Zorg dat je er bij bent...

Zorg dat je er bij bent…

Komende woensdag is het zover: dan zal co-auteur van het Ecomodernistisch Manifest Ted Nordhaus de plezierklagers van Greenpeace op haar falie geven in De Balie. De 28ste spreekt Nordhaus al in het Europees Parlement in Brussel. Als je schrijft dat je de oude milieubeweging te gronde wilt richten zodat een nieuwe het stokje kan overnemen, dan krijgt dat alvast applaus van onze lezers. Let wel, Nordhaus is een beetje als onze reageerder Joris van Dorp: recht in de CO2-leer, maar kritisch op het alarmisme van de plezierklagers en hun schijnoplossingen, hun achteruitgangsgeloof en dogmatiek tegen kernenergie.

Dat is als een alcoholist die wijn leert maken, de helft van zijn probleem is daarmee alvast opgelost.Wat het achteruitgangsgeloof van de milieubeweging betreft kunnen we ook een wijn-metafoor gebruiken. Stel je hebt een top-Franse wijnboer die de meest uitgelezen rode wijnen maakt. De milieubeweging zou spandoeken in zijn wijnboerderij hangen, en beklagen dat ook dit jaar weer alle druiven geplet zijn voor het winstbejag van die Franse kapitalist. En roepen dat als de wijnboer zo doorgaat er volgend jaar geen druiven meer zullen zijn. En alle journalisten pennen dat dan vervolgens braaf over, schande, ramp, gevaar!

Milieurealisme orthodoxe stijl. Activisten die met gebruik van fossieie energie tegen fossiele energie protesteren, deze facebookpost werd gemaakt met toetsenbord gemaakt met fossiele brandstof. Maar morgen is dat allemaal voorbij.

Milieurealisme orthodoxe stijl volgens de wijn-metafoor. Activisten die met gebruik van fossiele energie tegen fossiele energie protesteren, deze facebookpost werd gemaakt met toetsenbord gemaakt met fossiele brandstof. Maar morgen is dat allemaal voorbij, want bedrijven VLUCHTEN uit beleggingen in dit na Parijs waardeloze goedje.Als die activisten zo hun vriendje of vriendinnetje vinden, je gunt ze hun sociale verzetje.

Klompen in de machinerie
Men zal ongetwijfeld op Nordhaus willen inwerken, dat hij zich van ‘de klimaatsceptici’ moet distantieren, die ontkenners, die door decennia Postcodeloterij-miljoenencampagne zo’n vieze geur kregen dat niemand er mee geassocieerd wil worden op straffe van excommunicatie.

Wij vroegen er zelf ook nooit om ‘klimaatscepticus’ genoemd te worden. Dat is ons opgeplakt door de groene beweging om mensen buiten de klimaatkudde weg te zetten als een randgroepering met sociale bijverschijnselen.  Zodat je inhoudelijk niet hoeft te discussieren over grondbeginselen. Nee, gewoon lekker met omkering van de bewijslast doorgaan met actievoeren en subsidies opmaken. Bewijs maar eens dat het NIET plots met 2 graden is opgewarmd in 2030. En dat dan De Wetenschap noemen.

Tijdens de Franse Revolutie hadden we Emigrees geheten, tijdens de Oktoberrevolutie in Rusland waren wij vast bourgeois-klassenvijanden geweest, in de periode ’39-45 ….nou ja vul maar in, en dankzij de tovenaarsleerling van Wouter van D, Jan Paul van S. heten wij nu saboteurs, naar het Franse woord ‘sabot’ voor klomp. Wij gooien klompen in zijn klimaatcash-machine, waarin CO2-zondencompensatie de nieuwe commodity is en vergeef mij voor het slechte Nederlands hier. Is er een beter woord voor in onze moerstaal?

Dankzij Wouter van D en Jan Paul van S. werd uitbreiding en vernieuwing van kernenergie in Nederland onmogelijk gemaakt. Althans, dat claimt de oprichter Wouter van D, van Milieudefensie in het blad van zijn club. Omdat Wouter van D. op de payroll stond/staat van de NAM zaten daar misschien belangen van de aardgaslobby achter? We zullen het nooit weten, maar een goede vraag vind ik het wel en ik zou het graag aan Wouter van Dieren willen stellen. Hij beschrijft het als een uitruil met Pieter van Geel (CDA) voor het open houden van Borssele.

Vooral kwaliteitsjournalisten hebben een handje van eenzijdig alarmisme

Exhibit 1: Vooral kwaliteitsjournalisten hebben een handje van eenzijdig alarmisme, onze Nederlandse zeevogels nemen allen toe sinds de jaren ’60, met uitzondering van de kokmeeuw die toen algemeen was dankzij open vuilstorten, de aanlandplicht voor bijvangst zal er bij onze meeuwen ook inhakken

Workshop met Nordhaus voor zij die genezing gebruiken
Voor de debatavond in De Balie geeft Nordhaus een workshop voor journalisten die mijn Vereniging Wetenschapsjournalisten Nederland organiseert van 16:30 tot 1800. Omdat wij bij de VWN zo ruimhartig zijn, mogen ook (juist) mainstream-journalisten hier aanschuiven.

Let wel, die boze psychopaat met Freudiaanse afwijkingen waar je vooral niet naar moet luisteren van Climategate.nl is hier slechts een pion in de organisatie. U hoeft niet met mij geassocieerd te worden of met mijn boze naam besmet te raken.  Opdat uw podia u ontstolen worden en banden met tv-interviews op mysterieuze wijze gewist raken (Uitzending Gewist), Ed Nijpels boos om verwijdering uit de redactie belt. Of naar Siberie wordt gestuurd door de Groenrode redactie van Trouw waar Wim Goelag Schoonen u zal dwingen tot openbare spijtbetuigingen.

Tot nu toe heeft De Balie nog niet met haperende stem aan de lijn de echte organisator- Marco Visscher- opgebeld, pistool aan het oor en bevend vertellend dat Ted Nordhaus echt niet mag komen, vanwege een eh, mysterieuze lekkage in De Salon, eeh nee, eh, oh, een kortsluiting zodat de Beamer het niet meer doet eh, al het eten is plots bedorven eh.

Nordhaus mag hier van ons de schoolmeester uithangen en vertellen wat journalisten vaak fout doen bij milieuberichtgeving. Wel, dat is nagenoeg bijna alles, uitzonderingen als Maarten Keulemans bij de Volkskrant daargelaten, Hidde Boersma doet nog wel eens iets goed, onze VWN-secretaris Joost van Kasteren al toen ik nog vocht tegen een aanval op mijn vleeslust van veganisten op Droevendaal. Maar bij die opsomming merk ik al dat het chauvinisme opwelt: inderdaad, dat zijn allemaal VWN-leden. Zij die gezond zijn gebruiken geen medicijn. De aanmeldingen druppelen gestaag binnen, er is nog plaats voor hen die genezing gebruiken.

 

Exhibit 2: nodeloos alarmisme

Exhibit 2: nodeloos alarmisme

Alarmisme, wie is er niet groot mee geworden?
Een paar voorbeelden van nodeloos alarmisme in Zembla-stijl trof ik weer via Facebook: hier bewijsstuk nummer 1, de grote instorting van bijenvolken dankzij een complot van grootkapitalist Monsanto. Het had zo uit de koker van Zembla kunnen komen.

Feit, nu te lezen in de papieren Foodlog Vork, in het verhaal van Rijksbijenconsulent Kees van Heemert: de vraag naar honing groeit mondiaal en ook het aantal bijenvolken. Dat klinkt niet als instorting. En wie dacht dat de Chinezen bij gebrek aan bloemen en bijen maar met penseeltjes hun fruitbomen bestuiven, die mag ons verklaren hoe China dan ’s werelds grootste honingexporteur is. Al weet je het bij die dekselse Chinezen nooit natuurlijk, is het stiekem synthetische honing, ze zijn immers meesterlijk in het namaken van dingen. Adihas-tennisrackets, Gike-sportschoenen. Is dit eigenlijk Loning.

Al is er door de factcheck van Vork ditmaal wel de waanzinnige bewering geglipt van plantaardige eiwit-freak Jeroen Willemsen, zo’n Droevendaal-bewoner- het had zomaar een ex-buurman kunnen zijn- die recht in de vega-leer bleef en daar zijn werk van ging maken. Dat voor een kilo rundvlees liefst 15 kuub water nodig zou zijn. Van een zeekoe misschien. Lees ‘Meat, a benign extravagance’ van Simon Fairley ter genezing van deze uitzinnige claim.

Exhibit 3: jonger dan 45, hoe herverpak ik als WNF de uitzinnige claim dat in 2050 de zee leeg is, waar het anders opvalt dat ik in sleetse herhaling val

Exhibit 3:  hoe herverpak ik als WNF de uitzinnige claim dat in 2050 de zee leeg is, waar het anders opvalt dat ik in sleetse herhaling val

Nog zo aandoenlijk:

Het Wereld Natuur Fonds probeert iedere keer met een nieuwe variant aandacht te trekken voor haar Living Planet rapport. Het leven in zee zou nu gehalveerd zijn. Behalve dat het Nederlands daarvan niet deugt- zwemmen er halve dolfijnen rond in zee- is het niet erg zinvol om een index-cijfer van ‘het gemiddelde zeeleven’ te berekenen ten opzichte van de jaren ’70. Dat heeft in conservation-opzicht geen enkele waarde. Neem koraalriffen: is er een Westers en welvarend land in koraalhoudende wateren de baas, zoals bij Australie, dan zijn riffen in goede conditie. Want ze worden beter beschermd. Is een verzameling corrupte bananenrepubliekjes geconcentreerd rond die riffen, dan zijn ze doodgevist en uitgekleed, zoals in het Caribisch gebied.

Een zelfde geldt bij het thema overbevissing. Door schade en schande hebben veel Westerse landen geleerd dat de plomp grenzeloos leegtrekken niet zo verstandig is, zo 25 jaar geleden. De visserij-voorlichting van het WNF is daar blijven steken, in de situatie van een kwart eeuw terug.

En oh ja, voor de milieuvrinden die hier zinnen uit hun verband willen rukken: dit was een column, dus een beetje van ‘haha’. Met plezier geschreven al mag je er natuurlijk allerlei boze Freudiaanse afwijkingen in zien. Ieder zijn eigen feestje.