Sinterklaas als buschauffeur

Sinterklaas achtergrond EbuscobusSinds enige tijd mogen wij ons verheugen over een D66-motie teneinde het busvervoer mee te laten rijden op de hernieuwbaarheidsgedachte. Dat dit op kosten van de belastingbetaler zal gaan, is vanzelfsprekend. Sinterklaas, de belastingbetaler, staat immers altijd klaar zo lang het maar groen, duurzaam of klimaatreddend heet. Zie hier en hier.

Het plan, althans afgaande op wat ik hierboven lees, staat niet bol van doortimmerde zekerheden; wel van wensdenken en aannames. Dit roept natuurlijk om een poging een beetje vat te krijgen op wat de belastingbetaler mogelijk te wachten staat. Vergeef me de onderstaande marges en het sprokkelwerk; het is dan ook grofmazig indicatief bedoeld.

In het plan wordt uitgegaan dat een dergelijke bus een actieradius heeft van 250 kilometer. Als ik dan wat ‘bierviltje’-rekenwerk wil doen kan ik het beste mijn favoriete Interliner pakken die mij geregeld van Alphen naar Schiphol brengt vanwaar ik weer eens de wijde wereld intrek naar Paaseiland, Pitcairn, Tahiti, Spitsbergen et cetera. Dit omdat gepleit wordt voor zowel stads– als streekvervoer. Deze dienst is deels stads– deels streekvervoer. De afstand naar Schiphol is 25 kilometer. Dus heen en weer 50 kilometer en derhalve 5 ritten vv.

De duur van de rit is 20 minuten. Laat ik stellen dat heen en weer rijden 45 minuten in beslag neemt. Dit betekent dat er 4 tot 5 bussen nodig zijn tussen 7 en 17 uur. Laten we verder stellen dat elke chauffeur 7 uur/per dag daadwerkelijk rijdt = 9 ritten vv = 9 x 50km. x 0,94 kWh/km x 4 bussen =1.692 kWh/dag minimaal voor tenminste 4 de bussen. De vroege ochtenduren en late avonduren vereisen met gemiddeld 2 bussen grofweg 14 ritten v.v extra = 14 x50 km x 0,94 kWh/km = 658 kWh. Aldus is dus het minimale verbruik per dag 2.350 kWh.

Uit offertes voor plaatsing van zonnepanelen lees ik dat 16 panelen gemiddeld 3.460 kWh/jaar leveren. Dus 2.300 panelen op 1 laadpunt (wat ik als een busstation beschouw) leveren 2.300/16 x 3.460 kWh/jr = 497.380 kWh/jaar = 1.360 kWh per dag. We komen dus 1.000 kWh/dag tekort. Maar goed, er staat de in de aankondiging genoemde groene afvalcentrale achter de hand. Terecht neemt men aan dat zonnepanelen wel eens onvoldoende stroom zouden kunnen leveren. Strikt genomen is dit een zwaktebod omdat de planmakers hiermee, overigens terecht, de manco’s van hernieuwbaar, de grilligheid van het weer en de tekort schietende vermogensdichtheid van zonnepanelen, impliciet erkennen. Het zou de plannenmakers sieren wanneer men zich geheel van het net zou afkoppelen, maar dit durven zij niet aan. Vandaar dit zwaktebod. Met een gascentrale waren ze minder dan de helft kwijt geweest als gas niet uit de markt gedrukt was door subsidies, met goedkopere kolen dientengevolge nog minder en met kern zelfs 1/3e. In plaats daarvan kiest men, om het groene imago op te houden, voor dat alternatief, dat vanzelfsprekend ook niet zonder subsidie kan. Dat alternatief levert de groene gesubsidieerde stroom niet voor nop. Hier zijn de tarieven van een dergelijke centrale.

Grofweg over 1 etmaal moet er dan gemiddeld voor € 0,25/kWh worden bijgeladen, tenzij er kortingen worden berekend voor afname boven de 10.000 kWh/jaar wat hier ongetwijfeld het geval is. Maar als ik coulant ben, reken ik de helft dus € 0,125/kWh conform de CBS-richtlijn.

Per dag komen er dan aan kosten bij €125 voor 4 bussen. Verder zijn o.b.v. die eerder genoemde offerte voor zonnepanelen de kosten van plaatsing 2.300 panelen/16 panelen x naar beneden afgerond €8.000 = € 1,2 miljoen nodig.

Nu die accu’s. Hoe men dit inricht, wordt niet duidelijk, maar laat ik van het volgende uitgaan. De dagbehoefte is dus 2,35 MWh. Een moderne accubatterij met een capaciteit van 10 MWh kost om en nabij de € 20 miljoen omgerekend naar koers en capaciteit.

Zo’n ding kan dus 4,2 dagen (= 10 MWh/2,35 MWh inclusief enkele procenten verlies) die bussen van stroom voorzien (ik reken de laadtijd niet mee). Dan heb ik het over gemiddelden, want hoe het zit in de winter met weinig en kort daglicht? Volgens de profeten kunnen we weersextremen verwachten, meer neerslag en dus ook meer sneeuwval in de winter. Tijdens bijvoorbeeld een uren durende sneeuwbui bui leveren zonnepanelen helemaal niets. De kosten van opslag voor de dagbehoefte zouden op deze basis tenminste € 20 miljoen/4,2 = € 4,8 miljoen zijn.

En wat ten slotte te denken van de besparing en terugverdientijd?
Een dieselbus rijdt 1 op 3. Per etmaal rijdt in dat dienstrooster 1 bus pakweg 13 keer vv = 13 x 50 = 650 kilometer. Dus verstookt 1 bus 215 liter/dag. Besparing per dag op dieselolie (vandaag 4 augustus http://dieselprijs.eu/ )  € 1,289/ltr x 215 = € 280.
Kosten opwekking elektriciteit uit zonnepanelen: € 0,24/kWh (volgens offerte). Behoefte per dag per bus is afgerond 600 kWh x €0,24 = € 140 afgerond per bus. Hier komt dan per dag per bus aanvullende stroomafname van de afvalcentrale bij zijnde €125/4 = €30 bij.

Dus netto € 110/dag besparing = € 40.150/jaar. Is dit voldoende voor de gehele investering? Zo’n bus kost € 340.000.

De verdere investeringen zijn moeilijk in te schatten, schrijft men. Hieronder volgt dan een poging. Investeringen zijn in € miljoen en uitgaande van 4 bussen, eigenlijk te krap, van het betreffende busstation:

4 Bussen                 1,4
Zonnepanelen         1,2
Accubatterijen         4,8

Totaal                      7,4

Per bus komt dit dan op: € 1,85 miljoen investering. Bij die besparing van € 40.150/jaar per bus zou dit uitkomen op ca. 45 jaar terugverdientijd voor elke bus. De kosten van laadpunten zelf e.d. zijn buiten beschouwing gelaten. Verder zij vermeld dat rentekosten niet zijn meegerekend. Sommige grote bedrijven hanteren een drempel van minimaal 20% rendement voor investeringen.

Zonnepanelen gaan 20 jaar mee, (accu)batterijen 10, omvormers 10 en bussen pakweg 10 jaar. Het lijkt erop dat de belastingbetaler toch wel recht heeft op een open en duidelijke kosten-baten-analyse voordat de onderhavige D66-motie wordt uitgevoerd op kosten van de belastingbetaler. En daarbij, er is weinig kans op de onderliggende wens van sterk stijgende olieprijzen, mede doordat de productie van schalieolie aanzienlijk toeneemt.

Het argument van emissie vermijden en vooral van fijnstof is aanvechtbaar. In de aankondiging is men er dan zelf ook niet zeker van. Er worden wel erg makkelijk vermeende fijnstofdoden ten tonele gevoerd. Het doet denken aan de 200.000 doden na Tsjernóbyl die Greenpeace destijds uit de hoge hoed toverde met behulp van de discutabele LNT-rekenmethode (‘Linear no threshold’). Op basis van deze methode zou je volgens het Voorzorgprincipe stoepen moeten verbieden, omdat er theoretisch doden door zich verstappen kunnen vallen. Immers, als je van 10 meter hoogte op beton valt met 100% dodelijke afloop, is een val van een stoep van 10 cm hoogte, stel 1 keer per jaar, 1% dodelijk. In een stad met 1 miljoen inwoners is dit theoretisch 10.000 doden per jaar. Zo werkt het ook bij fijnstof- en stralingsdoden.

In feite zijn die doden natuurlijk in de mist van statistische ruis verdwenen. Mensen hebben namelijk de onhebbelijke gewoonte om dood te gaan. En nu de mens steeds ouder wordt is het steeds lastiger om uit deze statistische ruis van natuurlijke doodsoorzaak volgens het Voorzorgprincipe toch een schuldige oorzaak op te vissen. Dus zijn bijvoorbeeld de normen van fijnstof steeds verder verlaagd, want ook de Europese bureaucraat moet toch het gevoel hebben zinvol bezig te zijn. Het wachten is dan ook op het verbod op het laatste molecuul.

Onverbiddelijk dat daarna de volgende hype ontstaat en de Voorzorgprincipe-bureaucraat bij dreigend gebrek aan werkgelegenheid zijn of haar pijlen richt op berken- en graspollen, of zoiets. Alvorens een algeheel verbod op berken- en graspollen, zullen eerst lijvige rapporten verschijnen over de duizenden doden als gevolg hiervan die de milieubeweging en politiek correcte partijen zoals de D66, de aanjager van het busplan, dankbaar zullen aangrijpen voor weer nieuwe Sinterklaas– en groenbevlogen plannen op kosten van de belastingbetaler. Ik noem maar iets: verplicht de dodelijke berkenbomen kappen en gras maaien om deze als biomassa te laten opstoken in het kader van verduurzaming. Je weet maar nooit in de open inrichting van onze tot op het bot bang gemaakte maatschappij. Er zijn grote twijfels die nu onderzocht worden. Zie hier en hier.

Tja, wat dan ook te denken van een verzuchting van de auteurs van het genoemde RIVM-rapport: ‘Daar zit een moeras van aannamen achter.’

Laat ik tot slot niet flauw doen en in detail ingaan op CO2-besparing door het busplan, want het effect ervan loopt ergens in de miljoenste graad Celsius. Deze onthutsende mededeling kan bij sommigen licht leiden tot een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en vroegtijdig overlijden. Misschien een idee voor LNT-rekenaars? Sceptici verantwoordelijk voor duizenden doden door PTSS! Zou zomaar kunnen.

Alles bij elkaar genomen is dit het zoveelste plan in de rij van groene plannen die slechts negatieve transitie bewerkstelligen in plaats van innovatieve positieve economische transitie. Dit komt doordat hernieuwbaar een vermogensdichtheid heeft die zo laag is dat onze beschaving bij brede toepassing ervan zeker 250 jaar in de tijd wordt teruggeworpen. Hernieuwbaar is hierdoor kansloos. De tot inkeer leidende rekening komt er onherroepelijk aan. Het is een kwestie van geduld. Het lijkt nu althans geen doen om dit simpele natuurkundige gegeven aan het verstand gepeuterd te krijgen. Zelfs een zichzelf intellectueel noemende partij als D66 schijnt dit feit niet te (willen?) begrijpen.

Dus zetten zij een groene Sinterklaas op de bok van de wagen op weg van niets naar nergens.

 

Bron hier.

 

Door | 2017-10-07T22:44:04+00:00 6 augustus 2015|64 Reacties

64 Reacties

 1. Janos73 6 augustus 2015 om 11:14- Antwoorden

  De bus gebruikt 0,94 kWh/kilometer,

  totaal 92 ritten per dag (enkele reis) dus ook nog retour zijn er 184 keer 25 km en (aanname de helft in het weekend)

  550 ritten per week van 25 km betekend 1380000 km /jaar of 1.297.200 kWh totaal / 3555 kWh / dag

  Een zonnepaneel in Nederland produceert ongeveer 0,9 kWh/Wp ie. we hebben een zonnecentrale nodig van 1.300.000 Wp

  Bij een prijs van ongeveer EUR 0,91 / Wp is dat dus een investering van EUR 1.200.000

  Kosten stroom 1.2000.000/20/1.297.200 = 0.05 kWh

  Hierna is de stroom (op het onderhoud na) gratis. De batterij zit in de bus en hoeven we dus ook niet meer te betalen

  • Ronel 6 augustus 2015 om 12:42- Antwoorden

   Janos, die p in Wp staat voor piek.
   Dat wordt dus alleen gehaald op zonnige zomerdagen rond het middaguur. De rest van de dag is dat dus veel minder en tijdens de wintermaanden verwaarloosbaar weinig. En dan laat ik de bewolkte uren/dagen nog buiten beschouwing. Graag van jou een wetenschappelijk onderbouwde berekening van de grootte van de accu’s om dit te overbruggen.

   • Janos73 6 augustus 2015 om 13:31- Antwoorden

    Waarom zou ik er een accu neerzetten als ik in de winter gebruik kan maken van stroom uit wind, groen gas, kern?

    • Ronel 6 augustus 2015 om 14:07- Antwoorden

     Waarom zou je dan een vermogen investeren in zonnepanelen als je het hele jaar rond, 24 uur per dag, gebruik kunt maken van kern ??

    • Janos73 6 augustus 2015 om 14:14- Antwoorden

     Omdat kernenergie van een nieuwe centrale veel duurder is dan zonne-energie….

    • Ronel 6 augustus 2015 om 15:13- Antwoorden

     Nee, da’s alleen waar als je ze allebei bouwt.
     Als je per se die zonnepanelen wilt MOET je een (kern)centrale als back-up hebben. Maar die back-up centrale kan het wel alleen af. Dus waarom nog die zonnepanelen?? (of windmolens…)

    • Janos73 6 augustus 2015 om 15:36- Antwoorden

     Of groen gas als back up, of windmolens, of geïmporteerde stroom uit waterkracht of

     Waarom zou je voor de piek in de middag een centrale bouwen als het ook met de zon kan? Waarom zou je daarvoor duur gas verbranden?

    • Bart 6 augustus 2015 om 16:22- Antwoorden

     Waarom zouden we moeten kiezen voor energie armoede door in wind en zon te investeren terwijl we ook een aantal kerncentrales neer kunnen zetten en energie in overvloede kunnen hebben.
     Waarom moeten we het ons zelf moeilijk maken terwijl dit werkelijk nergens voor nodig is, we hebben onze welvaart juist te danken aan goedkope stroom.

    • Janos73 6 augustus 2015 om 16:36- Antwoorden

     Bart,

     Omdat stroom van een nieuwe kerncentrale duurder is dan stroom van wind en zon?

     Dus als jij denkt dat zonnepanelen voor energie armoede zorgen dan moet je zeker tegen kernenergie zijn, dat is nl. nog veel duurder

    • Ronel 6 augustus 2015 om 17:30- Antwoorden

     Janos, je wilt het gewoon niet begrijpen. Voor jouw heilige “groene”stroom uit wind en/of zon is ALTIJD back-up nodig om de dood simpele reden dat wind en zon er regelmatig (vaak) niet zijn. Die back-up (kan me niet schelen op welke basis) maakt wind en zon altijd te duur. Voldoende opslag is er namelijk niet en het ziet er naar uit dat die er ook niet gaat komen (in betaalbare vorm). Dus valt de rekensom altijd gunstiger uit voor alleen kernenergie.

    • Janos73 6 augustus 2015 om 17:54- Antwoorden

     Ronel,

     Ook voor een kerncentrale is altijd back up nodig, dit maakt een kerncentrale ook zo ongelofelijk duur etc. etc.

     Inpassings kosten (dus incl back up ) zijn <0,01 / kWh

     De markt regelt het nu ook waarom zo dat in de toekomst veranderen

    • Bart 6 augustus 2015 om 20:18- Antwoorden

     Helemaal mee eens laat de markt het eens regelen! Dan was die kern centrale al gebouwd, de aanvraag was er en het probleem van niet doorgaan was niet geld, maar de oneerlijke concurrentie van onder ander windmolens.
     Het is sowieso idioot om met een aanbod gestuurd product een vraag gestuurde markt te willen voorzien.

    • TINSTAAFL 6 augustus 2015 om 21:26- Antwoorden

     Kerncentrale heeft een bsck up nodig? Daar heb ik nog nooit van gehoord, kerncentrales hebben een cap van 90% en dienen vaak als bavk up, zie de leveranties van Frankrijk aan Duitsland op zon en windvrije dagen

    • Soepie 9 augustus 2015 om 23:42- Antwoorden

     Janos begrijpt denk ik niks van backup. Hij denkt dat een kerncentrale backup nodig heeft als hij uitvalt denk ik. Dit is een complete andere backup dan de backup voor windmolens. Die per uur moet backuppen omdat het niet of minder waait.

  • Janos73 6 augustus 2015 om 19:14- Antwoorden

   De kosten genoemd zijn de kosten voor de panelen met de omvormers en zonder constructie echter voor een kleinere installatie. Er zijn dus nog inkoopvoordelen te behalen.

   Misschien kan Hans een voorrekenen hoeveel…..

   • henkie 6 augustus 2015 om 22:35- Antwoorden

    Beste Janos73,
    ik heb een dergelijke offerte nog niet in mijn bus mogen ontvangen. Maar leef je uit, doe mij een aantrekkelijk bod en ik ga met je in zee. Ik wil graag een installatie van 10 kWhp, 3 fasen omvormer met een vermogen van 9kW, en aluminium bevestiging voor een dak van 30 graden. orientatie ZWZ. Ivm bomen graag ook miniomvormers per paneel om schaduwuitval te beperken. Installatie met aparte groep, zekeringen en aardlek in de meterkast, kabellengte voor de 3 fasen groep 20m. Wellicht dat een aparte aardleiding ivm bliksem inslagbeveiliging nog wenselijk is? Graag je aanbod. En vergeet niet de terugverdientijd met en zonder saldering te vermelden.
    En: geen linkjes, gewoon een A4tje met een berekening.

  • Hugo Matthijssen 7 augustus 2015 om 14:29- Antwoorden

   Janos
   Wanneer wil je de accu’s met zonnepanelen opladen?
   In de avond en nacht?

 2. Bart 6 augustus 2015 om 11:24- Antwoorden

  Fijnstof zou je eigenlijk niet mee moeten nemen, door het extra gewicht van de accu’s is er hogere slijtage aan remmen en banden die de vermindering van fijnstof uitstoot door verbranding te niet doen.

  • Ruud 9 augustus 2015 om 20:05- Antwoorden

   Haha, grapjas. Remmen doet een bus met het vliegwiel en de motor, waarmee energie opgewekt wordt. Dus geen hogere slijtage aan de remmen, vooral niet omdat het gewichtsverschil relatief klein is tussen elektrisch en niet elektrisch. Daar bovenop worden de accu’s opgeladen door het remmen en bespaart een bus dus meer energie door elektrisch te rijden.

 3. David 6 augustus 2015 om 11:38- Antwoorden

  Grandioos artikel. Mijn complimenten.
  Inderdaad, “hernieuwbare” energie werpt ons eeuwen terug in de tijd.

 4. dwk 6 augustus 2015 om 14:46- Antwoorden

  Goede morgen chauffeur.
  Mogge meneer.
  Eén retourtje graag.
  Eén retourtje; waarheen?
  Nou hierheen natuurlijk!

  Maarten Biesheuvel.

  In other words: Met duurzame “oplossingen” ga je altijd terug naar af.

 5. Hetzler 6 augustus 2015 om 18:48- Antwoorden

  @Janos Zet kerncentrales neer en je hebt stroom voor ca. € 3 cent per kWh, een verzekeringsfonds tegen incidenten, geen CO2 als u vindt dat dit molecuultje enge streken uithaalt, en tenminste 85% vraagvolgende zekerheid wat stroomlevering betreft. U zou eens moeten stoppen met die zogenaamde hoge kosten van kernenergie, want dit is in alle opzichten kletspraat en verstoort deze en soortgelijke discussies.

  • Herman Vruggink 6 augustus 2015 om 19:08- Antwoorden

   Hetzler,

   Als kernenergie zo goedkoop is waarom heeft de Engelse overheid dan een garantieprijs moeten afgeven van 11 cent? Onze overheid geeft ook garantieprijzen, die noemen wij SDE subsidie. Het zelfde principe. De stroom van nieuw te bouwen kerncentrales is niet goedkoop.

   • TINSTAAFL 6 augustus 2015 om 21:17- Antwoorden

    Vaak wordt vergeten dat de lifetime van kerncentrale 2-3 langer zijn dan windmolen, speciaal de offshore molentjes.

    • Herman Vruggink 6 augustus 2015 om 21:45- Antwoorden

     De garantieprijs van 11 cent ligt hoger dan wind op land en is afgegeven voor 30 jaar. Voor wind op zee is de SDE garantie nu 14,5 cent dat afgebouwd wordt naar 11 cent in 2023. Kortom, de maatschappij betaald de zelfde miljarden aan subsidie voor kern-energie dan voor windenergie. Pas na 30 jaar is de kerncentrale in de UK subsidie vrij.

    • Herman Vruggink 6 augustus 2015 om 22:20- Antwoorden

     Maar even iets specifieker en een linkje.
     22 miljard subsidie in 35 jaar tijd voor 2 kerncentrales…..
     https://www.deingenieur.nl/artikel/groen-licht-subsidie-britse-kerncentrale

    • Bart 6 augustus 2015 om 23:27- Antwoorden

     Herman, dat is best veel geld, maar als je dan bedenkt dat wij 18 miljard moeten gaan neerleggen voor windmolens zonder dat we weten hoeveel stroom die krengen gaan leveren dan heb ik liever die kern centrales met een redelijk gegarandeerde productie.

    • Bleeker 7 augustus 2015 om 20:17- Antwoorden

     De enige reden waarom deze kerncentrale zo duur is omdat het de impacht van een neerstortend vliegtuig moet kunnen wëerstaan. Nog afgezien van de kans dat zoiets gebeurt zijn de gevolgen klein gezien ook de andere veiligheids maatregelen.
     Bij een thorium MSR centrale zou dit al helemaal geen probleem meer zijn wat de prijs enorm zou drukken.

   • Chemical 7 augustus 2015 om 07:36- Antwoorden

    Met dit verschil dat kerncentrales op afroep leveren, terwijl windmolens electriciteit op het net mogen dumpen ongeacht of er behoefte aan is. Elke cent die je neertelt voor een nutteloos product, is er een te veel.

  • Janos73 6 augustus 2015 om 19:12- Antwoorden

   zeggen dat stroom van zonnepanelen 0,25 kost is echt onzin. Toch blijf je het herhalen en het stoort de discussie ……

   Kernenergie van een nieuwe centrale is onmogelijk voor 0,03, als het zo goedkoop is waarom worden er dan niet overal wereldwijd kerncentrales gebouwt?

   Alleen Greenpeace ? Kom op zeg dat geloof je toch zelf niet

   • Bart 6 augustus 2015 om 20:21- Antwoorden

    Jij wil zeggen dat mensen niet onnodig door jaren lange propaganda bang zijn gemaakt voor kernenergie, en dat is echt niet alleen door greenwar.
    Dat buiten beschouwing gelaten, het is tijd om een keer vanuit de overheid geld te steken in onderzoek naar thorium, met voldoende onderzoek geld kan dat redelijk vlot gerealiseerd worden, en er is voldoende fossiel om die tijd te overbruggen, CO2 is niet bewezen een probleem (modellen niet meegerekend) dus dat moet je ook niet meenemen in dit verhaal. Extra voordeel als we nu investeren lopen we voorop met de technologie en hebben we straks weer een kennis die we kunnen exporteren.

    • Janos73 7 augustus 2015 om 07:41- Antwoorden

     Dus de overheid moet geld steken in Thorium….

     Niets te maken met subsidie natuurlijk….

    • Bart 7 augustus 2015 om 08:55- Antwoorden

     In dit geval wel, in ieder geval om wat opgestart te krijgen. Dit is iets waar in Nederland een koploper kan worden maar dan moet er tijdig ingestapt worden. Maar niet zoals met zogenaamde groen energie een heel subsidie circus eromheen optuigen.

    • Boels 7 augustus 2015 om 11:50- Antwoorden

     @Janos73:
     In NL worden tientallen miljarden gestoken in “hernieuwbaar” om een paar % minder CO2-uitstoot te bereiken.
     Dat is beslist onvoldoende om de voorspelde catastrofe te voorkomen, toch?
     Nog meer geld er in pompen heeft niet zo veel zin (gemis aan opslag, beslag op landoppervlak).
     Mij zal je niet meer horen als “hernieuwbaar” de beloofde catastrofe afwentelt.
     Daarom is nucleair de enige oplossing; dat kan met weinig aanpassing van de infrastructuur.
     En zelfs met de bestaande nucleaire technologie, je moet dan wel de goede afweging maken tussen een klimaatcatastrofe en incidentele nucleaire ongelukjes.

   • Boels 7 augustus 2015 om 09:49- Antwoorden

    ScienceOfDoom is zich bezig gaan houden met “renewables”.
    http://scienceofdoom.com/2015/07/30/renewable-energy-i/
    Daar gaat het om feiten en die zijn niet makkelijk vast te stellen.

 6. Hetzler 6 augustus 2015 om 19:33- Antwoorden

  @Herman Bron?

  • Herman Vruggink 7 augustus 2015 om 12:44- Antwoorden

   Hetzler,

   Je gaat mij toch niet vertellen dat je dit gemist hebt? Deze link heb ik hierboven al gegeven. Maar google is your friend, de pers staat er vol van.
   https://www.deingenieur.nl/artikel/groen-licht-subsidie-britse-kerncentrale
   22 miljard euro in 35 jaar tijd voor 2 kerncentrales. Het is de bedoeling dat de Britse overheid gedurende 35 jaar een subsidie geeft van £ 92,50 (€ 117,50) voor elke geproduceerde MWh, Wat wil je nog meer weten?

   • Bart 7 augustus 2015 om 13:46- Antwoorden

    Wij gaan in de helft van die tijd 18 miljard verspillen aan windmolens, als er dan toch belastinggeld in iets gepompt gaat worden dan toch heel wat liever in een kerncentrale die 2x zo lang mee gaat en ook nog een stuk grotere leveringszekerheid heeft.

    • Herman Vruggink 7 augustus 2015 om 14:01- Antwoorden

     Bart, Leveringszekerheid is een geheel andere discussie. Daarmee heb je natuurlijk een punt als we met windmolens gaan vergelijken. Ik beperk mij even tot de kosten en reageer op de bewering dat kernenergie spotgoedkoop is. We kunnen eenvoudig de garantieprijzen vergelijken. Een kwh hier is evenveel als een kwh in Engeland. De Subsidie die in Engeland wordt afgegeven is 11 cent. In 2023 is de eerste kerncentrale klaar. Op dat moment is de subsidie voor wind op zee in Nederland ook 11 cent ( nu 14,5 cent, de afbouw per jaar is vastgelegd ) Conclusie: Kernenergie kost even veel als het duurste van het duurste, windmolens op zee. Duurder waarschijnlijk want de kerncentrale investeerders krijgen ook nog inflatie correctie gegarandeerd.

    • Ronel 7 augustus 2015 om 17:37- Antwoorden

     Herman, dezelfde centrales worden dus ook in Finland, Frankrijk en China gebouwd. Weet jij misschien of, en zo ja, hoeveel, subsidie daar gegeven wordt??

 7. Piet 7 augustus 2015 om 15:05- Antwoorden

  Ik weet niks van kernenergie, windmolens zijn lelijke gesubsidieerde horizonvervuilers maar van brandstofverbruik weet ik alles. Een bus die 1 op 3 loopt is alleen nog te vinden in Kazachstan. Nederlandse bussen worden elke vijf jaar vervangen vanwege de marktwerking in het openbaar vervoer. De laatste generaties bussen verbruiken op de bovengenoemde ritten slechts 1 liter diesel (bestaande uit slechts 87% aardolie) op de 4,7 kilometer. Dus even rekenen…..
  Weet je wat de goedkoopste oplossing is? Doodgaan.

 8. Chemical 7 augustus 2015 om 17:04- Antwoorden

  Aha, leveringszekerheid is een heel ander punt, heb ik het toch altijd verkeerd begrepen. Laatst nog had mijn garage een spotgoedkope aanbieding, het nieuwste groene model: rijdt weg als je uitstapt, en remt als je gas geeft . Heb ik met mijn stomme kop toch de verkeerde gekocht.

 9. Hetzler 7 augustus 2015 om 17:34- Antwoorden

  @Herman Niet gemist, maar staat al op de agenda van onze stichting voor a.s. dinsdag omdat hier de nodige gestapelde kosten in steken die in andere bedrijfstakken ook bestaan, maar daar juist niet in de kostprijs verdisconteerd worden. Onze 2 energie-experts buigen zich nu over deze constructie; er zit namelijk ook een lease-constructie achter. Het betreft hier de gevolgen van een decennialange hetze tegen kernenergie. Ter verduidelijking: http://www.groenerekenkamer.nl/3147/elektriciteit-uit-kernenergie-toch-goedkoper/

  Maatschappelijke kosten vliegongelukken zijn namelijk ook niet in de prijs van een ticket verdisconteerd.
  @Janos De ontwikkeling van een proefreactor thorium evenals onderzoek naar materiaal etc. moeten worden gesubsidieerd. Dit is normaal en geldt voor allerlei innovatieve projecten die (door universiteiten) worden uitgevoerd. Eenmaal op eigen benen staand houdt subsidie op. Voor hernieuwbaar kan dit uiteraard niet, want hernieuwbaar zal nooit op eigen benen kunnen staan. Er is ook geen enkele kernreactor die subsidie per MWh ontvangt.

  • Ronel 7 augustus 2015 om 17:41- Antwoorden

   Jeroen, die in Hickley Point dus wel.
   “…..de Britse overheid gedurende 35 jaar een subsidie geeft van £ 92,50 (€ 117,50) voor elke geproduceerde MWh…..”

   Echter het volgende zinnetje in dat artikel intrigeert mij:
   “…..die er voor zorgt dat de Britse overheid daar ook voldoende van meeprofiteert.”

   • Herman Vruggink 7 augustus 2015 om 17:54- Antwoorden

    Ronel, Geen idee hoe we dat meeprofiteren moeten zien, jij? Het feit is dat er 11 cent aan subsidie moet worden betaald per kwh voor kernenergie. Het feit is dat dit subsidie bedrag hoger ligt dan onze subsidie voor wind op land en evenveel als wind op zee in 2023.

  • Janos73 7 augustus 2015 om 20:27- Antwoorden

   De Maatschappelijke kosten van een kernongeluk zitten ook niet in de subsidie verwerkt.

   Verder weer een gratuit stukje van de groenerekenkamer met geen enkele referentie….

   “Ga gerust eens kijken in de verschillende voorbereide ondergrondse opslagplaatsen, bijvoorbeeld in België en in Duitsland. ”

   Inderdaad ga eens naar Duitsland naar Asse voor een plaatje van een opslag

   https://en.wikipedia.org/wiki/Asse_II_mine

   • Boels 7 augustus 2015 om 23:56- Antwoorden

    Chernobyl was een ramp die voorkomen had kunnen worden als de veiligheidsvoorschriften waren gevolgd.
    Ambtelijke laksheid.
    Hetzelfde type (12 stuks?) draait nog steeds in voormalige Oostbloklanden.
    Fukushima was een samenloop van omstandigheden; zonder tsunami was er niets aan de hand geweest (al was ook daar gerommeld met de voorschriften).
    Een zelfde vorm van laksheid is ook geconstateerd in Doel (BE).

    Maar wat wil je, de CO2-uitstoot effectief verminderen met een zeker risico of gok je er op dat het allemaal meevalt omdat je zo langzamerhand moet weten dat het met “hernieuwbaar” voor geen meter lukt.
    Je mag kiezen tussen de risico’s van nucleair en de risico’s van een klimaatcatastrofe.

  • Janos73 8 augustus 2015 om 08:11- Antwoorden

   ” Er is ook geen enkele kernreactor die subsidie per MWh ontvangt.”

   Maar ze hebben wel bergen subsidie gekregen en of ze dat nu met MWh krijgen (waar in iedergeval nog productie tegenover staat) of zomaar maakt dat nu echt het verschil?

   http://www.ucsusa.org/sites/default/files/legacy/assets/documents/nuclear_power/nuclear_subsidies_report.pdf

 10. Hetzler 7 augustus 2015 om 19:09- Antwoorden

  @Herman Voor alle duidelijkheid. Waarom kom je met een artikel van bijna 1 jaar op de proppen? Kun jij aangeven hoe de vlag er nu bij hangt daar? Dat meeprofiteren zit hem in een lease-constructie waarbij de overheid en de investeerders hun investeringen binnen, dacht ik, 15 jaar hebben terugverdiend. Onze energie-expert weet precies hoe dit in elkaar steekt. Vandaar het agendapunt.

  • Herman Vruggink 7 augustus 2015 om 20:33- Antwoorden

   Hetzler,

   Het keiharde feit dat de Britse overheid gedurende 35 jaar een subsidie geeft van £ 92,50 (€ 117,50) voor elke geproduceerde MW is in vele bronnen terug te vinden. De reden dat ik specifiek deze link geef is het moment van goedkeuring van Europa over deze subsidie. De actuele stand van zaken omtrent de Britse kerncentrales kan je regelmatig in de pers terug vinden. Natuurlijk zijn er mensen boos om deze enorme subsidie voor kernenergie en stappen naar de rechter. Zie http://groenecourant.nl/uncategorized/tiental-organisaties-naar-de-rechter-om-hoge-subsidies-britse-kerncentrale/
   Ook landen als Duitsland en vooral Oostenrijk waren duidelijk ‘not amused.’ zie http://www.standaard.be/cnt/dmf20150706_01764753
   En als jullie energie expert precies weet het in elkaar zit dan kijk ik uit naar zijn vork in de steel uitleg binnenkort. Het feit dat in Engeland 11 cent SDE subsidie per kwh voor kernenergie wordt betaald kan hij echter niet wegnemen.

  • Janos73 7 augustus 2015 om 22:45- Antwoorden

   Dacht ik…..

   Lease constructie….

   Ik wacht met spanning op de met feiten onderbouwde mening van de energie-expert ……

   Het zal wel weer ontbreken aan de onderbouwing….

   Vergeet hem ook niet te vragen naar de gegarandeerde leningen voor bouwen van de centrale

   Vreemd dat je die niet gevraagd hebt voordat je onzin de wereld in brengt dat kernenergie zo goedkoop is

   • Boels 8 augustus 2015 om 09:38- Antwoorden

    In principe gaat het niet om de kosten.
    Het gaat hier om de stelling dat de CO2-uitstoot drastisch moet worden verminderd.
    Met “hernieuwbaar” gaat het ondanks de duizenden miljarden wereldwijd niet lukken en met nucleair wel.

    Je blijft om de pot draaien, er is een simpele keuze te maken: de voorgehouden klimaatcatastrofe of nucleaire energie.

 11. Herman Vruggink 7 augustus 2015 om 19:12- Antwoorden

  Ronel, Daar waar staatsbedrijven centrales bouwen en overheden garant staan zijn geen subsidies nodig. Willen wij van onze subsidies af? Laat de overheid windmolens of centrales bouwen. De PvdA wil dat graag, windmolens van de staat, geen subsidies, de overheid profiteert, enz, enz. Is dat wat je wilt?

  • Turris 7 augustus 2015 om 20:50- Antwoorden

   Onbelangrijk is wat de PvdA vindt, belangrijk is wat goed voor ons land is. Afschaffen van alle subsidies / salderingen bij alle energievormen (ook bij kernenergie!) en afschaffen van alle woning-isolatie-uitwassen. Stoppen met rondpompen van belastinggeld. Markpartijen leveren concurrerende energie die de goedkoopste is. Gezinnen krijgen op inkomensbasis als dan niet huur-/energie-subsidie. De Staat treed terug naar haar kerntaken. 30% minder ambtenaren. “Duurzaam” sterft dan vanzelf langzaam uit, omdat het zonder subsidie niet kan bestaan.

   • David 8 augustus 2015 om 15:59- Antwoorden

    n.m.m. is er in principe niets mis met subsidie zolang het maar onderzoek betreft naar nuttige zaken.
    Productie subsidiëren mag natuurlijk nooit.

 12. Hetzler 14 augustus 2015 om 17:49- Antwoorden

  @Herman Geen idee of dit jou nog bereikt. Over die centrale HPC kun je stellen dat hier sprake is van een tamelijk genereus lease-contract voor iets meer dan de helft van de levensduur van een centrale. Maar het is lastig dit precies vast te stellen omdat de precieze contractvoorwaarden nog niet definitief vastliggen. In deze vorm lijkt het sterk op subsidie, maar het is in feite een verkorte terugverdienconstructie om investeerders over de streep te trekken. Hoe je er ook over kunt denken, kern is dat dit in GEEN, ik herhaal GEEN geval een bewijs zou zijn dat de opwekkingskosten van ernenergie 11,5 ct/kWh zou zijn. Dit is gewoon onzin, maar wordt wel gretig aangegrepen door tegenstanders van kernenergie. De echte kostprijs is tussen de 4 en 5 ct zoals je ook in onderstaand kunt lezen voor bij Finland en Frankrijk.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Hinkley_Point_C_nuclear_power_station

  Subsidie is natuurlijk niet 11,7 ct/kWh. Dat is de prijs per kWh. Daar komt op terug de opbrengst en die is gemiddeld 5 ct/kWh (mogelijk tijdelijk iets lager; in Nederland is dat nu 4,5 ct/kWh). Dus “subsidie” is 11,7 – 5 = ca. 7 ct per kWh en dat is hééééél veel minder dan de subsidie op windenergie en zonne-energie! Zeker de subsidie voor zonne-energie en voor energie uit windturbines op zee. Die laatste kan wel 3-4 keer zo hoog zijn als je alles meerekent.
  Bovendien kennen we de contractvoorwaarden niet, dus ook niet de voordelen die de Britse overheid, dus de Britse burger daarvoor terugkrijgt.

  Het is vanzelfsprekend dat er verzet is vanuit hernieuwbaarheidkringen. We wachten het oordeel van de rechter(s) maar af.

  • Herman Vruggink 14 augustus 2015 om 19:56- Antwoorden

   Hetzler,

   De opwekkingskosten van de energie zijn voor kernenergie natuurlijk niet 11,5 ct/kWh dat zou niet best zijn want dan wordt er nooit winst gemaakt. Het enige wat ik doe is garantieprijs-systemen vergelijken. Ons garantieprijs-systeem heet SDE+ En in de UK? geen idee, noem het maar UK nucleair power garantie. In 2023 gaat de eerste kerncentrale open met garantieprijs 11,5 ct/kWh. In ons land is de subsidie voor wind op zee in 2023 ook 11,5 ct/kWh zie energieakkoord. Hoe toevallig… Indien de energieprijs op dat moment nagenoeg nul is moeten wij, maar ook de belastingbetalers in de UK 11,5 ct /kWh ophoesten. Indien de energieprijzen sterk gaan stijgen is opeens alle subsidie als sneeuw voor de zon verdwenen. Zowel in de UK als in ons land. Dit is vergelijkbaar toch?

  • Janos73 15 augustus 2015 om 08:56- Antwoorden

   ” Subsidie is natuurlijk niet 11,7 ct/kWh. Dat is de prijs per kWh. Daar komt op terug de opbrengst en die is gemiddeld 5 ct/kWh (mogelijk tijdelijk iets lager; in Nederland is dat nu 4,5 ct/kWh). Dus “subsidie” is 11,7 – 5 = ca. 7 ct per kWh en dat is hééééél veel minder dan de subsidie op windenergie en zonne-energie! ”

   Dit is exact hetzelfde als de EEG regeling in Duitsland. Behalve natuurlijk dat in Duitsland de EEG ondersteuning voor 20 jaar geld en een vast bedrag is terwijl in de UK de prijs 35 jaar voor inflatie wordt gecorrigeerd. Dus ieder jaar wordt het 1-3% duurder en dat begint nu al dus over 10 jaar wanneer de plant uiteindelijk draait is het al 14 cent per kWh oid.

   ” Geen idee of dit jou nog bereikt. Over die centrale HPC kun je stellen dat hier sprake is van een tamelijk genereus lease-contract voor iets meer dan de helft van de levensduur van een centrale. ”

   Lease contract? De eigenaar is en blijft de eigenaar, hoe is dit ooit een lease contract te noemen?

  • Herman Vruggink 15 augustus 2015 om 09:17- Antwoorden

   Hetzler,

   Volgens mij heb je niet in de gaten dat de SDE+ ook een garantie prijs systeem is. Hoe dat werkt lezen we hier. http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/berekening-stimulering-duurzame-energieproductie
   “De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en die van grijze energie”

 13. Hetzler 15 augustus 2015 om 19:45- Antwoorden

  @Herman Het gaat natuurlijk over prijsgaranties waarbij het tot uitkering komt.
  Bij die centrale is het niet anders, in dit geval om de verkorte terugverdientijd te financieren. Het verschil is me heus wel duidelijk. Ik snap je reactie dan ook niet.

 14. henkie 16 augustus 2015 om 00:38- Antwoorden

  Wat er afgesproken is, weet ik niet. Ik betaal 5.6 ct per kWh, met daarbovenop EB, transportkosten, toeslag duurzame opslag, BTW. Ik ga er van uit, dat die 5.6 ct de kosten voor de opwekking van mijn elektriciteit dekken. Mijn zonnepanelen leveren op dit moment stroom die gemiddeld 54 ct/kWh heeft gekost. Met immer oplopende opbrengsten, gaat deze prijs dalen. Mijn rendement zit in de vermeden belasting, transportkosten, zodat ik kan zeggen dat mijn PV nu 3000 Euro bespaard heeft. Kwestie van rekenen. In beide gevallen blijf je even arm.

Geef een reactie