitten, maar verdere stijging is al zo’n 18 jaar uitgebleven. Dat mensen met hart– en longziekten meer last van die opwarming van 18 jaar geleden zouden hebben, was voor mij nieuw. En de lagere inkomensgroepen zullen natuurlijk zwaarder worden getroffen door het verlies aan werkgelegenheid en de energieprijsverhogingen waartoe dit beleid zal leiden, dan de non–existente stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur.

Mede onder de invloed van de opwarmings’pauze’ of hiatus schuift de klimatologische mainstream de laatste jaren steeds verder op, waardoor het schrikbeeld van een catastrofale opwarming steeds verder achter de horizon verdwijnt. Het laatste IPCC rapport (AR5) is aanmerkelijk gematigder dan de vorige. De zeespiegelstijging blijft constant en matig. Er is geen versnelling opgetreden. De biodiversiteit wordt amper meer bedreigd geacht door de opwarming. Volgens het SREX–rapport van het VN–klimaatpanel (IPCC) zijn er geen trends in weersextremen te ontdekken. Nagenoeg alle klimaatmodellen projecteerden een forse opwarming, maar deze bleef uit, terwijl recent onderzoek steeds lagere waarden voor de klimaatgevoeligheid oplevert.

Te oordelen naar de recente energievoorstellen van Obama zijn de nieuwste inzichten nog niet tot het Witte Huis doorgedrongen.

Maar het klimaat– cum energiebeleid blijft een politieke splijtzwam. Het is een seculier dogma dat zich tot dusver immuun heeft getoond voor feiten en rationaliteit. Maar de oppositie heeft de messen reeds geslepen. Begin 2014 werd daarmee een begin gemaakt. Belanghebbenden die door de maatregelen worden getroffen, hebben aangekondigd alles uit de kast te zullen halen om uitvoering te verhinderen.

Onder de titel, ‘Move to Fight Obama’s Climate Plan Started Early’, rapporteerden Coral Davenport en Julie Hirschfeld in de NYT over de bundeling van tegenkrachten. Ik pik er enkele passages uit.

In the early months of 2014, a group of about 30 corporate lawyers, coal lobbyists and Republican political strategists began meeting regularly in the headquarters of the U.S. Chamber of Commerce, often, according to some of the participants, in a conference room overlooking the White House. Their task was to start devising a legal strategy for dismantling the climate change regulations they feared were coming from President Obama.

The group — headed in part by Roger R. Martella Jr., a top environmental official in the George W. Bush administration, and Peter Glazer, a prominent Washington lobbyist — was getting an early start.

By the time Mr. Obama announced the regulations at the White House on Monday, the small group that had begun its work at the Chamber of Commerce had expanded into a vast network of lawyers and lobbyists ranging from state capitols to Capitol Hill, aided by Republican governors and congressional leaders. And their plan was to challenge Mr. Obama at every opportunity and take the fight against what, if enacted, would be one of his signature accomplishments to the Supreme Court.

Within minutes of the announcement, West Virginia’s attorney general, Patrick Morrisey, stepped before a bank of cameras for a news conference at the Greenbrier resort in his home state. Flanked by Mike Duncan, the president of the American Coalition for Clean Coal Electricity, one of the nation’s top coal lobbying groups, and Greg Zoeller, the attorney general of Indiana, Mr. Morrisey announced that a group of at least 15 Republican state attorneys general were preparing to jointly file a legal challenge to Mr. Obama’s proposal.

“The final rule announced Monday blatantly disregards the rule of law and will severely harm West Virginia and the U.S. economy,” Mr. Morrisey said. “This rule represents the most far-reaching energy regulation in this nation’s history, drawn up by radical bureaucrats and based on an obscure, rarely used provision of the Clean Air Act.”

“Our coalition, in short order, will comprise of many states, consumers, mine workers, coal operators, utilities and businesses who are united in opposition to this radical and illegal policy,” he added.

Lees verder hier.

Laten we hopen dat zij in staat zullen zijn een spaak in het wiel te steken van de uitvoering van het ‘Clean Energy Plan’, dat hopen geld kost, slecht is voor de economie en de werkgelegenheid, zowel industriële als particuliere energieverbruikers op hogere kosten jaagt en geen aantoonbare invloed zal hebben op het klimaat.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.