Wopke Hoekstra. Foto Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Wopke Hoekstra, de stem van de EU op de net beëindigde klimaatconferentie COP28, vindt dat er een ‘historische overwinning’ is behaald. Maar klimaatalarmist Al Gore noemde deze top een volledige mislukking en hij heeft vanuit zijn perspectief gelijk. Het beoogde uitfaseren van fossiel is niet in de slottekst opgenomen en verder wordt elk land toegestaan om ’transitiebrandstoffen’ te (blijven) gebruiken. Bovendien is kernenergie gelijkgesteld aan energie uit zon en wind. Maar met alle klimaatextremisten en activistische rechters blijft het oppassen geblazen, schrijft Ferdinand Meeus in OpinieZ.

In tegenstelling tot Hoekstra heeft klimaatalarmist en voormalig vicepresident van de VS Al Gore het wel goed begrepen: in zijn ogen en voor zijn groene business-model is COP28 uitgelopen op een volledige mislukking.

Van 30 november tot de vroege morgen van 13 december werd vergaderd en woord voor woord onderhandeld over de slottekst. Het ging er vooral om het woord phase-out voor de fossiele brandstoffen steenkool, olie en gas in de tekst te krijgen. Dat is niet gelukt, omdat de oliestaten, maar ook China, India en Afrikaanse landen hun veto uitspraken. Daarom heeft het bereikte ‘compromis’ het alleen over de belofte om de CO2-emissies te verminderen door een energietransitie te plannen voor fossiele brandstoffen: tegen 2050 moet net-zero worden bereikt ‘in lijn met de wetenschap’.

Meeus:

‘Er zijn geen verplichtingen en sancties afgesproken voor de landen die zich in hun plannen niet aan de net-zero doelstelling houden. Elk land mag namelijk zelf beslissen wat het doet, rekening houdend met de specifieke situatie van dat land. Elk land moet een plan indienen dat wordt besproken tijdens de jaarlijkse COP-vergaderingen.’

Ferdinand Meeus.

Maar de nieuwe EU-klimaatpaus Wopke Hoekstra – de verdediger van de phase-out positie van de groene EU-klimaatextremisten – claimde echter alsnog dat op COP 28 een ‘historische’ overwinning was behaald.

Meeus: ‘Iets met Orwelliaanse hersenkronkels?’

Hoekstra kan in ieder geval alvast zijn tickets en hotels boeken voor COP29 volgend jaar in Azerbeidzjan. In tegenstelling tot Hoekstra heeft klimaatalarmist en voormalig vicepresident van de VS Al Gore het wel goed begrepen: in zijn ogen en voor zijn groene business-model is COP28 uitgelopen op een volledige mislukking, aldus Meeus.

***

Zie voor het uitgebreide artikel hier.

***