Apocalypse No! Ecomodernist Ted Nordhaus roostert milieunegativisten

Wetenschapsjournalisten doen het meestal wel goed

Wetenschapsjournalisten doen het meestal wel goed

Met de fantastische titel ‘Apocalypse No’ kan ecomodernist Ted Nordhaus – opsteller van het Ecomodernistisch Manifest– dit weekend bij de Volkskrant uitpakken tegen de milieunegativisten van Greenpeace en hun schaduwpersoneel van de mainstream-journalistiek. Marco Visscher haalde Nordhaus naar Nederland voor ‘The Battle of Ideas’ en ik organiseerde vooraf een workshop met Nordhaus voor journalisten. Nordhaus is zeer kritisch op de kwaliteit van mainstream-media in milieuzaken. Bij wetenschapsjournalisten valt het meestal wel mee, zo stelde Nordhaus en dat klopt. Daarom vertrouwde ik ook dat Maarten Keulemans iets aardigs van het interview met Nordhaus zou maken.

Journalisten schrijven alsof ze in dienst werken van Greenpeace, aldus Nordhaus
Bij onze VWN-workshop in De Balie roosterde Nordhaus de kwaliteit van millieujournalistiek. Een genre waarvan de volledig op ideologie gebaseerde Groen-redactie van dagblad Trouw wel het nationaal dieptepunt is, maar ook De Correspondent, Leeuwarder Courant, kortom het voltallige wrakhout der mainstream-media, de strijders voor vrijheid van de zelfde menings-uiting, de copy-paste-persbericht-verspreiders, de zegen van iedere communicatie-afdeling van de milieubeweging en overheid. Die zouden schrijven alsof ze in dienst zijn van Greenpeace. Bij Jeroen Trommelen van de Volkskrant vermoeden wij dat hij ook daadwerkelijk aan die club verbonden is.

Nordhaus doceerde aan journalisten: Wat doen deze milieuredactivisten consequent fout, naast dat ze steeds alle persberichten en beweringen van milieuclubs overschrijven als ‘de waarheid’ en alle berichtgeving over milieu schrijven vanuit de insteek van een milieu-activist die geld nodig heeft?

 • Ze verspreiden misvattingen over waar wetenschappelijke consensus over is bij het klimaatdebat, alsof zou ‘De Wetenschap’ ook consensus hebben over dat bij zelfs geringe opwarming de Klimapocalypse naakt. Dat is misleidend volgens Nordhaus. Er is consensus dat CO2 een broeikasgas is, en dat de toename van afgelopen eeuw aan mensen valt toe te schrijven, en dat een deel van de opwarming van afgelopen eeuw daardoor moet zijn veroorzaakt. Maar dan stopt de consensus volgens Nordhaus. Er zijn immers wijd uiteenlopende projecties over hoe gevoelig het klimaat is voor CO2, en het catastrofale scenario van de milieubeweging presenteren als de wetenschappelijke consensus is dan ook misleiding. Aldus Nordhaus. Amen.
 • Ze schrijven de volledig irrealistische energieprojecties klakkeloos over om energie te decarboniseren van milieuclubs als Greenpeace/Urgenda en de windmolen/zonnepanelenindustrie. Dus steeds doen ze alsof het geINSTALLEERDE vermogen aan windmolens en zonnepanelen gelijk is aan wat ze daadwerkelijk leveren. En dat dit geinstalleerde vermogen aan wisselvallige energieproductie een gelijke eenheid aan fossiel vermogen zou vervangen. Terwijl het rendement van alle geinstalleerde zonnepanelen in Duitsland lager dan 10 procent ligt. Onze overheid werkt aan deze misleiding trouwens ook van harte aan mee, en kan dus nooit de doelen van het Energieakkoord halen, tenzij ze veel meer vermogen installeert zoals de Algemene Rekenkamer al constateerde. Omdat het rendement altijd veel lager uitvalt dan zij voorspiegelt. Die misleiding dient om de uitgave van tientallen miljarden euro’s zo politiek geaccepteerd te krijgen.

  Professioneel marketeer Joris Thijssen van Greenpeace kan eenvoudig journaille om de tuin leiden en is daar ook voor opgeleid

  Professioneel marketeer Joris Thijssen van Greenpeace kan eenvoudig journaille om de tuin leiden met zijn zalvende Helium-stem en is daar ook voor opgeleid

 • Je dient dus de daadwerkelijk geproduceerde energie op te geven, en dat is altijd teleurstellend laag met wind en zon. Ook wind-voorbeeldlanden als Denemarken draaien in hun stroomvoorziening gemiddeld slechts 9 procent op die windstroom, en hebben waterkrachtland Noorwegen en kernstroom-land Zweden nodig om die wisselvallige leverantie te bufferen.
 • Er zijn nu 3 methodes die bewezen effectief decarboniseren volgens Nordhaus: kernenergie, waterkracht en schaliegas. De milieubeweging is tegen alle 3 en geeft dus geen donder om dat hele milieu met haar symboolspeeltjes.
De VWN-workshop met Nordhaus. Nordhaus veegde de vloer aan met mainstream-journalisten, die consequent het nominale vermogen van windturbines en zonnepanelen als daadwerkelijk geleverd vermogen overschrijven

De VWN-workshop met Nordhaus. Nordhaus veegde de vloer aan met mainstream-journalisten, die consequent het nominale vermogen van windturbines en zonnepanelen als daadwerkelijk geleverd vermogen overschrijven

Gefundeerde kritiek is meer dan welkom
Terug naar Apocalypse No, Maarten Keulemans schreef eerder al een boek over de architectuur van doemscenario’s. Dus hij herkent de retoriek van Greenpeace et al. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn in alles, maar Keulemans schrijft tenminste met kennis van zaken als echte journalist in plaats van copyist van de milieubeweging. Of schoothondje van wetenschappers met onwaarschijnlijke alarmverhaaltjes in de verkoop, omdat ze hengelen naar nieuwe onderzoeksubsidies.

Behalve dan bij Oceaanverzuring, maar goed, wie zonder zonde is werpe de eerste steen.

Voor kritiek op Nordhaus en wat op het eerste gezicht overdreven ‘techno-optimisme’ lijkt, kun je overigens dit prima essay lezen op Backcover.be. Het is ook niet het nieuwe ecovangelie, en hooguit een containerterm voor wat Bjorn Lomborg, Matt Ridley en bij ons Simon Rozendaal al jaren verkondigden, of de Stichting Han sinds 1992 van Jaap Hanekamp. Het grote pluspunt is de afrekening met de ideologie van de oude milieubeweging, die moet sterven zodat een nieuwe het stokje kan overnemen. Zonder ideologie heb je gewoon een breder palet van oplossingen tot je beschikking.

En die doemscenario’s kunnen eindelijk wel eens op de mestvaalt van de geschiedenis. Natuurlijk loopt het slecht met ons af, we gaan allemaal een keer dood. Maar nu nog niet, dus maak weer wat moois van de dag die u gegeven is.

Door | 2015-10-12T16:35:50+00:00 12 oktober 2015|22 Reacties

22 Reacties

 1. Turris 12 oktober 2015 om 10:13- Antwoorden

  “Marco Visscher haalde Nordhaus naar Nederland voor ‘The Battle of Ideas’ en ik organiseerde vooraf een workshop met Nordhaus voor journalisten”. Welke “kwaliteitskranten” hadden afvaardiging gezonden? Welke kranten hebben over Ecomodernisme inmiddels (iets) bericht. In de “steen in de vijver” merkbaar rimpelend succesvol?

 2. Rypke Zeilmaker
  Rypke Zeilmaker 12 oktober 2015 om 10:34- Antwoorden

  @turris, de belangrijkste en misschien wel enige kwaliteitskrant van Nederland heeft een goed verhaal en daarmee een opening

  Wat wil je nog meer, verder heeft alles zijn tijd

 3. Ivo 12 oktober 2015 om 10:50- Antwoorden

  Zouden de windenergie-informatieleveranciers ook een dieselgate aan hun broek krijgen?

  • David 12 oktober 2015 om 17:35- Antwoorden

   Ik kom altijd een factor 10 minstens lager uit bij die aantallen bediende huishoudens. De ECO industrie komt daar al jaren mee weg.
   Ook treden fantasten als W.van Dieren op bij Urgenda (Club van Rome, louter foute voorspellingen) en A.van Wijk bij de FD debatten (Ecofys 400 miljoen frauduleus in de boeken).
   Tja , heiligverklaring bij leven is nooit verstandig.

 4. JNWLWK 12 oktober 2015 om 12:28- Antwoorden

  Weer een staaltje van Nu.nl, dit keer echt in Jip & Janneke taal geschreven “alle landen moisten plannen indienen….” wat ze ook doen, “het is niet genoeg….”

  http://www.nu.nl/wetenschap/4142979/landen-doen-nog-niet-genoeg-opwarming-aarde-voorkomen.html

 5. Chris van Dalen 12 oktober 2015 om 13:00- Antwoorden

  “…Je dient dus het daadwerkelijk geproduceerde vermogen op te geven, en dat is altijd teleurstellend laag met wind en zon…”
  Je bedoelt waarschijnlijk daadwerkelijk geproduceerde stroom i.p.v. geproduceerde vermogen…

  “…Er zijn nu 3 methodes die bewezen effectief decarboniseren volgens Nordhaus: kernenergie, waterkracht en schaliegas…”
  Schaliegas is net zo goed gas als aardgas en dus koolwaterstofatomen… verbranding geeft ook CO2 dus ik zie niet hoe je daarmee effectief kunt decarboniseren.

  • hugo matthijssen 12 oktober 2015 om 14:58- Antwoorden

   Chris
   Wil je echt meters maken vervang dan alle kolencentrales door gas dan heb je je doel al lang gehaald.
   Een kolencentrale stoot per kwh 3 x zoveel co2 uit als een gascentrale.
   Vervolgens heb je alle tijd om echte oplossingen uit te werken zoals o.a. thorium, kernfusie etc.
   Met al die speeltjes zoals wind en zon bereik je net 2,8% van ons energiegebruik en biomassa is een grote misvatting.
   Zie deze link:https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/vertrouwen-in-biobrandstof-en-houtstook-misplaatst

   Je zult dan ook een echt alternatief moeten vinden waarmee je goedkoop en schoon grote hoeveelheden energie kunt opwekken waarmee je de huidige fossiele brandstoffen kunt vervangen.

   • David 12 oktober 2015 om 17:41- Antwoorden

    Tja, en als het echte broeikasgas nu niet CO2 is maar H2O, dan moet je verbranding van CH4 vermijden en is C beter.
    Ook de waterstofauto kan dan weer in de garage.

  • Peerke 12 oktober 2015 om 15:05- Antwoorden

   Ik heb begrepen dat schaliegas kolen verdringt op de energiemarkt en op die manier de CO2 uitstoot drukt.

 6. Peerke 12 oktober 2015 om 15:07- Antwoorden

  …hugo was me net voor…

 7. Rypke Zeilmaker
  Rypke Zeilmaker 12 oktober 2015 om 16:37- Antwoorden

  @chris van dalen: puntje 1 was een verschrijving, dank voor je opmerkzaamheid, puntje 2 is heel eenvoudig. In Amerika vervangt men met schaliegas kolenverbranding en dat scheelt de helft in CO2

  • Chris van Dalen 12 oktober 2015 om 20:51- Antwoorden

   “…Ze schrijven de volledig irrealistische energieprojecties klakkeloos over om energie te decarboniseren van milieuclubs als Greenpeace/Urgenda en de windmolen/zonnepanelenindustrie…”

   Hiermee wordt toch echt volledige koolstofvrije energievoorziening bedoeld, inderdaad irreëel… het verminderen van de CO2-uitstoot met 17/25% is volslagen zinloos maar wel degelijk haalbaar.

 8. David 12 oktober 2015 om 22:26- Antwoorden

  I have a dream…
  Parijs in december onder een dikke laag sneeuw en ijs.
  Dagenlang geen vliegverkeer mogelijk.
  Snelwegen dicht.
  (beetje flauw, geef ik toe)

 9. Geert 13 oktober 2015 om 17:01- Antwoorden

  Ik heb het interview ook gelezen en de man geeft een heel realistisch beeld van hoe de wereld en de mensheid in elkaar steekt. Ook de mensen in India willen welvaart alhoewel ze zich wel degelijk bewust zijn van de klimaatgevolgen.
  Alhoewel ik wel wat verbaasd was dat jij zo met hem wegloopt. Op de vraag van Keulemans of hij een ontkenner van de klimaatverandering is antwoordt Nordhaus als volgt: ” Helemaal niet. Ik ben er zeer sterk van overtuigd dat het klimaat verandert, dat dit door de mens wordt veroorzaakt en dat het grote gevaren meebrengt”.
  En voordat ik allemaal duimpjes down krijg. Geen uitspraak van mij maar van de geïnterviewde:-)

 10. Groene Rypke de Duurzaamste 13 oktober 2015 om 20:13- Antwoorden

  Ontkenner van klimaatverandering is zo’n fetisj van de linkse kerk Geert, je weet wel, die kerk waar je ‘beter dan Gij’-psalmen over je eigen goedheid zingt

  Het geeft aan dat je
  a. een leugenachtig mens bent
  b. sneu en in de oertijd van het klimaatdebat zit
  c. je kunt afvragen wat jouw aanwezigheid op deze aarde nog voor positiefs toevoegt en uit de juiste rationele analyse daar conclusies uit dient te trekken met de lengte van dat bestaan

  • JNWLWK 13 oktober 2015 om 21:42- Antwoorden

   b) Waarvoor Hans Labohm en gasten prima trollenvoer serveren!!! Hap zoveel als je wil net als Janos, “Geert”

Geef een reactie