Varkensflat van Pig City, bedacht door MVRDV

Varkensflat van Pig City, bedacht door MVRDV

Diersentimentalisten en orthodoxe milieufanatici maken dat je het woord ‘varkensflat’ bijna alleen kan vinden in combinatie met de woorden ‘stop’, ‘neuh’, ’teugen’.  Kunstenaars van de Why Factory stookten het vuurtje expres op in 2009 met hun Foodprint-expositie, door een soort varkens-wolkenkrabbers te ontwerpen van meer dan 600 meter hoog als onderdeel van Pig City. Ik zou ze pigscrapers noemen.

Het idee was toch zo gek nog niet, zo stelde ook ecomodernist Ted Nordhaus eergisteren tijdens ons diner. Als we grootmoeders tijd niet idealiseren maar vooruit kijken.

In Californie ligt veel Nederlands varkensvlees te koop. Er zijn 13 miljoen varkens in Nederland, om die export van vlees mogelijk te maken. Sinds 1993 hebben we al Groen Label-stalsystemen die grenzen stellen aan ammoniakemissies. Vanaf 2007 werden nog 4000 stallen gebouwd die voldoen aan een maatlat duurzame veehouderij met normen voor ammoniak, energie, fijnstof en andere emissies maar ook dierwelzijn. Qua milieu-eisen heb je dikke kans dat Nederland het schoonste vleesproductie-land ter wereld is.

Hollandse vinding: de interactieve varkensstal met digitale afleiding voor biggen

Hollandse vinding: de interactieve varkensstal met digitale afleiding voor biggen

Zie hier het enorme Milieu Effect-traject waar een megastal door moet lopen, en alle bezwaarprocedures zoals tegen 1 van onze eerste megavarkensstallen met varkensflat-proportjes als de Knorhof met 13-15.000 varkens in Kapel-Avezaath in de gemeente Buren. Tot regels voor de Flora en Faunawet en Natura 2000 aan toe, omdat het bedrijf waarschijnlijk ooit begon als boerderij op een plattelandslocatie. Om daarna steeds groter te worden. Dat soort procedures drijven kosten op.

Inmiddels staan veel van die varkensboeren financieel onder water, ze leveren nu varkens onder kostprijs. Velen willen al stoppen. Het kost bijvoorbeeld veel geld om de mest kwijt te raken, zo meldt Pig Business.

Is dat gebrek aan rentabiliteit dan niet veroorzaakt, doordat de vleesproductie nog steeds zweeft tussen twee werelden?

  • Aan de ene kant menen varkenshouders nog steeds boer te zijn, ingeklemd in het boerenland met bezwaarmakende rustzoekers, kostenopdrijvende procedures en maatregelen om stank te voorkomen.
  • Aan de andere kant gaan ze mee in de race op de wereldmarkt om de goedkoopste te zijn. En die hybride situatie, zo’n status quo werkt niet meer. Je zit altijd sub-optimaal vanuit een achterhaald boeren-romantiekgevoel.

Terwijl de hele wereld recht heeft op een lekker en betaalbaar Hollands varkenslapje. Net als wij. Het is ook geen of/of-situatie. Voor het hogere segment van de markt kun je Ot en Sien doen, met Bentheimer land/scharrelvarkens die je naar hun dood verwent en masseert. Dat is voor de fijnproevers, en dan spreek je ook nog over echte varkensBOEREN.

Pig chase, interactie via de I-pad met je big in de stal

Pig chase, interactie via de I-pad met je big in de stal

Daarnaast mag iemand toch best de kloten hebben en zich varkens-industrieel durven noemen. In plaats van aan achterhaalde boer is troef-gevoelens vast te klampen, en steeds weer te klagen als je product niet concurrerend is.

Voor zo’n ondernemer  zou 1 varkens-wolkenkrabber- de Pigscraper met een big of 1 miljoen op de Tweede Maasvlakte dan niet haalbaar zijn? Deels betaald met innovatiesubsidies, waar nu per jaar nog 3 miljard euro verdampt aan exploitatiesubsidies voor windturbines en bosverbranders.

Als Nederland zo graag subsidie over de balk gooit, dan liever aan iets vernieuwends. Sla 1 jaar subsidiegegraai door subsidiemiljonairs in pseudo-‘groene’ energie over, en steek dat geld in Nederland agro/voedselland. Daar zijn we altijd Hup Holland in geweest, nog steeds zijn we nr 1 of 2 in agro-export.

Intiem contact in massale systemen,

Intiem contact in massale systemen,

Je hebt dan immense schaalvoordelen bij de mestverwerking, die industrieel en op locatie kan plaatsvinden. Een megavergister maakt er energie uit. Je wint de fosfaat terug voor industriele toepassingen. Of je kunt de fosfaat gebruiken om het kustwater te bemesten voor een hogere visproductie. Of je koppelt de fosfaatstroom aan een aquacultuurfarm van zeevis op de Maasvlakte.

Zeg maar de Kalundborg van voedselproductie en milieu-efficiency. De pigscraper krijgt ook allerlei interactieve elementen, zoals het op Hollandse bodem ontwikkelde computerspel Pig Chase. De toekomstige consument in wording in Californie of China, kan via zijn I-pad contact maken met de varkens op een verdieping in de Pig-scraper op de Maasvlakte. De big kan dat signaal met zijn neus volgen via de in de stal geplaatste interactieve wand. En bij een (neus)contact dat via internet klikt verschijnt in de varkensstal dan een digitaal vuurwerk aan de wand.

De varkens hebben afleiding, en in alle massaliteit is het product- de big- niet meer anoniem voor de consument. Als we er geen been in zien om mensen in flats te huisvesten, waarom zou het dan wel een probleem zijn om biggen in een wolkenkrabber te plaatsen?

De enorme schaalvoordelen die het zou meebrengen, alle veevoer kun je direct van het schip af bij de Pig-scraper aanlanden, en alle reststromen kun je industrieel in 1 keer verwerken. Ook kun je net als bij de verkoop van appartementen, in 1 pig-scraper verschillende klasses aanbrengen. Je hebt een verdieping met gemasseerde scharrelvarkens waarmee je de betere beurs bedient zoals van overgesubsidieerde milieuactivisten. En je hebt verdiepingen met de arbeider-varkens die voor het goedkope segment vleeslapje worden.

Ik zeg: vandaag nog beginnen! Wat u?