Screen Shot 2015-11-05 at 13.16.53

Het dossier ‘natuur’ past bij Economische Zaken als een pro-abortuspleidooi in een toespraak van de Paus.Toch- door een tragische samenloop van historische omstandigheden- is er nu bij Economische Zaken een kluit groene bureautijgers aangesteld die iets willen doen met de bureaudiversiteit van Nederland. Je hebt bij EZ nu zelfs een ‘Team Soorten’, onderdeel van de directie Natuur en Biodiversiteit dat allerlei doelen wil halen op papier. Druk bij ze op een knop en ze brallen iets over ‘ecosysteemdiensten’, laat je ze even aan je toezicht ontsnappen: en dan hebben ze al weer een taskforce opgetuigd.

Henk Groenewoud van dit B-team organiseert nu 13 november een bijeenkomst voor gedupeerde Nederlanders van een volgende slikken of stikken bureau-verordening uit Brussel. Waar de rest van de EU van denkt ‘ach laat maar’. Maar waar Nederlandse ambtenaren dan overijverig mee aan de slag gaan. De DG Environment heeft haar factsheet met pseudo-wetenschap opgetuigd, waaruit de Grote Noodzaak blijkt voor Het Beleid dat aan Alle Beleid een Einde Zal Maken. Hoera, daar gaan we weer.

Sommige clubs adverteren zelfs met exoten

Sommige clubs adverteren zelfs met exoten

Dodenlijst bij NVWA der ongewenste vreemdelingen
Over invasieve exoten, waarvoor het Ministerie reeds een concept-dodenlijst opstelde. In december verschijnt de definitieve Europese dodenlijst, waartegen de Eurocratie dan weer een papieren tijger in de steigers zet om ambtenarij aan het werk te houden.Het voorlopige programma is als volgt:
13.30 Ontvangst met koffie
14.00 Opening
14.05 Toelichting op verordening (nee, u hebt er niet voor gekozen maar ja, zo werkt de Eurosovjet en u moet slikken of stikken)
14.30 Gelegenheid tot stellen van vragen (hoeveel tijd/geld gaat uw papieren tijger mij kosten?)
16.00 Afsluiting en borrel (ja die heb je na zoveel slap gelul wel nodig)

Indien u bij deze bijeenkomst aanwezig wilt zijn vragen wij u vriendelijk om dit uiterlijk 6 november 2015 per mail te melden aan invasieve-exoten@minez.nl met vermelding van:
– uw naam; Overhead
– uw organisatie. In Bureaucracy We Trust

Een exoot

Een exoot

Exoten, niets aan de hand…
Exoten zijn meestal soorten waar niemand last van heeft als de vrolijke Vondelparkiet. Het is ook meestal een kwestie van smaak. Zoals biodiversiteit en natuur ook een kwestie van smaak en hobby is, al dat geleuter over Ecosysteemdiensten kun je met een zak zout nemen. Tenzij je vindt dat de natuur onze overheid vele diensten moet verschaffen.

Natuurmonumenten zet nu zelfs exotische bisons uit in de duinen van Schiermonnikoog, in de duinen van het Kraansvlak lopen ze al rond. Dan zijn het plots onmisbare natuurdoeltype-herstellers met ecologisch hogere inzichten die tot in hun keutels verborgen liggen en waar je tot in lengte van jaren ecologisch onderzoek naar moet doen. Door een stel van die linkse activist-ecoloogjes wat graaspatroontjes te laten karteren. Die gaan dan in Animal Ecology-Chinees enkele boerenwijsheden academisch verantwoord herformuleren.

De constatering ‘een koe graast het gras waar hij bij kan’ wordt dan ‘grazing systems in large herbivores under exclosures detect numerous ecological benefits in vegetation structure facilitating browsers under high nitrogen deposits blablablabla. Nee maar: je kunt er op promoveren.  Dit vraagt om, meer onderzoek!

Het konijn is een exoot, uitgezet door mensen maar de natuurlobby mist’ m nu in de duinen. Daarom is die bison-exoot mede uitgezet als megakonijn om te doen wat het konijn niet meer deed: de duinen kunstmatig kaal houden.

Hartstikke leuk, halsbandparkieten...

Hartstikke leuk, halsbandparkieten…

De snoekbaars is een exoot die wij met smaak consumeren, de driehoeksmossel is onmisbaar voedsel voor duikeenden in het kunstmatig ontstane IJsselmeer. Bij hogere planten heb je de zogenaamde Neofyten en Archeofyten, de Neo’s stammen van na 1500. Daarvoor kwamen ze hier niet voor. Denk aan lupine, dat uit Amerika afkomstig is.

Vele ex-exoten worden al snel onmisbaar voedsel-item in de natuur. Je kunt jezelf dus veel tijd, geld en moeite besparen, door exoten geen probleem te noemen. En dan houdt het op probleem te zijn. Neem de Amerikaanse rivierkreeft, die het hier in Nederland prima doet. Laat chefkok Arjan Smit van de Pronckheer er kroketten van maken, en er is geen exotenoverlegstructuurkadertaskforcestakeholders-convenant meer nodig. Tenzij je van Scrabble houdt en die 3 x woordwaarde in je tas wilt steken.

Maar ik vind Smit zijn insteek ‘Slootfood’ zoveel beter. Oftewel, laat het domein van economie en goede ideeen toch over aan mensen die daarin bekwaam zijn, die al decennia zelf een eigen zaak op poten houden.

Voor het 'exotenprobleem' is geen taskforce nodig, laat ter zake kundigen het culinair oplossen

Voor het ‘exotenprobleem’ is geen taskforce nodig, laat ter zake kundigen het culinair oplossen

…tenzij ze ziektes brengen
Sommige exoten kunnen schadelijk zijn, meestal wanneer ze ziektes overbrengen. We denken dan aan de tijgermug die knokkelkoorts brengt: daar zou de overheid nu juist ALLE beschikbare budget op moeten concentreren. Beter effectief zijn in het elimineren van 1 ziekteverspreider, dan weer op zijn ambtenarendertigst vol halve kracht vooruit tussen 9 en 5 anderen tot last zijn.

Op tropische eilandjes en in Australie zijn exoten als huiskatten wel bijzonder schadelijk gebleken. Zoals de Jagervereniging ook stelt kun je de honderdduizenden loslopende huiskatten in onze natuur ook als invasieve exoot beschouwen, die een slachting aanrichten onder inheemse fauna.

En zoals we inmiddels weten: wie de huiskat in de Nedernatuur wil bestrijden, krijgt het segment alleengaande diervrienden over zich heen die de bestrijder bedreigen met Middeleeuwse moordlust als hij dat zieluguh Lievuh Poekie dierenbeultje doet ach gossie

Young Urban Bunnies, het konijn is ook exoot, so whaat?

Young Urban Bunnies, het konijn is ook exoot, so what?

Dus hoe zal de bestrijding verlopen van deze nieuwe Brusselse verordening?
Er zal vanzelf een werkgroep komen, en als deze niet volstaat: een taskforce exoten jongens. Die ontwerpt een convenant met ‘de betrokken sectoren en stakeholders’. Tenminste. Dat zal dan niet lang uitblijven. En na 5 jaar poep en praatsessies heeft Henk Groenewoud van het Ministerie van Economische Zaken dan het hoofddoel bereikt. Zichzelf en collegae van het Ministerie van Bureaucratievermeerdering aan de praat houden en anderen nodeloos tot last zijn. Met een lijst van ‘verboten und bestraffen’ datgene onmogelijk maken, dat mensen zonder kosten onderhands en onderling kunnen oplossen.

Voor een probleem dat zichzelf oplost, door het niet op papier te zetten. Behalve dan dus bij ziekteverspreiders. Ga als een speer daarmee aan de slag en laat verder de natuur met rust.